Byla 2S-2260-160/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zita Smirnovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Ecoservice“ atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2014-08-18 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovei L. S. dėl skolos priteisimo.

2Išnagrinėjusi atskirąjį skundą

Nustatė

3UAB „Ecoservice“ kreipėsi į Širvintų rajono apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės L. S. 598,55 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas išsiuntė ieškinio kopiją su priedais ir teismo pranešimu atsakovei ieškinyje nurodytu jos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su žyma, kad adresatas neatsiėmė. Gyventojų registro tarnybos išraše apie asmenį nurodyta, kad atsakovė 2013-04-16 išvyko į Jungtinę Karalystę. Ieškovė ieškinyje prašė procesinius dokumentus atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu.

4Širvintų rajono apylinkės teismas 2014-08-18 atmetė ieškovo prašymą dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovei viešo paskelbimo būdu. Nustatė ieškovui terminą iki 2014-09-22 nurodyti atsakovės gyvenamosios vietos adresą. Išaiškino ieškovui, kad nustatytu terminu nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys bus paliktas nenagrinėtu. Ieškovas ieškinį atsakovei pareiškė pagal jos paskutinę gyvenamąją vietą, tačiau atsakovė yra išvykusi į užsienį, todėl ieškovo prašomas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu šioje byloje būtų neveiksmingas, nes būtų pažeisti proceso šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, pažeista atsakovės teisė tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Ecoservice“ prašo Širvintų rajono apylinkės teismo 2014-08-18 nutartį panaikinti. Paaiškino, kad teismas neatsižvelgė į tarp šalių susiklosčiusius santykius, kad paslaugų teikėjas asmeniškai nepažįsta ir neturi apie paslaugų gavėją jokios papildomos informacijos, išskyrus tą, kurią buvo suteikusi pati atsakovė. Paaiškino, kad teismo neprašė paskirti atsakovei kuratoriaus, nes veikdamas kaip atliekų išvežimo paslaugų teikėjas, neturi jokių galimybių gauti informacijos apie atsakovų giminaičius arba sutuoktinį, kaip to reikalauja CPK 39 str. 1 d. Kadangi kuratoriumi šiuo atveju gali būti skiriamas tik advokatas, o jo atstovavimo išlaidos gali viršyti iš atsakovės prašomą priteisti skolą, advokato skyrimas atsakovo kuratoriumi prieštarautų proceso ekonomiškumo bei bendriesiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

6Atskirasis skundas netenkinamas

7Pagal CPK 111 str. 2 d. 2 p., procesiniame dokumente, taigi ir ieškinyje, be kitų duomenų, privalo būti nurodyta fizinio asmens gyvenamoji vieta. Tikslus atsakovo adreso nurodymas leidžia teismui tinkamai įteikti procesinius dokumentus. CPK 111 str. 2 d. 3 p. nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodomas procesinių dokumentų įteikimo byloje dalyvaujančiam asmeniui būdas ir adresas pašto korespondencijos siuntoms, kai jis nesutampa su gyvenamosios vietos arba buveinės adresu. Kai ieškovui nežinoma atsakovo (fizinio asmens) gyvenamoji vieta ar kiti galimi procesinių dokumentų įteikimo adresai arba šiais adresais siųsti procesiniai dokumentai neįteikiami, ieškovas turi teisę procesiniame dokumente nurodyti, kad fizinio asmens gyvenamoji vieta nėra deklaruota, faktinė gyvenamoji vieta ar kiti procesinių dokumentų įteikimo adresai nežinomi ir prašyti teismo procesinius dokumentus įteikti kuratoriui (CPK 129 str.), viešo paskelbimo (CPK 130 str.) ar kitais būdais. CPK 130 str. 1 d. numatyta, kad teismas gali procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu, jeigu atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu CPK nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratoriaus.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo apžvalgos 4.2 p. išaiškinta, kad ieškinio trūkumus dėl atsakovo gyvenamosios vietos nustatymo teismas gali taikyti tik tuomet, kai ieškovas turi realias galimybes nustatyti kitą, o ne ieškinyje nurodytą atsakovo gyvenamąją vietą.

9Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjo 2014-07-21 rezoliucija ieškinys buvo priimtas. Tačiau ieškovo nurodytu adresu – ( - ). L. S. teismo siųsti procesiniai dokumentai nebuvo įteikti pašto tarnybai nurodžius, kad atsakovė išvykusi į užsienį. Teismų informacinės sistemos duomenimis pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė yra išvykusi į Jungtinę Karalystę nuo 2013-04-16. Dėl šios aplinkybės negalima teigti, kad ieškovas neturi galimybės sužinoti atsakovės faktinės gyvenamosios vietos – Jungtinė Karalystė yra viena iš Europos Sąjungos šalių, kurioje asmenų gyvenamosios vietos yra deklaruojamos. Todėl ieškovas turi galimybę nustatyti atsakovės gyvenamąją vietą naudodamasis Jungtinės Karalystės atitinkamų institucijų paslaugomis.

10Be to, ieškovas kelia ginčą dėl apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą pagal sutartį, sudarytą su atsakove už periodą nuo 2012-01-01 iki 2013-12-31. Jei ieškovas laiko, kad pagal šią sutartį už suteiktas paslaugas yra atsakinga tik atsakovė, tuomet lieka neaišku, kokiu būdu ieškovas galėjo atsakovei suteikti paslaugas ( - ), kai atsakovė nuo 2013-04-16 Lietuvoje negyvena. Ši aplinkybė rodo, kad atsakovė turi žinoti apie jai teisme keliamus reikalavimus ir procesiniai dokumentai jai asmeniškai ar per kuratorių turi būti įteikiami. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje byloje viešas dokumentų įteikimas atsakovei negali būti taikomas, nes ji Lietuvos Respublikoje negyvena ir viešieji skelbimai apie Lietuvos Respublikoje nagrinėjamas bylas jai gali būti neprieinami. Ieškovo paaiškinimai, kad skiriant kuratorių išlaidos gali viršyti ieškinio apimtį, negali būti pagrindu naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį – ieškinio pagrįstumo klausimas teisingai gali būti išsprendžiamas tik tuomet, kai atsakovui sudaromos tinkamos sąlygos dalyvauti bylos nagrinėjime ir išdėstyti savo atsikirtimus (pripažinti ieškinį ar prieštarauti jam iš dalies ar visa apimtimi). Tikėtina, kad komunalinių atliekų tvarkymą pagal sutartį ieškovas atliko ne tik atsakovei, bet ir kitiems to namo gyventojams, kurie turėjo tokių atliekų atsakovei išvykus į Jungtinę Karalystę. Todėl ieškovo paaiškinimas, kad jis neturi galimybės nustatyti, kas su atsakove gyveno ir kas yra jos giminaičiai, kurie galėtų ją atstovauti, rodo tik tai, kad ieškovas nesiima priemonių, kad atsakovė, laikantis įstatymo nustatytų taisyklių, būtų informuota apie jai iškeltą civilinę bylą.

11Kadangi bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu pasibaigė terminas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, sudarant galimybę trūkumus pašalinti, ieškovui šis terminas pratęstinas iki 2014-12-01.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Širvintų rajono apylinkės teismo 2014-08-18 nutartį palikti nepakeistą.

14Pratęsti ieškovui UAB „Ecoservice“ terminą atsakovės gyvenamosios vietos adreso nurodymui iki 2014-12-01.

Proceso dalyviai
Ryšiai