Byla 2-6678-797/2013
Dėl antstolio nušalinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe“ pareiškimą dėl antstolio nušalinimo ir

Nustatė

2teismui pateiktas antstolio Andriaus Liaškovo patvarkymas, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti UAB ,,ECAA Europe“ pareiškimą dėl antstolio nusišalinimo ir perduotas klausimas spręsti teismui.

3Pareiškėjas nurodo, jog antstolio veiksmuose konstatuojamas jo šališkumas pareiškėjo ir jo atstovų atžvilgiu ir nors jau buvo pareikštas nušalinimas, tačiau teismas 2013-04-05 nutartimi nenušalino antstolio, teismas neįvertino visų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų, kurie, pareiškėjo nuomone, pagrindžia ne tik abejones, tačiau antstolio atliktus šališkus veiksmus, jų neteisėtumą bei antstolio neetiškumą. Pareiškėjas nurodo, jog žiniasklaidos priemonėse antstolio veiklos kvestionavimas leidžia abejoti antstolio tinkamu funkcijų atlikimu, jo šališkumu pareiškėjo atžvilgiu, nes publikacijos atskleidžia antstolio ryšius su išieškotojais, kad antstolis yra gerai pažįstamas su išieškotojo atstovu advokatu, jie bendraujantys asmeniškai ir net kartu skaitantys paskaitas studentams. Nurodo, jog pateikti rašytiniai įrodymai, kad atliekant vykdymo veiksmus, antstolis gaus neribotą finansavimą, kad kuo daugiau antstolis veiks vykdomojoje byloje, tuo daugiau išieškotojo bus atlyginta. Atliekant vykdymo veiksmus 2013-03-27, antstolio padėjėjas, tikėtina sąmoningai, juos atliko sukeliant žalą sandėlio savininkui ir prekių savininkams. Pareiškėjas nurodo, jog antstolis vilkina vykdymo veiksmus, vėluodamas pareiškėjui išsiųsti priimtą patvarkymą ir tai rodo priešišką ir kenkėjišką nusiteikimą pareiškėjo atžvilgiu. Taip pat nurodo, jog nepagrįstai buvo pritaikytas areštas ir jo mastas, nei tai galėjo būti padaryta, antstolis neskyrė ekspertizės turto vertės nustatymui, nepagrįstai vadovavosi išieškotojo pateiktomis prekių įsigijimo kainomis, kas lemia, jog prekės pabrangsta apie 196 proc. Šie antstolio veiksmai apskųsti ir teismo nutartis neįsiteisėjusi. Antstolio šališkumą, pareiškėjo teigimu, patvirtina ir tas faktas, kad į muitinės sandėlį pateko, nepranešus muitinei. Antstolis neatsižvelgė į skolininko nuomonę dėl turto įkainojimo, patvarkymo nemotyvavo, neužtikrino galimybės skolininko atstovui dalyvauti turto įkainojime, atsižvelgdamas į išieškotojo prašymą, išieškotoją paskyrė pareiškėjo turto saugotoju. Antstolis priėmė patvarkymą atlikti pareiškėjui prekių atribojimo darbus, toks patvarkymas yra neproporcingas, neekonomiškas, dėl ko pareiškėjas yra apskundęs antstolio veiksmus. Antstolis melagingai nurodo, kad pareiškėjo atstovas nedalyvavo aprašant prekes, nors dalyvavo direktorius. Nurodo, jog antstolio šališkumą patvirtina tai, kad patvarkyme nepagrįstai nurodyta, kad skolininkas nepateikė jam viso muitinės sandėlyje esančio turto ir dokumentų, nes buvo pateiktas sąrašas bei detalizacinė pažyma, o prekių įsigijimo dokumentus, pareiškėjo teigimu, antstolis neabejotinai turi. Antstolio patvarkyme nurodyti laikotarpiai ir terminai prieštarauja protingumo kriterijams, jo veiksmai neteisėti, nes jis uždraudė išvežti prekes ir pareiškėjo klientui, užkirto kelią disponuoti prekėmis. Pareiškėjui žala padaryta ir dėl reputacijos pablogėjimo ir visa tai lemta antstolio priešiško nusiteikimo ir veikimo pareiškėjo atžvilgiu, siekiant tenkinti tik išieškotojo prašymus. Antstoliui nenusišalimus nuo bylos, prašo bylą dėl antstolio nušalinimo perduoti teismui.

4Antstolis 2013-07-31 priėmė patvarkymą, kuriame nurodo, jog netenkina pareiškėjo prašymo dėl nusišalinimo, nes pareiškėjas tais pačiai pagrindais jau yra teikęs antstoliui pareiškimą, kuris nebuvo patenkintas nei antstolio, nei teismo. Pareiškime jis kvestionuoja teismo priimtą nutartį ir nors nurodo, jog pareiškimas teikiamas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, tačiau nušalinimą reiškia tais pačiais motyvais, kas rodo jo piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise. Pareiškime dėl nušalinimo nurodytos aplinkybės, pareiškėjo jau buvo skundžiamos 10 skundų Civilinio proceso kodekso 510 str. nustatyta tvarka, o tai, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą, nėra pagrindas nušalinti antstolį. Antstolis nurodo, jog jokio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi ir nėra šališkas.

5Pareiškimas atmestinas.

6Civilinio proceso kodekso 636 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis gali būti nušalintas esant Civilinio proceso kodekso 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams. Antstoliui pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti antstolio nešališkumu ar suinteresuotumu vykdomosios bylos baigtimi (CPK 64-66 str.).

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog antstolis Andrius Liaškovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0159/13/00335 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 1429133,59 Lt sumai atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ atžvilgiu.

8Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos matyti, jog iš esmės tais pačiais pagrindais antstoliui buvo teikiamas pareiškimas dėl nusišalinimo, kuris paties antstolio nebuvo patenkintas ir tada teisme 2013-04-05 buvo išnagrinėtas pareiškimas, kuriuo atmestas pareiškimas dėl antstolio nušalinimo. Atkreiptinas dėmesys, jog naujai pateiktame pareiškime pasisakoma apie tai, kad priimta 2013-04-05 nutartis dėl antstolio nenušalinimo nepagrįsta, tačiau įstatymas teismui nesuteikia teisės revizuoti priimtos teismo nutarties.

9Nors pareiškėjas nurodo, kad egzistuoja Civilinio proceso kodekso 65 ir 66 straipsniuose numatyti pagrindai antstoliui nusišalinti ar jį nušalinti nuo vykdomosios bylos, nes antstolis yra tiesiogiai suinteresuotas vykdomosios bylos baigtimi bei yra aplinkybių, keliančių abejonių dėl jo nešališkumo, tačiau, teismo nuomone, pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai neatitinka Civilinio proceso kodekse numatytų pagrindų, dėl kurių antstolis turėtų būti nušalintas nuo vykdomojo dokumento vykdymo. Išspausdintose publikacijose yra išdėstyta autorių nuomonė apie tai, ar antstoliai dirba ar savivaliauja, kad galimai yra artimi bičiuliški ryšiai su išieškotojo atstovu. Antstolis patvarkyme nurodo, jog jokio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi ir nėra šališkas. Teismui pateiktas 2013-04-12 UAB ,,Vaivorykštė“ prezidento raštas pareiškėjui, kuriame nurodo, jog antstolis pokalbio su prezidentu metu atskleidė, kad su išieškotojo atstovu advokatu D.Vaičiuliu jis yra gerai pažįstamas, bendraujantis asmeniškai ir net kartu skaitantys paskaitas studentams, taip pat atskleidė tai, kad gaus neribotą finansavimą, tačiau ši aplinkybė jau buvo nurodyta ir įvertinta nagrinėjant nušalinimo klausimą teisme 2013-04-05 ir tai nelaikytina nauja aplinkybe ir/ar įrodymu (prijungtos civ. bylos Nr. 2-3162-362/2013 medžiaga). Iš prijungtos civilinės bylos taip pat matyti, jog antstolis neigia artimus ryšius su išieškotojo atstovu ar neriboto finansavimo gavimu ir nurodo, jog paties trečiojo asmens UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ veiksmai kliudė antstoliui atlikti darbą.

10Teismas sprendžia, jog abejonės dėl antstolio nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų nuomone, daromomis prielaidomis, straipsniais spaudoje apie netinkamą antstolio darbą (CPK 178 str.).

11Kitos pareiškėjo nurodytos aplinkybės pareiškime gali būti pagrindas skųsti antstolio veiksmus Civilinio proceso kodekso 510 straipsnyje nustatyta tvarka (kuria pareiškėjas ir naudojasi), o ne pagrindas antstoliui nušalinti.

12Civilinio proceso kodekso 634 str. 2 d. numato, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Atliekant priverstinį dokumento vykdymą, teismų praktikoje dažnai pasitaiko, jog viena vykdymo proceso šalis būna nepatenkinta antstolio veiksmais ir juos skundžia, bet, kaip minėta, tai nėra pagrindas antstoliui nušalinti.

13Antstolio nenušalinimo klausimas jau buvo išspręstas teismo nutartimi, pakartotinis nušalinimas negali būti grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais jau buvo atmestas, o su naujai pateiktu pareiškimu naujų aplinkybių ir/ar įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes antstoliui nušalinti, nepateikta, todėl pareiškimas dėl antstolio nušalinimo atmestinas (CPK 65, 66, 68, 178 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 65, 66, 68, 178, 290-292, 636 straipsniais, teismas

Nutarė

15atmesti pareiškėjo UAB ,,ECAA Europe“ pareiškimą dėl antstolio Andriaus Liaškovo nušalinimo.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai