Byla 2-268-278/2015
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Danske Bank A/S, atstovaujamos Danske Bank A/S Lietuvos filialo, ieškinį atsakovams M. C. A., V. L., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei (toliau - UAB) „Anatolija“ dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

2ieškovė Danske Bank A/S, atstovaujama Danske Bank A/S Lietuvos filialo, nurodo, kad 2007-07-02 kredito limito sutartimi Nr. KL20076-0668 trečiajam asmeniui UAB „Anatolija“ buvo suteiktas 410 000 Lt kreditas, grąžinant jį dalimis iki 2017-06-27 bei 100 000 Lt kredito linija laikotarpiui iki 2009-06-27. Laidavimo sutartimi už trečiąjį asmenį laidavo atsakovai M. C. A. bei V. L.. Nurodo, kad 2012-12-20 UAB „Anatolija“ iškelta bankroto byla ir minėtu metu bendrovė ieškovei buvo skolinga 611 528,87 Lt. Šia suma Vilniaus apygardos teismo 2013-03-06 nutartimi patvirtintas banko finansinis reikalavimas, tačiau skola negrąžinta. Prašo solidariai priteisti iš atsakovų M. C. A. ir V. L. 611 528,87 Lt ir 5 proc.dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo.

3Priimtinas sprendimas už akių ir ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais (CPK 285 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuota, kad teismas, vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais gali priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 2 d. 4 p., 4 d., 285 str. 1–4 d.).

5Danske Bank A/S, atstovaujama Danske Bank A/S Lietuvos filialo, ieškinyje nurodo, kad teismas gali priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks parengiamųjų procesinių dokumentų ir kitais įstatymo numatytais atvejais. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovai buvo informuoti apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį, tačiau nustatytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus, M. C. A. bei V. L. atsiliepimų į ieškinį bei prašymo pratęsti terminą atsiliepimui pateikti, nepateikė. Darytina išvada, jog atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė be pateisinamų priežasčių, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad 2007-07-02 kredito limito sutarties Nr. 20076-0668 pagrindu UAB „Anatolija“ buvo suteiktas 410 000 Lt kreditas bei 100 000 Lt kredito linija (b. l. 21-25). 2007-07-02 laidavimo sutartimis M. C. A. ir V. L. įsipareigojo solidariai atsakyti savo turtu, ta pačia apimtimi, jei UAB „Anatolija“ neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 2007-07-02 kredito limito sutartį (b. l. 26-29). Vilniaus apygardos teismas 2013-03-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2483-565/2013 patvirtino Danske Bank Lietuvos filialo 611 528,87 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančiai UAB „Anatolija“ (b. l. 30-32). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-01-07 priėmė sprendimą dėl UAB „Anatolija“ pabaigos ir patvirtino Danske Bank A/S Lietuvos filialo 477 123,67 Lt likusį negrąžintą kreditorinį reikalavimą. Iš minėto sprendimo matyti, kad 2014-11-03 bankroto administratorius pardavė bankrutavusios UAB „Anatolija“ nekilnojamąjį turtą ir atskaičius išlaidas, patvirtintas kreditorių susirinkimo, pervedė 134 405,20 Lt įkaito turėtojui Danske Bank A/S Lietuvos filialui, todėl teismas sumažino šia suma kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo reikalavimą ir kreditorių perkėlė į BUAB „Anatolija“ trečios eilės kreditorių sąrašą (CPK 179 str. 3 d., b. l. 67-68). Pagal Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.76 straipsnį, laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, taip pat, laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (CK 6.81 str. 1-2 d.). Kadangi tretysis asmuo UAB „Anatolija“ nevykdė savo įsipareigojimų pagal 2007-07-02 kredito limito sutartį, atsakovai, solidariai laidavę savo turtu už trečiojo asmens prievolių visišką nevykdymą, turi pareigą sumokėti trečiojo asmens skolą ieškovei, o Danske Bank A/S Lietuvos filialas turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi atsakovai, tiek bet kuris iš jų skyrium (CK 6.6 str.). Byloje atlikus formalų visų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad tretysis asmuo ieškovei liko skolingas 477 123,67 Lt, todėl ši skola solidariai priteistina iš atsakovų. Kadangi atsakovai geranoriškai nevykdė pareigos sumokėti skolą, iš M. C. A. bei V. L. priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo (2014-11-10) iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d., CK 6.37 str.).

7Ieškinį iš dalies patenkinus, iš atsakovų M. C. A. ir V. L. ieškovės naudai priteistinas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

9ieškovės Danske Bank A/S, atstovaujamos Danske Bank A/S Lietuvos filialo, ieškinį tenkinti iš dalies.

10Priteisti solidariai iš atsakovų M. C. A. (a. k. (duomenys neskelbtini) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini)) ir V. L. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini)) 138 184,57 EUR (vieną šimtą trisdešimt aštuonis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt keturis eurus 57 euro centus; 477 123,67 Lt) skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo 2014-11-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 905,25 EUR (vieną tūkstantį devynis šimtus penkis eurus 25 euro centus; 6 578,40 Lt) žyminio mokesčio Danske Bank A/S, atstovaujamos Danske Bank A/S Lietuvos filialo (į. k. 301694694), naudai.

11Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

12Atsakovai M. C. A., V. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

13Jeigu per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nebus pateiktas, sprendimas už akių įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Kiti dalyvaujantys byloje asmenys teismo sprendimą už akių gali skųsti per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai