Byla e2-7844-1071/2018
Dėl dalies darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas Pliuskevičius, sekretoriaujant Karolinai Butkienei, dalyvaujant atsakovei J. Š., jos atstovui advokatui O. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ patikslintą ieškinį atsakovei J. Š. dėl dalies darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo pareiškė reikalavimus: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – Darbo ginčų komisija) 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. DGKS-2202, priimtą individualaus darbo ginčo byloje Nr. APS-109-6613/2018 (toliau – sprendimas), dalyje dėl netesybų priteisimo; 2) išieškoti iš ieškovės atsakovės naudai 1078,24 Eur (atskaičius mokesčius) netesybų už laikotarpį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos (2018 m. kovo 27 d.) iki Darbo ginčų komisijos posėdžio dienos (2018 m. balandžio 23 d.); 3) iš atsakovės priteisti žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2018 m. vasario 2 d. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 729, kurios pagrindu atsakovė buvo priimta dirbti įmonėje vyr. buhalterės pareigose, mokant 1320,00 Eur darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių 2 kartus per mėnesį iki einamojo mėnesio 30 d. ir sekančio mėnesio 15 d. Darbo sutartis su atsakove buvo nutraukta 2018 m. kovo 26 d., pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 55 straipsnio 1 dalį. Atsakovė kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl jai neišmokėto darbo užmokesčio už 2018 m. kovo mėnesį bei netesybų. Darbo ginčų komisija išnagrinėjusi ginčą tarp šalių, 2018 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą Nr. DGKS-2202, kuriuo tenkino atsakovės skundą ir priteisė iš ieškovės atsakovės naudai 684,00 Eur darbo užmokestį už visą darbo laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 26 d. ir 1355,13 Eur netesybų už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 27 d. iki 2018 m. balandžio 23 d. uždelstus atsiskaityti darbo sutarties nutraukimo dieną. Nurodė, jog Darbo ginčų komisija nustatė, kad atsakovės vidutinis darbo užmokestis (toliau – VDU) sudaro 69,47 Eur (1181,05 Eur :17 d. d.), tačiau ji nesutinka su tokiu paskaičiavimu, nes jis prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496 patvirtintam aprašui „Dėl darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos“. Atsakovė įmonėje dirbo mažiau negu tris mėnesius, todėl jos darbo užmokestis turėjo būti apskaičiuotas ne pagal vieno mėnesį dirbtų dienų skaičiaus, o faktiškai įmonėje atsakovės dirbtą laiką laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018 m. kovo 26 d. Nurodė, jog jos paskaičiavimu atsakovės vidutinis dienos užmokestis sudaro 65,03 Eur. Netesybos turi būti skaičiuojamos už laikotarpį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos – 2018 m. kovo 27 d. iki Darbo ginčų komisijos posėdžio dienos -2018 m. balandžio 23 d., todėl jų paskaičiavimu netesybų suma už pradelstą atsiskaityti laikotarpį yra 1078,24 Eur (atskaičius mokesčius)((65,03 Eur x 20,9 d. d.) x 1 mėn.) x 28 k. d.): 30 k. d.) - 1268,52 Eur – 15 proc. Gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM)).

6Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis).

7Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jis informuotas tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Teismas protokoline nutartimi nutarė bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant.

8Atsakovė ir jos atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė papildomai paaiškino, kad Darbo ginčų komisija teisingai paskaičiavo jos vidutinį darbo užmokestį ir netesybas remdamasi jos pateikta darbo sutartimi. Ji palaiko Darbo ginčų komisijos sprendimą dėl netesybų paskaičiavimo.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų, nustatyta, kad 2018 m. vasario 2 d. tarp ieškovės UAB „SMD“ ir atsakovės J. Š. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 729, pagal kurią atsakovė nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018 m. kovo 26 d. įmonėje dirbo vyr. buhaltere. Darbo sutartis nutraukta nuo 2018 m. kovo 26 d. pagal DK 55 straipsnio 1 dalį (darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių). Pagal darbo sutarties 1.3 punktą šalys sutarė dėl apmokėjimo už darbą: atsakovei mokamas 1320,00 Eur darbo užmokestis per mėnesį (neatskaičius mokesčių), mokant 2 kartus per mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos ir sekančio mėnesio 15 dienos (e. b. l. 10 -11). Sodra 2018 m. kovo 26 d. pranešimu informuota apie

12J. Š. atleidimą iš UAB „SMD“ (e. b. l 27).

13Darbo ginčų komisijos darbo byloje Nr. APS-109-6613/2018 esantys įrodymai patvirtina, kad 2018 m. kovo 28 d. atsakovė J. Š. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Darbo ginčų komisija 2018 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą Nr. DGKS-2202, kuriuo tenkino atsakovės skundą ir priteisė iš ieškovės atsakovės naudai 684,00 Eur darbo užmokestį už visą darbo laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 26 d. ir 1355,13 Eur netesybų už laikotarpį nuo 2018 m kovo 27 d. iki 2018 m. balandžio 23 d., uždelstus atsiskaityti darbo sutarties nutraukimo dieną (e. b. l. 78-99). Darbo ginčų komisija nustatė, kad atsakovės vidutinis darbo užmokestis sudaro 69,47 Eur (1181,05 Eur: 17 d. d.) (e. b. l.12 -14).

14Nustatyta, kad ieškovė ir UAB „OGSB sprendimai“ sudarė sutartį Nr. 201 dėl buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo UAB „SMD“. Apskaitos įmonės UAB „OGSB sprendimai“ paskaičiuota pažyma apie atsakovės vidutinį atlyginimą patvirtina, kad atsakovė J. Š. 2018 m. vasario mėn. dirbo 15 d. d., 120 darbo valandų, gautas darbo užmokestis – 900 Eur; 2018 m. kovo mėn. dirbo 17 d. d., 135 darbo valandas, gautas darbo užmokestis 1181,05 Eur; paskaičiuotas vidutinis dienos atlyginimas sudaro 65,03 Eur, vidutinis valandos atlyginimas – 8,16 Eur, vidutinis mėnesio atlyginimas 1359,19 Eur (e. b. l. 46-48).

15Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl netesybų dydžio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo.

16Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų (Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 146 straipsnio 2 dalis).

17Byloje sprendžiamas darbuotojo ir darbdavio ginčas dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais mokėjimo, nutraukus darbo santykius. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalių darbo sutartis buvo nutraukta 2018 m. kovo 26 d. pagal DK 55 straipsnio 1 dalį. Atleidimo iš darbo dieną su atsakove nebuvo atsiskaityta.

18Nustatyta, kad atsakovė dėl neišmokėto darbo užmokesčio su prašymu kreipėsi į Darbo ginčų komisiją. 2018 m. balandžio 23 d. komisija sprendimu priteisė iš ieškovės 684 Eur neišmokėtą darbo užmokestį už darbo laikotarpį nuo 2018-03-01 iki 2018-03-26 ir 1355,13 Eur netesybų už laikotarpį nuo 2018-03-27 iki 2018-04-23.

19Ieškovė savo nesutikimą su Darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu dėl netesybų priteisimo grindžia tuo, kad komisija neteisingai paskaičiavo atsakovės J. Š. vidutinį darbo užmokestį, nes toks paskaičiavimas yra neteisingas bei prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintam aprašui „Dėl darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos“.

20Atsakovė ir jos atstovas nesutikimą su ieškiniu grindžia tuo, kad J. Š. vidutinį darbo užmokestį darbų ginčo komisija paskaičiavo teisingai, pagal atsakovės pateiktus dokumentus prie prašymo.

21DK 147 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (DK 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo VDU per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

22Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pasibaigus šalių darbo santykiams ieškovė su atsakove neatsiskaitė, o duomenų, kad uždelsimas atsiskaityti įvyko dėl atsakovės kaltės nėra, be to, ieškovė neprieštarauja dėl netesybų mokėjimo, ginčas kilo tik dėl netesybų dydžio.

23Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau - Aprašas). Aprašo 5 punkte nustatyta, kokių nuostatų yra laikomasi apskaičiuojant darbo užmokestį. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovė J. Š. vyr. buhalterės pareigose UAB „SMD“ dirbo laikotarpiu nuo 2018-02-05 iki 2018-03-26, t. y. mažiau nei tris mėnesius, todėl vadovaujantis aukščiau nurodyto aprašo 5.7 punkto nuostatomis, J. Š. vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis turi būti apskaičiuojamas iš darbo užmokesčio, apskaičiuoto už faktiškai jos įmonėje dirbtą laiką, vadovaujantis Aprašo 5.4 ir 5.5 papunkčių nuostatomis. Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojamas darbuotojo vienos valandos arba vienos dienos darbo dienos vidutinis užmokestis.

24Pagal ieškovės į bylą pateiktą UAB „OGSB sprendimai“ pažymą apie atsakovės J. Š. vidutinį darbo užmokestį (mėnesio, dienos ir valandos) nustatyta, kad atsakovės vidutinis dienos darbo užmokestis sudaro 65,03 Eur (neatskaičius mokesčių), vidutinis mėnesio darbo užmokestis sudaro 1359,19 Eur, o vienos valandos darbo užmokestis sudaro 8,16 Eur (neatskaičius mokesčių). Ieškovė neprieštarauja, kad uždelstas laikotarpis atsiskaityti su ieškove yra nuo 2018-03-27 iki 2018-04-23, todėl pagal jos pateiktą pažymą apie atsakovės paskaičiuotą VDU, ieškovės uždelsta sumokėti suma yra 1268,52 Eur neatskaičius mokesčių (65,03 Eur neatskaičius mokesčių už darbo dieną), t. y. mažesnė negu atsakovės vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis (1359,19 Eur). Netesybos skaičiuojamos už laikotarpį nuo šalių darbo santykių pabaigos 2018-03-27 iki sprendimo priėmimo 2018-04-23, t. y. mažiau nei už mėnesį. Jeigu uždelsiama atsiskaityti mažiau nei už mėnesį, atitinkamai už uždelstą laiką (už kiekvieną uždelstą darbo dieną) turėtų būti paskaičiuotas darbuotojo darbo dienos vidutinis darbo užmokestis ir dauginamas iš uždelstų dienų skaičiaus. Teismo skaičiavimu, netesybos sudaro (65,03 Eur x 20,9 d.d.) x 1 mėn.) x 28 k. d.) : 30 k. d) – 1268,52 Eur (neatskaičius mokesčių). Kadangi nuo A klasės pajamų Gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM) išskaičiuoja ir sumoka pajamas išmokėjęs asmuo, t. y. juridinis asmuo, išmokėjęs darbo užmokestį ar suteikęs kitokį atlygį (Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnis, 23 straipsnio 1 dalis), todėl iš ieškovės atsakovei priteistina 1268,52 Eur netesybų (neatskaičius mokesčių).

25Pažymėtina, kad pagal naujojo DK (įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d.) nuostatas, darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas, pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, taikydamas CPK nustatytus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus. Teismo sprendimui darbo ginčo byloje įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios (DK 231 straipsnio 3, 4, 7 dalys). Tuo atveju, jeigu darbo ginčų komisijos sprendimas ginčijamas iš dalies, sprendimas įsiteisėja dėl dalies, nesusijusios su ginčijama dalimi (DK 229 straipsnio 2 dalis).

26Taigi nors ieškovė ir prašo panaikinti 2018 m. balandžio 23 d. Darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-2202, priimtą individualaus darbo ginčo byloje Nr. APS-109-6613/2018, dalyje dėl netesybų priteisimo, tačiau, vadovaujantis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, pažymima, kad minėto sprendimo dalis ją apskundus neįsiteisėjo, todėl nėra pagrindo jos naikinti. Teismo sprendimui įsiteisėjus Darbo ginčų komisijos sprendimas dalyje dėl netesybų priteisimo netenka galios.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistinos jos patirtos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo 46 Eur žyminį mokestį, nors turėjo sumokėti 15 Eur. Todėl ieškinį patenkinus iš atsakovės yra pagrindas ieškovei priteisti 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio), o likusią permokėtą žyminio mokesčio dalį sumoje 31 Eur, sprendimui įsiteisėjus grąžinti ieškovei UAB „SMD“ (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 87 straipsnio 5 dalis, 93 straipsnis).

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265, 268-269, 270 ir 307 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ ieškinį patenkinti.

31Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, įmonės kodas 301152028, 1268,52 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 52 ct) (neatskaičius mokesčių) netesybų už laikotarpį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos (2018 m. kovo 27 d.) iki Darbo ginčo komisijos sprendimo priėmimo dienos (2018 m. balandžio 23 d.) atsakovei J. Š., asmens kodas ( - )

32Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. DGKS-2202 darbo byloje Nr. APS-109-6613/2018 dalyje dėl netesybų priteisimo laikyti netekusiu galios.

33Priteisti iš atsakovės J. Š. 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“.

34Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“, įmonės kodas 301152028, grąžinti 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) permokėtą žyminį mokestį, sumokėtą 2018 m. gegužės 23 d., mokėjimo nurodymo Nr. 05231308, mokėtojas uždaroji akcinė bendrovė “SMD”, įmokėta suma 46 Eur, išaiškinant, kad šį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šia nutartimi.

35Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo pareiškė... 5. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2018... 6. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 7. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jis... 8. Atsakovė ir jos atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės teismo posėdžio metu... 12. J. Š. atleidimą iš UAB „SMD“ (e. b. l 27).... 13. Darbo ginčų komisijos darbo byloje Nr. APS-109-6613/2018 esantys įrodymai... 14. Nustatyta, kad ieškovė ir UAB „OGSB sprendimai“ sudarė sutartį Nr. 201... 15. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl netesybų dydžio už uždelstą... 16. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios... 17. Byloje sprendžiamas darbuotojo ir darbdavio ginčas dėl išmokų, susijusių... 18. Nustatyta, kad atsakovė dėl neišmokėto darbo užmokesčio su prašymu... 19. Ieškovė savo nesutikimą su Darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu dėl... 20. Atsakovė ir jos atstovas nesutikimą su ieškiniu grindžia tuo, kad J. Š.... 21. DK 147 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbo santykiams pasibaigus, o... 22. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad pasibaigus šalių darbo santykiams... 23. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal Darbuotojo, valstybės... 24. Pagal ieškovės į bylą pateiktą UAB „OGSB sprendimai“ pažymą apie... 25. Pažymėtina, kad pagal naujojo DK (įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d.)... 26. Taigi nors ieškovė ir prašo panaikinti 2018 m. balandžio 23 d. Darbo... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 30. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ ieškinį patenkinti.... 31. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, įmonės... 32. Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 33. Priteisti iš atsakovės J. Š. 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi... 34. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“, įmonės kodas 301152028,... 35. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo...