Byla N-575-2201-11
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. K. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu A. K. pripažino kaltu padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 124 straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį teisės pažeidimą ir skyrė jam administracinę nuobaudą – 1200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) litų baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 1 (vienam) mėnesiui. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. K. administracinis teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas už tai, kad jis 2010 m. rugsėjo 16 d., 12 val. 48 min., Kauno mieste, Jonavos gatvėje, vairuodamas transporto priemonę „BMW 645“ esant leistinam iki 50 km/h greičiui, važiavo 114 km/h greičiu ir viršijo nustatytą greitį daugiau kaip 50 km/h, tokiais savo veiksmais pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 133 punkto reikalavimus. Nurodė, jog A. K. savo kaltę pripažino visiškai ir dėl pažeidimo gailėjosi, be to, ji buvo įrodyta administraciniu teisės pažeidimo protokolu bei policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu. Pažymėjo, jog A. K. atsakomybę lengvina aplinkybė, jog jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, o sunkina – tai, kad jis pakartotinai per vienerius metus padarė KET pažeidimą. Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas taip pat atsižvelgė į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, A. K. asmenybę, tai, kad jis dirba, ATPK 124 straipsnio 6 dalyje numatytą pažeidimą padarė pirmą kartą, skubėdamas pas prastai pasijutusią sutuoktinę.

5II.

6A. K., nesutikdamas su Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 19), kuriuo prašo paskirti jam administracinę nuobaudą, neatimant teisės vairuoti transporto priemonę. Apeliaciniame skunde nurodo, jog dėl padaryto pažeidimo labai gailisi, tačiau taip pasielgė ne iš chuliganiškų paskatų, o itin susijaudinęs, nes skubėjo pas prastai pasijutusią žmoną į darbą. Pažymi, jog žmona kalbėdama telefonu nualpo ir jis labai išsigando. Teigia, kad vairuotojo pažymėjimas jam yra reikalingas vykdant tiesiogines pareigas darbe, be to, jis prižiūri neįgalų asmenį, kurį vežioja į gydymo įstaigas, pristato jam vaistus bei maistą.

7Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba atsiliepimu į

8A. K. skundą prašo šį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, jog A. K. nurodomos aplinkybės nėra išskirtinės ir nesudaro pagrindo taikyti ATPK 301 straipsnio.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12ATPK 124 straipsnio 6 dalis inter alia numato, kad nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vieno iki trijų mėnesių arba septynių parų administracinį areštą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šešiems mėnesiams.

13Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ginčo šioje byloje dėl A. K. kaltės padarius ATPK 124 straipsnio 6 dalyje numatytą pažeidimą nėra, tačiau apeliantas mano, jog jam paskirtoji administracinė nuobauda galėtų būti švelninama, remiantis ATPK 301 straipsnio nuostatomis.

14ATPK 301 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog vadovaujantis ATPK 301 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis, atsakomybė gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai (žr. administracinių teisės pažeidimų bylas Nr. N1‑1396/2007, N17‑103/2007). Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės tokio ypatingo atvejo nesudaro. Pažymėtina, jog šios apeliaciniame skunde įvardintos aplinkybės (teisės vairuoti automobilį reikalingumas, vykdant darbines funkcijas, rūpinantis neįgaliu giminaičiu) nėra išimtinės ar ypatingos, todėl nesudaro pagrindo taikyti ATPK

16301 straipsnio nuostatas ir sušvelninti apeliantui paskirtą administracinę nuobaudą, neskiriant teisės vairuoti transporto priemones atėmimo, nes administracine nuobauda siekiama nubaudimo ir prevencinių tikslų (ATPK 20 straipsnis), o vien tik administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pageidavimus tenkinančios administracinės nuobaudos paskyrimas šiuo atveju akivaizdžiai neatitiktų administracinei nuobaudai keliamų tikslų. Asmuo turi numatyti galimas pasekmes, kilsiančias jam ir jo artimųjų ratui dėl pažeidimo darymo, todėl turi prisiimti ir neigiamus tokio veikimo padarinius. Pridurtina, jog į tą aplinkybę, kad A. K. greitį viršijo, skubėdamas pas prastai pasijutusią žmoną, teismas jau atsižvelgė individualizuodamas administracinę nuobaudą sankcijos ribose, t. y. paskirdamas jam minimalų teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą.

17Tad, atsižvelgdama į paminėtą ir įvertinusi byloje surinktus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad A. K. skirta nuobauda nėra per griežta, ji atitinka jo padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus, o pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 straipsnio 1 dalis), tinkamai, t. y. pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 straipsnis) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas paliekamas nepakeistu, o apeliacinis skundas atmetamas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19A. K. apeliacinio skundo netenkinti.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimą palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai