Byla 2-2311-956/2018
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui N. J. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 612,14 Eur išlaidų atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad šalys sudarė Dvišalę profesinio mokymo sutartį, kuria užbaigus profesinį mokymą atsakovas įsipareigojo vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo veiklos plane dėl numatomo įdarbinimo ar individualios veiklos pradėjimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis, nevykdant arba netinkamai vykdant įsipareigojimus atlyginti ieškovei visas patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu. Atsakovas be svarbių priežasčių atsisakė tinkamo siūlomo darbo, todėl darbo paieška atsakovui buvo nutraukta 2017 m. spalio 25 d. Ieškovė atsakovui siuntė pretenziją, tačiau atsakovas ieškovės patirtų išlaidų neatlygino. Ieškovė sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2018 m. vasario 3 d. asmeniškai (b. l. 25). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3-5). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2017 m. gegužės 5 d. šalys sudarė Dvišalę mokymo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią užbaigus profesinį mokymą atsakovas įsipareigojo vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo veiklos plane dėl numatomo įdarbinimo ar individualios veiklos pradėjimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis, nevykdant arba netinkamai vykdant įsipareigojimus atlyginti ieškovei visas patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu (Sutarties 4 punktas, 7.1-7.7 papunkčiai) (b. l. 6-9). Ieškovė atsakovui išdavė Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą (b. l. 10-11), kuriuo įsipareigojo profesinio mokymo paslaugų teikėjui VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“ apmokėti už atsakovo profesinio mokymo paslaugas. 2017 m. gegužės 8 d. atsakovas ir VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“ sudarė Profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 12-13). Už suteiktas paslaugas ieškovė VšĮ „Panevėžio profesinio rengimo centras“ sumokėjo 289,62 Eur pagal pateiktą 2017 m. birželio 9 d. sąskaitą-faktūrą Serija ( - ) ir paslaugų priėmimo-perdavimo aktą už praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį suteiktas paslaugas Nr. ( - ) (b. l. 14-15). Pagal Sutarties 5.2., 5.3. punktus, ieškovė įsipareigojo ir savo įsipareigojimą kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo paslaugų teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti atsakovui profesinio mokymo stipendiją, apmokėti kelionės ir sveikatos tikrinimo išlaidas, įvykdė, t. y. atsakovui sumokėjo 259,10 Eur stipendiją, 43,96 Eur kelionės išlaidas, 19,46 Eur sveikatos tikrinimo išlaidas (b. l. 16-20).

9Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – UĮ) 37 straipsnio 12 dalies 1 punkte nustatyta, kad ieškovei visas jos patirtas 37 straipsnio 14 dalyje nurodytas išlaidas privalo atlyginti bedarbis, be svarbių priežasčių nevykdantis 37 straipsnio 1 dalyje nurodytų sutarčių įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimą nenutraukti darbo sutarties ne trumpiau negu 6 mėnesių laikotarpį arba vykdyti savarankišką veiklą ne mažiau kaip 15 dienų per mėnesį, ne trumpiau negu 6 mėnesius, ir darbdavys, be svarbių priežasčių nevykdantis 37 straipsnio 1 dalyje nurodytos trišalės sutarties įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimą be svarbių priežasčių nenutraukti darbo sutarties 6 mėnesius. UĮ 37 straipsnio 14 dalyje nurodyta, kokios su profesiniu mokymu susijusios ieškovės patirtos išlaidos yra atlyginamos. Tame išlaidų sąraše yra nurodytos ir išlaidos, susijusios su profesinio mokymo paslaugomis, mokymo stipendija, kelione į profesinio mokymo vietą ir atgal, privalomuoju sveikatos tikrinimu (UĮ 37 straipsnio 14 dalies 1-3, 5 punktai). Atsakovas teritorinei darbo biržai privalo atlyginti jos patirtas išlaidas, susijusias su profesinio mokymo paslaugomis, mokymo stipendija, kelione į profesinio mokymo vietą ir atgal, privalomuoju sveikatos tikrinimu. Atsakovas nevykdė įsipareigojimų, be svarbių priežasčių atsisakė tinkamo siūlomo darbo, todėl darbo paieška atsakovui buvo nutraukta 2017 m. spalio 25 d. (b. l. 3-5, 21). 2017 m. lapkričio 28 d. ieškovė išsiuntė atsakovui pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau atsakovas patirtų ieškovės išlaidų neatlygino iki šiol (b. l. 21, 22).

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

11CK 6.38 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškove, todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas (CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.200, 6.210 straipsniai). Iš atsakovo priteistina 612,14 Eur skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo priteistinas 20 Eur žyminis mokestis valstybei (CPK 79, 80, 96 straipsniai).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo N. J., asmens kodas ( - ) 612,14 Eur (šešių šimtų dvylikos eurų 14 centų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo - ieškovės Panevėžio teritorinės darbo biržos, juridinio asmens kodas 191435593, naudai.

17Priteisti iš atsakovo N. J., asmens kodas ( - ) 20 Eur (dvidešimties eurų) žyminį mokestį – valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai