Byla AS-525-150-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. V. ir A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. V. ir A. V. skundą atsakovui VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB SEB bankui, UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“, UAB „AIT investicijos“ dėl sprendimų ir neteisėtų įrašų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

52010 m. birželio 11 d. pareiškėjai J. V. ir A. V. (toliau – ir pareiškėjai) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. RS-559 ir VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. 101; 2) panaikinti Nekilnojamojo turto kadastre ir registre žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), registro duomenys (juridinių faktų skiltyje) įrašą apie 2006 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą panaudos sutartį (I t., b. l. 1–3).

62010 m. gruodžio 10 d. pareiškėjai pateikė patikslintą skundą, kuriame be pirminiame skunde nurodytų reikalavimų, papildomai prašo pripažinti negaliojančia 2006 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą turtinės teisės (panaudos teisės) – žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniaus miesto savivaldybėje (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )Vilniaus m. k. v.) dalies – 121 kv. m ploto – įkeitimo sutartį su 2006 m. rugsėjo 29 d., 2008 m. rugpjūčio 28 d. bei 2010 m. gegužės 14 d. pakeitimais (II t., b. l. 162–166).

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi pareiškėjų patikslintą skundą atsisakė priimti.

8Teismas konstatavo, kad patikslintame skunde reiškiamas naujas reikalavimas nėra administracinio pobūdžio, todėl nepriskirtinas nagrinėti administraciniams teismams, jis nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Teismas nurodė, kad negali būti tenkinamas prašymas priimti patikslintą skundą ir perduoti bylą nagrinėti pagal teismingumą bendrosios kompetencijos teismui, nes priimant civilinio pobūdžio reikalavimą administracinis teismas negali išspręsti klausimų, reikalingų spręsti priimant ieškinį, t. y. žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinio senaties ir kt. klausimus, kuriuos sprendžia bendrosios kompetencijos teismai.

9II.

10Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l. 186–187), kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjų J. V. ir A. V. skundą priimti ir perduoti bylą nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui. Pareiškėjai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad patikslintame skunde pareikštas naujas reikalavimas yra civilinio pobūdžio, tačiau mano, kad tai nebuvo pagrindas atsisakyti priimti jų patikslintą skundą. Nurodo, kad skundo tikslinimas yra jų procesinė teisė, įgyvendinama bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs skundžiamą nutartį, šią jų teisę nepagrįstai suvaržė ir apribojo galimybes ginti pažeistas teises. Nurodo, kad visi pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję, ir, pareiškėjų nuomone, turi būti nagrinėjami vienoje byloje, nes tik tai garantuotų pareiškėjų teisę į teisingą teismą. Pažymi, kad nepareiškus patikslintame skunde nurodyto naujo reikalavimo, pareiškėjų teisės nebūtų apgintos. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas atsisakymą atlikti veiksmus grindžia turtinės teisės įkeitimo sutarties buvimu. Remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalimi ir nurodo, kad įstatymų leidėjas yra numatęs galimybę bylą perduoti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų patikslintą skundą. Pažymi, kad pareiškėjų teisė tikslinti skundą nėra absoliuti, ji yra ribojama administracinių bylų kompetencija. Teigia, kad patikslinto skundo priėmimo reikalavimams turi būti taikomi bendrieji skundo priėmimo reikalavimai. Nurodo, kad netaikant ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos, kai pateikiamas patikslintas skundas, būtų pažeista administracinio teismo kompetencija ir absorbcijos principas. Mano, kad pareiškėjai neteisingai aiškina ABTĮ 37 ir 70 straipsnius, nes perduoti bylą bendrosios kompetencijos teismui galima tik tada, kai po skundo priėmimo paaiškėja, kad jis teismingas kitam teismui.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo restruktūrizuojama UAB „Vilniaus nekilnojamasis turtas“ taip pat nesutinka su pareiškėjų atskiruoju skundu ir prašo jo netenkinti. Atsiliepime nurodo, kad pareiškėjai nepagrįstai teigia, jog ginčijama nutartimi teismas apribojo jų galimybes ginti pažeistas teises. Paaiškina, kad savo pažeistas teises pareiškėjai gali ginti pateikdami ieškinį bendrosios kompetencijos teismui. Nurodo, kad tikslindami skundą pareiškėjai pakeitė ne tik skundo dalyką, bet ir pagrindą, o tai daryti nėra galima (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14-514/2004). Mano, kad ginčas dėl turtinės teisės įkeitimo sutarties pripažinimo negaliojančia peržengia materialinio teisinio santykio ribas šioje byloje. Pažymi, kad jei ieškovų reikalavimas bendrosios kompetencijos teisme būtų patenkintas, galbūt tai būtų pagrindas pakartotinai kreiptis į atsakovą dėl įrašo nekilnojamojo turto registre panaikinimo. Mano, kad jei būtų priimtas pareiškėjų patikslintas skundas, byla dėl atsakovo sprendimų ir veiksmų negalėtų būti nagrinėjama, kadangi šiuo metu yra vertinamas atsakovo sprendimo teisėtumas esant toms faktinėms aplinkybėms, kurios buvo ginčijamo sprendimo priėmimo metu.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14III.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjų patikslintą skundą, nes patikslintame skunde reiškiamas naujas reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl nepriskirtinas nagrinėti administraciniame teisme.

17Pareiškėjai teigia, kad atsisakydamas priimti jų patikslintą skundą, pirmosios instancijos teismas, suvaržė jų teisę teikti patikslintą skundą. Teisėjų kolegija su tokia pareiškėjų išvada nesutinka.

18ABTĮ 52 straipsnis nustato, jog pareiškėjas turi teisę tikslinti ir keisti skundo pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Teisėjų kolegija pažymi, kad patikslinto skundo priėmimo klausimas yra sprendžiamas vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnyje nustatytomis skundo priėmimo taisyklėmis. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei byla nepriskirtina tam teismui.

19Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 22 straipsnis). Nustatyta, kad patikslintame skunde pareiškėjai pareiškė naują reikalavimą – pripažinti negaliojančia 2006 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą turtinės teisės (panaudos teisės) – žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniaus miesto savivaldybėje (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )Vilniaus m. k. v.) dalies – 121 kv. m ploto – įkeitimo sutartį su 2006 m. rugsėjo 29 d., 2008 m. rugpjūčio 28 d. bei 2010 m. gegužės 14 d. pakeitimais. Šis pareiškėjų skundo reikalavimas, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, kyla iš sutartinių santykių, t. y. civilinių teisinių santykių, iš kurių kylantys ginčai teismingi bendrosios kompetencijos teismui (CPK 22, 25 straipsniai, ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti patikslintą pareiškėjų skundą, kaip nepriskirtiną šiam teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

20Pareiškėjai taip pat neprieštarauja pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad jų naujai pareikštas reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio ir turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, tačiau mano, kad pirmosios instancijos teismas turėjo jų patikslintą skundą priimti ir perduoti bylą atitinkamam bendrosios kompetencijos teismui.

21Pažymėtina, jog ABTĮ nėra numatyta, kad teismas skundą jo priėmimo stadijoje galėtų perduoti kitam teismui. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles. Vadovaujantis šia teisės nuostata, perduoti bylą teismui, kurio kompetencijai yra priskirta nagrinėti atitinkamą skundą, ABTĮ yra nustatyta tik tais atvejais, kai skundas yra priimtas nagrinėti ir aplinkybė, jog jis buvo priimtas teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, paaiškėjo ne skundo priėmimo stadijoje, o vėliau, jau skundą priėmus. Nagrinėjamoje byloje aplinkybė, jog naujasis, pareiškėjų patikslintu skundu pareikštas, reikalavimas nėra priskirtinas administracinio teismo kompetencijai, paaiškėjo patikslinto skundo priėmimo metu, todėl ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos nagrinėjamu atveju nėra taikomos.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjų teisės į teisingą teismą, atsisakius priimti patikslintą skundą, nebuvo pažeistos. Taip pat ginčijama nutartimi pareiškėjams nebuvo apribota galimybė įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises bei teisėtus interesus. Pareiškėjai, manydami, kad yra pagrindas pripažinti negaliojančia turtinės teisės įkeitimo sutartį, turi teise su ieškiniu kreiptis į atitinkamą bendrosios kompetencijos teismą. Aplinkybė, jog administraciniam ir bendrosios kompetencijos teismui priskirtini reikalavimai nebus nagrinėjami vienoje byloje, taip pat nesudaro pagrindo išvadai, kad taip yra pažeidžiamos ar apribojamos pareiškėjų teisės į teisminę gynybą.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų patikslintą skundą, kuriuo jie prašė pripažinti negaliojančia 2006 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą turtinės teisės (panaudos teisės) – žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniaus miesto savivaldybėje (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k. v.) dalies – 121 kv. m ploto – įkeitimo sutartį su 2006 m. rugsėjo 29 d., 2008 m. rugpjūčio 28 d. bei 2010 m. gegužės 14 d. pakeitimais, kaip neteismingą tam teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Todėl skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ir pagrindo tenkinti pareiškėjų atskirąjį skundą bei naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį nėra.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjų J. V. ir A. V. atskirojo skundo netenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. V. ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 2010 m. birželio 11 d. pareiškėjai J. V. ir A. V. (toliau – ir... 6. 2010 m. gruodžio 10 d. pareiškėjai pateikė patikslintą skundą, kuriame be... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, kad patikslintame skunde reiškiamas naujas reikalavimas... 9. II.... 10. Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l. 186–187), kuriuo... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo restruktūrizuojama UAB „Vilniaus... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. III.... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010... 17. Pareiškėjai teigia, kad atsisakydamas priimti jų patikslintą skundą,... 18. ABTĮ 52 straipsnis nustato, jog pareiškėjas turi teisę tikslinti ir keisti... 19. Vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio... 20. Pareiškėjai taip pat neprieštarauja pirmosios instancijos teismo padarytai... 21. Pažymėtina, jog ABTĮ nėra numatyta, kad teismas skundą jo priėmimo... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjų teisės į teisingą teismą,... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Vilniaus... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. pareiškėjų J. V. ir A. V. atskirojo skundo netenkinti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....