Byla 2-2180-494/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui A. K. (A. K.) dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 13440,03 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka priteisimo iš A. K.. Ieškinyje nurodė, kad 2010-06-29, apie 20.00 val. ( - ), A. K., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, sugriebė V. P. už kaklo ir bandė nutraukti ant kalcio kabėjusią auksinę grandinėlę su pakabuku. V. P. priešinosi, griebė A. K. už rankos. Norėdamas ištraukti ranką, A. K. stūmė nukentėjusiąją, kuri parkrito ir gavo kūno sužalojimus – kairiojo žastikaulio lūžį. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2010-10-14 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1227-271/2010 A. K. dėl 2010-06-29 įvykio buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. V. P. dėl įvykio metu patirtų sužalojimų buvo laikinai nedarbinga nuo 2010-06-30 iki 2010-10-11 ir jai buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai ED Nr. 238235, ED Nr. 262529, ED Nr. 301353, ED Nr. 344548, ED Nr. 384965, ED Nr. 422699, ED Nr. 466355, ED Nr. 494351, ED Nr. 533448, ED Nr. 578775, ED Nr. 614231, ED Nr. 658342. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau -VSDFV) Vilniaus skyriaus 2010-07-23 sprendimu Nr. 6-15-1046 V. P. 2010-06-29 įvykęs nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo buvo pripažintas draudiminiu įvykiu, už nedarbingumo laikotarpį V. P. ieškovas paskyrė 13440,03 Lt ligos pašalpą iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. Kadangi V. P., apdraustos valstybiniu socialiniu draudimu, sužalojimo ir nedarbingumo, dėl kurio buvo išmokėtos valstybinio socialinio draudimo lėšos, priežastis yra atsakovo neteisėta veika, prašo priteisti iš atsakovo 13440,03 Lt materialinės žalos atlyginimo regreso tvarka. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo.

3Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2010-07-07 Nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo aktą nr. 6 (b.l. 4), Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-10-14 nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-1227-271/2010 (b.l. 5-8), 2010-07-23 sprendimą Nr. 6-15-1046 Dėl V. P. nelaimingo atsitikimo pakeliui iš darbo (b.l. 9), V. P. nedarbingumo pažymėjimus ED Nr. 238235, ED Nr. 262529, ED Nr. 301353, ED Nr. 344548, ED Nr. 384965, ED Nr. 422699, ED Nr. 466355, ED Nr. 494351, ED Nr. 533448, ED Nr. 578775, ED Nr. 614231, ED Nr. 658342 (b.l. 10-21), sprendimus Dėl V. P. teisės į ligos pašalpą: 2010-08-05 Nr. 6-18-2271 (priskaičiuota pašalpos suma 2393,43 Lt), 2010-09-14 Nr. 6-18-2536 (priskaičiuota pašalpos suma 5155,08 Lt), 2010-10-06 Nr. 6-18-2695 (priskaičiuota pašalpos suma 3129,87 Lt), 2010-10-29 Nr. 6-18-2866 (priskaičiuota pašalpos suma 2761,65 Lt) (b.l. 22-25), 2011-05-03 pažymą Nr. 4-10-1213 apie asmens gautas išmokas (b.l. 26-27), Informacijos ir ryšių departamento prie LR VRM 2011-05-24 pažymą Nr. (6-4) 9R-6055 (b.l. 28) (kopijos).

5Ieškinys tenkintinas.

6LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Asmuo, savo veiksmais pažeidęs šias elgesio taisykles, privalo visiškai atlyginti žalą, padarytą asmeniui, turtui (CK 6.263 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. nustato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad V. P. nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo įvyko dėl atsakovo A. K. kaltės, ieškovas išmokėjo 11424,02 Lt ligos pašalpą V. P. ir 2016,01 gyventojų pajamų mokesčio, iš viso patyrė 13440,03 Lt žalos, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo 13440,03 Lt žalos atlyginimo (LR CK 6.38 str., 6.246 str., 6.290 str. 3 d., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d., LR Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 str., Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 6 p., 117 p.).

7Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 403,00 Lt žyminio mokesčio ir 5,08 Lt pašto išlaidų (LR CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

9Ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš atsakovo A. K. (a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (į.k. 191683350) 13440,03 Lt (trylika tūkstančių keturis šimtus keturiasdešimt litų 03 ct.) žalos atlyginimo.

11Priteisti iš atsakovo A. K. 408,08 Lt (keturis šimtus aštuonis litus 08 ct.) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

14Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai