Byla 2KT-186/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo K. K. prašymą nušalinti visus Kauno miesto apylinkės teismo teisėjus nuo civilinių bylų Nr. 2-15091-451/2012, Nr. 2-7638-886/2012 ir Nr. 2-5073-475/2012 nagrinėjimo ir perduoti šias bylas nagrinėti kitam apylinkės teismui,

Nustatė

2Pareiškėjas abejoja civilines bylas nagrinėjančių teisėjų ir visų Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nešališkumu, nes šiose bylose, kurios yra tarp tų pačių asmenų (K. K., P. J. ir D. J.) P. J. atstovauja advokatė J. D., kuri ilgai, nuo 2002-02-14 iki 2011-03-18, dirbo Kauno miesto apylinkės teisme teisėja ir galimai palaiko draugiškus santykius su visais šio teismo teisėjais. Pareiškėjas nurodo, kad civilinėje byloje Nr. 2-15091-451/2012 iki šiol nėra išspręstas trečiojo asmens prašymas dėl bylos sustabdymo, kurį jis pateikė kartu su 2012-09-14 atsiliepimu į ieškinį, civilinė byla Nr. 2-7638-886/2012 Kauno miesto apylinkės teismo 2012-08-14 nutartimi buvo nepagrįstai atnaujinta ir 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi vėl buvo sustabdyta, o civilinėje byloje Nr. 2-5073-475/2012 teismas pernelyg aktyvus rinkdamas rašytinius įrodymus. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nušalinimą grindžia minėtomis aplinkybėmis ir neturi objektyvių duomenų apie visų Kauno miesto apylinkės teisme dirbančių teisėjų galimą suinteresuotumą bylos baigtimi.

3Pareiškėjo nuomone, objektyviam stebėtojui galėtų kilti pagrįstų abejonių, ar Kauno miesto apylinkės teisme civilinės bylos galės būti išnagrinėtos nešališkai. Todėl visos prielaidos, galinčios sukelti abejonių dėl teismo nešališkumo, turi būti pašalintos ir dalyvaujantiems byloje asmenims pateiktos procesinės garantijos, kad šalių ginčą nagrinės nepriklausomas ir nešališkas teismas.

4Pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo ir bylų perdavimo kitam apylinkės teismui netenkinamas.

5Byla turi būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui klausimą išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra apylinkės teismai, teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

6Teismo ir teisėjo nepriklausomumo ir nešališkumo garantija civiliniame procese įgyvendinama užtikrinant galimybę dalyvaujantiems byloje asmenims, abejojantiems teismo nešališkumu, pareikšti teisėjui nušalinimą. Teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo pagrindus nustato LR CPK 65, 66 straipsniai. Tačiau pažymėtina, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/200; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003). Kaip numato 69 straipsnio 2 dalis, klausimas dėl teisėjo nušalinimo išsprendžiamas rašytinio proceso tvarka, išklausius nušalinamo teisėjo arba susipažinus su jo rašytiniais paaiškinimais, jeigu šie pateikti.

7Nušalinimas pareikštas visiems bylą nagrinėjančio Kauno miesto apylinkės teismo teisėjams tuo pagrindu, kad dalyvaujantį šiose bylose asmenį atstovauja advokatė J. D., buvusi šio apylinkės teismo teisėja, kuri galimai bendrauja ir palaiko draugiškus ryšius su visais Kauno miesto apylinkės teismo teisėjais. J. D. iš teisėjos pareigų pasibaigus įgaliojimų laikui buvo atleista 2011-03-07 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-626 (įsigaliojo 2012-03-18). Teisėjos G. J., V. S., kurioms pareikštas nušalinimas, nurodė, kad J. D. pažįsta kaip buvusią teisėją, o teisėja L. K. pažymėjo, jog pradėjo dirbti Kauno miesto apylinkės teisme 2011-03-10 ir jai tik žinomas pats faktas, kad J. D. dirbo teisėja. Teisėjos paneigė nušalinimo pareiškime nurodytą prielaidą, kad palaiko draugiškus ryšius su buvusia kolege, nurodė, kad nei bendrauja šeimomis, nei dalyvauja bendruose renginiuose. Konkrečių duomenų apie teisėjų asmeninius ryšius su advokate J. D. nušalinimo pareiškime nepateikta, daroma tik prielaida apie galimai artimą buvusios teisėjos ir visų apylinkės teismo teisėjų bendravimą. Šis nušalinimo motyvas nėra pagrįstas jokiais konkrečiais argumentais, įrodymais, tik prielaidomis, todėl laikytinas pareiškėjo nuomone apie civilinių bylų nagrinėjimą Kauno miesto apylinkės teisme.

8Kaip ne kartą yra pabrėžęs Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas teisėjų nušalinimo pareiškimus, aplinkybė, jog šalis reiškia nesutikimą su bylą nagrinėjančio teisėjo procesiniais veiksmais ir sprendimais, nėra pagrindas savaime abejoti šio teisėjo nešališkumu. Dalyvaujantys byloje asmenys jiems nepalankius teismo procesinius sprendimus gali apskųsti instancine tvarka (CPK 301, 340 str.), o motyvai dėl teismo nutarčių, kurios nėra skundžiamos atskiraisiais skundais, neteisėtumo ir nepagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Taigi sprendžiant nušalinimo klausimus, teisėjų procesinių veiksmų ir sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas negali būti vertinami. Teismo procesinė veikla tenkinant ar atmetant dalyvaujančių byloje asmenų prašymus, renkant ir vertinant įrodymus, sprendžiant kitus procesinius klausimus, nesant kitų aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pagrįstai suabejota teisėjo (teisėjų) nešališkumu, negali būti vertinama kaip teisėjo šališkumo įrodymas. Pažymėtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-15091-451/2012 pareiškėjo 2012-09-17 pateiktame atsiliepime išdėstytą prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą teisėjos 2012-09-18 rezoliucija nutarta spręsti parengiamojo posėdžio metu, tačiau 2012-11-22 parengiamajame teismo posėdyje pareiškus nušalinimą, teismas neturėjo galimybės šį klausimą išspręsti. Civilinėje byloje Nr. 2-7638-886/2012 priimta nutartis sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-15091-451/2012 ir Nr. 2-5073-475/2012 pareiškėjo atstovės apskųsta atskiruoju skundu, kuris teisėjos L. K. 2012-11-15 rezoliucija priimtas. Ar ši teismo nutartis teisėtai ir pagrįsta bus įvertinta instancine tvarka. Kaip matyti iš civilinės bylos Nr. 2-50732-475/2012 2012-10-17 teismo posėdžio protokolo turinio, šiame posėdyje svarstytas klausimas dėl teismo ekspertizės skyrimo ir teismas nutarė išreikalauti vykdomojo įrašo originalą, nes jis reikalingas rašysenos ekspertizei atlikti.

9Apibendrinus tai, kas nustatyta, daroma išvada, jog nušalinimo pareiškimas grindžiamas tik prielaida apie pareiškėjo atstovės advokatės J. D. artimus ryšius su Kauno miesto apylinkės teismo teisėjais, tačiau nepateikta jokių įrodymų, kurie leistų pagrįstai suabejoti civilines bylas Nr. 2-15091-451/2012, Nr. 2-7638-886/2012 ir Nr. 2-5073-475/2012 nagrinėjančių teisėjų G. J., V. S., L. K. bei visų Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nešališkumu ar nesuinteresuotumu nurodytų civilinių bylų baigtimi. Kadangi nušalinimo pareiškime nurodytos aplinkybės nesudaro Civilinio proceso kodekso 64 – 66 straipsniuose numatytų teisėjų nušalinimo pagrindų, todėl nušalinimo pareiškimas netenkinamas.

10Nepatenkinus nušalinimo pareiškimo, nėra pagrindo spręsti ir dėl civilinių bylų perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui.

11Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis LR CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1, d. ,

Nutarė

12K. K. pareiškimą dėl visų Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinių bylų Nr. 2-15091-451/2012, Nr. 2-7638-886/2012 ir Nr. 2-5073-475/2012 nagrinėjimo ir šių bylų perdavimo kitam apylinkės teismui atmesti.

13Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai