Byla 2-36/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir netenkinti prašymo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-512-372/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Cleanaway“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sprendimo, kuriuo patvirtintos paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygos, panaikinimo ir paslaugų pirkimo atvirame konkurse procedūrų nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Cleanaway“ 2006 m. lapkričio 13 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, prašydamas panaikinti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro sprendimą, kuriuo patvirtintos Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygos (pirkimo Nr. 43916) ir nutraukti pirkimo procedūras Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atvirame konkurse.

4Ieškovas UAB „Cleanaway“ 2006 m. lapkričio 13 d. teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė sustabdyti Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras, vykdomas pagal VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro patvirtintas Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygas (pirkimo Nr. 43916).

5Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2006 m. lapkričio 28 d. teismo posėdžio metu pateikė prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atsakovas nurodė, kad sustabdžius konkurso procedūras galimi nuostoliai siektų 3 150 819 Lt per metus.

6Šiaulių apygardos teismas 2006 m. lapkričio 29 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Cleanaway“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti - sustabdyti Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras, vykdomas pagal VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro patvirtintas Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygas (pirkimo Nr. 43916); atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti. Teismas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų ir teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, iškiltų restitucijos taikymo klausimas, palankaus ieškovui teismo sprendimo vykdymas būtų sudėtingas ir tuo galimai būtų užkirstas kelias konkurse dalyvauti tiekėjams, kurie neturėjo galimybės jame dalyvauti dėl neteisėtų konkurso sąlygų. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai ir todėl tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūras. Teismas pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, t. y. grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, todėl, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ši grėsmė yra reali ir pagrįsta, remiantis CPK 144 ir 145 straipsniais, stabdytinos viešojo pirkimo procedūros.

7Teismas atmetė atsakovo prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kadangi atsakovas tokį prašymą pareiškė kitoje civilinėje byloje Nr. 2-499-44/2006 ir todėl teismui nėra pagrindo tokio prašymo pagrįstumą spręsti nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teismas pažymėjo, kad atsakovo nenurodė kas konkrečiai patirtų jo prašomus užtikrinti nuotolius.

8Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašo apeliacinės instancijos teismą Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinyje nebuvo prašoma jas taikyti. Teismas laikė laikinąsias apsaugos priemones savo iniciatyva, tačiau nenurodė pagrindų, kuriais remiantis inicijavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir kokį viešąjį interesą gina. Tai, kad teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones savo iniciatyva, yra grubus procesinis pažeidimas, nes ieškovui suteikiamos privilegijos ir laikinosios apsaugos priemonės taikomos, nepateikus konkretaus prašymo dėl jų taikymo, be motyvų, tuo tarpu atsakovo nuomonė buvo visiškai neišklausoma, nesuteikiama galimybė pateikti atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
  2. Teismas nutartyje nenurodė kuo vadovaujasi priimdamas nutartį, kadangi vadovaudamasis visu CPK 144 straipsniu įteisino dviprasmišką situaciją, nes rėmėsi keliais minėtame straipsnyje įtvirtintais pagrindais.
  3. Teismo išvada, kad atsakovas nenurodė kas konkrečiai patirtų prašomus užtikrinti nuostolius, yra nepagrįsta, kadangi atsakovas teismui buvo nurodęs tris subjektus, kuriems gali kilti žala dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nepateikė motyvų, paneigiančių atsakovo poziciją, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nuostoliai bus patirti.
  4. Teismas neįvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir neįvertino aplinkybių, kad konkurso procedūrų sustabdymas prieštarauja ne tik procesinėms normoms, bet ir šalių interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo, proporcingumo, ekonomiškumo, socialinio stabilumo principams.
  5. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatsižvelgė į tai, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones, pažeidžiami visuomenės interesai atliekų tvarkymo srityje.
  6. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrindė ekonomiškumo principo, nes atsakovas teismui buvo pateikęs ne tik aiškią poziciją dėl galimos ekologinės žalos kilimo, bet ir aiškius paskaičiavimus kokia gali kilti materialinė žala atsakovui dėl šių priemonių taikymo. Atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti 3 150 000 Lt nuostolį, kadangi surinktų biudžeto lėšų nebus galima panaudoti atsiskaitymui už komunalinių atliekų surinkimo bei vežimo paslaugas, neorganizuojant viešojo pirkimo konkurso, nebus šaltinio paslaugai finansuoti, o kito finansavimo Šiaulių miesto savivaldybė neturi.
  7. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo nurodydamas, kad atsakovas tokį prašymą pareiškė kitoje civilinėje byloje Nr. 2-499-44/2006, todėl teismui nėra jokio pagrindo tokio prašymo spręsti nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teismas nepateikė motyvų, kodėl šioje byloje nenagrinėjamas prašymas dėl nuostolių užtikrinimo.
  8. Teismo nutartis yra nemotyvuota, o motyvų nutartyje nebuvimas yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.
  9. Nutartyje nėra nurodyta kokia tvarka ir kokiu būdu atsakovas privalo vykdyti šią nutartį ir taip sudaroma teisinė situacija, kad atsakovas priverstas vykdyti nutartį savo nuožiūra, o tai grubiai pažeidžia jo teises, nes atsakovui iškyla grėsmė dėl netinkamo nutarties vykdymo.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Cleanaway“ nurodo, kad su atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirojo skundo netenkinti ir Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

11Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, kartu su juo, kaip atskirą procesinį dokumentą, pateikė ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 10). Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2006 m. lapkričio 20 d. nutartimi nutarė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 14 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo UAB „Cleanaway“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spęsti teismo posėdyje 2006 m. lapkričio 29 d. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė savo iniciatyva ir kad tai yra grubus procesinių teisės normų pažeidimas.

12Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Analogiško pobūdžio taisyklė yra įtvirtinta ir Viešųjų pirkimų įstatyme, kurio 122 straipsnio antrojoje dalyje nurodoma, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą - vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Taip pat pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę, todėl jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio trečiojoje ir penktojoje dalyse įtvirtintos nuostatos, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, valstybė gina vartotojo interesus. Vartotojo interesų užtikrinimas yra viešasis interesas, valstybės ir jos institucijų pareiga visuomenei, žmonėms, tenkinantiems teisėtus vartotojiškus poreikius. Nagrinėjamoje byloje viešasis interesas sietinas su vartotojų teise gauti tinkamą ir kokybišką aptarnavimą atliekų tvarkymo srityje.

14Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-210 nusprendė pavesti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo (išskyrus šalinimo) sistemos ir vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą administravimą, apie VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vykdomą Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimą atvirame konkurse (pirkimo Nr. 43916) teisės aktų nustatyta tvarka paskelbta 2006 m. rugsėjo 1 d. ir, nepasibaigus konkursui bei Viešųjų pirkimų tarnybai 2006 m. spalio 27 d. įpareigojus sustabdyti šio konkurso procedūras, Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2006 m. spalio 27 d. raštu Nr. S-2097-11 pranešė AB „Specializuotas transportas“ dėl atliekų tvarkymo sutarties nutraukimo nuo 2007 m. sausio 1 d.

15Į bylą ir apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta duomenų apie Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymą (surinkimą bei vežimą) po 2007 m. sausio 1 d., Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimus po konkurso sustabdymo.

16Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neaiškino ir nevertino bylos aplinkybių, susijusių su viešųjų interesų galimu pažeidimu, taikant laikinąją apsaugos priemonę - Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų pirkimo atviro konkurso procedūrų sustabdymą, todėl pirmosios instancijos teismas neatskleidė klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmės ir negalima konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl nutarties dalis, kuria nutarta tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Teismas, taikydamas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nustato tik preliminarų galimų nuostolių dydį, kadangi, esant atsakovo reikalavimui dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo, nuostolių dydis turi būti įrodytas įstatymo nustatyta tvarka.

18Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo pareiškė kitoje civilinėje byloje ir dėl to teismui nėra pagrindo tokio prašymo pagrįstumą spręsti nagrinėjamoje civilinėje byloje, yra nepagrįsta. Teisėjų kolegijos nuomone, dėl to, kad pirmosios instancijos teismas neaiškino ir nevertino bylos aplinkybių, susijusių su atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo galimybe, pirmosios instancijos teismas neatskleidė klausimo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo esmės, todėl negalima konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir dėl to nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra tenkintinas iš dalies, o Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

21Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Cleanaway“ 2006 m. lapkričio 13 d. kreipėsi į teismą su... 4. Ieškovas UAB „Cleanaway“ 2006 m. lapkričio 13 d. teismui pateikė... 5. Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2006 m. lapkričio... 6. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. lapkričio 29 d. nutartimi nutarė ieškovo... 7. Teismas atmetė atsakovo prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl... 8. Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Cleanaway“ nurodo, kad su... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Šiaulių apygardos teismo 2006 m.... 11. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, kartu... 12. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio trečiojoje ir penktojoje... 14. Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. birželio... 15. Į bylą ir apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta duomenų apie... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neaiškino ir... 17. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas... 18. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad... 19. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir...