Byla B2-507-154/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Voresta“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Mažeikių skyriaus atstovei V. Z.-S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Mažeikių skyriaus, BUAB „Inkaso“, UAB „Conlex“, EURODEBIT LT, UAB, trečiojo asmens UAB „Aremikas“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Voresta“,

Nustatė

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Voresta“. Nurodė, kad atsakovas 2013-10-17 dienai valstybinio socialinio draudimo biudžetui yra skolingas 48503,81Lt, atsakovas taip pat skolingas valstybės biudžetui ir 2013-10-07 turėjo 89 516,69 Lt mokestinę nepriemoką. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Voresta“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Atveika“.

6Ieškovas BUAB „Inkaso“ nurodė, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam yra skolingas 25641,09 Lt. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Voresta“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Admivita“.

7Ieškovas UAB „Conlex“ nurodė, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam yra skolingas 18995,01 Lt. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Voresta“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto bankas“.

8Ieškovas EURODEBIT LT, UAB, nurodė, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam yra skolingas 2387,61 Lt. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Voresta“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“.

9Trečiasis asmuo UAB „Aremikas“ nurodo, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam yra skolingas 1079,94 Lt. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Voresta“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Administratoriai LT“.

10Atsakovas UAB „Voresta“ pateikė atsiliepimą ir paaiškinimus, kuriuose nurodo, jog su pareiškimais nesutinka. Teigia, jog įmonė yra moki, todėl pagrindų kelti bankroto bylą nėra. Pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija turimo turto vertės. Atsakovo UAB „Voresta“ ūkinę komercinę veiklą sutrikdė kreditorius AB „SEB lizingas“, Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-102-262/2013 atsakovui ir už jį laidavusiems akcininkui S. V. ir jo sutuoktinei R. V. pareiškęs 189 760,04 Lt ieškinį dėl nuostolių atlyginimo. Dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas savo veiklą gali vykdyti labai ribotai. Pažymi kad su minėtu pareikštu ieškiniu atsakovas kategoriškai nesutinka.

11Pažymi, kad pagal kreditorių sąrašą atsakovas yra skolingas bendrovės vadovui S. V. 208 435,76 Lt už patalpų nuomą bei 49 059,82 Lt už mokėjimus įmonės vardu, atliktus iš asmeninių lėšų, tačiau S. V., suprasdamas dabartinę UAB „Voresta“ finansinę padėtį, 2013 m. gruodžio 31 d. Susitarimu atidėjo skolos sumokėjimo terminą iki 2014 m. gruodžio 31 d., tą patį padarė ir kreditorė S. V. bei kreditorius UAB „Orewa“, atitinkamai atidėdami 22 300,00 Lt ir 44 143,25 Lt skolų sumokėjimą iki 2014 m. gruodžio 31 d. Nurodo, kad įmonė stengiasi mažinti savo veiklos sąnaudas ir patiriamus nuostolius. Pažymi, kad atsakovas vėluoja mokėti darbo užmokestį, tačiau S. V. ir jo sutuoktinė R. V. darbo užmokestį sau moka tik tada, kai yra atsiskaitoma su kitais darbuotojais. Nurodo, kad ieškovui BUAB „Inkaso“ atsakovas yra skolingas ne 25 641,09 Lt, o 16 387,15 Lt. Tuo atveju, jei teismas nuspręstų kelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Vermosa“.

12Bylą nagrinėjant teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, ieškovo VSDFV Mažeikių skyriaus atstovė V. Z.-S. palaikė reikalavimą iškelti atsakovui UAB „Voresta“ bankroto bylą ir nurodė, kad Susitarimais dėl skolos mokėjimo termino atidėjimo atsakovo finansinė padėtis nepasikeitė, atsakovas išliko nemokus. Pagal savo veiklos apimtis ir sąnaudas, atsakovas neturi realios galimybės pagerinti savo finansinę padėtį. Tikimybė išsireikalauti skolas iš debitorių taip pat yra maža, nes jau keletas metų šios skolos neišieškomos.

13Atsakovo UAB „Voresta“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas civilinę bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant.

14Ieškovo UAB „Conlex“ pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

15Kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims apie bylos nagrinėjimą pranešta.

16UAB „Voresta“ keltina bankroto byla.

17Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Taigi, teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki.

18Iš atsakovo teismui pateikto balanso, sudaryto už 2013 metus, matyti, kad atsakovas turi turto už 637 652 Lt, iš kurio 333 648 Lt sudaro ilgalaikis turtas, o 304 004 Lt – trumpalaikis turtas; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro net 660 825 Lt, iš kurių net 313 997 Lt atsakovas turėjo sumokėti per 2013 metus, o 346 828 Lt sudaro po vienerių metų mokėtinos sumos (t. 2, b. l. 151-152). Šioje byloje svarbu pažymėti tai, kad pareiškimas teisme dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui buvo priimtas 2013 m. spalio 29 d. (t. 1, b. l. 2), o 2013 m. rugsėjo 30 dienos balanso duomenimis UAB „Voresta“ turtas sudarė 645 424 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas – 334 476 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 289 896 Lt (t. 1, b. l. 98-99). Tai reiškia, kad per paskutinį 2013 metų ketvirtį atsakovas ne sumažino, o padidino per vienerius metus mokėtinas sumas nuo 289 896 Lt iki 313 997 Lt; per tris mėnesius sumažėjo atsakovo tiek ilgalaikis, tiek trumpalaikis turtas, o nuostoliai per tris mėnesius padidėjo net 14 019 Lt, o per visus 2013 metus atsakovo nuostoliai sudarė 59 116 Lt (t. 1, b. l. 98-99, 100, t. 2, b. l. 151-152, 153). Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2013-09-30 dienai sudarė 264057,09 Lt (t. 1, b. l. 110-111), o 2013-12-31 įsipareigojimai kreditoriams padidėjo iki 281459,22 Lt (t. 2, b. l. 154-155). Svarbu pažymėti tai, kad po vienerių metų mokėtinos atsakovo skolos kreditoriams sudaro 346 827,75 Lt, iš kurių tik 40 743,04 Lt kreditoriui Tra Desing A/S, o likusi 306 084,71 Lt skola yra su atsakovu susijusiems asmenims: S. V. (atsakovo direktoriui); S. V. (atsakovo vyr. finansininkei); UAB „Orewa“(direktorė S. V.), tačiau kaip matyti iš byloje pateiktų 2013 m. gruodžio 31 d. Susitarimų dėl skolos mokėjimo termino atidėjimo, visa nurodyta 306 084,71 Lt skola minėtiems su atsakovu susijusiems kreditoriams buvo tiesiog perkelta į kitus metus, o ne realiai atsiskaityta su kreditoriais (t. 2, b. l. 99-100, 101-102, 103-104), todėl tai patvirtina, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki, atsakovas nėra pajėgus atsikaityti su savo kreditoriais, mokėti įstatyme numatytus mokesčius, o realiai pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Be to, atsakovas 2014 m. sausio 15 d. duomenimis yra skolingas 33 178 Lt darbuotojams (t. 2, b. l. 158), ir tai jau yra savarankiškas pagrindas pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p.). Pažymėtina ir tai, kad darbo užmokesčio įsiskolinimas darbuotojams 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo 27 438,02 Lt (t. 1, b. l. 116), o 2014 m. sausio 15 d. įsiskolinimas padidėjo iki 33 178 Lt (t. 2, b. l. 158).

19Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuo pareiškimo teisme priėmimo dienos 2013 m. spalio 29 d. iki 2014 m. vasario 3 d. taip pat padidėjo atsakovo skola VSDFV biudžetui, atitinkamai nuo 48 503,81 Lt iki 53 406,41 Lt (t. 1, b. l. 2-3, 5-6, t. 2, b. l. 179-180), o atsakovo skola valstybės biudžetui yra net 92 104,15 Lt (t. 2, b. l. 154-155).

20Nors iš atsakovo pateikto debitorių sąrašo matyti, kad debitoriniai įsiskolinimai sudaro 168 407,24 Lt, tačiau didžioji dalis debitorių su atsakovu neatsiskaito nuo 2010 metų, dalis debitorinių skolų yra susidariusios net 2005 – 2008 metais (t. 2, b. l. 156), todėl tikimybė, kad šias skolas atsakovas susigrąžins, yra labai maža.

21Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius, įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės ir šie įsipareigojimai yra uždelsti.

22Pažymėtina, kad siekdamas išsiaiškinti atsakovo įmonės veiklos perspektyvas, teismas paskyrė žodinį bylos nagrinėjimą, tačiau atsakovas į teismo posėdį neatvyko, duomenų apie įmonės perspektyvas bei realias galimybes pagerinti finansinę padėtį, nepateikė.

23Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų įsipareigojimų, vėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

24Teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

25UAB „Voresta“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo, sandoriais prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti darbo užmokestį (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1 p., 2 p., 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

26Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

27Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Atveika“, UAB „Admivita“, UAB „Bankroto bankas“, UAB „Pirmas administratorių biuras“, UAB „Administratoriai LT“, UAB „Vermosa“. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (t. 1, b. l. 29, 56-57, 130, t. 2, b. l. 135, 148, t. 3, b. l. 17).

28Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

29Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Mažeikių rajone.

30Iš pateiktų administratorių kandidatūrų, nė vieno buveinės nėra Mažeikių mieste ar rajone, tiktai UAB „Atveika“ ir UAB „Administratoriai LT“ buveinė yra Šiaulių mieste, o visų kitų administratorių buveinės yra Vilniaus mieste; tik UAB „Admivita“ ir UAB „Vermosa“ dar turi filialus, kurių vienas yra Klaipėdoje. Todėl teismas sprendžia, kad administratoriai UAB „Atveika“ ir UAB „Administratoriai LT“ mažesnėmis sąnaudomis bei operatyviau, nei kiti administratoriai, galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę. Pažymėtina, kad skiriant bankroto administratorių svarbus aspektas yra ir tai, kad UAB „Atveika“ administratoriumi prašo skirti ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius, kurio kreditorinis reikalavimas atsakovui yra didžiausias ir didesnis už UAB „Aremikas“, kuris administratoriumi prašo skirti UAB „Administratoriai LT“. Be to, UAB „Atveika“ turi didžiausią patirtį, vykdant bankroto procedūras, nes yra baigusi net 250 bankroto procedūrų.

31Teismas, iš esmės turėdamas lygiaverčių administratorių kandidatūras ir naudodamasis diskrecijos teise, sprendžia, kad šiuo atveju būtų geriau skirti ieškovo VSDFV Mažeikių skyriaus nurodytą bankroto administratorių UAB „Atveika“.

32Pretenzijų dėl siūlomų administratorių teismas neturi, jų kvalifikacija neabejoja, tačiau dėl jau išdėstytų motyvų teismas sprendžia, kad UAB „Voresta“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Atveika“ (juridinio asmens kodas 145452299, buveinė – Tilžės g. 156-301, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 15a) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

33Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

351. Iškelti bankroto bylą UAB „Voresta“ (įmonės kodas 166492927, buveinė – Žalgirio g. 1, Reivyčių k., Mažeikių r.).

362. Bankrutuojančios UAB „Voresta“ administratoriumi paskirti UAB „Atveika“ (juridinio asmens kodas 145452299, buveinė – Tilžės g. 156-301, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 15a).

373. Areštuoti UAB „Voresta“ (įmonės kodas 166492927) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

384. Uždrausti UAB „Voresta“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

395. Nustatyti 30 terminą UAB „Voresta“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

406. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

417. UAB „Voresta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

428.Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Voresta“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

43Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

44Apie iškeltą UAB „Voresta“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

45Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV)... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Mažeikių... 6. Ieškovas BUAB „Inkaso“ nurodė, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam yra... 7. Ieškovas UAB „Conlex“ nurodė, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam yra... 8. Ieškovas EURODEBIT LT, UAB, nurodė, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam yra... 9. Trečiasis asmuo UAB „Aremikas“ nurodo, kad atsakovas UAB „Voresta“ jam... 10. Atsakovas UAB „Voresta“ pateikė atsiliepimą ir paaiškinimus, kuriuose... 11. Pažymi, kad pagal kreditorių sąrašą atsakovas yra skolingas bendrovės... 12. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, ieškovo VSDFV... 13. Atsakovo UAB „Voresta“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas... 14. Ieškovo UAB „Conlex“ pateikė prašymą nagrinėti bylą jam... 15. Kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims apie bylos nagrinėjimą pranešta.... 16. UAB „Voresta“ keltina bankroto byla.... 17. Bankroto byla įmonei iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš... 18. Iš atsakovo teismui pateikto balanso, sudaryto už 2013 metus, matyti, kad... 19. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nuo pareiškimo teisme priėmimo dienos... 20. Nors iš atsakovo pateikto debitorių sąrašo matyti, kad debitoriniai... 21. Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje... 22. Pažymėtina, kad siekdamas išsiaiškinti atsakovo įmonės veiklos... 23. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 24. Teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto... 25. UAB „Voresta“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių... 26. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 27. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Atveika“, UAB... 28. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 29. Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 30. Iš pateiktų administratorių kandidatūrų, nė vieno buveinės nėra... 31. Teismas, iš esmės turėdamas lygiaverčių administratorių kandidatūras ir... 32. Pretenzijų dėl siūlomų administratorių teismas neturi, jų kvalifikacija... 33. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 35. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Voresta“ (įmonės kodas 166492927,... 36. 2. Bankrutuojančios UAB „Voresta“ administratoriumi paskirti UAB... 37. 3. Areštuoti UAB „Voresta“ (įmonės kodas 166492927) nekilnojamąjį ir... 38. 4. Uždrausti UAB „Voresta“ vykdyti visas finansines prievoles,... 39. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Voresta“ kreditorių finansiniams... 40. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 41. 7. UAB „Voresta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties... 42. 8.Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Voresta“ įgyja... 43. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 44. Apie iškeltą UAB „Voresta“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 45. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...