Byla 2FB-865-633/2016
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V. civilinėje byloje pagal N. I. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, R. I., antstoliui A. B. ir antstoliui A. M. dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

22014-06-27 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi, tenkinant jo pareiškimą, N. I. buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla (b. l. 103-107, 1 tome).

32014-12-11 teismo nutartimi po patikslinimo buvo galutinai patvirtinti bankrutuojančio asmens kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (b. l. 21-22, 2 tome).

42015-01-29 teismo nutartimi byloje patvirtintas 2014-12-29 kreditorių reikalavimų tenkinimo ir N. I. mokumo atkūrimo planas (toliau, - planas) (b. l. 69-71, 2 tome). 2015-08-25 ir 2016-03-01 teismui pateiktos bankroto administratoriaus parengtos ataskaitos apie plano vykdymo eigą.

52016-04-06 suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau, - VSDFV) Marijampolės skyrius, kurio piniginis reikalavimas bankrutuojančiam asmeniui sudaro 90,31 proc. nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, teismui pateikė prašymą Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 10 str. 2 dalies juridiniu pagrindu nutraukti N. I. fizinio asmens bankroto bylą, kadangi nėra vykdomas teismo patvirtintas mokumo atkūrimo planas, - laikotarpiu nuo 2015-08-01 iki 2016-02-01 bankrutuojantis asmuo į bankroto administratoriaus depozitinę sąskaitą pagal planą turėjo pervesti 816,72 EUR, tačiau faktiškai pervedė tik 30 EUR, be to, iki paskutinio ataskaitinio laikotarpiu pradžios dar buvo likusi nepriemoka 204,71 EUR (68,59 EUR+136,12 EUR).

6Bankrutuojantis asmuo N. I. ir jo bankroto administratorius prašo teismą pareiškimo netenkinti ir bankroto bylos nenutraukti, kadangi plano vykdymo sunkumai atsirado dėl svarbios priežasties – poreikio slaugyti sunkiai sergančią nusenusią motiną ir dėl nesėkmingos darbo paieškos tiek per Darbo biržą, tiek ir savarankiškai užsienyje, artimiausiu metu plano vykdymo pažeidimai būsią pašalinti, nes N. I. beveik metams laiko pagal darbo sutartį įsidarbina Danijoje, gaus nuolatinį ir pakankamo dydžio darbo užmokestį, kurio visiškai pakaks mokumo atkūrimo planui vykdyti.

7Atsiliepimais į pareiškimą suinteresuoti asmenys antstolis A. B. ir antstolis A. M. pareiškimui neprieštarauja, prašo spręsti tesimo nuožiūra.

8Suinteresuoti asmenys R. I. ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepimų į pareiškimą per teismo tam nustatytą procesinį terminą nepateikė.

9Priėmus nagrinėjamą pareiškimą ir pradėjus šią bylą, 2016-05-10 N. I. bankroto administratorius pateikė teismui papildomą pranešimą, jog 2016-05-03 sušauktame kreditorių susirinkime priimtas sprendimas atšaukti ankstesnį (2016-02-18) sprendimą inicijuoti bankroto bylos nutraukimą ir priimtas naujas sprendimas – tęsti bankrutuojančio asmens N. I. mokumo atkūrimo plano vykdymą. Už tokį sprendimą raštu balsavo ir nagrinėjamą prašymą pateikęs pagrindinis kreditorius – VSDFV Marijampolės skyrius (90,31 proc. visų patvirtintų reikalavimų). Kartu bankroto administratorius teismui pateikė ir originalius surinkimo organizavimo ir balsavimo dokumentus, kurie visiškai patvirtina dėstomą informaciją, taip pat pažymėjo, jog 2016-04-08 bankrutuojantis asmuo į depozitinę sąskaitą pervedė 1400 EUR, kurie leidžia visiškai įvykdyti visus mokumo atkūrimo plane numatytus ketvirčiais iki 2016-03-31mokėjimus. Prie bendrai administratoriaus pateiktos medžiagos yra pridėta ir 2016-05-02 sudaryta terminuota nuo 2016-05-02 iki 2016-12-31 darbo sutartis tarp bankrutuojančio asmens N. I. ir Danijos įmonės „EntFlex ApS“.

10Kadangi bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo plano nevykdymas truko santykinai neilgą laiką, įvyko iš esmės dėl svarbių objektyvaus pobūdžio aplinkybių (sunki šeimos nario liga ir nesėkminga darbo paieška), plano vykdymo pažeidimai iki 2016-04-08 buvo visiškai pašalinti ir šiuo metu teismo patvirtintas mokumo atkūrimo planas vykdomas tinkamai, nagrinėjamą prašymą nutraukti fizinio asmens bankroto bylą teismui pateikęs pagrindinis kreditorius 2016-05-03 kreditorių susirinkime pats atšaukė ankstesnį savo sprendimą inicijuoti bylos nutraukimą ir balsavo už plano vykdymo tęstinumą, taip iš esmės atsisakydamas pateiktojo teismui prašymo, teismas prašymą vertina nepagrįstu, dėl ko jis turi būti atmestas.

11Vadovaudamasis LR CPK 290-292 str. str., taip pat Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 str. 2 d., teismas

Nutarė

12Bankrutuojančio fizinio asmens N. I. kreditoriaus VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo atmesti.

13Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui ir visiems kitiems suinteresuotiems asmenims, taip pat bankrutuojančiam asmeniui N. I. ir jo bankroto administratoriui A. B..

14Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijų įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai