Byla 2-2384-550/2012
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, sekretoriaujant Audronei Argustienei, dalyvaujant: pareiškėjo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovui Evaldui Vaicekavičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl turto pripažinimo bešeimininkiu,

Nustatė

3pareiškėjas Kėdainių rajono savivaldybės administracija pateiktu pareiškimu prašo statinius: pesticidų sandėlį, esantį Gudžiūnų k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r., pesticidų sandėlį, esantį Miegenų k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r., pesticidų sandėlį, esantį Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., pesticidų sandėlį, esantį Meironiškių k., Krakių sen., Kėdainių r., vandentiekio tinklus, esančius J.Basanavičiaus g. 47C, 47D ir Didžioji g. 64, Kėdainių m., unikalus Nr. 4400-2266-8680 ir nuotekų šalinimo tinklus, esančius J.Basanavičiaus g. 47C, 47D ir Didžioji g. 64, Kėdainių m., unikalus Nr. 4400-2266-8659, pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti juos Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn.

4Pareiškėjo atstovas nurodė, jog remiantis 2004 m. gegužės 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 634, 2012 m. vasario 14 d. ir 2012 m. vasario 17 d. buvo atlikta turto pagal sąrašą apžiūra ir surašyti apskaitos aktai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. Dl-449 patvirtintą formą. Turtą apskaičiusi institucija yra Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Siekiant nustatyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, 6 mėnesius Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje (2012 m. kovo 4 d., 2012 m. birželio 4 d., 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d.) seniūnijos, kurios teritorijoje yra statiniai, informaciniuose stenduose, kartą - 2012 m. birželio 2 d. nacionaliniame laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ ir vieną kartą - 2012 m. vasario 21 d. vietiniame laikraštyje „Rinkos aikštė“ buvo kviečiami atsiliepti savininkai ir asmenys, turintys teisių į šiuos statinius. Per nustatytą laiką neatsiliepė šių statinių savininkai ir į žemiau išvardintus statinius, asmenys, turintys turtinių teisių į šį turtą jokių pretenzijų nepareiškė. Todėl darytina išvada, kad į minėtus statinius niekas neturi turtinių teisių ir jie neturi savininkų, todėl jie pripažintini bešeimininkiais ir perduotini savivaldybės nuosavybėn.

5Suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai. Pateiktu teismui atsiliepimu Kauno apskrities VMI prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Pateiktame atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjų prašymui neprieštarauja.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Sutinkamai su Lietuvos Respublikos 4.57 straipsniu, bešeimininkiu turtu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Taigi aplinkybė, kad daiktas neturi savininko ar savininkas nėra žinomas, yra būtina pripažinimo daikto bešeimininkiu sąlyga. Bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė (CK 4.85 str. 2 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634, patvirtintos „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, paskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės“, kuriose išdėstyta valstybei perduotino turto apskaitos ir daikto pripažinimo bešeimininkiu iniciavimo tvarka. Lietuvos Respublikos CK 4.58 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas yra nežinomas (bešeimininkis turtas), teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės institucijų arba savivaldybės pareiškimą, perduodamas valstybės arba savivaldybės nuosavybėn. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią turtas paimtas į apskaitą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitų pareiškimo padavimo terminų. Kėdainių rajono savivaldybės administracija, prieš kreipdamasi į teismą atliko visas reikiamas procedūras: įtraukė turtą, kurių savininkai nebuvo nustatyti, į apskaitą pagal minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytą tvarką, tačiau ir po šio veiksmo šių statinių savininkai nenustatyti.

8Bylos duomenimis 2012 m. vasario 14 d. ir 2012 m. vasario 17 d. buvo atlikta turto pagal sąrašą apžiūra ir surašyti apskaitos aktai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, t.y. buvo atlikta perduotino turto apskaitos ir daikto pripažinimo bešeimininkiu iniciavimo tvarka. Siekiant nustatyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, 6 mėnesius Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje (2012 m. kovo 4 d., 2012 m. birželio 4 d., 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir 2012 m. rugsėjo 4 d.) seniūnijos, kurios teritorijoje yra statiniai, informaciniuose stenduose, kartą - 2012 m. birželio 2 d. nacionaliniame laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ ir vieną kartą - 2012 m. vasario 21 d. vietiniame laikraštyje „Rinkos aikštė“ buvo kviečiami atsiliepti savininkai ir asmenys, turintys teisių į šiuos statinius. Per nustatytą laiką neatsiliepė šių statinių savininkai ir į žemiau išvardintus statinius, asmenys, turintys turtinių teisių į šį turtą, jokių pretenzijų nepareiškė.

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 259 - 260 str., 270 str., 537 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Statinius: pesticidų sandėlį, esantį Gudžiūnų k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r., pesticidų sandėlį, esantį Miegenų k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r., pesticidų sandėlį, esantį Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r., pesticidų sandėlį, esantį Meironiškių k., Krakių sen., Kėdainių r., vandentiekio tinklus, esančius J.Basanavičiaus g. 47C, 47D ir Didžioji g. 64, Kėdainių m., unikalus Nr. 4400-2266-8680 ir nuotekų šalinimo tinklus, esančius J.Basanavičiaus g. 47C, 47D ir Didžioji g. 64, Kėdainių m., unikalus Nr. 4400-2266-8659, pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti juos Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai