Byla e2S-364-656/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo (apelianto) UAB „Belonesa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Belonesa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas apylinkės teismui pateikė prašymą CPK 510 straipsnio tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti 2019 m. gruodžio 12 d. antstolio R. V. paskelbtas varžytynes. Pateikė duomenis, kad antstoliui išsiuntė skundą dėl antstolio 2019 m. gruodžio 12 d. patvarkymo dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsisakė priimti.

103.

11Teismas nustatė, kad antstolis R. V. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0179/18/01297 dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ išieškotojo AB „Swedbank“ naudai. Pareiškėjas, nebūdamas vykdomosios bylos dalyviu, pateikė antstoliui R. V. skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio 2019 m. gruodžio 12 d. patvarkymą.

124.

13Teismo vertinimu, pareiškėjo pateikti įrodymai nepagrindžia, kad pareiškėjas yra įgijęs reikalavimo teises į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, nes pareiškėjas teismui nepateikė įrodymų, jog apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Byloje taip pat nėra pateikta jokių įrodymų bei nenurodytos jokios aplinkybės pagrindžiančios kokią įtaką tikėtino pareiškėjo reikalavimo įvykdymui gali turėti antstolio skundžiamas procesinis veiksmas, t. y. kokios pareiškėjo teisės buvo pažeistos ir kokias materialines pasekmes pareiškėjui sukels pareikštas reikalavimas.

145.

15Teismas nurodė, kad vykdymo procese skundus dėl antstolio veiksmų gali teikti tik vykdymo proceso dalyviai. Visi kiti asmenys savo teises gali ginti reikšdami ieškinius ginčo teisenos tvarka (CPK 603 straipsnis). Teismas padarė išvadą, jog pareiškėjas, nebūdamas vykdymo proceso dalyviu ir neturėdamas teisinio suinteresuotumo, negali skųsti antstolio veiksmų, toks jo skundas laikytinas nenagrinėtinas teisme ir atitinkamai nenagrinėtinas jo pateiktas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

176.

18Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti ir prašymą išspręsti iš esmės – taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirojo skundo argumentai:

196.1.

20CPK 510 straipsnyje nėra detalizuota, kas turi teisę skųsti antstolio procesinius veiksmus ar atsisakymą juos atlikti. Pagal CPK 633 straipsnį, išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo proceso šalimis, o asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisinių pasekmių, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese.

216.2.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑168-611/2017 pažymėjo, kad „pagal CPK 443 str. 3 d. suinteresuotas asmuo yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Vadinasi, kaip ir šaliai ieškinio teisenoje, taip ir suinteresuotam asmeniui ypatingojoje teisenoje būdingas ne tik procesinis, bet ir materialinis teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Tuo paaiškinama CPK 42 str. 4 d. nuostata, kad suinteresuoti asmenys ypatingosios teisenos bylose turi šalių teises ir pareigas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Be to, pagal CPK 443 str. 7 d. suinteresuoti asmenys turi teisę šiose bylose pateikti pareiškimus su savarankiškais reikalavimais. Ar su asmens teisėmis ir pareigomis yra susijusi byla, sprendžiama pagal faktines bylos aplinkybes, jas teisiškai kvalifikuojant ir darant išvadas, ar teismo priimtas procesinis sprendimas turės įtakos šio asmens teisėms ir pareigoms.“. Iš aptariamos praktikos matyti, kad kiekvienu atveju turi būti sprendžiama, ar teismo sprendimas gali turėti įtakos asmens teisėms ir pareigoms. Šiuo atveju pareiškėjas laikytinas suinteresuotu asmeniu vykdomojoje byloje, nes vykdomojoje byloje paskelbus varžytynes už per žemą kainą gali būti realizuotas skolininko turtas.

236.3.

24Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjo suinteresuotumas vykdomojoje byloje nėra įrodytas. Pareiškėjas pateikė reikalavimo perleidimą patvirtinančius įrodymus.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

267.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

288.

29Byloje vertintinas nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl pareiškėjo teisės teikti skundą (prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių).

309.

31Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas nėra vykdymo proceso dalyvis. Jis antstoliui skundą padavė kaip skolininko kreditorius, reikalavimo teisių perleidimo pagrindu, ir ginčija antstolio 2019 m. gruodžio 12 d. patvarkymą Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių, kuriuo nutarta areštuotą skolininko turtą parduoti iš pirmųjų varžytynių, nustatant parduodamo iš pirmųjų varžytynių turto kainą. Vieną skundo dėl antstolio veiksmų su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzempliorių pareiškėjas padavė pirmosios instancijos teismui (CPK 510 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3210.

33Teismas atsisakė priimti prašymą dviem argumentais: 1) pareiškėjas nepagrindė reikalavimo teisės į skolininką; nenurodė ir nepagrindė, kokią įtaką jam gali turėti skundžiamas antstolio patvarkymas; 2) pareiškėjas nėra vykdymo proceso dalyvis, o vykdymo procese skundus dėl antstolio veiksmų gali teikti tik vykdymo proceso dalyviai.

3411.

35Vienas iš esminių apelianto atskirojo skundo argumentų yra tas, kad jis pagal reikalavimo perleidimo sutartį yra įgijęs reikalavimo teisę į skolininką vykdymo procese, todėl laikytinas suinteresuotu asmeniu ir pripažintina jo teisė skųsti antstolio veiksmus CPK 510 straipsnyje numatyta tvarka.

3612.

37Kasacinis teismas nurodęs, kad CPK 510 straipsnyje nustatyta teisė skųsti antstolio procesinius veiksmus ar atsisakymą juos atlikti, tačiau nedetalizuota, kas gali tuos veiksmus skųsti. Pagal CPK 633 straipsnį išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo proceso šalimis, o asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisinių pasekmių, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. CPK 443 straipsnio 3 dalį suinteresuotas asmuo yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Vadinasi, kaip ir šaliai ieškinio teisenoje, taip ir suinteresuotam asmeniui ypatingojoje teisenoje būdingas ne tik procesinis, bet ir materialinis teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Tuo paaiškinama CPK 42 straipsnio 4 dalies nuostata, kad suinteresuoti asmenys ypatingosios teisenos bylose turi šalių teises ir pareigas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Be to, pagal CPK 443 straipsnio 7 dalį suinteresuoti asmenys turi teisę šiose bylose pateikti pareiškimus su savarankiškais reikalavimais. Ar su asmens teisėmis ir pareigomis yra susijusi byla, sprendžiama pagal faktines bylos aplinkybes, jas teisiškai kvalifikuojant ir darant išvadas, ar teismo priimtas procesinis sprendimas turės įtakos šio asmens teisėms ir pareigoms. Tuo atveju, jeigu priimtas teismo procesinis sprendimas neturės įtakos atitinkamo asmens materialiosioms teisėms ir pareigoms, toks asmuo (fizinis ar juridinis), net kai yra pareiškėjo ar paties atitinkamo asmens prašymas jį įtraukti, neįtraukiamas dalyvauti suinteresuotu asmeniu byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168-611/2017, 20 punktas; 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018, 33 punktas).

3813.

39Antstolio veiksmus skundžiantys asmenys turi pateikti pagrįstus įrodymus savo suinteresuotumu vykdymo proceso rezultatu, paprastai tai būna įsigaliojęs teismo spendimas dėl priteisimo ar kitas panašius teisinius padarinius sukeliantis dokumentas. Nagrinėjamu atveju skundą dėl antstolio veiksmų pateikė UAB „Belonesa“. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjo pateikti įrodymai (reikalavimo perleidimo sutartis), pastarajam nepateikus duomenų apie skolininko UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ informavimą apie reikalavimo perleidimą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis), nelaikytini pakankamais jo reikalavimo teisei į skolininką pagrįsti.

4014.

41Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas ginčija antstolio patvarkymą, kuriuo paskelbtos pirmosios varžytynės bei nustatyta turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kaina. Šiuo patvarkymu nebuvo nustatoma parduodamo turto kaina, juo nustatyta tik pirmųjų varžytynių kaina remiantis CPK 718 straipsniu, taigi laikantis kainos mažinimo intervalų. Tuo tarpu pareiškėjo skunde nurodomi argumentai yra išimtinai dėl galimai netinkamai nustatytos turto kainos, tačiau nesiremiant CPK 718 straipsnio normos pažeidimu. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjas nepagrindė, kokias materialines pasekmes pareiškėjui sukels ginčijamas antstolio patvarkymas.

4215.

43Pažymėtina ir tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-6732-819/2020 pareiškėjo skundą buvo atsisakyta priimti. Nors nurodyta nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau tai leidžia preliminariai vertinti, kad šioje byloje ginčijamoje nutartyje dėl pareiškėjo suinteresuotumo vykdomosios bylos baigtimi teismas padarė pagrįstą išvadą.

4416.

45Nors apeliacinės instancijos teismas ir nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad vykdymo procese skundus dėl antstolio veiksmų gali teikti tik vykdymo proceso dalyviai (žr. nutarties 12 punktą), tačiau, nenustačius pareiškėjo suinteresuotumo vykdomosios bylos rezultatu, minėti teismo argumentai nebėra teisiškai reikšmingi.

4617.

47Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartis paliktina nepakeista (337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

50Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas apylinkės teismui pateikė prašymą CPK 510 straipsnio tvarka... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi pareiškėjo... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad antstolis R. V. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0179/18/01297... 12. 4.... 13. Teismo vertinimu, pareiškėjo pateikti įrodymai nepagrindžia, kad... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad vykdymo procese skundus dėl antstolio veiksmų gali... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. 6.... 18. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020... 19. 6.1.... 20. CPK 510 straipsnyje nėra detalizuota, kas turi teisę skųsti antstolio... 21. 6.2.... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. balandžio 6 d. nutartyje civilinėje... 23. 6.3.... 24. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėjo suinteresuotumas vykdomojoje... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 26. 7.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. 8.... 29. Byloje vertintinas nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl... 30. 9.... 31. Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas nėra vykdymo proceso dalyvis.... 32. 10.... 33. Teismas atsisakė priimti prašymą dviem argumentais: 1) pareiškėjas... 34. 11.... 35. Vienas iš esminių apelianto atskirojo skundo argumentų yra tas, kad jis... 36. 12.... 37. Kasacinis teismas nurodęs, kad CPK 510 straipsnyje nustatyta teisė skųsti... 38. 13.... 39. Antstolio veiksmus skundžiantys asmenys turi pateikti pagrįstus įrodymus... 40. 14.... 41. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas ginčija antstolio patvarkymą, kuriuo... 42. 15.... 43. Pažymėtina ir tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 44. 16.... 45. Nors apeliacinės instancijos teismas ir nesutinka su pirmosios instancijos... 46. 17.... 47. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 9 d. nutartį palikti... 50. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo....