Byla I-1900-162/2016
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1(1.15)S-410 dalies panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Halsas“ atstovui V.M., atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovams R. T. ir T. G.,

22016 m. rugpjūčio 16 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Halsas“ skundą atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1(1.15)S-410 dalies panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Halsas“ kreipėsi į teismą, prašydama:

51) panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1(1.15)S-410 dalį, kurioje buvo atsisakyta tenkinti 2015 m. spalio 15 d. prašymą ir atkurti/pakeisti UAB „Halsas“ priklausančių plūduriuojančių priemonių ( - ) ir ( - )paskirtį;

62) įpareigoti atsakovę Lietuvos saugios laivybos administraciją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atkurti/pakeisti UAB „Halsas“ priklausančios plūduriuojančios priemonės PP-490 ir naujai įregistruotos plūduriuojančios priemonės ( - ) paskirtį į buvusią iki 2013 m. birželio 11 d., t. y. nustatant, kad jų paskirtis – mažojo laivo „King fisher 20“ ir mažojo laivo „Cap Camarat 545 WA“ priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti;

73) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Pareiškėja UAB „Halsas“ skunde (b. l. 5-14) nurodo, kad pagrindinė bendrovės veikla yra pramoginė, pažintinė, keleivinė laivyba Nemuno upe Druskininkų teritorijoje. 2008 m. rugsėjo 19 d. išduotu vidaus vandenų transporto priemonės bilietu Nr. 102 patvirtinama, kad „Halso uostas“ yra plūduriuojanti priemonė, kuri 2008 m. rugsėjo 19 d. įregistruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Biliete buvo nurodyta, kad „Halso uostas“ yra plaukiojanti prieplauka, skirta laivų priplaukimui, stovėjimui, išplaukimui, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, jam suteiktas registro numeris ( - ). Nurodo, jog atlikus priemonės rekonstrukciją, 2013 m. gegužės 9 d. pareiškėja kreipėsi į atsakovę, prašydama perregistruoti UAB „Halsas“ eksploatuojamą sublokuotą plūduriuojančią priemonę ( - ) į dvi atskiras plūduriuojančias priemones (ilgis L – 6,0 m, plotis B – 3,80 m; įlipimo-išlipimo lieptas – ilgis L – 4,94 m, plotis B – 0,80 m), kurių paskirtis – mažojo laivo „King fisher 20“ ir mažojo laivo „Cap Camarat 545 WA“ priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. Nurodo, jog 2013 m. gegužės 9 d. prašymą dėl perregistravimo pateikė pagal Druskininkų miesto savivaldybės administracijos reikalavimą, kad steigiamų vidaus vandenų prieplaukų paviršinis plotas neviršytų 30 m2 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtinto Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas arba ribojamas, sąrašo 15 punkto nuostatas. Pertvarkius plūduriuojančią priemonę ( - ) į dvi atskiras plūduriuojančias priemones, joms suteikti identifikaciniai Nr. ( - ) ir ( - ), tačiau iš esmės nepasikeitė plūduriuojančių priemonių konstrukcija, plūdrumas ir paskirtis, nors 2013 m. birželio 11 d. išduotose vidaus vandenų transporto priemonių bilietuose priemonių paskirtis buvo iš dalies pakeista, t. y. dalis buvusios paskirties panaikinta, paliekant tik paskirtį – mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, nors įmonė paskirties pakeisti neprašė. 2015 m. rugpjūčio 24 d., 2015 m. rugsėjo 18 d. ir 2015 m. spalio 16 d. prašymais buvo prašoma atkurti buvusią plūduriuojančių priemonių paskirtį, tačiau Lietuvos saugios laivybos administracija 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-1054, 2015 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-1095, 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-1238 ir skundžiamu 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. (1(1.15)S-410 prašymų dėl ( - ) ir ( - ) pavadinimo ir paskirties atkūrimo netenkino. Atsakovė prašymo netenkinimą argumentuoja tuo, kad tokia paskirtis atitinka Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso (akto redakcija, galiojusi nuo 2013 m. balandžio 24 d. iki 2016 m. gegužės 1 d.) 15 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą paskirtį ir jos keisti nėra pagrindo. Atsakovė, 2013 m. birželio 11 d. pakeitusi pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių vidaus vandenų transporto priemonių paskirtį (ją ribojant), fiksuoja administracinės teisės pažeidimus UAB „Halsas“ atžvilgiu ir skiria baudas už tai, kad bendrovė neteisėtai eksploatavo neįregistruotą nustatyta tvarka vidaus vandenų prieplauką, į kurią buvo laipinami ir išlaipinami keleiviai.

9Pareiškėja, nesutikdama su nagrinėjamoje byloje skundžiamu 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1(1.15)S-410, teigia, jog techninė apžiūra 2013 m. gegužės 21 d. buvo atlikta dar neegzistuojančiai vidaus vandenų transporto priemonei, reg. Nr. ( - ), kurios įregistravimo pradžia tik 2013 m. birželio 11 d. Pareiškėjai taip pat neaišku, kodėl paskirtis pakeista perregistruotai plūduriuojančiai priemonei, reg. Nr. ( - ) ir naujai įregistruotai plūduriuojančiai priemonei, reg. Nr. ( - ), jeigu pareiškėja prašymuose nebuvo prašiusi keisti paskirties. Pareiškėja teigia prašiusi perregistruoti UAB „Hansas“ eksploatuojamą sublokuotą plūduriuojančią priemonę ( - ) į dvi atskiras plūduriuojančias priemones, kurių paskirtis – mažojo laivo „King fisher 20“ ir mažojo laivo „Cap Camarat 545 WA“ priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, todėl neaišku dėl ko neliko minėtos paskirties – „keleiviams įlaipinti ir išlaipinti“. Nors skundžiamame sprendime atsakovė nurodo, kad dviejų sublokuotų plūduriuojančių priemonių tinkamumas jas naudoti kaip prieplauką konkrečioje vietoje saugiai įlaipinti ir išlaipinti keleivius turi būti nustatytas teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau pabrėžia, kad teisės aktų pasikeitimai negalėjo įtakoti plūduriuojančios priemonės paskirties pakeitimui, kadangi teisės aktai iš esmės nepasikeitė nuo 2008 m. rugsėjo 19 d. Nesutinka su tuo, kad pareiškėjos vandens transporto priemonė nėra debarkaderis ir todėl neatitinka Vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąvokos. Teigia, jog laivyboje debarkaderis suprantamas kaip plaukiojantis statinys – prieplauka arba specialus laivas – prie kurio priplaukia ir stovi kiti laivai, kraunamas ar iškraunamas krovinys, įlaipinami ar išlaipinami keleiviai arba juose įrengiama specializuota infrastruktūra – viešbučiai, valgyklos ir kt. Pažymi, jog pertvarkius plūduriuojančią priemonę ( - ) į atskiras plūduriuojančias priemones, t. y. į ( - ) ir ( - ), nepasikeitė plūduriuojančių priemonių konstrukcija, plūdrumas ir paskirtis, o tik buvo sumažintas šių plūduriuojančių priemonių paviršinis plotas.

10Teigia, jog Lietuvos saugios laivybos administracija su 2015 m. spalio 16 raštu Nr. 11(1.15)S-1095 pateikė galimai suklastotus 2013 m. birželio 4 d. Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės pirminės techninės apžiūros aktus, kurių bendrovė neturi, aktai nėra pasirašyti UAB „Halsas“ direktoriaus, nors juose nurodoma, kad apžiūroje direktorius dalyvavo. Pažymi, jog Druskininkuose, Nemuno upės akvatorijoje atliktos vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės kasmetinės techninės apžiūros ir surašyti 2013 m. gegužės 21 d. techninės apžiūros aktai vidaus vandenų transporto priemonėms – registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ); registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ); registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ). Nurodytos transporto priemonės kasmetinės techninės apžiūros akte nurodytas kitas tipas ir paskirtis – pontonas-katamaranas, plaukiojanti prieplauka - laivų priplaukimo, išplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. Argumentuoja, jog tos pačios priemonės paskirtis negali būti skirtinga.

11Teigia, kad buvo pažeisti pareiškėjos teisėti lūkesčiai, kadangi atsakovė nuo 2008 metų buvo suteikusi teisę pareiškėjai plūduriuojančias priemones naudoti keleiviams įlaipinti ir išlipti, tačiau vėliau šią teisę panaikino. Mano, jog atsakovė privalo atkurti teisinę padėtį į buvusią nuo 2008 m. iki 2013 m.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Halsas“ atstovas V. M. skundą palaikė ir prašė jį tenkinti skunde nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

13Atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai R. T. ir T. G. teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

14Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime (b. l. 96-102) nurodo, kad V. M. 2008 m. rugsėjo 19 d. išduotas vidaus vandenų transporto priemonės bilietas Nr. 102, kuriuo plūduriuojanti priemonė pavadinimu „Halso uostas“ (registro (identifikavimo) numeris ( - )) įregistruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Atsakovė 2013 m. gegužės 9 d. gavo UAB „Halsas“ prašymą perregistruoti plūduriuojančią priemonę Nr. ( - ) į dvi atskiras plūduriuojančias priemones, atlikti plūduriuojančių priemonių techninę apžiūrą ir mažųjų laivų „King fišer 20“ ir „Cap Camarat 545“ kasmetinę techninę apžiūrą. Paaiškina, jog tam, kad būtų išduoti nauji vandenų transporto priemonių bilietai, šioms naujai suformuotoms plūduriuojančioms priemonėms turėjo būti atlikta pirminė techninė apžiūra. 2013 m. gegužės 9 d. gavusi pareiškėjos prašymą perregistruoti įregistruotą plūduriuojančią priemonę ( - )į dvi atskiras plūduriuojančias priemones ir atlikti plūduriuojančių priemonių techninę apžiūrą ir mažųjų laivų kasmetinę techninę apžiūrą, 2013 m. gegužės 21 d. Druskininkuose atliko plūduriuojančios priemonės „Halso uostas“, registro (identifikavimo) numeris ( - ), kasmetinę techninę apžiūrą, kurioje dalyvavo ir UAB „Halsas“ direktorius V. M. Buvo atlikta ir plūduriuojančių priemonių pirminė techninė apžiūra, nes UAB „Halsas“ prašė perregistruoti plūduriuojančią priemonę į dvi atskiras plūduriuojančias priemones. Nagrinėjamu atveju sutapo, kad plūduriuojančiai priemonei Nr. ( - ) turėjo būti atlikta ir kasmetinė techninė apžiūra. Nurodo, kad pirminės techninės apžiūros metu inspektorius išmatavo plūduriuojančias priemones, surašė jų parametrus, t. y. duomenys pirminei techninei apžiūrai buvo surinkti per kasmetinę plūduriuojančios priemonės techninę apžiūrą. Argumentuoja, jog UAB „Halsas“ direktorius dalyvavo apžiūroje, visi plūduriuojančių priemonių duomenys ir parametrai užrašyti jam matant, tai patvirtina ir jo parašas 2013 m. gegužės 21 d. techninės apžiūros akte. Nurodo, jog pirminės techninės apžiūros akto pildymas užima daugiau laiko surašant tikslius vidaus vandenų transporto priemonės duomenis, todėl aktus inspektorius surašė 2013 m. birželio 4 d., aktai tiesiogiai perduoti Laivų registravimo skyriui. Vidaus vandenų transporto priemonės bilietai Nr. 254 ir Nr. 255 pareiškėjos direktoriui įteikti asmeniškai ir pasirašytinai, todėl su aktuose nurodyta vidaus vandenų transporto priemonių paskirtimi jis supažindintas 2013 metais, tačiau pretenzijų nereiškė. Atsakovės teigimu, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 9.5.1 punktas numato, kad įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę registre įrašoma tos transporto priemonės paskirtis, kuri taip pat nurodoma vidaus vandenų transporto priemonės biliete, yra nustatoma vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės aktais. Nurodo, jog 2008 m. rugsėjo 8 d. UAB „Halsas“ prašyme įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės tipas ir paskirtis – pontoninė, katerių švartavimuisi, keleivių įlaipinimui-išlaipinimui, t. y. paskirtis įrašyta tokia, kokią nurodė gamintojas. Teigia, jog pareiškėja jau 2008 m. siekė įsteigti komercinę prieplauką, panaikino nekomercinės prieplaukos „Halso uostas“ pažymėjimo galiojimą ir registravimą, siekė suderinti akvatorijos ribas, skundė Druskininkų savivaldybės sprendimus, kuriais tai buvo atsisakyta daryti. Pažymi, jog gamintojo nurodyta paskirtis tik nurodo kam tas daiktas gali būti skirtas, tačiau tam, kad pagal nurodytą paskirtį įrenginį galima būtų naudoti kaip prieplauką, reikia įgyvendinti įstatymo keliamus reikalavimus prieplaukos įregistravimui. Teigia, jog prieplaukos pareiškėja nėra įregistravusi iki šiol, todėl prieš įregistruojant naujai plūduriuojančias priemones pagal 2013 m. gegužės 9 d. UAB „Halsas“ prašymą buvo dar kartą nustatoma jų paskirtis pagal Vidaus vandenų transporto kodekso nuostatas. Argumentuoja, jog plūduriuojančių priemonių paskirtis nebuvo keičiama, o tik nustatoma jų registravimo momentu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

15Pažymi, jog skundžiamame sprendime aiškiai nurodytas teisinis ir faktinis pagrindas, kuriais grįstas plūduriuojančių priemonių paskirties nustatymas. Nustatant naujai suformuotų vidaus vandenų transporto priemonių paskirtį, vadovautasi Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 8 dalimi, kurioje apibrėžta sąvoka „plūduriuojančios priemonės“. Teigia, jog pareiškėjos naujai suformuotos vandens transporto priemonės neatitinka Vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 8 dalyje nustatytos sąvokos apibrėžimo. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai priklausančios plūduriuojančios priemonės yra ne prieplaukos ir jos negali būti naudojamos keleiviams įlaipinti/išlaipinti, neįregistravus jų teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymi, jog toks plūduriuojančių priemonių paskirties apibūdinimas („mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys“) neužkerta galimybės naudoti jas kaip prieplaukas žmonėms į laivus, kurie prisišvartuoja prie jų, įlaipinti ir išlaipinti tuo atveju, jei šios prieplaukos bus įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

16Nesutinka su tuo, kad atsakovė pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius techninę apžiūrą. 2013 m. gegužės 9 d. pareiškėja pateikė prašymą atlikti plūduriuojančių priemonių techninę apžiūrą, nenurodydama jos pobūdžio, ir mažųjų laivų „King fisher 20“ ir „Cap Camarat 545“ kasmetinę techninę apžiūrą, todėl 2013 m. gegužės 21 d. buvo atlikta plūduriuojančios priemonės Nr. ( - ) kasmetinė techninė apžiūra ir surašytas 2013 m. gegužės 21 d. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės kasmetinės/neeilinės techninės apžiūros aktas. Kadangi plūduriuojanti priemonė Nr. ( - ) buvo atskirta į dvi dalis, todėl buvo suformuotos iš esmės dvi atskiros plūduriuojančios priemonės. Tam, kad būtų išduoti nauji vidaus vandenų transporto priemonių bilietai, šioms dviem naujai suformuotoms plūduriuojančioms priemonėms, turėjo būti atlikta pirminė techninė apžiūra, nes pirminės techninės apžiūros akte fiksuojami techniniai duomenys, kurie turi būti perkelti/įrašyti į naujus vidaus vandenų transporto priemonių bilietus.

17Pažymi, kad pareiškėjos įregistruota plūduriuojanti priemonė kaip vidaus vandenų transporto priemonė yra naudojama kaip prieplauka keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. Paaiškina, jog prieplaukos yra priskiriamos prie vidaus vandenų įrenginių (Vidaus vandenų transporto kodekso 13 straipsnis), tuo tarpu plūduriuojanti priemonė, kurią naudoja UAB „Halsas“, yra priskiriama prie vidaus vandenų transporto priemonių ir privalo būti įregistruota.

18Taip pat nurodo, jog pareiškėjai pranešta, kad 2013 m. birželio 11 d. registre buvo atliktas vidaus vandenų transporto priemonės, reg. Nr. ( - ), perregistravimas ir naujos plūduriuojančios priemonės, reg. Nr. ( - ), įregistravimas ir išduoti vidaus vandenų transporto priemonės bilietai Nr. 254 ir Nr. 255, t. y. viena vidaus vandenų transporto priemonė buvo perregistruota, todėl jai paliktas tas pats registro (identifikavimo) Nr. ( - ), unikalus identifikavimo kodas ( - ), ir nurodyta jos įregistravimo data 2008 m. rugsėjo 19 d., o kita vidaus vandenų transporto priemonė buvo naujai įregistruota, todėl jai suteiktas registro (identifikavimo) Nr. ( - ), unikalus identifikavimo kodas ( - ), ir įregistravimo data nurodyta 2013 m. birželio 11 d. Pažymi, kad vandens priemonė nebuvo išregistruota, o tik atliktas jos perregistravimas, todėl paliktas tas pats unikalus identifikavimo kodas, ir naujos plūduriuojančios priemonės įregistravimas.

19Dėl pareiškėjos teisėtų lūkesčių pažymi, jog nors UAB „Halsas“ vykdoma veikla, susijusi su keleiviu įlaipinimu ir išlaipinimu į vidaus vandenų transporto priemones, faktiškai nesikeitė nuo pat veiklos pradžios 2008 metais, tačiau tai nereiškia, kad visą tą laiką UAB „Halsas“ veikė nepažeisdama teisės aktų reikalavimų. Teigia, jog bendrovės direktorius ne kartą ragintas įregistruoti prieplauką ir jis dėl to neprieštaravo, tačiau Druskininkų miesto savivaldybė nederino akvatorijos ribų, o tai yra vienas iš būtinų dokumentų norint įregistruoti prieplauką. Nurodo, jog ginčas kilo po to, kai pareiškėjos direktorius buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso 122 straipsnio 3 dalį už tai, kad eksploatavo nustatyta tvarka neįregistruotą vidaus vandenų prieplauką. Argumentuoja, kad negali įrašyti pareiškėjos prašomos plūduriuojančios priemonės paskirties sąvokos, nes pagal Vidaus vandenų transporto kodeksą plūduriuojanti prieplauka yra nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti), ir kitoks paskirties įrašymas būtų akivaizdus teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimas.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1(1.15)S-410 dalies (toliau – ir skundžiamas sprendimas, Sprendimas), kuriuo buvo atsisakyta tenkinti 2015 m. spalio 15 d. prašymą ir atkurti/pakeisti UAB „Halsas“ priklausančių plūduriuojančių priemonių ( - ) ir ( - ) paskirtį, teisėtumo ir pagrįstumo. Panaikinus skundžiamo sprendimo dalį, pareiškėja prašo įpareigoti atsakovę Lietuvos saugios laivybos administraciją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atkurti/pakeisti UAB „Halsas“ priklausančios plūduriuojančios priemonės ( - ) ir naujai įregistruotos plūduriuojančios priemonės LT-PP-647 paskirtį į buvusią iki 2013 m. birželio 11 d., t. y. nustatant, kad jų paskirtis – mažojo laivo „King fisher 20“ ir mažojo laivo „Cap Camarat 545 WA“ priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti.

22Faktinės bylos aplinkybės

23Byloje nustatyta, jog pagal UAB „Halsas“ 2008 m. rugsėjo 8 d. prašymą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre 2008 m. rugsėjo 19 d. įregistruota plūduriuojanti priemonė „Halso uostas“, registro (identifikavimo) numeris ( - ), identifikavimo kodas ( - ), ir jai išduotas vidaus vandenų transporto priemonės bilietas Nr. 102 (b. l. 19-20, 29-36). Transporto priemonės biliete nurodytas jos modelis – pontoninis katamaranas, paskirtis – plaukiojanti prieplauka, laivų priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. 2008 m. rugsėjo 11 d. atlikta pirminė transporto priemonės techninė apžiūra (b. l. 23-26), o 2008 m. rugsėjo 24 d. kasmetinė techninė apžiūra (b. l. 27-28). Pareiškėja 2013 m. gegužės 9 d. padavė prašymą perregistruoti plūduriuojančią priemonę ( - ) į dvi plūduriuojančias priemones, kurių paskirtis – mažojo laivo „King fisher 20“ ir mažojo laivo „Cap Camarat 545 WA“ priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti (b. l. 37). Transporto priemonės ( - ) techninės apžiūros 2013 m. gegužės 21 d. akte nurodytas jos tipas ir paskirtis – pontonas-katamaranas, plaukiojanti prieplauka, laivų priplaukimo, išplaukimo, stovėjimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti (b. l. 38). Tos pačios transporto priemonės 2013 m. birželio 4 d. pirminės techninės apžiūros akte nurodytas transporto priemonės tipas – plūduriuojanti priemonė, paskirtis – mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, modelis – pontoninė konstrukcija (b. l. 44-47). Techninės apžiūros išvada: gali būti atliktas plūduriuojančios priemonės „Halso uostas“, reg. Nr. ( - ), duomenų keitimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (b. l. 47). Tokia pati techninės apžiūros išvada ir priemonės duomenys (tipas, paskirtis ir modelis) nurodyti ir transporto priemonės reg. Nr. ( - ) pirminės techninės apžiūros 2013 m. birželio 4 d. akte (b. l. 40-43). Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonės biliete Nr. 254, išduotame 2013 m. birželio 11 d., nurodyta, jog plūduriuojanti priemonė PP-0490 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruota 2008 m. rugpjūčio 19 d., tačiau naujai išduotame biliete nurodytas modelis – pontoninė konstrukcija, paskirtis – mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys (b. l. 48-55). Plūduriuojanti priemonė ( - ) Vidaus vandenų laivų registre įregistruota 2013 m. birželio 11 d., jai išduotas bilietas Nr. 255, kuriame nurodytas tipas, modelis ir paskirtis, analogiški, kaip priemonės ( - ) (b. l. 56-63).

24Pareiškėja 2015 m. rugpjūčio 18 d., 2015 m. rugsėjo 21 d., 2015 m. spalio 15 d. prašymais kreipėsi į atsakovę Lietuvos saugios laivybos administraciją, prašydama atstatyti plūduriuojančios priemonės PP-490 ir naujai įregistruotos plūduriuojančios priemonės ( - ) paskirtį nurodant, kad tai yra plaukiojančios prieplaukos – laivų priplaukimo, išplaukimo, stovėjimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti bei atstatyti plūduriuojančios priemonės ( - ) pavadinimą – „Halso uostas“ (b. l. 67-72). Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-1054, 2015 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-1095 bei 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-1238 pareiškėjos prašymo netenkino (b. l. 64-66). Pareiškėja, nesutikdama su Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-1238, jį paskundė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, kuris 2016 m. vasario 22 d. sprendimu pareiškėjos prašymą tenkino iš dalies: panaikino atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-1238 „Dėl ( - ) ir ( - ) pavadinimo ir paskirties“ bei įpareigojo atsakovę iš naujo išnagrinėti UAB „Halsas“ 2015 m. spalio 15 d. prašymą (b. l. 85-93). Teismas atsakovės 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-1238 panaikino iš esmės dėl to, kad jis neatitiko Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi sprendime nebuvo nurodyta, kokiu pagrindu buvo pakeista transporto priemonės paskirtis, t. y. ji susiaurinta (nebeliko paskirties – plaukiojanti prieplauka keleiviams įlaipinti ir išlaipinti į plūduriuojančią priemonę), be to, neaišku kodėl atsakovė atsisakė skundžiamu sprendimu keisti priemonių ( - ) ir ( - )paskirtį, nors pareiškėja 2013 m. gegužės 9 d. prašymu pakeisti priemonių paskirtį neprašė.

25Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija, iš naujo išnagrinėjusi UAB „Halsas“ 2015 m. spalio 15 d. prašymą, nagrinėjamoje byloje skundžiamu 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1(1.15)S-410 pareiškėjos prašymo netekino (b. l. 76-78).

26Dėl 2016 m. balandžio 6 d. skundžiamo sprendimo Nr. 1(1.15)S-410 teisėtumo ir pagrįstumo

27Lietuvos saugios laivybos administracija 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1(1.15)S-410 dalimi, kurią šioje byloje skundžia pareiškėja, atsisakė tenkinti jos 2015 m. spalio 15 d. prašymą ir atkurti/pakeisti UAB „Halsas“ priklausančių plūduriuojančių priemonių ( - ) ir ( - ) paskirtį. Teisiniu skundžiamo sprendimo priėmimo pagrindu nurodytos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 13 straipsnio 2 ir 6 dalys, 15 straipsnio 8 dalis, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-245 bei Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1057, 3 punktas. Faktiniu skundžiamo sprendimo priėmimo pagrindu nurodyta tai, kad plūduriuojanti priemonė (reg. Nr. ( - )) buvo atskirta į dvi dalis ir buvo suformuotos dvi naujos plūduriuojančios priemonės su skirtingais techniniais duomenimis. Tam, kad būtų išduoti nauji vidaus vandenų transporto priemonių bilietai naujai suformuotoms plūduriuojančioms priemonėms, 2013 m. birželio 4 d. buvo surašyti pirminių techninių apžiūrų, kurios atliktos 2013 m. gegužės 21 d., aktai. Nurodyta, jog pagal savo konstrukciją ir pritaikymą šios plūduriuojančios priemonės neatitiko Vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąvokos. Todėl atsižvelgiant į Vidaus vandenų transporto kodekse apibrėžtą „plūduriuojančios priemonės“ sąvokos apibūdinimą ir į tai, kad jos naudojamos mažųjų pramoginio tipo laivų, reg. Nr. ( - ) ir reg. ( - ), švartavimui ir laikymui, naujai suformuotoms plūduriuojančioms priemonėms buvo nustatyta paskirtis – mažųjų, pramoginių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, kadangi prie šių plūduriuojančių priemonių teoriškai galėtų švartuotis ir asmeniniai laivai. Akcentuota, kad nei 2008 m. rugsėjo 8 d. prašyme įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, nei 2013 m. gegužės 9 d. prašyme perregistruoti eksploatuojamą plūduriuojančią priemonę, reg. Nr. ( - ), į dvi atskiras plūduriuojančias priemones nėra prašoma nustatyti šių plūduriuojančių priemonių paskirtį – jas naudoti kaip prieplaukas, kadangi prieplaukos steigiamos ir registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1057 nustatyta tvarka. Pažymėta, kad plūduriuojančių priemonių paskirties apibūdinimas („mažųjų, pramoginių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys“) neužkerta galimybės naudoti jas kaip prieplaukas žmonėms į laivus, kurie prisišvartuoja prie jos, įlaipinti ir išlaipinti, jei ši plūduriuojanti priemonė bus įregistruota nuostatų nustatyta tvarka.

28Įvertinus skundžiamo sprendimo turinį, darytina išvada, jog atsakovė atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą atkurti/pakeisti UAB „Halsas“ priklausančių plūduriuojančių priemonių ( - ) ir ( - ) paskirtį iš esmės dviem teisiniais pagrindais, t. y. dėl to, kad plūduriuojančios priemonės ( - ) ir ( - ) neatitiko Vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 8 dalyje nurodytos „plūduriuojančios priemonės“ sąvokos bei dėl to, kad pareiškėja faktiškai naudoja plūduriuojančias priemones kaip prieplauką, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, nors prieplauka nėra įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka.

29Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (akto redakcija, galiojusi nuo 2013 m. balandžio 24 d. iki 2016 m. gegužės 1 d., t. y. skundžiamo sprendimo priėmimo metu) (toliau – ir Kodeksas) reguliuoja vidaus vandenų laivybos, uostų veiklos, keleivių, krovinių, bagažo, pašto vežimo, buksyravimo santykius, taip pat nustato atsakomybę už žalą, padarytą vidaus vandenų transporto, ir už kitus šio kodekso nuostatų pažeidimus (1 straipsnis). Kodekso 2 skirsnio (vidaus vandenų keliai ir jų įrenginiai) 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog prieplauka – stacionari arba plaukiojanti (debarkaderis) laivų priplaukimo, stovėjimo, pakrovimo, iškrovimo, išplaukimo vieta, neturinti visų uostui būdingų požymių, išvardytų šio straipsnio 1 dalyje. To paties straipsnio 6 dalis numato, kad vidaus vandenų uostai ir prieplaukos, naudojami keleiviams įlaipinti ir išlaipinti bei kroviniams pakrauti ir iškrauti, steigiami ir registruojami Vyriausybės nustatyta tvarka. Nekomercinės mažųjų, pramoginių arba sportinių laivų prieplaukos steigiamos ir registruojamos Lietuvos saugios laivybos administracijos nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai (toliau – ir Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1057, nustato reikalavimus vidaus vandenų uostams (toliau – uostai) ir vidaus vandenų prieplaukoms (toliau – prieplaukos), naudojamiems keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, kroviniams pakrauti ir iškrauti, šių uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo, atsisakymo registruoti, įspėjimo apie galimą registracijos sustabdymą, registracijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką ir registravimą atliekančios institucijos teises. Pagal Nuostatų 3 punktą, Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama naudoti uostus ar prieplaukas, kurie neįtraukti į įsteigtų uostų ar prieplaukų registravimo sąrašą. Nuostatų 10 punkte nurodyta, kad prieplaukoje turi būti: 10.1. įrengta stacionari ar plaukiojanti krantinė (debarkaderis), prie kurios gali saugiai stovėti vidaus vandenų transporto priemonės ir kurioje galima pakrauti į vidaus vandenų transporto priemones (iškrauti iš jų) krovinius, įlaipinti į jas (išlaipinti iš jų) keleivius; 10.2. atitinkamas gylis prie krantinės, užtikrinantis saugų vidaus vandenų transporto priemonių priplaukimą ir manevravimą prie krantinės; 10.3. naudojamos valdytojo atstovų ryšio priemonės; 10.4. valdytojo paskirti specialistai, galintys užtikrinti prieplaukos veiklą, saugią laivybą prieplaukoje ir jos prieigose, darbų saugą ir krovinių saugumą. Nuostatų 11 punktas numato, kad prieplauka turi atitikti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Nuostatų 16-22 punktuose numatyta prieplaukų steigimo ir registravimo tvarka.

30Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog prieplauka yra priskiriama prie vidaus vandenų įrenginių, todėl ji turi atitikti Nuostatų 10 ir 11 punktuose numatytus reikalavimus bei turi būti įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka (Kodekso 13 straipsnio 6 dalis, Nuostatų 3 punktas). Pažymėtina, jog nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja teisės aktų nustatyta tvarka (Nuostatų 16-22 punktai) nėra įregistravusi prieplaukos. Vadinasi, ji neturi teisės naudoti jokios prieplaukos tikslu įlaipinti ir išlaipinti keleivius (Nuostatų 1, 3 punktai).

31Minėta, jog atsakovė skundžiamame sprendime nurodė, kad pareiškėjos naujai suformuotos vandens transporto priemonės, reg. Nr. ( - ) ir reg. Nr. ( - ), neatitinka Kodekso 15 straipsnio 8 dalyje apibrėžtos plūduriuojančios priemonės sąvokos.

32Vidaus vandenų transporto priemonės – vidaus vandenų, žvejybos, mažieji, pramoginiai, sportiniai ir asmeniniai laivai, plūduriuojantys įrenginiai bei plūduriuojančios priemonės, eksploatuojantys arba aptarnaujantys vandenų kelius (14 straipsnis). Kodekso 15 straipsnyje pateikta vidaus transporto priemonių klasifikacija. To paties straipsnio 8 dalyje numatyta, kad plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti).

33Minėta, kad Nuostatų 10.1 punkte skliaustuose prie „plaukiojančios krantinės“ sąvokos pateikiama sąvoka „debarkaderis“. Tarptautinių žodžių žodyne pateikiamas „debarkaderis“ sąvokos apibrėžimas, pagal kurią debarkaderis (pranc. debarcadere < debarquer – iškrauti, išlaipinti krante) – plaukiojanti prieplauka; (Tarptautinių žodžių žodynas, Alma litera, Vilnius, 2001 m. , 2003 m., 145 psl.).

34Įvertinus minėtas aplinkybes spręstina, jog pareiškėjos plaukiojančias priemones galima laikyti debarkaderiais, todėl jos savo esme atitinka Kodekso 15 straipsnio 8 dalyje nurodytą apibrėžimą, t. y. jos yra „plūduriuojančios priemonės“. Šiuo atveju atsakovė skundžiamame sprendime nepagrįstai ir neteisėtai nurodė, kad pareiškėjos vandens transporto priemonės nėra debarkaderiai ir dėl to neatitinka Kodekso 15 straipsnio 8 dalyje nurodytos sąvokos. Kartu pažymėtina ir tai, jog nepaisant to, kad pareiškėjos plaukiojančios priemonės atitinka Kodekso 15 straipsnio 8 dalyje nurodytą apibrėžimą, tačiau pagal aukščiau aptartą teisinį reguliavimą jos pačios savaime nėra laikomos prieplaukomis, o tik jų sudedamoji dalis. Šiuo atveju tiek Kodekso 13 straipsnio 6 dalis, tiek Nuostatų 3 punktas imperatyviai nustato, kad tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus prieplauką, ją galimą naudoti keleiviams įlaipinti ir išlaipinti.

35Teismas pažymi, jog Nuostatų 16 punkte nustatyta prieplaukų steigimo ir registravimo tvarka, pagal kurią, steigėjas, siekiantis įsteigti prieplauką, Lietuvos saugios laivybos administracijai tiesiogiai, registruotuoju laišku ar elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipdamasis į Lietuvos saugios laivybos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) pateikia: 16.1. prašymą leisti steigti prieplauką, kurio formos pavyzdį tvirtina Lietuvos saugios laivybos administracija; 16.2. rašytinį vidaus vandenų kelių valdytojo pritarimą prieplaukos steigimui (kai prieplauka steigiama vidaus vandenų keliuose); <...> 16.5. prieplaukos teritorijos detalųjį planą, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytus atvejus, kuriais detalusis planas nerengiamas, ir akvatorijos planą su nurodytais gyliais; 16.6. dokumento, patvirtinančio prieplaukos teritorijos ir akvatorijos ribų nustatymą, kopiją; 16.7. jeigu veiklą prieplaukoje vykdys ne steigėjas, o valdytojas, valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir duomenis apie valdytoją: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį arba juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius ir kt.

36Taigi pareiškėja, norėdama naudoti plūduriuojančias priemones kaip prieplauką keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, privalo ją įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.

37Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, jog nors skundžiamas administracinis aktas ir turi turinio trūkumų, keliamų individualiam administraciniam aktu, tačiau jie nėra esminiai, dėl kurių reikėtų naikinti iš esmės teisėto ir pagrįsto sprendimo.

38Dėl kitų pažeidimų

39Nagrinėjamoje byloje pareiškėja nurodo, kad atsakovė nesant pareiškėjos prašymo 2013 m. birželio 11 d. pakeitė jai nuosavybės teise priklausančių vidaus vandenų transporto priemonių paskirtį (ją ribojant). Pareiškėja pažymi, jog 2013 m. gegužės 21 d. techninės apžiūros metu pareiškėjos atstovas nedalyvavo, be to, 2013 m. gegužės 21 d. techninė apžiūra buvo atlikta dar neegzistuojančiai vidaus vandenų transporto priemonei, reg. Nr. ( - ), kurios įregistravimo pradžia tik 2013 m. birželio 11 d.

40Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

41Pažymėtina, jog atsakovė pareiškėjos plūduriuojančioms priemonėms paskirtį pakeitė 2013 m. birželio 11 d., tačiau pareiškėja teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais neskundė šių atsakovės sprendimų, 2013 m. gegužės 21 d. kasmetinės/neeilinės techninės apžiūros akto ir veiksmų, susijusių su paskirties keitimu, todėl teismas dėl šių aplinkybių ir aktų šioje byloje plačiau nepasisako, kadangi jų apskundimui yra akivaizdžiai praleisti terminai.

42Dėl teisėtų lūkesčių

43Pareiškėjos teigimu, buvo pažeisti jos teisėti lūkesčiai, kadangi atsakovė nuo 2008 metų buvo suteikusi teisę pareiškėjai plūduriuojančias priemones naudoti keleiviams įlipti ir išlipti, tačiau vėliau šią teisę panaikino.

44Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad pagal Konstituciją yra saugomi ir ginami ne visi iš bet kurio įstatymo ar kito teisės akto kylantys lūkesčiai, bet tik tie, kurie kyla iš pačios Konstitucijos ar iš įstatymų bei kitų teisės aktų, neprieštaraujančių Konstitucijai. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas suponuoja valstybės, taip pat valstybės valdžią įgyvendinančių bei kitų valstybės institucijų pareigą laikytis valstybės prisiimtų įsipareigojimų. Šis principas taip pat reiškia įgytų teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, neprieštaraujančius Konstitucijai, įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (pvz., Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas, 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas ir kt.).

45Atsižvelgus į tai, kad šiuo metu teisės aktai nenumato galimybės prieplaukas naudoti keleiviams įlaipinti ir išlaipinti jų neįregistravus, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Pareiškėja prašo iš atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos priteisti visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

48Administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 44 straipsnis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą inter alia (be kita ko) sumokėtą žyminį mokestį, transporto išlaidas, atstovavimo išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys).

49Nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundas netenkintas, todėl nėra pagrindo pareiškėjai priteisti ir bylinėjimosi išlaidas.

50Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu

Nutarė

51Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Halsas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

52Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2016 m. rugpjūčio 16 d. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėja UAB „Halsas“ kreipėsi į teismą, prašydama:... 5. 1) panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos 2016 m. balandžio 6 d.... 6. 2) įpareigoti atsakovę Lietuvos saugios laivybos administraciją ne vėliau... 7. 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 8. Pareiškėja UAB „Halsas“ skunde (b. l. 5-14) nurodo, kad pagrindinė... 9. Pareiškėja, nesutikdama su nagrinėjamoje byloje skundžiamu 2016 m.... 10. Teigia, jog Lietuvos saugios laivybos administracija su 2015 m. spalio 16... 11. Teigia, kad buvo pažeisti pareiškėjos teisėti lūkesčiai, kadangi... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Halsas“ atstovas V. M. skundą... 13. Atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai R. T. ir T. G.... 14. Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime (b. l. 96-102)... 15. Pažymi, jog skundžiamame sprendime aiškiai nurodytas teisinis ir faktinis... 16. Nesutinka su tuo, kad atsakovė pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius... 17. Pažymi, kad pareiškėjos įregistruota plūduriuojanti priemonė kaip vidaus... 18. Taip pat nurodo, jog pareiškėjai pranešta, kad 2013 m. birželio 11 d.... 19. Dėl pareiškėjos teisėtų lūkesčių pažymi, jog nors UAB „Halsas“... 20. Teisėjų kolegija... 21. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos... 22. Faktinės bylos aplinkybės... 23. Byloje nustatyta, jog pagal UAB „Halsas“ 2008 m. rugsėjo 8 d. prašymą... 24. Pareiškėja 2015 m. rugpjūčio 18 d., 2015 m. rugsėjo 21 d., 2015 m. spalio... 25. Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija, iš naujo išnagrinėjusi... 26. Dėl 2016 m. balandžio 6 d. skundžiamo sprendimo Nr. 1(1.15)S-410 teisėtumo... 27. Lietuvos saugios laivybos administracija 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr.... 28. Įvertinus skundžiamo sprendimo turinį, darytina išvada, jog atsakovė... 29. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (akto redakcija,... 30. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog prieplauka yra... 31. Minėta, jog atsakovė skundžiamame sprendime nurodė, kad pareiškėjos... 32. Vidaus vandenų transporto priemonės – vidaus vandenų, žvejybos, mažieji,... 33. Minėta, kad Nuostatų 10.1 punkte skliaustuose prie „plaukiojančios... 34. Įvertinus minėtas aplinkybes spręstina, jog pareiškėjos plaukiojančias... 35. Teismas pažymi, jog Nuostatų 16 punkte nustatyta prieplaukų steigimo ir... 36. Taigi pareiškėja, norėdama naudoti plūduriuojančias priemones kaip... 37. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, jog nors skundžiamas... 38. Dėl kitų pažeidimų... 39. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja nurodo, kad atsakovė nesant pareiškėjos... 40. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo... 41. Pažymėtina, jog atsakovė pareiškėjos plūduriuojančioms priemonėms... 42. Dėl teisėtų lūkesčių... 43. Pareiškėjos teigimu, buvo pažeisti jos teisėti lūkesčiai, kadangi... 44. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs,... 45. Atsižvelgus į tai, kad šiuo metu teisės aktai nenumato galimybės... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Pareiškėja prašo iš atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos... 48. Administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki... 49. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundas netenkintas, todėl nėra pagrindo... 50. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 51. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Halsas“ skundą atmesti kaip... 52. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...