Byla eB2-2579-562/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“ kreditorių kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo ir veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Adminova“ prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“ kreditorių kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo ir veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi UAB „Ažulaukės statyba“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB ,,Adminova“. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas ir patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Teisme gautas bankroto administratorės UAB „Adminova“ įgalioto asmens M. V. prašymas, kuriame prašoma patvirtinti patikslintą BUAB „Ažulaukės statyba“ kreditorių sąrašą ir priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodo, jog bankroto administratorius gavo iš Garantinio fondo lėšų skirtų pagal 2016 m. gruodžio 22 d. sutartį Nr. GF3-785-2016. Darbuotojams išmokėta 2 554,26 Eur suma. Prašo sumažinti pirmos eilės kreditorių finansinių reikalavimų dydžius. Į antros eilės kreditorių sąrašą prašo įtraukti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su 2 554,56 Eur kreditoriniu reikalavimu. Į trečios eilės kreditorių sąrašą prašo įtraukti UAB „Bite Lietuva“ su 1 592,55 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu. Paaiškina, jog visos bankroto procedūros yra atliktos.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas dėl BUAB „Ažulaukės statyba“ kreditorių finansinių reikalavimų patikslinimo tenkinamas.

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte numatyta, kad įmonės administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimai galimi iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. Be to, ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

9Šiuo metu BUAB „Ažulaukės statyba“ taikomas bankroto procesas, sprendimas dėl įmonės pabaigos dar nepriimtas. Taigi, kreditorių pateikti kreditoriniai reikalavimai gali būti tikslinami, įtraukiami į kreditorių sąrašą bei iš jo išbraukiami, jei tokie veiksmai yra pagrįsti ir jei administratorius jų neginčija. Kaip matyti, administratorius kreipėsi dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimo. Teismas neturi duomenų, dėl kurių kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti patikslintas. Atsižvelgiant į prašyme nurodytas aplinkybes, į bankroto administratoriaus pateiktus įrodymus, administratoriui sutinkant bei prašant yra tikslinga patikslinti BUAB „Ažulaukės statyba“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą bankroto administratoriaus įgalioto asmens nurodytoje apimtyje.

10Prašymas dėl BUAB „Ažulaukės statyba“ veiklos pabaigos tenkinamas.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Nepadengta įmonės kreditorinių reikalavimų dalis sudaro 57 491,69 Eur. Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nėra. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2016 m. rugsėjo 28 d. rašte „Dėl pažymos išdavimo“ Nr. vr-14.6-235 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra neturi duomenų, kad BUAB „Ažulaukės statyba“ sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Be to, byloje pateikti duomenys patvirtina, kad bankroto administratorius informavo įmonės kreditorius apie teismo posėdžio laiką ir vietą.

13Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Ažulaukės statyba“ pabaigos.

14Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

15Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Adminova“ prašymus tenkinti.

16Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“ kreditorių ir jų 57 491,69 Eur dydžio finansinių reikalavimų sąrašą išdėstyti sekančiai:

17Hipoteka užtikrintų kreditorių kreditoriniai reikalavimai:

Eil. Nr.

Kreditorius

Kreditorinio reikalavimo suma, Eur

1.

22UAB „Medicinos bankas“

34 284,26

24Bendra suma:

34 284,26

26Pirmos eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:

Eil. Nr.KreditoriusKreditorinio reikalavimo suma, Eur
1.A. M.9,89
2.M. B.42,03
3.S. L.68,76
4.M. M.14,34
5.T. M.14,34
6.R. G.12,67
7.R. Ž.4,22
Bendra suma:166,25

27Antros eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:

Eil. Nr.

Kreditorius

Kreditorinio reikalavimo suma, Eur

1.

32Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2 554,56

2.

35Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

3 716,57

3.

38Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

7 639,1

40Bendra suma:

13 910,23

42Trečios eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:

Eil. Nr.KreditoriusKreditorinio reikalavimo suma, Eur
1.UAB „Apsaugos komanda“27,34
2.UAB „Lemora“4 359,63
3.UAB „Ottensten“1 155,93
4.R. R. „Autokamera“1 378,29
5.BUAB „Prioritetas“598,67
6.Antstolis A. N.18,54
7.UAB „Bitė Lietuva“1 592,55
Bendra suma:9 130,95

43Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Ažulaukės statyba“ (įmonės kodas 301501031, buveinės adresas Saulės g. 3, Ažulaukės k., Riešės sen.,Vilniaus raj.) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

44Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“ bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Adminova“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

45Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi UAB „Ažulaukės... 5. Teisme gautas bankroto administratorės UAB „Adminova“ įgalioto asmens 6. Teismas... 7. Prašymas dėl BUAB „Ažulaukės statyba“ kreditorių finansinių... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11... 9. Šiuo metu BUAB „Ažulaukės statyba“ taikomas bankroto procesas,... 10. Prašymas dėl BUAB „Ažulaukės statyba“ veiklos pabaigos tenkinamas.... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir... 12. Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas... 13. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia... 14. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos... 15. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“... 16. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės statyba“... 17. Hipoteka užtikrintų kreditorių kreditoriniai reikalavimai:... 22. UAB „Medicinos bankas“... 24. Bendra suma:... 26. Pirmos eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:
Eil.... 27. Antros eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:... 32. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos... 35. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 38. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 40. Bendra suma:... 42. Trečios eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:
Eil.... 43. Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Ažulaukės statyba“... 44. Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ažulaukės... 45. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...