Byla 2S-288-883/2019
Dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-1308-776/2019 pagal pareiškėjo S. K. skundą dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas S. K. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) vykdyti pagal galiojančius teisės aktus ir panaikinti antstolio. patvarkymą ( - ), kuriuo antstolis A. L. netenkino pareiškėjo prašymo patikslinti ( - ) turto arešto aktu areštuoto turto mastą ir peržiūrėti vykdymo išlaidų dydį. Pareiškėjas nurodė, kad turto arešto mastas neatitinka susidariusios skolos dydžio ir taip pažeidžia teisėtumo, teisingumo, proporcingumo ir protingumo principus, neproporcingai suvaržo skolininko teises. Skunde S. K. taip pat nurodė, kad antstolis, surašydamas turto arešto aktą, neįvykdė CPK 678 str. 1 d. 5 p. ir 681 str. 1 d. reikalavimų, taip pat nurodė, kad antstolis realaus išieškojimo net nesiruošia vykdyti, piktnaudžiauja savo teisėmis, pažeidžia teisėtus skolininko interesus.

72.

8Antstolis A. L. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Šiaulių apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad visas pareiškėjo turtas turi galiojančių apribojimų, todėl nebuvo vertinamas. Kai antstolis negali įvertinti areštuojamo turto, jis turto arešto akte nurodo, kad turto įkainojimo procedūros antstolis neatlieka, tačiau tai nėra kliūtis turtui areštuoti, o areštuojamo turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis pažymėjo, kad nesant eksperto išvados dėl turto vertės, antstolis negali daryti objektyvios išvados dėl turto vertės, todėl CPK 675 str. 2 d. normos, t. y., kad areštuota skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, nebuvo pažeistos. Be to, net ir areštavus skolininko turtą, pareiškėjas ir toliau gali šį turtą valdyti bei juo naudotis, todėl turto areštas nesuvaržo jo interesų. Antstolis pažymėjo, kad areštavus vien tik turintį galiojančių apribojimų turtą nebūtų realiai užtikrinti išieškotojo interesai, nes bet kuriuo atveju, realizuoti jau areštuotą turtą, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, pirmumo teisę turi tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Antstolis A. L. taip pat pažymėjo, kad antstolio patirtos vykdymo išlaidos apskaičiuotos laikantis CPK Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos tvarkos. Pareiškėjo samprotavimai apie galimai per dideles vykdymo išlaidas ar jų perskaičiavimą yra visiškai nepagrįsti, pareiškėjas taip pat visiškai nepagrįstai teigia, jog jo atžvilgiu yra vykdoma elektroninė vykdomoji byla ir antstolis nepagrįstai nurodė, pareiškėjui pateikti 3 skundo egzempliorius.

9I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjo S. K. skundą dėl antstolio A. L. veiksmų atmetė. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, nurodė, jog antstolis, priešingai nei teigia pareiškėjas, siekia teisingo turto įvertinimo bei realaus vykdomojo dokumentų įvykdymo. Teismas taip pat pažymėjo, jog antstoliui nurodžius turto arešto mastą 488,01 Eur, kuris atitinka nepadengtos skolos ir vykdymo išlaidų dydį, teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad antstolis, priimdamas skundžiamą turto arešto aktą, pažeidė areštuoto turto įkainojimą reglamentuojančias CPK nuostatas, nes pagal CPK 678 str. 1 d. 5 p., jei antstolis arešto metu negali įvertinti areštuojamo turto, turto arešto akte nurodoma, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Teismas vertino, jog areštas taikytas kaip reali ir rezultatyvi priverstinio vykdymo proceso užtikrinimo priemonė, kurios metu nėra aktualu nustatyti tikslią areštuojamo turto rinkos vertę, o tik siekiama areštuoti pakankamai turto skolininko įsipareigojimams vykdyti.

124.

13Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad, atsižvelgiant į išieškotinos sumos dydį bei parengtų antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų kiekį,. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. ( - ) nurodytos sumos visiškai atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytus dydžius ir nėra pagrindo jas perskaičiuoti. Teismas atmetė pareiškėjo reikalavimą peržiūrėti antstolio apskaičiuotą vykdymo išlaidų dydį kaip nepagrįstą.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

155.

16Atskiruoju skundu pareiškėjas S. K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartį; įpareigoti antstolį A. L. pašalinti vykdymo procese padarytus norminių aktų pažeidimus; priimti naują nutartį ir įpareigoti antstolį A. L. skolos išieškojimą vykdyti pagal galiojančius teisės aktus, organizuoti ir atlikti vykdymo veiksmus nevilkinant skolos išieškojimo vykdymo proceso. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

175.1.

18Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad antstolis nepažeidė CPK 678 str. 1 d. 5 p. Antstolis areštavo neproporcingai didelės vertės turtą, atsižvelgiant į pareiškėjo skolos dydį.

195.2.

20CPK nenumatyta, kad į turto arešto aktu areštuotą pareiškėjo turtą nukreipti kiti priverstiniai išieškojimai lemia konkrečia vykdomąją bylą su kitų vykdomųjų bylų vykdymo procesu.

215.3.

22Antstolis A. L. teismui nepateikė vykdymo išlaidų detalizacijos, tik apsiribojo teisės aktų įvardijimu, kurie suteikia jam teisę turėti ir pateisinti tokias vykdymo išlaidas.

235.4.

24Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad antstolis nagrinėjamu atveju pažeidė CPK 675 str. 2 d. reikalavimus.

255.5.

26Nagrinėjamu atveju nėra aišku kada bus kviečiamas ekspertas areštuoto turto vertei nustatyti.

275.6.

28Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo pareiškėjo reikalavimo skolos išieškojimą vykdyti laikantis galiojančių teisės aktų, t. y. vykdyti CPK 513 str. 1 d. nuostatą – įpareigoti antstolį atlikti teisėtą veiksmą.

295.7.

30Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo organizuoti žodinį bylos nagrinėjimo procesą, o tai apsunkino galimybę nevilkinant bylos kaip įmanoma greičiau išspręsti ginčo situaciją.

316.

32Antstolis A. L. atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo 2019 m. sausio 31 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą ir atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

336.1.

34Teismas išanalizavo esminius nagrinėjamos bylos aspektus ir į juos argumentuotai atsakė, nešališkai ir visapusiškai ištyrė byloje surinktus įrodymus bei pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų.

356.2.

36Pareiškėjo turtas nebuvo vertinamas, nes visas jo turtas turi galiojančių apribojimų. Pagal CPK 678 str. 1 d. 5 p., jeigu antstolis arešto metu negali įvertinti areštuojamo turto, turto arešto akte nurodo, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Tokiu atveju antstolis įkainojimo procedūros, nurodytos CPK 681 str. 1 d., neatlieka, tačiau tai nėra kliūtis turtui areštuoti, o areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė.

376.3.

38Areštavus turtą, pareiškėjas ir toliau gali šį turtą valdyti ir juo naudotis, todėl turto areštas nevaržo jo interesų.

396.4.

40Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 p. numatyta, kad jeigu skolininko turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtas areštuotas vykdant tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus – tas antstolis, kuris turtą areštavo pirmas, todėl nėra pagrindo teigti, jog areštuojant pareiškėjo turtą buvo pažeistos CPK normos.

416.5.

42Pritartina teismo išvadai, kad pareiškėjo reikalavimas peržiūrėti antstolio apskaičiuotą vykdymo išlaidų dydį yra nepagrįstas ir atmestinas.

43Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

45Atskirasis skundas atmetamas

467.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

488.

49Byloje nustatyta, kad antstolis A. L. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 18 d. vykdomąjį raštą administracinėje byloje Nr. I-3539-621/2015 dėl 256,02 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. K. 3-ios eilės išieškotojo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro naudai. Antstolis A. L. turto arešto aktu ( - ) areštavo skolininkui S. K. priklausantį turtą: pneumatinį šautuvą, ( - ); lygiavamzdį šautuvą, ginklo Nr. ( - ); 14/2777 dalis žemės sklypo ( - ); 39/100 dalis pastato ( - ); 39/100 dalis statinio (inžinerinio įrenginio) ( - ); pistoletą, ginklo Nr. ( - ) Iš turto arešto akto matyti, kad jame nėra nurodyta areštuoto turto vertė, pastabose pažymėta, kad „viso areštuoto turto vertė: nenustatyta. Vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas“. Antstolis taip pat priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo skyriui buvo nurodytas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 50 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Antstolis A. L. vykdymo išlaidų apskaičiavime ( - ) apskaičiavo 231,99 Eur vykdymo išlaidas. VSDFV Šiaulių skyrius informavo, kad patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš skolininko S. K. vykdyti negali, nes yra vykdomas išlaikymo išieškų išskaitymas.

509.

51Skolininkas S. K. 2018-10-21 prašymu prašė antstolio patikslinti turto arešto aktu areštuoto turto mastą, kartu įvertinant ir realias galimybes nukreipti ir įvykdyti išieškojimą į konkretų turtą. Antstolis patvarkymu ( - ) pareiškėjo prašymo netenkino. Skolininkas S. K. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, tačiau antstolis priėmė patvarkymą dėl termino skundo trūkumams nustatyti, kuriame nurodė, kad skolininkas antstoliui turi pateikti 3 skundo egzempliorius su priedais. Pareiškėjas pateikė ( - ) pakartotiną skundą.

5210.

53Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl turto arešto, kuriuo areštuotas skolininko S. K., masto, pareiškėjui teigiant, kad antstolis areštavo turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

5411.

55Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra atliekamas išieškojimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 634 str. 2 d. įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad išieškojimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392-313/2016).

5612.

57Kaip minėta, pareiškėjas S. K. atskirajame skunde nurodo, kad areštuoto turto vertė ginčo atveju viršija išieškotino turto vertę. Iš turto arešto akto Nr. ( - ) matyti, kad turto arešto mastas – 488,01 Eur, tuo tarpu atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančios gyvenamojo namo ( - ) 39/100 dalys įvertintos masinio vertinimo metu ir yra vertos 56 160 Eur ir teigia, kad antstolis areštavo neproporcingai didelės vertės turtą. Tačiau su šiuo skolininko argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

5813.

59Kaip teisingai nurodo pareiškėjas, CPK 675 str. 2 d. numatyta, kad antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis turi teisę panaikinti turto areštą tik tuomet, jeigu turtas areštuotas antstolio. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Taip pat CPK 678 str. 1 d. 5 p. nurodyta, kad turto arešto akte turi būti nurodytas kiekvieno areštuojamo daikto pavadinimas, unikalus numeris (jei daiktas registruojamas viešame registre), daikto skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti), kiekvieno daikto vertė ir viso areštuojamo turto vertė. Jei antstolis arešto metu negali įvertinti areštuojamo turto, turto arešto akte nurodoma, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

6014.

61Iš vykdomojoje byloje Nr. I-3539-621/2015 esančių duomenų matyti, kad pareiškėjo S. K. turtas, kurį turto arešto aktu areštavo antstolis A. L., yra areštuotas ir kitų antstolių, t. y., kaip pagrįstai nurodo antstolis, šis turtas turi apribojimų, todėl antstolis neturi galimybės nustatyti šio turto vertės (vykdomosios bylos II t., 107 – 116 b. l.). Tokiais atvejais, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju. turto arešto akte nurodyta, jog turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Taigi, nagrinėjamu atveju, antstolis negalėdamas turto arešto taikymo metu nustatyti turto vertės ir laikydamasis CPK 678 str. 1 d. 5 p. reikalavimų pagrįstai nurodė, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Šiuo atveju pritartina pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad atlikus turto vertės nustatymo ekspertizę, bus galimas turto arešto akto koregavimas ir antstolis galės pakeisti areštuojamą daiktą ir jo vertę.

6215.

63Taip pat nesutiktina ir su pareiškėjo argumentus, kad pareiškėjo turto vertė nagrinėjamu atveju yra aiški ir 39/100 pareiškėjui priklausančio namo( - ) 39/100, dalys yra vertos 56 160 Eur. Kaip matyti, visas antstolio A. L. areštuotas pareiškėjo turtas yra areštuotas ir kitų antstolių. Kaip pagrįstai nurodė antstolis, sprendimų vykdymo instrukcijos 11 p. numatyta, jog jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Taigi, kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjo turtas yra areštuotas kelių antstolių, areštuojant turtą nėra galimybės nustatyti, kokia yra areštuoto turto vertė, todėl antstolis pagrįstai vadovavosi CPK 678 str. 1 d. 5 p. ir turto arešto akte nurodė, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

6416.

65Pareiškėjas S. K. nagrinėjamoje byloje taip pat nurodė, kad antstolis nepagrindė vykdymo išlaidų dydžio, kurios, pareiškėjo nuomone, yra nepagrįstai didelės. Iš vykdomojoje byloje esančio vykdymo išlaidų apskaičiavimo matyti, kad šioje byloje piniginio išieškojimo dydis yra 256,02 Eur (skola), o vykdymo išlaidos sudaro 231,99 Eur. Iš vykdymo išlaidų apskaičiavimo lentelės matyti, jog būtinos vykdymo išlaidos sudaro 24 Eur, papildomos vykdymo išlaidos (užklausos, dokumentų, patvarkymų rengimas) sudaro 110,8 Eur, atlygis antstoliui – 79,99 Eur, kitos išlaidos, kurias antstolis sumoka tretiesiems asmenims – 17,2 Eur. Sprendimų vykdymo instrukcijų III skyriaus 1 lentelėje numatyta, kad kai išieškotinos sumos dydis yra nuo 57,92 iki 289,62 Eur, būtinosios vykdymo išlaidos sudaro 24 Eur, o atlygis antstoliui – 79,99 Eur. Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nurodyti papildomų vykdymo išlaidų dydžiai, kurių nagrinėjamoje byloje laikėsi antstolis, skaičiuodamas vykdymo išlaidas. Todėl, atsižvelgus į sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytus vykdymo išlaidų dydžius ir antstolio nagrinėjamoje byloje apskaičiuotas vykdymo išlaidas, teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo abejonėmis dėl vykdymo išlaidų dydžio ir pareiškėjo argumentus dėl vykdymo išlaidų dydžio atmeta kaip nepagrįstus.

6617.

67Atsižvelgus į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, tinkamai taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

6818.

69Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/20J0; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

71Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas S. K. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė... 7. 2.... 8. Antstolis A. L. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, skundą kartu su... 9. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjo S. K.... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad, atsižvelgiant į... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjas S. K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 17. 5.1.... 18. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad antstolis nepažeidė... 19. 5.2.... 20. CPK nenumatyta, kad į turto arešto aktu areštuotą pareiškėjo turtą... 21. 5.3.... 22. Antstolis A. L. teismui nepateikė vykdymo išlaidų detalizacijos, tik... 23. 5.4.... 24. Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad antstolis nagrinėjamu atveju... 25. 5.5.... 26. Nagrinėjamu atveju nėra aišku kada bus kviečiamas ekspertas areštuoto... 27. 5.6.... 28. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo pareiškėjo reikalavimo skolos... 29. 5.7.... 30. Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo organizuoti... 31. 6.... 32. Antstolis A. L. atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo 2019 m.... 33. 6.1.... 34. Teismas išanalizavo esminius nagrinėjamos bylos aspektus ir į juos... 35. 6.2.... 36. Pareiškėjo turtas nebuvo vertinamas, nes visas jo turtas turi galiojančių... 37. 6.3.... 38. Areštavus turtą, pareiškėjas ir toliau gali šį turtą valdyti ir juo... 39. 6.4.... 40. Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 p. numatyta, kad jeigu skolininko turtą... 41. 6.5.... 42. Pritartina teismo išvadai, kad pareiškėjo reikalavimas peržiūrėti... 43. Teismas... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 45. Atskirasis skundas atmetamas... 46. 7.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 48. 8.... 49. Byloje nustatyta, kad antstolis A. L. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal... 50. 9.... 51. Skolininkas S. K. 2018-10-21 prašymu prašė antstolio patikslinti turto... 52. 10.... 53. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl turto arešto, kuriuo areštuotas... 54. 11.... 55. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 56. 12.... 57. Kaip minėta, pareiškėjas S. K. atskirajame skunde nurodo, kad areštuoto... 58. 13.... 59. Kaip teisingai nurodo pareiškėjas, CPK 675 str. 2 d. numatyta, kad antstolis... 60. 14.... 61. Iš vykdomojoje byloje Nr. I-3539-621/2015 esančių duomenų matyti, kad... 62. 15.... 63. Taip pat nesutiktina ir su pareiškėjo argumentus, kad pareiškėjo turto... 64. 16.... 65. Pareiškėjas S. K. nagrinėjamoje byloje taip pat nurodė, kad antstolis... 66. 17.... 67. Atsižvelgus į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog... 68. 18.... 69. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 71. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 31 d. nutartį...