Byla 2S-1347-619/2014

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. Ž. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutarties ir 2014 m. balandžio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. Ž. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-1367-391/10 pagal pareiškėjų E. S. ir L. Ž. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyrius

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja L. Ž. 2013-08-22 prašymu bei 2013-10-17 patikslintu prašymu kreipėsi į teismą, prašydama remiantis LR CPK 366 str. 1 d. 2 p., 5 p. ir 367 str. 3 d. atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1367-391/2010, panaikinti teismo priimtą sprendimą ir nustatyti jos prašomus juridinę reikšmę turinčius faktus (4 t, b.l. 1-3, 29-31). 2014 m. kovo 18 d. pareiškėja teismui pateikė patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo, kartu keldama savarankiškus reikalavimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo (4 t, b.l. 91-94).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 28 d. nutartimi pareiškėjų L. Ž. ir E. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas nutartyje konstatavo, kad pareiškėjos prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus siekdamos, kad joms būtų suteiktas tremtinio teisinis statusas ir su tuo susijusios turtinės teisės. Nurodė, jog pareiškėjų pateiktas 2013-08-14 Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros raštas Nr. 17.2-15366 ir jame nurodytos aplinkybės nepripažintinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes jos nebuvo įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Teismo vertinimu, Lietuvos apeliacinio teismo atsisakymas pripažinti Vokietijos Federacinės Respublikos Štutgardo apylinkės teismo 2012-01-12 nutartį negali būti vertinamas kaip įrodymas patvirtinantis pareiškėjos giminystės ryšį su I. P., nes iš pareiškėjų nurodytų nutarčių negalima daryti išvados apie giminystės ryšių egzistavimą. Konstatavo, jog minėtos nutartys nepatvirtino jokių reikšmingų aplinkybių, giminystės faktas su I. P. ir teisė į atsiradusį palikimą negali būti pripažinta reikšminga aplinkybe bylos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atnaujinimui. Nesutiko su pareiškėjų tvirtinimu, kad egzistuoja CPK 366 str. 1 d. 5 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas – Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-08-23 nutartis civilinėje byloje NR. 3P-1970/2013, nes visi pareiškėjų prašymai atmesti ir nepanaikintas nei vienas teismo sprendimas kaip neteisėtas, todėl pareiškėjų nurodytų aplinkybių visetas negali būti laikomas pagrindu atnaujinti procesą.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi, spręsdamas pareiškėjos L. Ž. prašymą dėl klaidų ištaisymo 2014 m. kovo 28 d. nutartyje, pareiškėjos prašymą patenkino iš dalies, ištaisė rašymo apsirikimą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 nutartyje – vietoje žodžio „pareiškėjos“, nurodė žodį „pareiškėja“ (ir jo linksnius) ir išbraukė žodžius „E. S.“. Kitoje dalyje prašymą atmetė. Teismas nutartyje konstatavo, kad prašyme ir jo patikslinime dėl proceso atnaujinimo nurodytos kaip pareiškėjos L. Ž. ir E. S., ir tik paskutiniame prašyme yra nurodyta viena pareiškėja L. Ž., atsižvelgiant į tai, rašymo apsirikimas taisytinas, nurodant tik vieną pareiškėją L. Ž.. Prašymą nurodyti Teisingumo ministerijos raštą 2013-06-28 kaip dokumentą, nuo kurio turi būti skaičiuojamas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo atmetė, konstatavęs, kad nėra pagrindo teigti, jog 2014-03-28 teismo nutartimi neteisingai nurodytas dokumentas, nuo kurio gavimo dienos pareiškėjai skaičiuojamas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Pareiškėja L. Ž. 2014-04-14 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutarties, kuria prašo panaikinti teismo priimtą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės (4 t, b.l. 135-140). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. E. S. neteikė prašymo dėl proceso atnaujinimo, todėl yra padaryta klaidų dėl pareiškėjos sesers procesinės padėties. Teismas suvaržė jos teises susipažinti su pateiktais prašymais bei pateikti atsiliepimą.

112. Teismas nepagrįstai suteikė teisę netinkamiems proceso dalyviams VSDFV Alytaus ir Vilniaus skyriams teikti atsiliepimus dėl pareikšto prašymo.

123. Teismas nesirėmė patikslintais 2013-10-17 ir 2014-03-18 prašymais dėl proceso atnaujinimo. Pažymėjo, jog vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartį pareiškėja pateikė teismui patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuris nebuvo nagrinėtas teisme, teismas ignoravo šiame prašyme išdėstytus argumentus, dėl jų nepasisakė.

134. Nesutinka su teismo padaryta išvada, kad nėra pagrindų proceso atnaujinimui.

14Pareiškėja L. Ž. 2014-05-09 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria prašo panaikinti teismo priimtą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas priėmė iš esmės neteisingą nutartį, neatsižvelgiant į patikslinto prašymo turinį. Pareiškėja nepateikė konkrečiai kokiose dalyse iš teismo 2014-03-28 nutarties reikia išbraukti žodžius „E. S.“ ir jo linksnius, todėl nurodo jos vertinimu visas taisytinas dalis teismo nutarties įžanginėje, motyvuojančioje ir rezoliucinėje dalyje. Nurodo, jog teismas visiškai nenurodo E. S. tarp suinteresuotų asmenų. 2014-05-05 ji pateikė prašymą dėl naujos klaidos ištaisymo. Teigia, jog teismas apsiriko, nurodydamas 2013-08-23 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartį byloje Nr. 3P-1970/2013 kaip dokumentą, nuo kurio pareiškėja prašė skaičiuoti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

15Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašo teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą (4 t, 160-162 b.l.) motyvuodamas, kad abu socialinio draudimo skyriai į procesą įtraukti pagrįstai. Konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo.

16Prienų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius prašo teismą procesinį sprendimą priimti savo nuožiūra.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių ginčijamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnis).

20Byloje keliami klausimai dėl pirmosios instancijos teismo 2014 m. kovo 28 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo bei 2014 m. balandžio 24 d. nutarties dėl rašymo apsirikimų minėtoje teismo nutartyje ištaisymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėja L. Ž. (ji viena pasirašo pareiškimą) 2013-08-22 d. kreipėsi su prašymu dėl proceso atnaujinimo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1367-391/2010, prašydama atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 p., 5 p. pagrindu bei keldama savarankiškus reikalavimus dėl naujų juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo (4 t, b.l. 1-3). Pareiškėja L. Ž. 2013-10-17 pateikė teismui patikslintą prašymą prašydama nustatyti ir naujus juridinę reikšmę turinčius faktus (4 t, b.l. 29-31). Vilniaus apygardos teismui 2014 m. vasario 20 d. nutartimi panaikinus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį, prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas buvo grąžintas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Vilniaus miesto apylinkės teismas, priėmęs pareiškėjų L. Ž. ir E. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo, 2014 m. kovo 12 d. nutartimi skyrė rašytinį bylos nagrinėjimą 2014 m. kovo 28 d.. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas 2014 03 18 d. patikslintas pareiškėjos L. Ž. prašymas dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys E. S., J. E. P., Prienų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius. Pateiktame patikslintame prašyme pareiškėja nurodo, kad vadovaudamasi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 20 d. nutartimi ji teismui teikia patikslintą paaiškinimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir jų įtakos priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

22Sutiktina su pareiškėjos skundo argumentais, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, nes nesirėmė pareiškėjos pateiktu patikslintu prašymu, kurį ji teismui pateikė vykdydama Vilniaus apygardos teismo nutartyje nurodytus nurodymus. Byloje nėra duomenų apie tai, kad buvo išspęstas pareiškėjos pateikto teismui 2014 m. kovo 18 d. patikslinto prašymo priėmimo klausimas – duota jam eiga, siųstas bylos šalims bei sudaryta galimybė į jį pateikti atsiliepimus (CPK 137 str., 142 str.) ar duomenų, kad tokį prašymą buvo atsisakyta priimti. Nesant duomenų byloje apie šio pareiškimo priėmimą negalima laikyti, jog tinkamai buvo išnagrinėtas pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo.

23Pareiškėja atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas ginčijama nutartimi pažeidė procesinės teisės normas, susijusias su pareiškėjos sesers E. S. procesinės padėties taisymu – E. S. neteikė prašymo dėl proceso atnaujinimo, todėl teismas nepagrįstai išsprendė prašymą asmens, kuris nebuvo byloje pareiškęs tokio prašymo. Šie pareiškėjos argumentai pripažįstami teisiškai pagrįstais.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja teikdama teismui atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria buvo atmestas prašymas dėl proceso atnaujinimo, taip pat teismui pateikė prašymą dėl klaidos ištaisymo ginčijamoje nutartyje, prašydama išbraukti klaidingą pareiškėją E. S., paliekant ją vieną pareiškėja, o E. S. laikyti byloje suinteresuotu asmeniu. Taip pat pareiškėja prašė ištaisyti teismo apsirikimo klaidą, nurodant kitą dokumentą, nuo kurio yra skaičiuotinas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

25Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl klaidos ištaisymo tenkino iš dalies, ištaisė rašymo apsirikimą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartyje – vietoje žodžio „pareiškėjos“ nurodė žodį „pareiškėja“ (ir jo linksnius) ir išbraukė žodžius „E. S.“, kitoje dalyje prašymą atmetė. Teismas nutartyje konstatavo, kad prašyme ir jo patikslinime dėl proceso atnaujinimo yra nurodytos kaip pareiškėjos L. Ž. ir E. S., o tik paskutiniame prašyme dėl proceso atnaujinimo yra nurodyta pareiškėja viena – L. Ž., todėl rašymo apsirikimas taisytinas, nurodant tik vieną pareiškėją – L. Ž., nes toks klaidos taisymas nekeičia procesinio sprendimo esmės. Kitoje dalyje prašymą atmetė, motyvuodamas tuo, kad įvertinus pareiškėjos patikslintą prašymą nėra pagrindo teigti, kad teismo nutartimi neteisingai nurodytas dokumentas, nuo kurio gavimo dienos skaičiuojamas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

26Apeliantė atskiruoju skundu taip pat ginčija šią teismo nutartį.

27Pažymėtina, kad sprendimą priėmęs teismas neturi teisės jį pats panaikinti ar pakeisti, todėl CPK 276 str. 2 d., numatanti rašymo apsirikimo ir aritmetinių klaidų, padarytų sprendime, ištaisymą, pabrėžia, kad galimas tik toks padarytų sprendime klaidų ištaisymas, kuris nekeičia sprendimo iš esmės. Tai reiškia, kad taisant rašymo apsirikimus, aritmetines klaidas, negalima pakeisti sprendime nustatytų faktų, šalių teisių ir pareigų, jų turinio realizavimo sąlygų. Gali būti taisomos tik neesminės klaidos, kurios gali ateityje trukdyti įvykdyti sprendimą, taisytinais rašymo apsirikimais gali būti laikomi dalyvaujančių byloje asmenų vardų, pavardžių, pavadinimų iškraipymai, klaidos nurodant valiutą, banko sąskaitos numerį ir kitokie panašaus pobūdžio netikslumai.

28Iš bylos duomenų nustatyta, kad su pareiškimu bei patikslintu pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo kreipėsi viena pareiškėja L. Ž., kaip proceso dalyvius nurodydama ir pareiškėją civilinėje byloje Nr. 2-1367-391/2010 E. S. (tačiau ne kaip prašymą teikiantį asmenį) bei kitus toje byloje suinteresuotus asmenis. Šie pareiškimai buvo pasirašyti pareiškėjos L. Ž., įrodymų, kad ji atstovauja E. S. byloje nebuvo pateikta. Nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi priėmė abiejų pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo, jį skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir 2014 m. kovo 28 d. nutartimi atmetė pareiškėjų L. Ž. ir E. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip nepagrįstus. Taigi, pirmosios instancijos teismas išsprendė prašymą dėl proceso atnaujinimo asmens, kuris kaip proceso šalis teismui nebuvo pateikęs tokio prašymo. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi teismo atliktas rašymo apsirikimo ištaisymas iš esmės pakeičia teismo sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ištaisė minėtą rašymo apsirikimą. Dėl nurodytų aplinkybių, ginčo nutartis šioje dalyje negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl yra naikintina ir pareiškėjos prašymas dėl rašymo apsirikimo ištaisymo atmestinas, kitoje dalyje teismo nutartis paliktina nepakeista.

29Panaikinus šioje dalyje 2014 m. balandžio 24 d. teismo priimtą nutartį, laikytini pagrįstais apeliantės skundo argumentai, kad teismas nepagrįstai išsprendė prašymą asmens, kuris nebuvo pateikęs prašymo dėl proceso atnaujinimo.

30Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad ginčijamomis nutartimis pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl skundžiama 2014 m. kovo 28 d. nutartis bei 2014 m. balandžio 24 d. nutartis dalyje, kurioje buvo ištaisytas rašymo apsirikimas vietoje žodžio „pareiškėjos“, nurodytas žodis „pareiškėja“ (ir jo linksnius) ir išbraukti žodžius „E. S.“ panaikintina, perduodant tam pačiam teismui iš naujo spręsti proceso atnaujinimo klausimą (LR CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.). Kitoje dalyje 2014 m. balandžio 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

31Vadovaudamasis CPK 329 str., 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas,

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjos L. Ž. prašymą dėl proceso atnaujinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį dalyje, kurioje buvo ištaisytas rašymo apsirikimas vietoje žodžio „pareiškėjos“, nurodytas žodis „pareiškėja“ (ir jo linksnius) ir išbraukti žodžius „E. S.“ ir šioje pareiškėjos prašymą atmesti, kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, apeliacine... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja L. Ž. 2013-08-22 prašymu bei 2013-10-17 patikslintu prašymu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 28 d. nutartimi pareiškėjų... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi,... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Pareiškėja L. Ž. 2014-04-14 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 10. 1. E. S. neteikė prašymo dėl proceso atnaujinimo, todėl yra padaryta... 11. 2. Teismas nepagrįstai suteikė teisę netinkamiems proceso dalyviams VSDFV... 12. 3. Teismas nesirėmė patikslintais 2013-10-17 ir 2014-03-18 prašymais dėl... 13. 4. Nesutinka su teismo padaryta išvada, kad nėra pagrindų proceso... 14. Pareiškėja L. Ž. 2014-05-09 pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 15. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašo teismo... 16. Prienų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Byloje keliami klausimai dėl pirmosios instancijos teismo 2014 m. kovo 28 d.... 21. Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėja L. Ž. (ji viena pasirašo... 22. Sutiktina su pareiškėjos skundo argumentais, kad teismas pažeidė... 23. Pareiškėja atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas ginčijama... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja teikdama teismui atskirąjį... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi... 26. Apeliantė atskiruoju skundu taip pat ginčija šią teismo nutartį.... 27. Pažymėtina, kad sprendimą priėmęs teismas neturi teisės jį pats... 28. Iš bylos duomenų nustatyta, kad su pareiškimu bei patikslintu pareiškimu... 29. Panaikinus šioje dalyje 2014 m. balandžio 24 d. teismo priimtą nutartį,... 30. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais argumentais,... 31. Vadovaudamasis CPK 329 str., 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas,... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti ir... 33. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį...