Byla e2-11132-902/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Ingrida Kirsnytė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Glynwed“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 467,84 Eur skolą, 13,88 Eur kompensacines palūkanas, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 30 d. iki 2019 m. rugpjūčio 12 d. ieškovė pardavė atsakovei įvairias prekes (vamzdžių jungiamasis dalis ir pan.), už parduotas prekes atsakovei buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Atsakovė iki šiol ieškovei nesumokėjo 467,84 Eur sumos. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti, tačiau iki šiol įsiskolinimas nepadengtas.

4Ieškovės ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, visi ieškovės reikalavimai yra grindžiami prie ieškinio pridėtais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas bylą nagrinėja dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkinamas.

6Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovė atsakovei pardavė įvairių prekių (vamzdžių jungiamąsias dalis ir pan.). 2019 m. gegužės 30 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra 672,32 Eur sumai, 2019 m. birželio 3 d. – 39,02 Eur sumai, 2019 m. liepos 23 d. – 10,62 Eur sumai, 2019 m. rugpjūčio 12 d. – 95,78 Eur sumai. Šių sąskaitų atsakovė pilnai neapmokėjo, ieškovė priskaičiavo 13,88 Eur palūkanų.

7Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalis). Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas, atlikus ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys pagrįstas, tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 467,84 Eur skola (CK 6.305 straipsnis, 6.314 straipsnis).

8Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovės nuostoliais, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 13,88 Eur palūkanos, paskaičiuotos po 8 procentus nuo nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo prievolės įvykdymo termino iki kreipimosi į teismą dienos (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis, 6.261 straipsnis, 6.314 straipsnio 5 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1–2 punktai, 2 straipsnio 5 punktas, 3 straipsnio 2 dalis).

9Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, ieškovei iš atsakovės priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

10Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (521,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1–2 punktai, 2 straipsnio 5 punktas, 3 straipsnio 2 dalis).

11Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 8,00 Eur žyminis mokestis ir 363,00 Eur už advokato paslaugas, iš viso 371,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis). Mokestis už advokato paslaugas neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7 dalies ir 8 dalies 1 punkto reikalavimų, pagal kuriuos advokato užmokestis už ieškinio parengimą neturi viršyti 2,5 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje.

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 str. 6 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 425 straipsnio 3 dalimi, 428 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ), 467,84 Eur (keturių šimtų šešiasdešimt septynių eurų 84 ct) skolą, 13,88 Eur (trylikos eurų 88 ct) palūkanas. 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (521,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 22 d.) iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 371,00 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt vieno euro 00 ct) bylinėjimosi išlaidas - ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Glynwed“, juridinio asmens kodas 111685670.

16Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį teismo sprendimą arba sprendimą priėmusiam ( - ) raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

17Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

19Atsakovė informuojama apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

20Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai