Byla 1-1355-369/2017
Dėl darbuotojo kolektyvo visiškos materialinės atsakomybės, 2016-12-27 apie 13.06 val. dirbdama UAB „S.“ parduotuvėje „(duomenys neskelbtini)“, esančioje (duomenys neskelbtini), pasisavino jos žinioje buvusius 651.86 eurų grynųjų pinigų, priklausančių UAB „S.“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Vilmai Žičkienei, dalyvaujant prokurorui Edmundui Bagdonui, civilinio ieškovo atstovui L. M.,

2viešame teismo posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3G. V., a. k. ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, pagrindinio išsilavinimo, netekėjusi, nedirbanti, registruota Vilniaus teritorinėje darbo biržoje, gyv. ( - ), neteista.

4Kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 183 str. 1 d.,

Nustatė

5G. V., dirbdama uždarosios akcinės bendrovės „S.“ parduotuvėje „( - )“ kasininkės pareigose ir 2016-12-15 pasirašiusi sutartį dėl darbuotojo kolektyvo visiškos materialinės atsakomybės, 2016-12-27 apie 13.06 val. dirbdama UAB „S.“ parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ), pasisavino jos žinioje buvusius 651.86 eurų grynųjų pinigų, priklausančių UAB „S.“.

6Apklausta teisme kaltinamoji G. V. pilnai pripažino jai pareikštą kaltinimą ir patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Ji paaiškino, kad kaltinime nurodytu laiku dirbo kasininke parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ). Apie pietus, tikslaus laiko nepamena, kasoje paspaudė mygtuką, norėdama pažiūrėti, ar nereikia daryti inkasacijos. Jei kasoje esanti pinigų suma viršija 2000 eurų, tuomet reikia daryti inkasaciją. Tuo metu jos kasoje buvo daugiau nei 2000 eurų, tikslios sumos nepamena. Tuomet paskambino vyr. kasininkei, paklausė ar gali atlikti inkasaciją. Kasininkei sutikus, paskambino apsaugos darbuotojui, kuris ją palydėjo iki kabineto, kuriame vykdoma inkasacija. Priėjusi prie vyr. kasininkės atidarė kasos stalčių ir pradėjo išiminėti pinigus. Kasos stalčius yra suskirstytas skyriais. Skirtingos kupiūros sudėliotos skirtingose vietose. Atskirai sudėtos monetos. Pradžioje kasininkei ji padavė monetas, po to pinigus 5 eurų nominalo kupiūromis, po to 10 eurų nominalo kupiūromis, po to 20 eurų nominalo kupiūromis. Kuomet iš kasos stalčiaus išėmė pinigus 50 eurų nominalo kupiūromis, pastebėjo, kad vyr. kasininkė į ją nekreipia dėmesio. Išėmusi 50 eurų nominalo kupiūras, dalį šių kupiūrų įsikišo sau į kišenę. Šis sumanymas kilo spontaniškai. Šiuo metu nesuvokia, kodėl taip pasielgė. Su pasisavintais pinigais pasišalino iš darbo vietos. Vėliau į parduotuvę nebesugrįžo. Paimtus pinigus išleido savo reikmėms. Parduotuvės pateiktą civilinį ieškinį pripažino.

7Baudžiamoji byla buvo nagrinėjama LR BPK 273 straipsnio tvarka, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

8Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja L. T. paaiškino, kad dirba UAB „S.“ parduotuvėje, esančioje adresu ( - ), vyr. kasininkės pareigose. Į jos pareigas įeina atskiroje patalpoje priimti iš parduotuvės kasų grynuosius pinigus, kuriuos atneša kasininkės. Apsaugos darbuotojas kasininkes palydi iki prieškambario durų ir palieka, o ji priiminėja grynuosius pinigus. 2016-12-27 apie 13.06 val., jai paskambino kasininkė G. V. ir pranešė, kad iš kasos nori priduoti pinigus. Apsaugos darbuotojas palydėjo šią kasininkę iki patalpos, kurioje inkasuojami pinigai. G. V. jai padavė pinigus ir nuėjo į prekybos salę nuimti kasos likutį. Išėjusios kasininkės ji laukė apie 5-10 min., bet ji negrįžo. Tada apie įvykį pranešė apsaugai ir nuėjo ieškoti G. V., tačiau šios niekur nebuvo. Apsaugos darbuotojui peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus buvo pastebėta, kad G. V. išėjusi iš inkasacijos patalpų nuėjo link sandėlio ir nesugrįžo. Perskaičiavus pinigus nustatė, kad į kasą G. V. turėjo priduoti 2150,00 eurų, tačiau jai pridavė tik 1575,74 eurus. G. V. neperdavė 651,86 eurų, kuriuos pasisavino. Tą dieną G. V. turėjo dirbti iki 17.00 val. Po įvykio ji bandė telefonui susisiekti su G. V., tačiau ši telefono nekėlė. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. T. pateikė kasos išėmimo, inkasavimo čekių kopijas.

9Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas Tomas Tamašauskas paaiškino, kad dirba UAB „S.“ parduotuvėje vyr. apsaugos darbuotoju. 2016-12-27 13.15 val., jis palydėjo parduotuvės kasininkę G. V. su iš kasos paimtais pinigais iki centrinės kasos, kur dirbo vyr. kasininkė L. T.. Maždaug po 15 min. jam paskambino vyr. kasininkė ir pasakė, kad G. V. nepridavė į kasą apie 650 eurų ir kažkur dingo. Kartu su kitu apsaugos darbuotoju patikrino parduotuvės patalpas, tačiau minėtos kasininkės niekur nerado. Bandė jai skambinti į mobiliojo ryšio telefoną, tačiau ji nekėlė ragelio. Peržiūrėjęs apsaugos kameros vaizdo įrašą pamatė, kad minėta kasininkė nuėjo link sandėlio, kur yra išėjimas į lauką, ir negrįžo. Kasa, kurioje dirbo G. V. filmuojama, tačiau administracijos patalpose, kur yra priduodami pinigai vaizdo stebėjimo įrangos nėra. Materialinę žalą, padarytą parduotuvei, nustatė vyr. kasininkė, kuri atliko kasos, kurioje dirbo G. V., inkasaciją. Ji atspausdino kasos orderį, kuriame matėsi nepriduotų pinigų trūkumas. Kiek jam žinoma, paminėta kasininkė parduotuvėje dirbo apie savaitę.

10Byloje yra duomenys, kad 2016-12-15 tarp kaltinamosios – kasininkės G. V. ir UAB „S.“ buvo sudaryta darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

11Pagal LR BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Objektyviajai aptariamos nusikalstamos veikos pusei būdinga tai, kad kaltininkas pasisavina jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą, t.y. neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais turto atžvilgiu. Turto pasisavinimu aptariamos nusikalstamos veikos kontekste laikytini tokie kaltininko veiksmai, kuriais jam patikėtas ar jo žinioje esantis turtas neteisėtai, neatlygintinai paverčiamas savo turtu (užvaldomas). Remiantis vieningai formuojama teismų praktika, patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtai kaltininko valdomas svetimas turtas, į kurį kaltininkas turi teisėtai apibrėžtus įgalinimus.

12Kaltinamosios G. V. padarytos nusikalstamos veikos aplinkybės aiškios, kaltinamoji iš esmės jų neneigia, o kiti byloje esantys įrodymai, liudytojų parodymai, kaltinamosios sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, patvirtina G. V. pateiktų kaltinimų pagrįstumą. Kaltinamoji, dirbdama parduotuvės kasininke ir būdama pasirašiusi sutartį dėl darbuotojo kolektyvo visiškos materialinės atsakomybės, pasisavino jos žinioje buvusius ir UAB „S.“ priklaususius 651.86 eurų grynųjų pinigų. Kaltinamosios nusikalstami veiksmai kvalifikuojami pagal BK 183 str. 1 d.

13Skirdamas G. V. bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 str. 1 d., 2 d., nuostatas, į kaltinamosios padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, jos motyvus, tikslus, kaltinamojo asmenybę, jos atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes.

14Kaltinamoji anksčiau neteista, bausta administracine tvarka, įvykdė tyčinę nesunkią nusikalstamą veiką, padarytos turtinės žalos neatlygino. Teismas nenustatė G. V. atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Kaltinamosios atsakomybę lengvinančia aplinkybę pripažintina, kad ji pripažino padariusi nusikalstamą veiką ir pažadėjo atlyginti turtinę žalą. Įvertinus kaltinamosios asmenybę, jos įvykdytą nusikalstamą veiką, teismas daro išvadą, kad už svetimo turto pasisavinimą G. V. baustina pinigine bauda.

15UAB „S.“ pateiktas 651.86 eurų civilinis ieškinys tenkinamas pilnai. Kaltinamoji sutiko su jai teikiamu civiliniu ieškiniu ir jo neginčijo.

16Vadovaudamasis išdėstytu ir remiantis LR BPK 303-306 str. teismas,

Nutarė

17G. V., a.k. ( - ) pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. 1 d., ir nubausti 21 MGL t.y. 790,86 eurų pinigine bauda.

18G. V. taikyti BK 641 ir paskirtą pinigine baudą sumažinus 1/3 jai paskirti galutinę 14 MGL t.y. 527,24 eurų pinigine baudą.

19Išaiškinti G. V., kad jai paskirta 527,24 eurų piniginė bauda turi būti sumokėta per tris mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, įmokos kodas 6801. Įmokos kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismo (Laisvės pr. 79A, Vilnius) Dokumentų priėmimo skyrių. Nustatytu laiku nesumokėta arba nepervesta bauda bus išieškota priverstinai.

20Iki nuosprendžio įsiteisėjimo G. V. palikti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

21UAB „S.“ civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš G. V. priteisti 651.86 Eurus.

22Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus... 2. viešame teismo posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo... 3. G. V., a. k. ( - ) gimusi ( - ),... 4. Kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 183... 5. G. V., dirbdama uždarosios akcinės bendrovės „S.“... 6. Apklausta teisme kaltinamoji G. V. pilnai pripažino jai... 7. Baudžiamoji byla buvo nagrinėjama LR BPK 273 straipsnio tvarka, atliekant... 8. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja L. T.... 9. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas Tomas Tamašauskas paaiškino, kad dirba... 10. Byloje yra duomenys, kad 2016-12-15 tarp kaltinamosios – kasininkės 11. Pagal LR BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam... 12. Kaltinamosios G. V. padarytos nusikalstamos veikos... 13. Skirdamas G. V. bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 str.... 14. Kaltinamoji anksčiau neteista, bausta administracine tvarka, įvykdė tyčinę... 15. UAB „S.“ pateiktas 651.86 eurų civilinis ieškinys tenkinamas pilnai.... 16. Vadovaudamasis išdėstytu ir remiantis LR BPK 303-306 str. teismas,... 17. G. V., a.k. ( - ) pripažinti kalta... 18. G. V. taikyti BK 641 ir paskirtą pinigine baudą... 19. Išaiškinti G. V., kad jai paskirta 527,24 eurų piniginė... 20. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo G. V. palikti kardomąją... 21. UAB „S.“ civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš G.... 22. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...