Byla 2S-814-212/2016
Dėl antstolės N. V. veiksmų suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl antstolės N. V. veiksmų suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas prašė panaikinti antstolės N. V. 2016 m. balandžio 11 d. patvarkymą dėl priverstinio vykdymo, 2016 m. balandžio 7 d. turto arešto aktą ir 2016 m. balandžio 12 d. patvarkymą areštuoti lėšas; įpareigoti antstolę N. V. sugrąžinti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 16‘000 Eur pervedant šią sumą į UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ AB DNB banko sąskaitą.
 2. Pagal CPK 662 straipsnio 1 dalį išieškotojas iki priverstinio vykdymo pradžios gali raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoma pirmiausia. Antstolė, 2016 m. kovo 1 d. iš skolininko sąskaitos nurašydama 1‘126,13 Eur, pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus. Išieškotojas Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2016 m. kovo 23 d. nurodė antstolei iš kokio turto turi būti išieškota skola. Kai išieškotojas per nustatytą terminą nenurodo iš kokio turto išieškoti, antstolė pagal CPK 664 ir 665 straipsnių nuostatas turėjo pati nustatyti išieškojimo tvarką.
 3. Antstolė patvarkymą dėl priverstinio išieškojimo priėmė jau po to, kai pradėjo priverstinį skolos išieškojimą iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turto bei vadovaudamasi vien išieškotojo prašymu. Dėl šių priežasčių antstolės 2016 m. balandžio 11 d. patvarkymas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Mano, kad antstolė veikia vien tik išieškotojo naudai, nes skolą išieškojo iš lėšų, kai UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Molėtų rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 3 d. nutartimi UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą dėl antstolės N. V. veiksmų netenkino. Nustatė, jog antstolė N. V. atlieka priverstinio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje pagal Vilniaus apygardos teismo 2015-06-04 išduotą vykdomąjį rašytą Nr. 2-4977-553/2015 dėl skolos išieškojimo iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ išieškotojo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos naudai. Skolininkui nemokant skolos geruoju pagal antstolės raginimą įvykdyti sprendimą, ji pradėjo ir jau vienerius metus tęsia priverstinio vykdymo veiksmus. Iš skolininko banko sąskaitos antstolė 2016-03-01 nurašė 1‘126,13 Eur.
 2. Nors išieškotojas Švenčionių rajono savivaldybės administracija antstolei nurodė pirmiausia skolą išieškoti iš piniginių lėšų, areštuojant sąskaitose ne mažiau kaip 30‘000 Eur ir išieškojus konkrečias sumas, atitinkamai mažinti arešto mastą skolininko nekilnojamam turtui bei galutinę skolos sumą ne mažesnę kaip 50‘000 Eur išieškoti iš nekilnojamojo turto, pasilikdamas teisę dėl eiliškumo keitimo. Ši dokumentą antstolė gavo 2016-04-04 ir teismo vertinimu, atlikdama veiksmus ji CPK 662 str. 1 ir 3 d., 665 str. reikalavimų nepažeidė, nes išieškotojas gali, bet neprivalo iki priverstinio vykdymo pradžios raštu nurodyti antstolei iš kokio turto išieškoti.
 3. Antstolė, vadovaudamasi Panevėžio apygardos teismo 2016-02-17 nutartimi ir 2016-04-11 savo priimtu patvarkymu dėl priverstinio vykdymo Nr. 0073/15/01210 Nr. S-2633, kuriuo sumažino turto arešto mastą nekilnojamam turtui bei areštavo 16‘000 Eur pareiškėjo sąskaitose, vadovavosi ekonomiškumo principu, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog ji veikia vien tik išieškotojo interesais. Antstolė priimdama patvarkymus dėl turto arešto masto ir lėšų arešto, atsižvelgusi į įstatymo nurodytą išieškojimo iš juridinių asmenų eiliškumą ištaisė Panevėžio apygardos teismo 2016-02-17 nutartyje nurodytą klaidą – pati panaikino turto areštą, kuriuo buvo areštuota daugiau turto negu reikia išieškotinai sumai. Todėl nėra pagrindo panaikinti turto arešto aktą ir patvarkymą areštuoti 16‘000 Eur, lėšas grąžinti skolininkui, nes tuo būtų pažeista neginčijama išieškotojo teisė dėl sprendimo įvykdymo.
 4. Teismas sutiko su antstolės išdėstyta pozicija atsisakant tenkinti skundą, kad priverstinio vykdymo metu neturi būti suabsoliutinama skolininko teisė nekliudomai disponuoti piniginėmis lėšomis. Pažymėjo, kad skolininkas 2015-09-29 raštu pats buvo įsipareigojęs kiekvieną mėnesį antstolei pervesti po 4‘000 Eur skolos dengimui, bet 2016-03-22 skundė ir reikalavo grąžinti net ir nuo banko sąskaitos nurašytus 1‘126,13 Eur, t. y. ženkliai mažesnę sumą, kas rodo skolininko pozicijos nenuoseklumą ir sprendimo vykdymo vilkinimą.
 5. Iš skolininko sąskaitos nurašytos lėšos nėra tos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, antstolė savo įgalinimų ribose ėmėsi priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir jos veiksmų neteisėtumo nenustatė, 2016-04-11 patvarkymas dėl priverstinio vykdymo, laikė teisėtu ir pagrįstu, o skolininko skundą atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašo Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, jog antstolė patvarkymą dėl priverstinio vykdymo priėmė po to kai pradėjo priverstinį išieškojimą iš apelianto turto ir vadovavosi vien išieškotojo prašymu. Antstolė ne vieną kartą areštavo vykdomojoje byloje daugiau turto negu reikia išieškotai sumai ir tokius veiksmus atliko net po to kai Panevėžio apygardos teismas pripažino juos neteisėtais.
 2. Be to, iš 2016 m. balandžio 11 d. antstolės patvarkymo, kuriuo ji sumažino areštuoto turto mastą nekilnojamam turtui, neaišku kokiai sumai areštas buvo sumažintas. Mano, kad antstolė, priimdama skundžiamus sprendimus, pažeidė interesų pusiausvyros principus, veikė vien išieškotojo interesais. Teismas nepagrįstai nurodė, jog antstolė nepažeidė ekonomiškumo principo. Antstolė veikia vien išieškotojo interesais, nes išieško iš apeliantės lėšų, kai ji turi pakankamai nekilnojamojo turto skolai išieškoti.
 3. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė N. V. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog antstolė 2016 m. balandžio 11 d. patvarkymu dėl priverstinio vykdymo, kuriuo sumažino turto arešto mastą nekilnojamam turtui bei areštavo 16‘000 Eur sąskaitose, antstolė pati ištaisė Panevėžio apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartyje nurodytą klaidą, o nepažeidė skolininko teisių. Be to, skolininko priverstinis turto realizavimas apima ne tik turto areštą, bet ir šio turto įvertinimą, varžytinių paskelbimą ir su tuo susijusias procedūras. Todėl teigti, kad skolininkui priklausančio turto areštas ir vėlesnis jo realizavimas yra ekonomiškesnis, nei lėšų areštas sąskaitoje, nėra pagrindo. Be to, skolininkas savarankiškai gali surasti turto pirkėją ir iš gautų lėšų padengti skolą. Skolininkas nėra įvykdęs teismo sprendimo, o nurašytos lėšos nėra lėšos iš kurių yra negalimas išieškojimas, todėl nėra pagrindo grąžinti lėšas.
 4. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog įvertinus vykdomosios bylos dokumentus nėra pagrindo konstatuoti, jog antstolė veikia vien tik išieškotojo interesais. Nurašytos lėšos nėra tos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, antstolė neperžengdama savo įgalinimų ribų ėmėsi priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas atmestinas, Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 3 d. nutartis paliktina nepakeista (337 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės N. V. kontoroje 2015 m. birželio 10 d. gautas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 75-NKA/14 dėl 384‘456,47 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014 m. gruodžio 5 d. iki visiško įvykdymo sumos išieškojimo iš skolininko UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ išieškotojo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos naudai. Antstolė 2015 m. birželio 10 d. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti.
 3. Antstolė N. V. 2015 m. birželio 11 d. paragino skolininką UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ įvykdyti sprendimą per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos. Informavo skolininką, kad neįvykdžius raginime nurodytų veiksmų per nustatytą terminą ir neapmokėjus nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomos CPK 624 straipsnyje numatytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinis vykdymo (išieškojimo) procesas.
 4. Skolininkas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2015 m. rugsėjo 29 d. pateikė antstolei prašymą „Dėl piniginių lėšų arešto panaikinimo“ ir įsipareigojo kiekvieną mėnesį pervesti 4‘000 Eur į antstolės N. V. depozitinę sąskaitą, esančia AB DNB banke bei garantavo šiuos įsipareigojimus vykdyti atsakingai be apgailės ir spaudimo.
 5. Skolininkas, nesutikdamas su antstolės 2015 m. rugsėjo 24 d. patvarkymais Nr. BDR-12880, BDR-12881, BDR-12882, BDR-12883, BDR-12885, BDR-12886, BDR-12887, BDR-12888, kurių pagrindu buvo areštuotos UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ lėšos, antstolės veiksmus skundė teismui. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. vasario 17 d. nutartimi antstolės N. V. 2015 m. rugsėjo 24 d. patvarkymus Nr. 12885, Nr. 12886, Nr. 12887, Nr. 12888, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0073/15/01210 areštuoti lėšas, panaikino. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad antstolė, papildomai areštuodama pinigines lėšas, nepakeitė kito areštuoto turto mastą ir areštavo skolininko turto daugiau, negu jo reikia išieškomai sumai, todėl pažeidė CPK 675 straipsnio 2 dalį. Tačiau kitus antstolės patvarkymus teismas paliko galioti.
 6. Antstolės N. V. kontoroje 2016 m. balandžio 4 d. gautas išieškotojo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raštas „Dėl išieškojimo eiliškumo“. Išieškotojas, atsižvelgdamas į Panevėžio apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį prašė pirmiausiai skolą išieškoti iš skolininko piniginių lėšų, esančių kredito įstaigoje, areštuojant ne mažiau kaip 30‘000 Eur, o likusią sumą išieškoti iš skolininko nekilnojamojo turto.
 7. Antstolė 2016 m. balandžio 7 d. patvarkymu panaikino areštą daliai (10 objektų) skolininko nekilnojamojo turto. Antstolė N. V. 2016 m. balandžio 11 d. patvarkymu sumažino turto arešto mastą nekilnojamam turtui ir 2016 m. balandžio 12 d. patvarkymu areštavo 16‘000 Eur, priklausančių UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ visose sąskaitose.
 8. Įstatymas reglamentuoja, jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Priverstinio vykdymo priemonės yra: išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių; išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas kitus asmenis; uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles; kitos įstatymų numatytos priemonės. Įstatymas nedraudžia vienu metu taikyti kelias priverstinio vykdymo priemones (CPK 624 straipsnis).
 9. Antstolė priverstinius vykdymo veiksmus pradėjo pagrįstai, praėjus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui. Priimdama 2016 m. balandžio 12 d. patvarkymą dėl priverstinio vykdymo, t. y. po to kai pradėjo priverstinį išieškojimą iš apelianto turto, antstolė nepažeidė nei skolininko interesų, nei pusiausvyros principų.
 10. Aukščiau išvardintos faktinės bylos aplinkybės bei teisinis reglamentavimas paneigia apeliantės argumentus, kad antstolė N. V. negalėjo areštuoti ir nurašyti iš skolininko sąskaitos 16‘000 Eur, nes yra areštuotas nekilnojamasis turtas, iš kurio galėjo būti vykdomas išieškojimas. Be to, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, skolininkas, įsipareigojęs kiekvieną mėnesį pervesti į antstolės N. V. depozitinę sąskaitą 4‘000 Eur ir garantavęs įsipareigojimus vykdyti atsakingai, įsipareigojimo nevykdė ir nevykdo.
 11. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pagrindų panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais, nėra.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12Molėtų rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai