Byla eB2-1785-260/2015
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Stalveta“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant atsakovės atstovui Ž. V., pareiškėjo atstovui nedalyvaujant,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdamas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Stalveta“ iškėlimo,

Nustatė

3Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Stalveta“. Prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą, pareiškėjas nurodė, jog bendrovė „Stalveta“ nemoka iš dalies arba visiškai priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų nuo 2007 metų IV ketvirčio, tokių įmokų įsiskolinimas 2015 m. kovo 12 d. buvo 12455,50 Eur. Pareiškėja kreipėsi dėl priverstinio skolų išieškojimo į antstolį, tačiau iš pastarasis grąžino vykdomąjį dokumentą su 2015-03-06 Išieškojimo negalimumo aktu.

4Atsakovės vadovas Ž. V. paaiškino, kad UAB „Stalveta“ veiklos nevykdo, darbuotojų įmonėje nėra, jis pats įmonėje nedirba nuo 2011 metų. Įmonė yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondui, kitų kreditorių ir skolininkų įmonė neturi.

5Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Pagal teismo surinktus duomenis UAB „Stalveta“ pradelstos skolos vienam kreditoriui VSDFV Kauno skyriui sudaro 12455,560 Eur. Įmonė faktiškai veiklos nevykdo, jos vadovas sutinka, kad bankroto byla įmonei būtų iškelta.

8Teismas daro išvadą, kad UAB „Stalveta“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

9Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

10Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus atrankos teisme tvarkos, nustatytos Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647. Teismui bankroto administratoriaus atranką vykdžius pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, atrinktas administratorius MB „Bankroto byla“.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10 straipsniais,

Nutarė

12Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Stalveta“ (juridinio asmens kodas 136026215; adresas Romainių g. 36, Kaunas) bankroto bylą.

13Paskirti UAB „Stalveta“ administratoriumi MB „Bankroto byla“ (juridinio asmens kodas 304072733; adresas Jogailos g. 7, Vilnius; asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA263).

14Sustabdyti atsakovės UAB „Stalveta“ (juridinio asmens kodas 136026215) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus.

15Uždėti areštą atsakovės UAB „Stalveta“ (juridinio asmens kodas 136026215) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

17Nustatyti, kad įmonės vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui.

19Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose bei 7 d. 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdamas pareiškėjo Valstybinio... 3. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 4. Atsakovės vadovas Ž. V. paaiškino, kad UAB... 5. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto... 7. Pagal teismo surinktus duomenis UAB „Stalveta“ pradelstos skolos vienam... 8. Teismas daro išvadą, kad UAB „Stalveta“ yra nemoki, todėl jai keltina... 9. Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto... 10. Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir... 12. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Stalveta“ (juridinio asmens kodas... 13. Paskirti UAB „Stalveta“ administratoriumi MB „Bankroto byla“ (juridinio... 14. Sustabdyti atsakovės UAB „Stalveta“ (juridinio asmens kodas 136026215)... 15. Uždėti areštą atsakovės UAB „Stalveta“ (juridinio asmens kodas... 16. Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad įmonės vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju...