Byla e2-1771-356/2020
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vijolė Vitienė,

2sekretoriaujant Elonai Mackutei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka iš esmės išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1771-356/2020, pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Egrena“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

Nustatė

4Ieškovė UAB „Egrena“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės: 7 149,13 EUR skolą, 642,74 EUR delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė AB „( - )“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nes atsakovė 2019 m. susidūrė su finansiniais sunkumais, todėl nebegalėjo vykdyti prievolės ieškovei ir tik dėl šios priežasties nesumokėjo, skolos neginčijo, atsakovė yra pasirengusi su ieškove derėtis, kaip numatyta sutartyje, ieškovė be pakankamo pagrindo iš karto kreipėsi į teismą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip patvirtina ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, šalys ( - ) sudarė ilgalaikę pirkimo-pardavimo sutartį – ( - ) (toliau – Sutartis) dėl transporto priemonių detalių, padangų, įrankių, tepalų ir kitų eksploatacinių medžiagų pirkimo. Tarp šalių Sutarties pagrindu susiklostė ilgalaikiai pirkimo-pardavimo santykiai, ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės užsakymą parduoti prekes, atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove.

8Taigi tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius yra pagrindas kvalifikuoti kaip pirkimo-pardavimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.305 straipsnis). Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl sutarties sąlygų nesilaikanti šalis prisiima su tuo susijusią riziką.

9Ieškovė laikotarpiu nuo 2019-01-30 iki 2019-05-30 tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, atsakovės užsakymu pardavė prekių 7 763,39 EUR sumai, apmokėjimui išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2019-01-30 ( - ) Nr. ( - ) (1 485,10 EUR, apmokėti iki 2019-03-31); 2019-02-27 ( - ) Nr. ( - ) (815,84 EUR, apmokėti iki 2019-04-28); 2019-02-27 ( - ) Nr. ( - ) (81,02 EUR, apmokėti iki 2019-04-28); 2019-03-29 ( - ) Nr. ( - ) (912,02 EUR, apmokėti iki 2019-05-28); 2019-03-29 ( - ) Nr. ( - ) (752,36 EUR, apmokėti iki 2019-)05-28; 2019-04-30 ( - ) Nr. ( - ) (32,22 EUR, apmokėti iki 2019-06-29); 2019-04-30 ( - ) Nr. ( - ) (1 612,43 EUR, apmokėti iki 2019-06-29); 2019-05-30 ( - ) Nr. ( - ) (1 152,94 EUR, apmokėti iki 2019-07-29); 2019-05-30 ( - ) Nr. ( - ) (919,46 EUR, apmokėti iki 2019-07-29).

10Šalys 2020-01-07 sudarė skolų suderinimo aktą, juo nustatė, kad atsakovė skolinga 7 149,13 EUR sumą.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.158 straipsnis nustato, kad kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai ir kad šios pareigos šalys negali savo susitarimu pakeisti ar panaikinti. Šalių sąžiningumo pareiga egzistuoja nuo pat sutartinių santykių pradžios iki sutarties pabaigos. Prievolės baigiasi, kai jos tinkamai įvykdomos (CK 6.123 straipsnio 1dalis).

12Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skolos neginčija, negali atsiskaityti dėl iškilusių finansinių sunkumų, tačiau ieškinys atmestinas, nes ieškovė nesilaikė Sutarties 7.1 punkte numatytos privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos derybų būdu. Nors pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą ieškinį privalu atsisakyti priimti, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, tačiau ši teisės norma nenustato teismo teisės ir (ar) pareigos atsisakyti priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo nesilaikė šalių sudarytoje sutartyje nustatytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Sutarties šalys savo susitarimu negali nustatyti atsisakymo nuo teisės kreiptis į teismą, taip pat negali apriboti jos įgyvendinimo, todėl atsakovės argumentas, kad ieškovės ieškinys atmestinas, nes ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, nustatytos šalių sudarytoje sutartyje, yra nepagrįstas. Atsakovei Panevėžio apygardos teismas ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) iškėlė nemokumo (bankroto) bylą (nutartis įsiteisėjo ( - )). Esant tokiai situacijai ieškovė, kreipdamasi į teismą dėl pažeistų jos teisių gynimo teismine tvarka, elgėsi kaip protingas ir apdairus asmuo.

13Atsakovė skolos dydžio neginčijo, apmokėjimo už prekes terminai suėję, ieškovė reikalauja vykdyti prievolę natūra, atsakovė neįrodinėjo, kad jos prievolė pasibaigė tinkamu įvykdymu, todėl, vadovaujantis Sutarties 3.4 papunkčiu, CK 1.138 straipsnio 4 punktu, CK 6.38 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.305 straipsnio 1 dalimi, 6.314 straipsniu, ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistina 7 149,13 EUR skola už prekes.

14Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra pažeista (CK 6.59 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis), dėl to atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė, kuri apima dvi formas – nuostolių atlyginimą ar netesybų (delspinigių, baudos) sumokėjimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi, netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti, kurios taikymui būtina nustatyti šių sąlygų visumą: sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), padarytą žalą (CK 6.249 straipsnis), tarp atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.247 straipsnis) bei kaltę (CK 6.248 straipsnis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti šalis, kuri reikalauja taikyti sutartinę atsakomybę.

15Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 642,74 EUR delspinigių, kuriuos apskaičiavo už laikotarpį nuo 2019-04-01 iki 2020-01-22 (už 180 dienų nuo 7 141,61 EUR sumos, delspinigių dydžiui esant 0,05 proc.).

16Pagal šalių Sutarties 3.5.1 punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu neatsiskaitys ilgiau nei 30 dienų. Toks šalių susitarimas atitinka CK 6.71 straipsnio nuostatas dėl susitarimo prievolės įvykdymą užtikrinti netesybomis – delspinigiais, t. y. įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Tai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis), kartu – viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.

17Nagrinėjamu atveju netesybos atsirado iš sutartinių santykių, sutarties šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo srityje ir galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas bei prisiimti rizika dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

18Kaip matyti iš ieškovės atlikto delspinigių paskaičiavimo, 0,05 proc. dydžio delspinigius yra pagrindas skaičiuoti nuo 2 072,40 EUR sumos ne už 180 dienų, o už 176 dienas (nuo 2019-07-30 iki 2020-01-22 yra tik 176 dienos), tai sudarytų 182,37 EUR, nuo 5 069,21 EUR skolos sumos 0,05 proc. dydžio delspinigiai skaičiuotini už 180 dienų ir yra 456,23 EUR, taigi iš viso 638,60 EUR. Nagrinėjamu atveju įrodyta, kad ieškovė patyrė 638,60 EUR dydžio nuostolių (CK 6.249 straipsnis).

19Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė savo sutartinės prievolės laiku ir tinkamai sumokėti už prekes pagal sprendime nurodytas PVM sąskaitas–faktūras nevykdė, taigi yra pagrindas nustatyti esant ir kitą iš būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei taikyti – neteisėtus atsakovės veiksmus, kurie pasireiškė netinkamu Sutarties sąlygų vykdymu (CK 6.246 straipsnis). Kaltės klausimas nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingas, nes Sutarties šalys yra verslo subjektai, todėl sprendžiant jų civilinės atsakomybės klausimus taikytina CK 6.256 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta atsakomybė be kaltės. Šiame straipsnyje nustatyta taisyklė, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

20CK 6.247 straipsnis nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Atsakovės netinkamas prievolės vykdymas yra pakankama nuostolių atsiradimo priežastis. Laikytina nustatyta, kad atsakovei netinkamai vykdžius sutartį, t. y. vienašališkai atsisakius ją vykdyti, tarp šių jos veiksmų ir ieškovei atsiradusių nuostolių, yra priežastinis ryšys.

21Atsakovė neginčijo Sutarties sąlygos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo netesybomis, netesybų dydžio, apskaičiuotos delspinigių sumos, neprašė ją mažinti.

22Nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad atsakovės veikoje yra visos sąlygos civilinei atsakomybei jos atžvilgiu taikyti (neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnis), nuostoliai (CK 6.249 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 638,60 EUR delspinigių, kitoje dalyje ieškinys dėl delspinigių priteisimo atmestinas (CK 6.73 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

23CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 - 2 dalyse nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, jeigu abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 7 787,73 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2020 m. kovo 2 d. (priimtas teismo įsakymas) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Tenkinant ieškinį iš dalies (99,95 proc.), iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 174,91 EUR žyminio mokesčio (laikinąsias apsaugos priemones taikyti atsisakyta (38 EUR) ir 299,85 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R–85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytų maksimalių dydžių, jos buvo būtinos, realiai turėtos ir yra pagrįstos dokumentais, išlaidos yra proporcingos bylos sudėtingumui ir advokato darbo ir laiko sąnaudoms. Ieškovė ėmėsi priemonių, kad bylinėjimosi išlaidos būtų kuo mažesnės – kreipėsi dėl teismo įsakymo išdavimo, tačiau atsakovė pateikė prieštaravimą (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

25Byloje susidarė 5,35 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsakovė, kaip įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

26Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 – 265 straipsniais, 268 – 270 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Egrena“, juridinio asmens kodas 173257228, naudai: 7 149,13 EUR skolą, 638,60 EUR delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 7 787,73 EUR sumą už laikotarpį nuo 2020-03-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 174,91 EUR žyminio mokesčio, 299,85 EUR už advokato teisines paslaugas.

29Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vijolė Vitienė,... 2. sekretoriaujant Elonai Mackutei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka iš esmės išnagrinėjo... 4. Ieškovė UAB „Egrena“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės: 7 149,13... 5. Atsakovė AB „( - )“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip patvirtina ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai, šalys ( - ) sudarė... 8. Taigi tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius yra pagrindas... 9. Ieškovė laikotarpiu nuo 2019-01-30 iki 2019-05-30 tinkamai vykdė savo... 10. Šalys 2020-01-07 sudarė skolų suderinimo aktą, juo nustatė, kad atsakovė... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skolos neginčija, negali... 13. Atsakovė skolos dydžio neginčijo, apmokėjimo už prekes terminai suėję,... 14. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra... 15. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 642,74 EUR delspinigių, kuriuos... 16. Pagal šalių Sutarties 3.5.1 punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05... 17. Nagrinėjamu atveju netesybos atsirado iš sutartinių santykių, sutarties... 18. Kaip matyti iš ieškovės atlikto delspinigių paskaičiavimo, 0,05 proc.... 19. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė savo... 20. CK 6.247 straipsnis nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję... 21. Atsakovė neginčijo Sutarties sąlygos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo... 22. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad atsakovės veikoje yra visos... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 24. Tenkinant ieškinį iš dalies (99,95 proc.), iš atsakovės proporcingai... 25. Byloje susidarė 5,35 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 26. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 27. ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens... 29. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...