Byla 1-140-791/2014

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė,

2sekretoriaujant Simonai Baranauskaitei,

3dalyvaujant prokurorei Laurai Mačiulytei-Valaitei,

4gynėjai advokatei Onai Klinavičienei,

5nukentėjusiojo A. M. atstovei K. Š.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7A. M., gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nesusituokęs, gyvenantis ( - ) neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9kad kaltinamasis A. M. 2013 m. liepos 8 d. apie 9 val. Alytaus r., Miroslavo sen. Miroslave, Dainavos g. 3, Miroslavo globos namuose, kambaryje Nr. 18, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kilusio žodinio konflikto metu tyčia sužalojo A. M., du kartus peiliu įdūrė į kairės rankos dilbį, tuo nukentėjusiam A. M. nežymiai sutrikdė sveikatą, dėl durtinės-pjautinės žaizdos kairiajame dilbyje, du kartus peiliu įdūrė į kairės pusės krūtinės sritį, tuo nukentėjusiam A. M. nesunkiai sutrikdė sveikatą, dėl durtinės-pjautinės žaizdos krūtinės kairėje pusėje, vieną kartą peiliu įdūrė į pilvo sritį, padarė durtinę-pjautinę kiauryminę pilvo sienos žaizdą su skrandžio sužalojimu, ko pasėkoje tuo nukentėjusį A. M. sunkiai suluošino, sukeldamas sunkų sveikatos sutrikdymą dėl durtinės-pjautinės kiauryminės pilvo sienos žaizdos su skrandžio sužalojimu.

10Kaltinamasis iš esmės savo kaltę pripažino. Parodė, kad tą dieną jis buvo labai susinervinęs, kadangi paskambinusi sesuo pasakė, kad parduota jų tėviškė, dėl ko jis liko nuskriaustas. Iš vakaro gėrė kartu su M., su kuriuo globos namuose gyveno viename kambaryje. M. jam negrąžino trijų litų, kurie liko už nupirktą alkoholį. Iš pradžių tarp jų vyko žodinis konfliktas. M. atsisakė atiduoti tris litus. Jis paėmė peilį. A. M. jį pastūmė ant A. lovos ir pradėjo jį smaugti. Tuomet jis iš apačios dūrė M. į pilvą, dėl ko jis nuo jo atsitraukė ir jį paleido. Tai padarė, kadangi buvo priverstas gintis. Galėjo M. peiliu suduoti ir kitus smūgius, tačiau visko gerai neatsimena, kadangi buvo susijaudinęs. Nukentėjęs prausėsi kraują. Valytoja iškvietė kitus globos namų darbuotojus. Ikiteisminio tyrimo metu nesakė, kad M. jį smaugė, kadangi niekas to jo neklausė. J. A. konflikto metu buvo kambaryje, tačiau jis nematė ir negirdėjo, galėjo tik pajausti, kai užkrito ant jo lovos. Ligonių kasos civilinį ieškinį pripažįsta pilnai, su civiliniu ieškovu susitarė dėl žalos atlyginimo, kas mėnesį moka po 80 litų. Neįgalumas jam nustatytas dėl judėjimo sutrikimų ir dėl bronchinės asmos.

11Nukentėjusysis A. M., kuris miręs 2013-11-18 (b.l. 54), apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, kurio parodymai teisiamojo posėdžio metu buvo perskaityti Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. nustatyta tvarka (b.l. 43, 44-45), parodė, kad Miroslavo globos namuose viename kambaryje gyveno kartu su J. A. ir A. M.. 2013-07-08 apie 9 val. ryte po pusryčių jis atsigulė į lovą, kai prie jo priėjo kambario kaimynas A. M., kuris vaikšto su vaikštynės pagalba. A. M. jo pareikalavo atiduoti tris litus, kuriuos jis buvo skolingas. Dėl trijų litų ginčas buvo pradėtas nuo pat ryto. Jis pasakė A. M., kad pinigus atiduos vėliau. Jis nematė, kaip A. M. pasiėmė peilį iš savo spintelės ir su juo jam du kartus įdūrė į kairės rankos vidinę alkūnės pusę, du kartus į krūtinę ir vieną kartą į pilvo sritį. Jis prašė A. M. liautis ir rankomis jį nustūmė ant J. A. lovos. Atsistojęs pamatė, kad pradurtas jo pilvas, bėga kraujas, nuėjo kriauklėje nusiprausti. Plūstantį jį krauju pamatė globos namų valytoja, kuri iškvietė globos namų darbuotojus. Globos namų darbuotai iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir policiją. Civilinio ieškinio nežada reikšti.

12Nukentėjęs A. M. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje protokolu (b.l. 47-51).

13Liudytoja D. B. parodė, kad Miroslavo globos namuose dirba valytoja. Įvykio dieną ji tvarkė kambarius. Kambaryje Nr. 18 girdėjo vykusį barnį. Šiame kambaryje gyvena trys asmenys. Ji vyrams liepė nesibarti. Dėl ko jie barėsi ji nežino. Vėliau tame kambaryje pamatė kraują. Nukentėjusysis prie kriauklės plovėsi žaizdą pilve. Ji nukentėjusįjį paguldė į lovą ir pakvietė socialinę darbuotoją. Mickevičius tuo metu sėdėjo ant savo lovos.

14Liudytojas V. V., policijos pareigūnas, parodė, kad iš policijos budėtojų dalies gavo pranešimą, kad Miroslavo senelių globos namuose peiliu sužalotas žmogus. Nuvykę į globos namus, lauke prie įėjimo durų rado stovinti kaltinamąjį. Kiti asmenys nurodė, kad šis žmogus sužalojo nukentėjusįjį. Kambaryje lovoje rado kraujuojantį asmenį. Atvykusi greitoji pagalba jį išvežė į ligoninę. Ant spintelės matė kruviną peilį. Kaltinamasis pasakojo, kad susipyko su nukentėjusiuoju, kad pastarasis neatidavė pinigų, dėl ko jis susinervino ir dūrė nukentėjusiajam. Iš kaltinamojo kalbos suprato, kad šie asmenys seniai tarpusavyje nesutaria. Kaltinamasis neneigė, kad jis dūrė nukentėjusiajam. Kaltinamajam nustatė girtumą.

15Liudytoja K. Š. parodė, kad ji Miroslavo senelių globos namuose dirba socialine darbuotoja. Ji buvo pakviesta į M. kambarį. Nukentėjęs M. gulėjo lovoje, jis plūdo krauju. Pilvo srityje matėsi ryški žaizda. Kitas žaizdas matė žasto srityje. Matė ant spintelės padėtą kruviną peilį. Kaltinamojo paklausė, ką jis padarė. Kaltinamasis atsakė, kad „gailiuosi, kad nedapjoviau iki galo“. Taip pat nurodė priežastį, kad dūrė dėl neatiduotų trijų litų. Po to atvyko policijos pareigūnai ir med. pagalba. Kaltinamasis globos namuose gyvena ketverius metus. Yra agresyvaus būdo. Atsisakydavo gerti vaistus, vartojo alkoholį, pažeidinėjo vidaus tvarkos taisykles.

16Liudytojas J. A., kuris miręs 2013-11-11 (b.l. 60), apklaustas ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 58), kurio parodymai buvo perskaityti Lietuvos Respublikos BPK 276 str. 4 d. nustatyta tvarka, parodė, kad jis Miroslavo globos namuose kambaryje Nr. 18 gyveno kartu su A. M. ir A. M.. A. pats vaikšto, o A. vaikšto su vaikštyne. Jis gulėjo savo lovoje užsimerkęs, nes turi akių negalią. Girdėjo, kad tarp A. ir A. vyko konfliktas dėl trijų litų. Jis į jų konfliktą nesikišo, nes jie dažnai žodžiais konfliktuodavo. Girdėjo kaip A. A. sakė, kad jį papjaus, o A. - kad užmuš. Kas vyko toliau nežino, bet pajuto, kaip A. ant jo lovos užstūmė A., kas įvyko, jis net nesuprato. Kad A. sužalotas suprato tik vėliau. Daugiau nieko paaiškinti negalintis, nes blogai girdi ir mato.

17Tarnybiniai pranešimai patvirtina, kad 2013-07-08 apie 09.20 val. Miroslavo globos namuose, esančiuose Dainavos g. 3, Miroslavo k., Alytaus r., kambaryje konflikto metu A. M. virtuviniu peiliu sužalojo A. M., kuris dėl daugybinių kairės rankos, krūtinės, pilvo sužalojimų paguldytas į Alytaus S. Kudirkos ligoninės chirurginį skyrių (b.l. 1, 2).

18Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimas padarytas Miroslavo globos namuose, esančiuose Dainavos g. 3, Miroslavo k., Alytaus r., kambaryje Nr. 18. Įvykio vietos apžiūros metu buvo paimtas ant spintelės buvęs virtuvinis peilis ir kruvina patalynė (b.l. 9-13).

19Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad kaip daiktiniai įrodymai apžiūrėti įvykio vietos apžiūros metu paimti du užtiesalai, ant kurių matosi galimai kraujo dėmės, taip pat peilis, ant kurio matosi galimai kraujo dėmės (b.l. 14-20).

20Specialisto išvada G. 740/13(06) patvirtina, kad nukentėjusiajam A. M. nustatyta durtinė - pjautinė kiauryminė pilvo sienos žaizda su skrandžio sužalojimu, durtinės – pjautinės krūtinės bei kairio dilbio sienos žaizdos padaryta aštraus duriamai pjaunančio daikto poveikyje galimai prie užduotyje nurodyto laiko ir aplinkybių. Durtinė - pjautinė kiauryminė pilvo sienos žaizda su skrandžio sužalojimu padaryta vieno trauminio poveikio pasėkoje. Konkrečiau atsakyti kelių trauminių poveikių pasėkoje padaryti kiti sužalojimai ekspertas neturi galimybės, kadangi nukentėjusysis teismo med. apžiūrai nebuvo atvykęs, o pateiktoje medicininėje dokumentacijoje pateikti sužalojimai detaliai neaprašyti. Durtinė - pjautinė kiauryminė pilvo sienos žaizda su skrandžio sužalojimu vertinama kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. Durtinė - pjautinė žaizda krūtinės kairėje pusėje vertinama kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kiti sužalojimai tiek visumoje tiek imant juos ir atskirai, vertinama kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (b. l. 39-41).

21Iš asmens blaivumo testo matyti, kad kaltinamajam A. M. 2013-07-08 11:18:39 val. nustatytas 1.59 prom. girtumas (b.l. 68).

22Aukščiau aptarti įrodymai visumoje patvirtina, kad kaltinamasis A. M. tyčia du kartus peiliu dūrė nukentėjusiajam A. M. į kairės rankos dilbį, du kartus peiliu įdūrė į kairės pusės krūtinės sritį ir vieną kartą peiliu įdūrė į pilvo sritį. Tokie kaltinamojo A. M. veiksmai sukėlė padarinius - dėl durtinės -pjautinės kiauryminės pilvo sienos žaizdos su skrandžio sužalojimu buvo sunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata. Tarp kaltinamosios veiksmų ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys, sužalojimo mastas patvirtintas specialisto išvada, taigi, kaltinamojo A. M. veiksmuose yra Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymiai. Kaltinamojo nurodytą aplinkybę, kad jis konflikto metu buvo priverstas gintis, kadangi nukentėjęs A. M. jį pradėjo smaugti, teismas vertina, kaip siekimą išvengti baudžiamosios atsakomybės ir prieštaraujančią teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Kaip matyti iš kaltinamojo parodymų, jis peilį į rankas paėmė žodinio konflikto metu, dar nukentėjusiajam neatliekant jokių realių veiksmų kaltinamojo atžvilgiu. Nukentėjęs, apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad jis kaltinamąjį ant J. A. lovos nustūmė jau po suduotų smūgių peiliu, ir kad buvo sužalotas jam gulint lovoje. Šiuos savo parodymus nukentėjęs patvirtino ir parodymus patikrinant įvykio vietoje (b.l. 47-51). Iš dalies šiuos nukentėjusiojo parodymus patvirtino ir liudytojas J. A., taip pat daiktų apžiūros metu nustatytos kraujo dėmės ant nukentėjusiojo A. M. lovos užtiesalų, tai patvirtina, kad nukentėjęs buvo sužalotas jam esant lovoje. Kaip matyti iš kaltinamojo parodymų, kad jis nenorėjo sunkiai sužaloti žmogų, tačiau jis sąmoningai leido atsirasti tokiems padariniams, kadangi smūgius peiliu sudavė į įvairias kūno vietas, taip pat į gyvybiškai svarbių organų buvimo vietą. Laikytina, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė veikdamas netiesiogine tyčia. Kaltinamojo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti į BK 136 straipsnį dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo labai susijaudinus nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi bylos nagrinėjimo metu nenustatytas nukentėjusiojo A. M. neteisėtas ar itin įžeidžiantis poelgis. Todėl kaltinamojo A. M. neteisėti veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d.

23Daiktiniai įrodymai

24Du užtiesalai ir peilis, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 033511, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini (BPK 94 str.).

25Civilinis ieškinys

26Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 3516,84 Lt žalos atlyginimo (b.l. 26-28, 34) paliktinas nenagrinėtu, kadangi civilinis ieškovas atsiėmė pateiktą ieškinį (CPK 139 str.).

27Bausmės skyrimas

28Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, jo padarymo aplinkybes, kaltinamojo veikos tikslus ir motyvus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

29Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos veikos padarymui. Pripažinti lengvinančia aplinkybe tai, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė peržengiant būtinosios ginties ribas, nėra teisinio pagrindo, kadangi kaltinamojo veiksmai aiškiai neatitinka jo atžvilgiu atliktų veiksmų pavojingumui, be to nenustatyta, kad nukentėjęs būtų atlikęs kokius nors konkrečius tyčinius veiksmus kaltinamojo atžvilgiu.

30Kaltinamasis padarė tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 str. 5 d.), už kurį įstatymas numato tik vieną bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą. Praeityje yra neteistas, nebaustas administracinėmis nuobaudomis. Kaltinamasis yra neįgalus, jam nustatytas 25 procentų darbingumo lygis. Miroslavo globos namų charakterizuojamas neigiamai. Yra įrašytas į Psichikos sveikatos centre psichikos ligų stebimų pacientų tarpą. Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos ekspertizės aktas patvirtina, kad kaltinamasis nusikalstamos veikos padarymo metu galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti, gali dalyvauti procese, taikyti priverčiamąsias medicinines priemones jam nereikalinga, taip pat nurodoma, kad kaltinamasis yra priklausomas nuo alkoholio (b.l. 84-87). Nustatant bausmės dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis susitarė su civiliniu ieškovu dėl turtinės žalos atlyginimo, į kaltinamojo sveikatos būklę bei jo neįgalumą, todėl darytina išvada, kad kaltinamajam turi būti paskirta terminuoto laisvės atėmimo bausmė, žymiai mažesnė už šios bausmės vidurkį.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303-307 str.,

Nutarė

32A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

33Terminuotą laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

34Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo dienos.

35Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

36Daiktinius įrodymus – du užtiesalus ir peilį, saugojamus Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pagal kvitą Nr. 033511, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

37Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

38Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė,... 2. sekretoriaujant Simonai Baranauskaitei,... 3. dalyvaujant prokurorei Laurai Mačiulytei-Valaitei,... 4. gynėjai advokatei Onai Klinavičienei,... 5. nukentėjusiojo A. M. atstovei K. Š.,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. A. M., gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. kad kaltinamasis A. M. 2013 m. liepos 8 d. apie 9 val. Alytaus r., Miroslavo... 10. Kaltinamasis iš esmės savo kaltę pripažino. Parodė, kad tą dieną jis... 11. Nukentėjusysis A. M., kuris miręs 2013-11-18 (b.l. 54), apklaustas... 12. Nukentėjęs A. M. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 13. Liudytoja D. B. parodė, kad Miroslavo globos namuose dirba valytoja. Įvykio... 14. Liudytojas V. V., policijos pareigūnas, parodė, kad iš policijos budėtojų... 15. Liudytoja K. Š. parodė, kad ji Miroslavo senelių globos namuose dirba... 16. Liudytojas J. A., kuris miręs 2013-11-11 (b.l. 60), apklaustas ikiteisminio... 17. Tarnybiniai pranešimai patvirtina, kad 2013-07-08 apie 09.20 val. Miroslavo... 18. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad nusikaltimas padarytas... 19. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad kaip daiktiniai įrodymai... 20. Specialisto išvada G. 740/13(06) patvirtina, kad nukentėjusiajam A. M.... 21. Iš asmens blaivumo testo matyti, kad kaltinamajam A. M. 2013-07-08 11:18:39... 22. Aukščiau aptarti įrodymai visumoje patvirtina, kad kaltinamasis A. M. tyčia... 23. Daiktiniai įrodymai... 24. Du užtiesalai ir peilis, saugojami Alytaus apskrities vyriausiajame policijos... 25. Civilinis ieškinys... 26. Byloje pareikštas Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys... 27. Bausmės skyrimas... 28. Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į nusikaltimo... 29. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Kaltinamojo... 30. Kaltinamasis padarė tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 str. 5 d.), už kurį... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 303-307 str.,... 32. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 33. Terminuotą laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 34. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo dienos.... 35. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 36. Daiktinius įrodymus – du užtiesalus ir peilį, saugojamus Alytaus... 37. Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį palikti... 38. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...