Byla 1A-513-634-2014
Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Giedriaus Endriukaičio, teisėjų Jurgio Kiškio ir Danguolės Šiugždinytės, sekretoriaujant Vaidai Litvaitei, dalyvaujant prokurorei Renatai Staniulienei, nuteistojo V. K. gynėjai advokatei Ramutei Budrytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. K. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 str. 2 d. 8 p. – terminuotu laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

3pagal BK 284 str. 1 d. – terminuotu laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams;

4pagal BK 253 str. 1 d. – terminuotu laisvės atėmimu 10 (dešimčiai) mėnesių.

5Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės už nusikaltimus, numatytus BK 138 str. 2 d. 8 p. ir BK 284 str. 1 d. subendrintos griežtesne bausme apimant švelnesnę, o ši subendrinta bausmė vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. subendrinta su bausme, paskirta už nusikaltimą, numatytą BK 253 str. 1 d., bausmes iš dalies sudedant, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnes bausmes ir nustatyta subendrinta bausmė –laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 641 straipsniu V. K. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – terminuotas laisvės atėmimas 10 (dešimčiai) mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas laikas V. K. išbūtas laikinajame sulaikyme.

7Iš V. K. priteistos 2 009,69 Lt gydymo išlaidos Vilniaus teritorinei ligonių kasai. Daiktus, t.y. dujinį pistoletą nuspręsta konfiskuoti; megztinį, penkias šovinio tūteles, dvi gumines grankulkes nuspręsta sunaikintini nuosprendžiui įsiteisėjus.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

9V. K. nuteistas už tai, kad 2013 m. spalio mėnesio pabaigoje, Pasvalio m., prie Taikos g. 9-ojo namo laiptinės radęs, neteisėtai, neturėdamas leidimo įgijo šaudmenis - keturiolika pramoninės gamybos, 9 mm kalibro šovinių su gumine kulka, priskirtų B kategorijai, tinkamų šaudyti, kuriuos iki 2013 m. spalio 27 d. 03.30 val., nešiojo su savimi, iš kurių penkis panaudojo iššaudamas 2013 m. spalio 27 d. Lazdijų m. ( - ), R. J. priklausančio namo kieme, devynis šovinius paėmė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato (toliau – Alytaus AVPK Lazdijų r. PK) pareigūnai. Veika kvalifikuota pagal BK 253 str. 1 d.

10Be to, V. K. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, 2013 m. spalio 27 d. apie 03.30 val., viešoje vietoje - Lazdijų m. ( - ), R. J. priklausančio namo kieme, įžūliu elgesiu pasireiškusiu tuo, kad pašalinių žmonių akivaizdoje, iš chuliganiškų paskatų pistoletu „Zoraki-Mod. 914“ tris kartus šovė į R. K., pataikydamas jam kartą į nugarą kairės mentės srityje bei du kartus į kairės rankos dilbį, vieną kartą šovė M. Ž. į krūtinės sritį ir taip demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams sutrikdė visuomenės rimtį, nes nukentėjusiajam R. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl šautinių kairio dilbio žaizdų, o nukentėjusiajam M. Ž. - nežymų sveikatos sutrikdymą dėl poodinės kraujosruvos krūtinės ląstos dešinėje pusėje pagal vidurinę raktikaulinę liniją, IV-V šonkaulių projekcijoje. Veika kvalifikuota pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., BK 284 str. 1 d.

11Nuteistasis V. K. apeliaciniu skundu prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nuosprendį pakeisti ir paskirti jam pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d., 253 str. 1 d. sankcijose numatytas su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes bei su laisvės atėmimu nesusijusią subendrintą bausmę. Skunde nuteistasis nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendyje tik deklaratyviai išdėstė baudžiamojo įstatymo normas, numatančias bausmės paskirtį ir bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, tačiau realiai šiomis teisės normomis nesivadovavo. Atkreipė dėmesį, kad tyčinių nusikaltimų suskirstymas į grupes parodo tam tikrą pavojingumo laipsnį bei pobūdį, tačiau tai negali turėti reikšmės skiriant konkrečias bausmes. Minėtas skirstymas sukelia tam tikras pasekmes sprendžiant atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimus, tačiau tai nesuteikia teisės teismui kaip nors griežtinti skiriamą bausmę. Pažymėjo, nors BK 56 str. 1 d. numato, jog recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę, tačiau išskirtiniais, netipiškais atvejais teismas gali skirti kitą – švelnesnę sankcijoje numatytą bausmės rūšį, konkrečiai ir aiškiai motyvuojant savo sprendimą ir nurodant nustatytas aplinkybes, kurios pagrindžia tokį teismo sprendimą. Teigia, kad pagal teisminę praktiką, skiriant bausmes, pirmiausia skiriamos švelnesnės bausmių rūšys, ir tik tuo metu, kai švelnesnės bausmės neduoda realių rezultatų, skiriamos griežtesnės bausmės. Laisvės atėmimo bausmė skiriama tik tuo atveju, kai būna išnaudotos galimybės pasiekti bausmės tikslus švelnesnėmis nei laisvės atėmimas bausmėmis. Be to, skundo autorius nurodo, kad šiuo metu yra registruotas darbo biržoje, jam yra siūlomas darbas, o paskyrus laisvės atėmimo bausmę negalėtų dirbti, bei atlyginti civilinio ieškinio Vilniaus teritorinei ligonių kasai. Pažymėjo, kad 2014 m. balandžio 23 d. Vilniaus teritorinei ligonių kasai yra sumokėjęs 300 Lt. Atkreipė dėmesį, kad yra pakankamas pagrindas nukrypti nuo BK 56 str. 1 d. numatytos taisyklės ir skirti jam švelnesnę su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

12Teismo posėdyje nuteistojo V. K. gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Nuteistojo V. K. apeliacinis skundas atmestinas.

14Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –BPK) 320 str. 3 d. nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina apeliacinio skundo ribose. V. K. apeliaciniu skundu neginčija kaltės dėl padarytos nusikalstamos veikos ir jos kvalifikacijos, skunde keliamas tik bausmės individualizavimo klausimas.

15Tiek teisės teorijoje, tiek teismų praktikoje įtvirtinta principinė nuostata, kad paskirta bausmė bet kuriuo atveju turi būti teisinga ir turi užtikrinti BK 41 str. numatytų tikslų praktinį įgyvendinimą. Bausmės teisingumas yra vienas pamatinių baudžiamosios teisės principų, kurio esmė yra ta, kad teismo paskirta bausmė turi atitikti du reikalavimus – padaryto nusikaltimo pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Be to, ji neturi prieštarauti teismų praktikai atitinkamos kategorijos bylose. Bausmės teisingumas neatsiejamai susijęs ir su kitu baudžiamosios teisės principu – bausmės individualizavimu, kuris taip pat yra pamatinis baudžiamosios teisės principas, glaudžiai susijęs su bausmės paskirtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. spalio 1 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-348/2013). Bausmė skiriama vadovaujantis ne tik bausmės paskirtimi, bet ir bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, įtvirtintais BK 54 str. Teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų (BK 54 str. 1 d.). Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 2 d.). BK 61 str. 2 d. nustato teismui pareigą skiriant bausmę įvertinti ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet ir kitas BK 54 str. 2 d. numatytas aplinkybes.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, individualizuodamas ir skirdamas V. K. bausmę, bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, įtvirtintų BK 54 str., nepažeidė, tinkamai įvertino nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nuteistojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, vadovavosi BK 41 str. 2 d. nuostatomis dėl bausmės paskirties, ir paskyrė tinkamos rūšies ir dydžio bausmę, todėl tenkinti nuteistojo prašymą švelninti bausmę nėra pagrindo.

17V. K. nuteistas už nusikalstamas veikas, numatytas BK 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d., 253 str. 1 d. Minėtų straipsnių sankcijose be laisvės atėmimo bausmės numatytos ir kitos alternatyvios bausmės: viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas. Pirmos instancijos teismas, skirdamas V. K. laisvės atėmimo bausmę, tokį savo sprendimą pakankamai išsamiai argumentavo, nurodė, kokių aplinkybių pagrindu padarė išvadą, kad švelnesnėmis bausmės rūšimis šiuo atveju nebus pasiekti BK 41 str. numatyti bausmės tikslai. Aukštesnysis teismas neturi objektyvaus pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo argumentacija.

18Nustatyta, kad V. K. padarė tris, tyčinius nusikaltimus, iš kurių vienas (BK 284 str. 1 d.) priskirtas nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 3 d.), du iš jų (BK 138 str. 2 d. 8 p., 253 str. 1 d.) priskirti apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str. 4 d.). Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 str. 1 d. 2, 3 p.), o jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Tinkamai įvertinta ir ta aplinkybė, kad V. K. teisiamas ne pirmą kartą, neišnykus teistumui už tyčinį nusikaltimą, vėl padarė tyčinį nusikaltimą, todėl pagal BK 27 straipsnį jis laikytinas recidyvistu. Vadovaujantis BK 27 str., 56 str. 1 d. nuostatomis recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę, todėl šiuo atveju bausmės rūšis jam parinkta tinkamai.

19Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistajam V. K. ankstesniais nuosprendžiais buvo skirtos įvairių rūšių bausmės, areštas, terminuotas laisvės atėmimas, taikytas bausmės vykdymo atidėjimas, tačiau paskirtos bausmės nebuvo efektyvios, nesulaikė nuteistojo nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, neskatino jo pasitaisyti. Paminėtos aplinkybės leidžia teismui daryti pagrįstą išvadą, kad šiuo atveju tik laisvės atėmimo bausme galima užtikrinti BK 41 straipsnyje nustatytus tikslus: nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą, apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, siekti, kad ateityje nuteistasis daugiau nebedarytų nusikalstamų veikų. Kaip pažymima ir pačiame apeliaciniame skunde, laisvės atėmimo bausmė skiriama tik tuo atveju, kai būna išnaudotos galimybės pasiekti bausmės tikslus švelnesnėmis nei laisvės atėmimas bausmėmis. Šiuo atveju nustatyta kaip tik tokia situacija, t.y. prieita pagrįstos išvados, kad bausmės tikslai bus pasiekti tik skiriant laisvės atėmimo bausmę.

20Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nuteistajam už BK 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d., 253 str. 1 d. numatytų nusikaltimų padarymą paskirta subendrinta 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis žymiai mažesnis už baudžiamojo įstatymo, numatančio atsakomybę už padarytus nusikaltimus, sankcijoje nustatytam šių bausmių vidurkiui, tikrai nėra per griežta ar aiškiai neteisinga, priešingai, atitinka teisingumo, protingumo, proporcingumo principų reikalavimus. Be to, laikantis įstatymo reikalavimų, V. K. paskirta 1 metų 3 mėnesių bausmė, vadovaujantis BK 641 str. buvo sumažinta vienu trečdaliu, todėl paskirtosios galutinės 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmės dar labiau švelninti nėra teisinio pagrindo.

21Kolegijos vertinimu, kitos rūšies bausmės, nei terminuotas laisvės atėmimas, paskyrimas, nepakeistų V. K. teisei priešingo elgesio, o nuteistojo pageidavimus tenkinančios, bausmės paskyrimas akivaizdžiai neatitiktų ne tik kad bausmės paskirties bet ir teisingumo principo įgyvendinimo. Nuteistojo skunde nurodytos aplinkybės, kad jis šiuo metu užsiregistravęs darbo biržoje, jam yra siūlomas darbas, todėl nepaskyrus realios laisvės atėmimo bausmės galėtų atlyginti civilinį ieškinį, nesudaro pagrindo keisti skundžiamą nutartį. Apeliantas privalėjo įvertinti galimas neigiamas savo priešingo teisei elgesio pasekmes dar prieš nusikalsdamas. Be to, dėl paskirtos bausmės atsiradę neigiami padariniai yra natūralus nusikalstamos veikos rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas.

22Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nuteistajam bausmės rūšį ir dydį, būtų neįsigilinęs į faktines bylos aplinkybes ar būtų neteisingai pritaikęs baudžiamojo įstatymo nuostatas. Apeliantas skunde taip pat nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs apylinkės teismas, skirdamas jam bausmę, ar kurios ypatingai lengvintų jo teisinę padėtį ir būtų pagrindas švelninti jam paskirtą bausmę, todėl nuteistojo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis paliekamas galioti nepakeistas.

23Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, vadovaudamasi BPK 51 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-22 nutarimu Nr. 69 (Žin., 2001, Nr. 8-231; 2013, Nr. 79-4011) patvirtintų taisyklių „Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo“ 14.2.3 p., pateikė teismui pažymą, patvirtinančią 40 Lt dydžio išlaidas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nuteistajam V. K. nagrinėjant šią baudžiamąją bylą apeliacine tvarka. BPK 322 str. 1 dalyje nustatyta, kad teismo posėdyje dalyvauja prokuroras ir gynėjas. Šio įstatymo nuostata reiškia, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka gynėjo dalyvavimas yra būtinas. Be to, BPK 51 str. 3 d. numatyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos dėl būtino gynėjo dalyvavimo, atsižvelgiant į įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo turtinę padėtį, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus, gali būti išieškotos į valstybės biudžetą. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgęs į šias Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas bei į nuteistojo V. K. turtinę padėtį, kuri kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos yra sunki, sprendžia, jog išlaidos už nuteistajam suteiktą antrinę teisinę pagalbą iš jo neišieškotinos.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

25Nuteistojo V. K. apeliacinį skundą atmesti.

26Išlaidų už V. K. suteiktą antrinę teisinę pagalbą iš nuteistojo nepriteisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 str. 2 d. 8... 3. pagal BK 284 str. 1 d. – terminuotu laisvės atėmimu 4 (keturiems)... 4. pagal BK 253 str. 1 d. – terminuotu laisvės atėmimu 10 (dešimčiai)... 5. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2 d., 5 d. 1 p., paskirtos bausmės už... 6. Vadovaujantis BK 641 straipsniu V. K. paskirta bausmė sumažinta vienu... 7. Iš V. K. priteistos 2 009,69 Lt gydymo išlaidos Vilniaus teritorinei ligonių... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 9. V. K. nuteistas už tai, kad 2013 m. spalio mėnesio pabaigoje, Pasvalio m.,... 10. Be to, V. K. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas... 11. Nuteistasis V. K. apeliaciniu skundu prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo... 12. Teismo posėdyje nuteistojo V. K. gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti,... 13. Nuteistojo V. K. apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 15. Tiek teisės teorijoje, tiek teismų praktikoje įtvirtinta principinė... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas,... 17. V. K. nuteistas už nusikalstamas veikas, numatytas BK 138 str. 2 d. 8 p., 284... 18. Nustatyta, kad V. K. padarė tris, tyčinius nusikaltimus, iš kurių vienas... 19. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistajam V. K. ankstesniais... 20. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nuteistajam už BK 138 str.... 21. Kolegijos vertinimu, kitos rūšies bausmės, nei terminuotas laisvės... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra duomenų, jog pirmosios... 23. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, vadovaudamasi BPK 51... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 25. Nuteistojo V. K. apeliacinį skundą atmesti.... 26. Išlaidų už V. K. suteiktą antrinę teisinę pagalbą iš nuteistojo...