Byla AS-143-563-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens Plungės rajono savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Klaipėdos miesto savivaldybės, viešosios įstaigos „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Palangos miesto savivaldybės, uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundus atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos Vyriausybei, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, Mažeikių rajono savivaldybei, Plungės rajono savivaldybei, Rietavo savivaldybei, Telšių rajono savivaldybei, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijai, Klaipėdos miesto savivaldybei, Klaipėdos rajono savivaldybei, Palangos miesto savivaldybei, Kretingos rajono savivaldybei, Neringos savivaldybei, Skuodo rajono savivaldybei, Šilutės rajono savivaldybei, Akmenės rajono savivaldybės tarybai, Joniškio rajono savivaldybės tarybai, Kelmės rajono savivaldybės tarybai, Pakruojo rajono savivaldybės tarybai, Radviliškio rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – pareiškėjas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“) 2009 m. vasario 2 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – atsakovas, Konkurencijos taryba) 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės dalies 3.1 – 3.4 punktus bei 5, 6 ir 7 punktų dalis, kiek tai susiję su Telšių regiono savivaldybėmis ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Plungės rajono savivaldybė (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) 2009 m. liepos 10 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 dalies vykdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kiek tai susiję su įpareigojimais Plungės rajono savivaldybei.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad atsakovas ginčijamu nutarimu įpareigojo

7jį pakeisti nutarime nurodytą sprendimą ir sukurti situaciją, jog pareiškėjas nebegalėtų vykdyti savivaldybės sprendimu pavestos užduoties – eksploatuoti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginius, t. y. teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas. Tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas, o jis negalėtų įvykdyti įstatymų ir tarptautinių sutarčių nustatytų funkcijų. Uždraudęs pareiškėjui teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, būtų priverstas organizuoti konkursą, o toks procesas paprastai dėl teisminių ginčų užsitęsia. Taigi tikslinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 22 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens prašymą atmetė.

10Teismas nurodė, kad Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 rezoliucinės dalies 3.2 punktas yra konstatuojamojo pobūdžio ir pareiškėjui palankaus

11teismo sprendimo atveju jis netektų galios (neturėtų būti vykdomas) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o 6 punktas yra rekomendacinio pobūdžio, todėl šio punkto galiojimo sustabdymas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalies požiūriu būtų beprasmis. Šio nutarimo rezoliucinės dalies 7 punktas yra išvestinis iš šio nutarimo rezoliucinės dalies 5 punkto. Pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju nutarimo rezoliucinės dalies 5 ir 7 punktai netektų galios (neturėtų būti vykdomi) nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Pagal šių reikalavimų pobūdį, rizika, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, neįžvelgiama. Teismas, atsižvelgęs į pareikštų reikalavimų pobūdį ir jais apibrėžtas administracinio ginčo ribas, padarė išvadą, kad netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės ir laikinai nesustabdant skundžiamo Konkurencijos tarybos nutarimo dalies vykdymo, kiek tai susiję su įpareigojimais Plungės rajono savivaldybei, teismo sprendimo vykdymas negali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Todėl, vadovaujantis ABTĮ 71 straipsniu, trečiojo suinteresuoto asmens prašymas yra nepagrįstas ir atmestinas.

12III.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirkdamas paslaugas iš trečiųjų asmenų gali patirti nepagrįstų išlaidų. Bylos nagrinėjimo laikotarpiu atliktos paslaugos turės neigiamos įtakos jo interesams. Užtikrinus reikalavimą, būtų sumažintas galimas teismo sprendimo įgyvendinimo apsunkinimas, susijęs mažesnėmis ekonominėmis sankcijomis. Siekia optimalios naudos savivaldai, kurios resursus eikvoja.

152. Teismas nesilaikė procesinių terminų, nustatytų ABTĮ 71 straipsnyje.

16Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

171. Trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įtikinamų argumentų ir įrodymų, kurie patvirtintų, jog laikinai nesustabdžius Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimo iš tikrųjų teismo sprendimo vykdymas labai pasunkėtų ar taptų negalimas.

182. Atsižvelgtina į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-198/2009.

193. Ne visi procedūrinio pobūdžio pažeidimai sudaro pagrindą panaikinti teismo sprendimą.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu sutinka.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

22Klaipėdos rajono savivaldybė nurodo, kad sutinka su atskirajame skunde išdėstytais motyvais.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Kelmės rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti atskirąjį skundą teismo nuožiūra.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės taryba atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad palaiko prašymą.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti atskirąjį skundą teismo nuožiūra.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskirasis skundas atmestinas.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 dalies

30vykdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kiek tai susiję su įpareigojimais Plungės rajono savivaldybei (T 8, b. l. 105 – 106).

31Konkurencijos taryba 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 (T 5, b. 1. 15 – 39) rezoliucinės dalies 3 punktu pripažino, kad Telšių apskrities savivaldybių (tarp jų – Plungės rajono savivaldybės) priimtų sprendimų ir/ar jų pagrindu sudarytų sutarčių nuostatos, kiek jos yra susijusios su komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo funkcijų pavedimu UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, nesudarant vienodų konkurencijos sąlygų kitiems ūkio subjektams teikti šias paslaugas, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams – Plungės rajono savivaldybės 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-1-12 1.2, 1.3 ir

321.4 punktai (nutarimo rezoliucinės dalies 3.2 p.); įpareigojo Plungės rajono savivaldybę pakeisti nurodytas priimtų sprendimų ir/ar jų pagrindu sudarytų sutarčių nuostatas taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams (nutarimo rezoliucinės dalies 5 p.); pasiūlė peržiūrėti visus su komunalinių atliekų tvarkymo veikla susijusius savo sprendimus, kiek jų nuostatos yra susijusios su komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo funkcijų pavedimu UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, ir, esant prieštaravimui Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, nuostatas atitinkamai pakeisti (nutarimo rezoliucinės dalies 6 p.) bei nustatė terminą įpareigojimui įvykdyti (nutarimo rezoliucinės dalies 7 p.).

33Pažymėtina, kad aptariamas Konkurencijos tarybos nutarimas yra priimtas dėl daugelio savivaldybių ir joms yra nustatyti iš esmės analogiški nurodytiems įpareigojimai bei pasiūlymai.

34Iš bylos matyti, kad pareiškėjas Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 1.1 punkto bei 5, 6 ir 7 punktų dalių galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kiek tai susiję su įpareigojimais Klaipėdos miesto savivaldybei (T 8, b. l. 3 – 8). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS146-198/2009, apeliacine tvarka spręsdamas pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 2 d. nutarties, išanalizavęs ginčijamų nuostatų turinį bei jų pobūdį, administracinio ginčo ribas, iš esmės padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės ir laikinai nestabdant skundžiamo akto dalies galiojimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (T 8, b. l. 76 – 79).

35Kadangi nagrinėjama byla ir paminėta byla yra iš esmės analogiškos, vadovaujantis ABTĮ 13 straipsnio 1 dalimi, remtinasi ankstesnėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje padarytomis išvadomis.

36Atsižvelgiant į tai, patenkinti trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo nėra pagrindo.

37Be to, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.). Tai, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė procesinių terminų, nustatytų ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje, šiuo atveju nebuvo esminis procesinės teisės normų pažeidimas.

38Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartis yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

39Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Trečiojo suinteresuoto asmens Plungės rajono savivaldybės atskirąjį skundą atmesti.

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Plungės rajono savivaldybė (toliau – ir... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad atsakovas ginčijamu nutarimu... 7. jį pakeisti nutarime nurodytą sprendimą ir sukurti situaciją, jog... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 22 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad Konkurencijos tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr.... 11. teismo sprendimo atveju jis netektų galios (neturėtų būti vykdomas) nuo... 12. III.... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Pirkdamas paslaugas iš trečiųjų asmenų gali patirti nepagrįstų... 15. 2. Teismas nesilaikė procesinių terminų, nustatytų ABTĮ 71 straipsnyje.... 16. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 17. 1. Trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įtikinamų argumentų ir... 18. 2. Atsižvelgtina į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo... 19. 3. Ne visi procedūrinio pobūdžio pažeidimai sudaro pagrindą panaikinti... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Mažeikių rajono savivaldybė atsiliepimu į... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybė atsiliepimu į... 22. Klaipėdos rajono savivaldybė nurodo, kad sutinka su atskirajame skunde... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kelmės rajono savivaldybės taryba atsiliepimu... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės taryba... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės taryba... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskirasis skundas atmestinas.... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo... 30. vykdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kiek tai susiję su... 31. Konkurencijos taryba 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 2S-27 (T 5, b. 1. 15... 32. 1.4 punktai (nutarimo rezoliucinės dalies 3.2 p.); įpareigojo Plungės rajono... 33. Pažymėtina, kad aptariamas Konkurencijos tarybos nutarimas yra priimtas dėl... 34. Iš bylos matyti, kad pareiškėjas Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat... 35. Kadangi nagrinėjama byla ir paminėta byla yra iš esmės analogiškos,... 36. Atsižvelgiant į tai, patenkinti trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl... 37. Be to, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas... 38. Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d.... 39. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 40. Trečiojo suinteresuoto asmens Plungės rajono savivaldybės atskirąjį... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 22 d. nutartį palikti... 42. Nutartis neskundžiama....