Byla e2-17471-964/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 3 710,78 Eur skolos, 2671,76 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-06-04 šalys sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. 14/06/04/5, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui teisę laikinai už užmokestį valdyti ir naudotis 49,7 kv. m. gyvenamojo namo dalimi, esančia adresu ( - ). Tačiau atsakovas vengia atsiskaityti už išsinuomotą turtą. Remiantis tuo laikytina, kad atsakovas nevykdė nuomos sutarties, taip pažeisdamas ieškovo interesus.

5Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

6Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo siunčiami atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ). Nepavykus įteikti procesinių dokumentų, jie išsiųsti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikomi įteiktais pagal CPK 123 straipsnio 3 dalį. Esant dar vienam žinomam adresui, t. y. ( - ), procesiniai dokumentai išsiųsti šiuo adresu, bet 2020 m. liepos 21 d. į teismą jie grįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2014 m. birželio 4 d. buvo sudaryta nuomos sutartis Nr. 14/06/04/5, pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais išnuomoti atsakovui 49,7 kv. m patalpas, esančias ( - ), o atsakovas įsipareigojo už patalpų nuomą kiekvieną mėnesį mokėti 1 000,00 Lt (289,62 Eur) nuomos mokestį. Atsakovui 2015-07-03 pranešimu buvo pranešta, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. nuomos kaina bus didesnė, t. y. 347,54 Eur. Ieškovas už naudojimąsi ginčo patalpomis bei suteiktas paslaugas nuo 2014 m. spalio 7 d. iki 2016 m. balandžio 4 d. išrašydavo atsakovui PVM sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir jam pateiktų sąskaitų pilnai neapmokėjo. Atsakovas 2015-09-28 pranešimu buvo informuotas bei paragintas sumokėti susidariusi 1 275,97 Eur įsiskolinimą už nuomą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas skolą ieškovui būtų sumokėjęs (CPK 12, 178 straipsnis).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Atsižvelgiant į tarp šalių sudarytą sutartį, jos pobūdį, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė gyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai.

11CK 6.477 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė moka ieškovui patalpų nuomos mokestį, kuris sudaro 289,62 Eur (1 000 Lt) per mėnesį (sutarties 4.1 p.), o 2015-07-03 pranešimu ieškovas informavo atsakovą, kad nuomos kaina nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. bus didesnė, t. y. 347,57 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų prieštaravęs padidintai nuomos kainai. Atsakovas neginčijo ieškovo prašomos priteisti skolos už nuomą. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas savo pareigos atsiskaityti su ieškovu už nuomojamas patalpas neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 3710,78 Eur nuomos mokestį yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Nuomos sutarties 4.9 punktu šalys susitarė, kad už pavėluotą atsiskaitymą nuomininkas moka nuomotojui delspinigius po 0,4 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal minėtą sutarties nuostatą ieškovas atsakovui paskaičiavo 2671,76 Eur dydžio delspinigius. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu, reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo 2 671,76 Eur dydžio delspinigius yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (6 382,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020-04-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jo turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 144,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

15Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (5,51 Eur) sudaro didesnę nei 5 Eur sumą, todėl pagal CPK 95 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį, Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2020-01-23), valstybei priteisiamos

16Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j. a. k. 300145575, iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) 3 710,78 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus dešimt eurų 78 ct) skolos, 2 671,76 (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt vieną eurą 76 ct) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6 382,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020-04-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 144,00 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) 5,51 Eur (penkis eurus ir 58 ct) pašto išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą, esančią: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke; LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale; LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB; LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas... 6. Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį... 11. CK 6.477 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis... 12. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines... 14. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (5,51 Eur) sudaro... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,... 17. ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, j. a. k. 300145575,... 19. Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) 5,51 Eur (penkis eurus ir 58 ct)... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...