Byla P2-225-853/2015
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2rašytinio proceso tvarka, vykdymo procese išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės E. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „(duomenys neskelbtini)“, AS „(duomenys neskelbtini)“, veikiančiam per „(duomenys neskelbtini)“ Ou Lietuvos filialą, S. V. dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

3pareiškėja antstolė E. M. 2015 m. gruodžio 4 d. kreipėsi į teismą su prašymu vykdomojoje byloje Nr. 0009/14/03845 pakeisti vykdymo procese pradinį išieškotoją AB „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini), dėl neišieškotos 5004,56 Eur skolos, 5 proc. metinių ir 23 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko S. V., a. k. (duomenys neskelbtini) į jo teisių perėmėją AS „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini), veikiančią per „(duomenys neskelbtini)“ OU Lietuvos filialą, į. k. (duomenys neskelbtini). Pareiškėja nurodė, kad 2015-10-06 reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius AB „(duomenys neskelbtini)“ perleido įsiskolinimą AS „(duomenys neskelbtini)“, veikiančiam per „(duomenys neskelbtini)“ OU Lietuvos filialą.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsnio 3 dalimi prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsnis, reglamentuodamas procesinį teisių perėmimą, numato, jog, kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perkėlimas, kt. atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl galimas ir vykdymo procese, kuris yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas.

7Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta vykdomoji byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jei miršta fizinis asmuo, reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, perleidžiama ar perkeliama skola, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

8Iš pareiškimo ir jo priedų, tai yra reikalavimo perleidimo sutarties kopijos, pavedimo sutarties kopijos ir išrašo iš reikalavimo perleidimo sutarties kopijos, nustatyta, kad antstolė E. M. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0009/14/03845, užvestą pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 17 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1120-169/2014, dėl 5004,56 Eur skolos, 5 proc. metinių ir 23 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko S. V., a. k. (duomenys neskelbtini) išieškotojui AB „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini). Vykdymo proceso metu pradinis išieškotojas AB „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini), 2015 m. spalio 6 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perleido naujam kreditoriui AS „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini), veikiančiam per „(duomenys neskelbtini)“ OU Lietuvos filialą, į. k. (duomenys neskelbtini), reikalavimo teisę į skolininko S. V. skolą.

9Esant antstolio ar suinteresuoto asmens prašymui vykdymo procese teismas nutartimi pakeičia išieškotoją į jo teisių perėmėją reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo ir kt. atvejais (CPK 596 straipsnio 1 dalis), todėl tenkintinas pareiškėjos antstolės E. M. pareiškimas dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo.

10Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis)

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, 593 straipsnio 1 dalimi, 596 straipsniu,

Nutarė

12pareiškėjos antstolės E. M. pareiškimą tenkinti.

13Vykdymo procese, vykdomojoje byloje Nr. 0009/14/03845, pakeisti pradinį išieškotoją AB „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini), į jo teisių perėmėją AS „(duomenys neskelbtini)“, į. k. (duomenys neskelbtini), veikiančią per „(duomenys neskelbtini)“ OU Lietuvos filialą, į. k. (duomenys neskelbtini).

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai