Byla A-1103-662/2015
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1103-662/2015 pagal atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. J. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja D. J. (toliau – ir pareiškėja) skundu (I t., b. l. 1–7) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, URM) 2014 m. balandžio 16 d. atsakymą Nr. (22.29.)3-2418 „Dėl prašymo kompensuoti netesybas už nuomotą butą“ (I t., b. l. 9–11); 2) įpareigoti atsakovą kompensuoti pareiškėjai netesybas už nuomotą butą (1 920 eurų).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu (I t., b. l. 123–128) pareiškėjos D. J. skundą tenkino.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija apeliaciniu skundu (b. l. 131–140) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi (I t., b. l. 159-170) atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos apeliacinį skundą tenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. sprendimą pakeitė ir sprendimo dalį, kuria URM įpareigota kompensuoti pareiškėjai D. J. 1920 Eur, panaikino, priteisė pareiškėjai D. J. iš atsakovo 960 Eur kompensaciją už sumokėtas netesybas, nutraukus buto Briuselyje nuomos sutartį, kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė iš atsakovo pareiškėjai D. J. 200 Lt (57,92 Eur) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliaciniame teisme, atlyginimą.

82015 m. kovo 12 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (II t., b. l. 1–2), kuriuo prašoma priteisti iš pareiškėjos 490,62 Eur (1 694 Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

9Atsakovas nurodo, jog nagrinėjamoje byloje patyrė 1 694 Lt (490,62 Eur) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, nes atsakovo pasitelktas advokatas konsultavo atsakovą dėl galimų apeliacinio skundo argumentų ir parengė apeliacinį skundą.

10Pareiškėja D. J. atsiliepimu į atsakovo prašymą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Mano, jog atsakovo prašoma priteisti suma yra visiškai nepagrįsta ir neproporcinga atliktų darbų kiekiui. Byla nebuvo sudėtinga, todėl papildoma atsakovo sutartis su advokatu nebuvo būtina ir dėl to atsakovui priteistinos teismo išlaidos turėtų būti nepriteisiamos arba apskritai mažinamos.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12II.

13Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

14Šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria administracinis ginčas buvo išnagrinėtas iš esmės, įsiteisėjo 2015 m. vasario 23 d. Atsakovo prašymas dėl išlaidų atlyginimo buvo paduotas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015 m. kovo 9 d. (II t., b. l. 6), todėl laikytina, kad prašymas paduotas per įstatymo nustatytą terminą.

15ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

16Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamoje byloje teisinių paslaugų teikimo metu pagal Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 MMA buvo 1 000 Lt (289,62 Eur).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog administracinėje byloje Nr. A-1103-662/2015 atsakovo apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, atsakovas turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Nagrinėjamu atveju buvo tenkinta 50 procentų atsakovo reikalavimų, todėl jis turi teisę į pusės savo patirtų teismo išlaidų atlyginimą.

18Byloje esanti 2014 m. gegužės 30 d. atstovavimo sutartis (I t., b. l. 81) patvirtina, jog advokatui A. Kaupui buvo pavesta atstovauti URM šioje byloje. Kartu su prašymu dėl išlaidų atlyginimo pateiktas 2014 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų išrašas (II t., b. l. 3), iš kurio matyti, jog advokatas Virgilijus Kaupas 2014 m. lapkričio 5 d. dalyvavo pasitarime Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje dėl apeliacinio skundo byloje pagal D. J. skundą rengimo, konsultavo dėl apeliacinio skundo galimų argumentų (1,5 val.), o 2014 m. lapkričio 7 d. rengė apeliacinį skundą (5,5 val.). Byloje pateikta 2014 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaita faktūra (serija AKS Nr. 4578) (II t., b. l. 4), Vietinio mokėjimo nurodymas, kuris patvirtina atsakovo išlaidas (II t., b. l. 5). Taigi byloje esantys dokumentai patvirtina, jog atsakovas patyrė realias išlaidas.

19Atsakovas prašo priteisti patirtas teismo išlaidas už advokato konsultaciją dėl galimų apeliacinio skundo argumentų ir apeliacinio skundo surašymą. Nagrinėjamu atveju advokatas Virgilijus Kaupas dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (I t., b. l. 118), todėl nustatant priteistiną užmokesčio dydį už apeliacinio skundo surašymą, taikytinas Rekomendacijų 8.10 punktas, pagal kurį už apeliacinio skundo parengimą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, maksimalus užmokesčio dydis yra 2 000 Lt (579,24 Eur) (2 x 1 000 Lt (MMA) = 2 000 Lt). Teismų praktika patvirtina, jog kai kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai nepriteisiamos, teismui įvertinus bylos medžiagą ir pripažinus, jog jos įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį. Pavyzdžiui, susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas gali būti sudėtine skundo parengimo paslaugos dalimi, todėl ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas gali būti traktuojamos kaip išlaidos už vieną teisinę paslaugą – skundo parengimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012). Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamoje byloje teiktos advokato konsultacijos laikytinos sudėtine apeliacinio skundo rengimo dalimi ir teismo išlaidos atskirai už jas nepriteistinos.

20Įvertinusi apeliacinio skundo turinį, kuriame iš esmės panaudota didelė dalis atsiliepimo į pareiškėjos skundą argumentų ir duomenų, bei atsižvelgdama į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas buvo tenkintas iš dalies, t. y. buvo tenkinta 50 procentų atsakovo reikalavimų, teisėtų kolegija vertina, jog atsakovui priteistina 150 Eur išlaidų atlyginimas už apeliacinio skundo parengimą. Teisėjų kolegijos manymu, ši suma atitinka tiek Rekomendacijų 2 punkte numatytus kriterijus (bylos sudėtingumą, sprendžiamų teisinių klausimų pobūdį, advokato dalyvavimą šioje byloje atstovaujant atsakovo interesus abiejų instancijų teismuose ir kt.), tiek teisingumo ir protingumo kriterijus.

21Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovui iš pareiškėjos priteistina 150 Eur dydžio išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, suma.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

23atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-1103-662/2015 tenkinti iš dalies.

24Priteisti atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai iš pareiškėjos D. J. 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja D. J. (toliau – ir pareiškėja) skundu (I t., b. l. 1–7)... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu (I... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija apeliaciniu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi... 8. 2015 m. kovo 12 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas... 9. Atsakovas nurodo, jog nagrinėjamoje byloje patyrė 1 694 Lt (490,62 Eur)... 10. Pareiškėja D. J. atsiliepimu į atsakovo prašymą su juo nesutinka ir prašo... 11. Teisėjų kolegija... 12. II.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 14. Šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria... 15. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 16. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog administracinėje... 18. Byloje esanti 2014 m. gegužės 30 d. atstovavimo sutartis (I t., b. l. 81)... 19. Atsakovas prašo priteisti patirtas teismo išlaidas už advokato konsultaciją... 20. Įvertinusi apeliacinio skundo turinį, kuriame iš esmės panaudota didelė... 21. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 23. atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos prašymą dėl... 24. Priteisti atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai iš... 25. Nutartis neskundžiama....