Byla 2-977/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Balsių vystymo grupė“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LNTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. B2-386-267/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Balsių vystymo grupė“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Balsių vystymo grupė“, administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“.

5Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi taikė BUAB „Balsių vystymo grupė“ supaprastintą bankroto procesą – pripažino šią įmonę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti, patvirtino BUAB „Balsių vystymo grupė“ 12 mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmę.

6Pareiškėjas UAB „LNTV“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties.

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi atsisakė priimti apelianto UAB „LNTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties ir grąžino jį padavusiam asmeniui, kadangi apeliantas UAB „LNTV“ nebuvo į bylą įtrauktas asmuo ar UAB „Balsių vystymo grupė“ kreditorius.

8Pareiškėjas UAB „LNTV“ pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties. Nurodė, kad teismui atsisakius priimti atskirąjį skundą dėl 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties, buvo nepagrįstai ir neteisėtai paneigta apelianto teisė teismo keliu ginti jo teises ir teisėtus interesus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi nutarė Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartį panaikinti; atsisakyti priimti apelianto UAB „LNTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Teismas sutiko, kad UAB „LNTV“ atskirajame skunde dėl 2012 m. sausio 24 d. nutarties panaikinimo pateikė pakankamai argumentų, kurie galėtų įtakoti teismo nutarties pagrįstumą, todėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartis naikintina ir spręstinas klausimas dėl UAB „LNTV“ atskirojo skundo dėl 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties priėmimo.

12Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje yra priimta Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartis, kuria teismas nutraukė supaprastinto bankroto proceso vykdymą bankrutuojančioje UAB „Balsių vystymo grupė“ ir nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti bendra Įmonių bankroto įstatyme nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka.

13Teismas sprendė, kad UAB „LNTV“ pateiktu atskiruoju skundu skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis, kuria taikytas įmonei supaprastintas bankroto procesas, negali būti apeliacijos objektu, kadangi Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartimi nutrauktas supaprastinto bankroto proceso vykdymas bankrutuojančioje UAB „Balsių vystymo grupė“, todėl dėl 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties negali būti paduotas atskirasis skundas. Teismas konstatavo, kad nurodytų argumentų pagrindu UAB „LNTV“ atskirąjį skundą atsisakytina priimti ir jis grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „LNTV“ prašo apeliacinės instancijos teismą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti ir išnagrinėti atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo nutartis priimta pažeidžiant CPK nuostatas, kadangi 2012 m. sausio 24 d. nutartis buvo priimta kito teisėjo, negu 2012 m. vasario 10 d. nutartis. Nesant informacijos apie bankroto bylą nagrinėjančio teismo sudėties pasikeitimą, taip pat aplinkybes, kurios galėjo lemti poreikį keisti bankroto bylą nagrinėjančio teismo sudėtį, darytina išvada, kad minėtų nutarčių priėmimo procedūros buvo pažeistos.
  2. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartis nėra įsiteisėjusi, todėl nebuvo pagrindo šia nutartimi vadovautis, priimant 2012 m. vasario 10 d. nutartį.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Balsių vystymo grupė“ prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį procesą nutraukti, o jeigu teismas laikytų, jog apeliantas turi teisę teikti atskirąjį skundą, atskirąjį skundą atmesti. Atsakovas pažymi, kad UAB „LNTV“ neturi bankroto bylą nagrinėjančio teismo patvirtinto finansinio reikalavimo BUAB „Balsių vystymo grupė“ bankroto byloje ir nėra įrašytas į įmonės kreditorių sąrašą, todėl neturėjo procesinės teisės skųsti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

19CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

20Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo UAB „LNTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties ir nutarė grąžinti jį padavusiam asmeniui.

21Teisėjų kolegija nepripažįsta visiškai pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartis nėra įsiteisėjusi, todėl nebuvo pagrindo šia nutartimi vadovautis, priimant 2012 m. vasario 10 d. nutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla; šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 2 d. nutarties dalis, kuria teismas nutraukė supaprastinto bankroto proceso vykdymą BUAB „Balsių vystymo grupė“ ir nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti bendra Įmonių bankroto įstatyme nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka, yra įsiteisėjus, todėl laikytina, kad dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties, kuria nutarta taikyti supaprastintą bankroto procedūrą BUAB „Balsių vystymo grupė“, negali būti paduotas atskirasis skundas, nes nebėra apeliacijos objekto. Tuo pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti UAB „LNTV“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties ir pagrįstai nutarė grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo padarytų CPK pažeidimų, kadangi Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartis buvo priimta kito teisėjo, neturi teisinės reikšmės klausimo dėl UAB „LNTV“ atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties priėmimo sprendimui, kadangi nagrinėjamos apeliacijos objektas yra Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartis, be to, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartis yra panaikinta.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „LNTV“ nėra įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, byloje nėra patvirtintas UAB „LNTV“ kreditorinis reikalavimas.

24Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi taikė BUAB... 6. Pareiškėjas UAB „LNTV“ pateikė teismui atskirąjį skundą dėl... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. Pareiškėjas UAB „LNTV“ pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi nutarė Šiaulių... 11. Teismas sutiko, kad UAB „LNTV“ atskirajame skunde dėl 2012 m. sausio 24 d.... 12. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje yra priimta Šiaulių apygardos... 13. Teismas sprendė, kad UAB „LNTV“ pateiktu atskiruoju skundu skundžiama... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „LNTV“ prašo apeliacinės instancijos... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Balsių vystymo grupė“... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas atmestinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d.... 19. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 20. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 21. Teisėjų kolegija nepripažįsta visiškai pagrįstu atskirojo skundo... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „LNTV“ nėra įtrauktas į bylą... 24. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą....