Byla 2-92-304/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė, sekretoriaujant Laurynai Kazlauskaitei, teismo posėdyje, dalyvaujant UAB „Vėtrūna“ atstovui Mantui Armaliui, antstolio Vaido Drungilo advokatui Maurui Urbonavičiui, išieškotojo UAB „ASF“ atstovui nedalyvaujat, išnagrinėjo UAB „Vėtrūna“ skunda dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Vėtrūna“ skundžia antstolio Vaido Drungilo veiksmus dėl to, jog 2012 11 13 UAB „Vėtrūna“ gavo antstolio Vaido Drungilo 2012 11 13 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimą įvykdyti sprendimą, kuriais buvo informuotas apie užvestą vykdomąją bylą Nr. 0047/12/02348. Atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis surašė Patvarkymą Nr. 036-9943 areštuoti turtą, nesuėjus raginime nustatytam prievolės įvykdymo terminui, patvarkymas Nr. 036-9951 dėl uždraudimo perleisti turtines teises į pinigines lėšas, 18 patvarkymų piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą ir patvarkymą Nr. 036-9961 dėl užraudimo perduoti skolininkui pinigus, turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles ir kt.

3Pareiškėjas nurodo, kad 2012-11-13 antstolis Vaidas Drungilas priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0047/12/02348, kuriuo priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir tą pačią dieną antstolis surašė Pareiškėjui raginimą įvykdyti sprendimą, nurodė 10 dienų terminą nuo raginimo gavimo dienos, per kurį įpareigojo Pareiškėją sumokėti priteistą sumą ir vykdymo išlaidas į antstolio depozitinę sąskaitą.

42012 11 14 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi c. b. Nr. 3 P-2233/2012 priimtas UAB „Vėtrūna“ kasacinis skundas. 2012 11 15 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi sustabdytas 2012 02 13 sprendimo c. b. Nr. 2-1927-340/2012 vykdymas iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

5Pareiškėjas nurodo, kad antstolis Vaidas Drungilas sužinojęs, kad UAB „Vėtrūna“ Lietuvos Aukščiausiajam teismui pateikė kasacinį skundą, atliko eilę vykdymo veiksmų, nepaisydamas to, kad raginime įvykdyti sprendimą nustatytas terminas tik prasidėjo. Taip pat antstolis skubos tvarka surašė patvarkymą, kuris buvo ginčijamas 2012-11-13, motyvuodamas tuo, kad „skolininkė gali bandyti paslėpti turtą bei pinigines lėšas ir savo veiksmais apsunkinti arba padaryti išieškojimą neįmanomu“ vadovaudamasis CPK 658 str. 2 d. bei sprendimų vykdymo instrukcijos 6 p. areštavo pareiškėjo turtą bei pinigines lėšas, nurodydamas, kad bus surašyti atskiri patvarkymai.

62012 11 14 antstolis surašė 18 patvarkymų, kurių kiekvienu areštavo Pareiškėjo lėšas 1.026.591,50 Lt sumai ir nurodė jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (Priedas Nr.5). Patvarkymą, kuriuo uždraudė tretiesiems asmenims vykdyti visas esamas ir būsima prievoles UAB „Vėtrūna“ (Priedas Nr.6). Patvarkymą, kuriuo areštavo visas pinigines lėšas į jai priklausančias ar ateityje priklausysiančias pinigų sumas iš kitų asmenų, uždraudė pareiškėjui valdyti ir disponuoti turtinėmis teisėmis (Priedas Nr.7).

72012-11-16 Pareiškėjas kreipėsi į antstolį su prašymu atšaukti priimtus patvarkymus ir grąžinti jų pagrindu iš DnB banko 2012-11-15 gautus 500.000 Lt (Priedas Nr.8).

82012-11-19 antstolis Vaidas Drungilas priėmė patvarkymą Nr.036-10133, kuriuo sustabdė UAB „Vėtrūna“ turto realizavimą, išieškotų ir antstolio depozitinėje sąskaitoje saugomų piniginių lėšų paskirstymą išmokėjimą ir grąžinimą (Priedas Nr.9).

9Pareiškėjas nurodo, kad antstolis Vaidas Drungilas priimdamas vykdymui dokumentą padarė pažeidimus, o būtent, kad vadovaujantis CPK 651 str. 1 d. priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, turėjo nustatyti ar dokumentą vykdymui pateikęs asmuo tam turėjo teisę, nes CPK 650 str. numato, kad vykdomąjį dokumentą antstoliui gali pateikti išieškotojas arba jo atstovas. Taip, pat nurodo, kas vadovaujantis CPK 599 str. kas gali būti atstovais vykdymo procese. Todėl šiuo atveju antstolis privalėjo patikrinti ar vykdomąjį raštą pateikęs RUAB „ASF“ direktoriaus D.Lankininko įgaliotas atstovas B.Augulis buvo tinkamai įgaliotas, atitinka CPK 56-57 str. reikalavimus. Nesant tokių įrodymų antstolis privalėjo atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą kaip pateiktą neturinčio teisės tam asmens (CPK 651 str. 2 d. 1 p.).

10Kadangi antstolis priėmė vykdymui dokumentą pažeisdamas CPK 651 str. reikalavimus, teigia, kad vykdomoji byla užvesta neteisėtai, kas savaime daro neteisėtais ir visus vykdomojoje byloje antstolio atliktus veiksmus.

11Pareiškėjas nurodo, kad antstolis nepagrįstai taikė CPK 658 str. 2 d. normos, nes priverstinio skolos išieškojimo veiksmai pradedami tik tuo atveju, jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo per raginime nustatytą terminą. Be to, antstolis nustatęs, kad yra pavojus ir skolininkas gali paslėpti turtą, įteikęs raginimą, gali areštuoti skolinio turtą, tačiau nurodyti tam pagrindus. Patvarkyme antstolis tokios grėsmės neargumentavo, todėl teigia, kad Patvarkymas yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Tokiu būdu jis neįvykdė CPK 613 str. reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 6 p. (Priedas Nr.4).

12Ginčijamu atveju antstolis visiškai neatsižvelgė nei į CPK 658 str. 2 d. normos tikslus, nei į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, jų taikymo principus, kadangi nėra jokios grėsmės tinkamam sprendimo vykdymui, nes civilinėje byloje Nr. 2-1927-340/2012 2011-05-30 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Vėtrūna“ turtui 1.026.591,50 Lt (Priedas 12).

13Pareiškėjo nuomone antstolis pažeisdamas CPK 145 str. 2 d. normas antrą kartą taikė tokio paties masto laikinąsias priemones, kaip jos jau buvo pritaikytos.

14Pareiškėjas nurodo, kad antstolis pažeidė CPK 624 str. 2 d. 3 p. ir 8 p., nes šios priverstinės priemonės gali būti taikomos tik jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo per raginime nurodytą terminą (CPK 624 str. 1 d.).

15Antstolis pažeidė formuojamą teismų praktiką, proporcingumo, ekonomiškumo ir teisingumo principų reikalavimus, nes piniginių lėšų areštas kaip laikinoji apsaugos priemonė turėtų būti taikoma tik išimtinais atvejais, nustačius, kad kito atsakovo (skolininko) turto nepakanka reikalavimams užtikrinti. Netinkamai taikė CPK 658 str.2 d. normas, dėl ko Patvarkymas ir jo pagrindu surašyti kiti patvarkymai, t.y. Patvarkymai dėl draudimo perleisti turtines teises, Patvarkymai dėl lėšų arešto ir patvarkymas dėl draudimo perleisti turtines teises, Patvarkymai dėl lėšų arešto ir patvarkymas dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles, yra neteisėti, todėl turi būti panaikinti.

162012-11-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi antstolis įpareigotas sustabdyti 2012-02-03 sprendimo c. b. Nr. 2-1927-304/2012 vykdymą, tačiau nutartis neįvykdyta. Antstolis priėmė eilę patvarkymų, kuriais panaikino apribojimus banko sąskaitoms (Priedai Nr. 14). Tačiau Patvarkymas areštuoti lėšas, patenkančias į pareiškėjo kasą Patvarkymas dėl draudimo perleisti turtines teises ir Patvarkymas dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles panaikinti nebuvo. Be to nebuvo panaikintas ir Patvarkymas areštuoti AB DNB banke esančias Pareiškėjo lėšas, kurio pagrindu 500.000 Lt, priklausančių pareiškėjui, buvo pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą (Priedas Nr. 15).

17Pareiškėjas UAB „Vėtrūna“ vadovaudamasis CPK 510 str. prašo panaikinti antstolio Vaido Drungilo:

181. 2012-11-13 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; 2. 2012-11-13 raginimą įvykdyti sprendimą; 3. 2012-11-13 patvarkymą Nr. 036-9943 areštuoti turtą, nesuėjus raginime nustatytam prievolės įvykdymo geruoju terminui; 4. patvarkymą Nr. 036-9952 dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą; 5. 2012-11-14 patvarkymą Nr. 036-9951 dėl uždraudimo perleisti turtines teises į pinigines lėšas; 6. 2012-11-14 patvarkymą Nr. 036-9961 dėl uždraudimo perduoti skolininkui pinigus, turtą ir vykdyti skolininkui kitas prievoles; 7. grąžinti UAB „Vėtrūna“ neteisėtai išieškotus ir antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomus 500.000 Lt.

19Antstolis Vaidas Drungilas Patvarkymu dėl pateikto skundo nurodė, kad su skolininkės UAB „Vėtrūna“ reikalavimas nesutinka ir prašo skundą atmesti, nes nepažeidė CPK 56 str. 2 d. reikalavimų, o RUAB „ASF“ bendrųjų reikalų direktoriui B. Auguliui suteiktas įgaliojimas atitinka visus LR CK 2.140 str. numatytus reikalavimus.

20Antstolis areštuodamas skolininko UAB „Vėtrūna“ turtą, vadovavosi CPK 658 str. 2 d. norma, nes jo nuomone yra pagrįstas pavojus, jog nesiėmus šios priemonės, skolininkas gali turtą paslėpti. Antstolis taip pat neprivalo turėti įrodymų, jog yra pavojus turtą paslėpti. Pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Šiuo atveju pagrindas buvo, nes išieškojimas vyksta dėl didelės pinigų sumos, kas objektyviai padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Be to, iš antstolio turimų duomenų apie skolininko turto areštą matyti, kad teismai skolininko turtui taikė penkis areštus. Visas turto arešto mastas neskaitant skolos išieškotojui yra net 1.712.820,14 Lt.

21Be to, visas įmonės nekilnojamasis turtas skirtingų teismų yra areštuotas, o kai kurie nekilnojamojo turto objektai yra ir įkeisti. Tai reiškia, kad šiuo turtu negali būti užtikrintas skolos grąžinimas. Antstolio žinioje yra duomenų, kad tarp skolininkės ir jos lėšas administruojančio banko nuo 2004-05-17 galioja kreditavimo sutartis Nr.151, pagal kurią esamos ir būsimos lėšos yra įkeistos bankui. Šie faktiniai duomenys patvirtina tai, kad antstolis pagrįstai turėjo įsitikinimus, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja sprendimo neįvykdymo riziką.

22Antstolis taip pat nesutinka su tuo, jog skolininkas yra pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, o jų vykdymui nėra grėsmės, kadangi balanso duomenys nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad skolininko padėtis yra gera. Vien tai, kad šiuo metu skolininko veikla sąlyginai yra pelninga, dar nereiškia, kad neegzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

23Antstolis prieštaraudamas skolininko teiginiams dėl turto arešto nurodo, kad skolininkas akivaizdžiai painioja laikinųjų apsaugos priemonių institutą su vykdymo procesu. Išieškotojas antstoliui yra pateikęs vykdytiną dokumentą, todėl antstolio kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0047/12/02348 dėl skolos išieškojimo, o ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

24Vykdymo proceso metu skola išieškoma iš skolininkui priklausančio turto vadovaujantis CPK 665 str. Todėl areštas buvo teisėtai taikytas skolininko piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose.

25Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0047/12/02348 areštavus skolininkei priklausančias lėšas -500.000 Lt nurodytais pinigais įvyko išieškotojos reikalavimų užtikrinimas. Todėl vykdomojoje byloje Nr.0047/11/01145 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Vėtrūna“ turtui išieškotojos RAB „ASF“ naudai, 2012-11-21 patvarkymu buvo pakeistas turto aprašas ir areštas daliai turto panaikintas, todėl išieškotojos naudai nėra pritaikyta dviguba apsauga, kaip teigia savo skunde skolininkė.

26Dėl kitų ginčijamų patvarkymų teisėtumo antstolio teigimu skolininkė skundžiasi nepagrįstai. Nes dėl draudimo perleisti turtines teises Nr. 036-9951, patvarkymas dėl dalies skolininkės kasoje esančių piniginių lėšų arešto Nr.036-9952 ir patvarkymas dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles Nr. 036-9961 yra neteisėti. Patvarkymu dėl draudimo perleisti turtines teises Nr. 036-9951 buvo areštuotas skolininkės turtinės teisės į jai priklausančias ar ateityje priklausysiančias pinigų sumas iš kitų asmenų (patvarkymo 1 punktas). Kiti patvarkymo reikalavimai yra išvestiniai, todėl skolininkės teiginys, jog buvo pažeista išieškojimo tvarka yra visiškai nepagrįstas. Taip pat patvarkymas dėl dalies kasoje esančių lėšų arešto Nr. 036-9952 bei patvarkymas dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles Nr. 036-9961 taipogi nėra draudžiamas procesinis veiksmas, kadangi šiuo veiksmu buvo siekiama gauti duomenis apie Lietuvos kariuomenės išmokamas sumas skolininkei.

272012-11-15 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį ir sustabdė vykdymo veiksmus. Antstolis 2012-11-19 patvarkymu vykdymo veiksmus sustabdė. Vykdymo veiksmai nevykdomi.

28Skolininkės nurodomų patvarkymų dėl draudimo perleisti turtines teises Nr. 036-9951, dėl dalies skolininkės kasoje esančių piniginių lėšų arešto Nr.036-9952 ir dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles Nr. 036-9961 panaikinimui nėra pagrindo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-11-15 nutartimi neįpareigojo antstolio panaikinti taikytą skolininko turto arešto dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-02-13 sprendimo vykdymo. Skolininkei UAB „Vėtrūna“ priklausančioms banko sąskaitoms buvo taikytas dalinis apribojimas, t.y. areštuota mažiau nei pusė skolos, o likusios skolos areštas atidėtas 10 dienų (iki 2012 -11 -23). Bankui į antstolio depozitinę sąskaitą pervedus 500.000 Lt, apribojimai skolininkės sąskaitoms buvo panaikinti, po ko skolininkė savo veikai galėjo laisvai disponuoti jos sąskaitoje likusiomis piniginėmis lėšomis, kurių suma sudarė daugiau kaip 1.600.000 Lt.

29Antstolis vadovaudamasis CPK 628 str. 3 d., kuriame nurodyta, kokius veiksmus gali atlikti antstolis, sustabdžius vykdomąją bylą, neturėdamas prievolės naikinti arešto skolininko turtui, arešto nenaikino, nes vykdydamas prievolę turi užtikrinti, kad šis turtas nebūtų apsunkintas ar perleistas kitiems asmenims, o taip pat negali grąžinti skolininkės prašomas pinigines lėšas.

30Antstolis Vaidas Drungilas prašo atsisakyti patenkinti UAB „Vėtrūna“ skundą dėl antstolio veiksmų.

31Išieškotojas RUAB „ASF“ skundo prašo netenkinti nes su skolininkės UAB „Vėtrūna“ skunde išdėstytais reikalavimais nesutinka visa jų apimtimi. (b.l. 60-63, 77).

32Skolininkės UAB „Vėtrūna“ skundas netenkintinas.

33Iš pareiškėjo UAB „Vėtrūna“ skundžiamų antstolio veiksmų, vykdomosios bylos Nr. 0047/12/02348 faktinių duomenų, matyti, kad antstolio Vaido Drungilo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0047/12/02348 pradėta pagal Vilniaus apygardos teismo 2012-11-08 vykdomąjį raštą Nr. 2-1927-340/2012 dėl 1.026.591,50 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Vėtrūna“ išieškotojo restruktūrizuojamos UAB „ASF“ naudai.

34Antstolis Vaidas Drungilas nepažeisdamas CPK 56 str. 2 d., LR CK 2.140 str. numatytų reikalavimų priėmė įgalioto RUAB „ASF“ bendrųjų reikalų direktoriaus B. Augulio pateiktą vykdomąjį dokumentą. CPK 56 str. 2 d. normoje nurodyta kas gali atstovauti juridinius asmenis teisme, tačiau šis straipsnis nedraudžia juridinio asmens vadovui įgalioti savo darbuotoją pateikti vykdytiną dokumentą antstoliui bei atlikti kitus veiksmus ne teisme. Be to, B. Augulis yra RUAB „ASF“ bendrųjų reikalų direktorius, todėl laikytina, jog vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti pateikė pats išieškotojas, o ne jo atstovas, kurio institutas numatytas CPK 599 str.

35CPK 658 str. 2 d. norma numato galimybę antstoliui vykdomojoje byloje, tais atvejais, kad skolininkas gali turtą paslėpti, įteikus ar atsiuntus raginimą, areštuoti skolininko turtą. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos minėtą turto arešto taikymą, kartu nustato ir šios priemonės taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – areštas gali būti taikomas tik tuo atveju, jei yra pavojus, jog nesiėmus šios priemonės, skolininkas gali turtą paslėpti. Taikydamas turto areštą antstolis neprivalo turėti įrodymų, jog yra pavojus turtą paslėpti. Pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Šiuo atveju pagrindas buvo, nes išieškojimas vyksta dėl didelės pinigų sumos, kas objektyviai padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Be to, iš antstolio turimų duomenų apie skolininko turto areštą matyti, kad teismai skolininko turtui taikė penkis areštus. Visas turto arešto mastas neskaitant skolos išieškotojui yra net 1.712.820,14 Lt.

36Be to, matyti, kad skolininko turto areštą taikė net penki teismai. Be išieškotojo reikalavimo 1.026.591,50 Lt, turto areštas skolininko turtui taikytas kreditoriaus UAB „Virklund sport“ reikalavimų užtikrinimui 1.208.615,05 Lt sumai užtikrinti, kreditoriaus UAB „LORO“ reikalavimų 54.909,8 Lt užtikrinimui, kreditoriaus UAB „Elektros darbai“ reikalavimų 356.671,29 Lt sumai užtikrinti, kreditoriaus Yglė“ reikalavimų 92.624 Lt sumai užtikrinimui, visas turto areštas neskaitant skolos išieškotojo 1.712.820,14 Lt. Be to, kai kurie nekilnojamojo turto objektai yra ir įkeisti. Tai reiškia, kad šiuo turtu negali būti užtikrintas skolos grąžinimas. Antstolio žinioje yra duomenų, kad tarp skolininkės ir jos lėšas administruojančio banko nuo 2004-05-17 galioja kreditavimo sutartis Nr.151, pagal kurią esamos ir būsimos lėšos yra įkeistos bankui. Šie faktiniai duomenys patvirtina tai, kad antstolis pagrįstai turėjo įsitikinimus, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja sprendimo neįvykdymo riziką.

37Iš to kas paminėta matyti, kad skolininkės turtinė padėtis nėra gera, skola didelė, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, todėl pagrįstai buvo taikomas turto areštas skolininkės UAB „Vėtrūna“ turtui.

38Iš pateikto skundo ir prie jo pridėtų dokumentų taip pat negalima daryti vienareikšmės išvados, jog skolininkas yra pajėgus vykdyti skolinius įsipareigojimus, o jų vykdymui nėra grėsmės. Nes iš skolininko pateikto balanso matyti, kad didelę dalį ilgalaikio turto sudaro investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 31.756.997 Lt bei paskolos šioms įmonėms 30.984,399 Lt. Duomenų apie pelningas investicijas į šias įmones skolininkė nepateikė. Duomenų apie UAB „Vėtrūna“ skolininkai yra mokūs ir sugebės įvykdyti prievoles taip pat nėra. UAB „Vėtrūna“ per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 65.681.913,0 Lt iš kurių didelė dalis yra skolos kredito įstaigoms 24.866.902,0 Lt bei tiekėjams 15.135.904,0 Lt. Nepateiktas įmonės vadovo aiškinamasis raštas, pinigų srautų ataskaita, išsamūs duomenys apie debitorines ir kreditorines skolas, turimo turto sudėtį bei šiam turtui taikytus apsunkinimus ir pan., todėl nėra jokio pagrindo laikyti, kad skolininko padėtis yra gera, jog neegzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

39Negalima nesutikti su antstolio pareikštais prieštaravimais į skolininko teiginius dėl turto arešto ir laikinųjų apsaugos priemonių instituto painiojimo vykdymo procese. Išieškotojas antstoliui yra pateikęs vykdytiną dokumentą, todėl antstolio kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0047/12/02348 dėl skolos išieškojimo, o ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

40Vykdymo proceso metu skola išieškoma iš skolininkui priklausančio turto vadovaujantis CPK 665 str. Todėl areštas buvo teisėtai taikytas skolininko piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigose.

41Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0047/12/02348 areštavus skolininkei priklausančias lėšas - 500.000 Lt nurodytais pinigais buvo vykdomas išieškotojos reikalavimų užtikrinimas. Todėl vykdomojoje byloje Nr.0047/11/01145 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Vėtrūna“ turtui išieškotojos RUAB „ASF“ naudai, 2012-11-21 patvarkymu buvo pakeistas turto aprašas ir areštas daliai turto panaikintas, todėl išieškotojos naudai nėra pritaikyta dviguba apsauga, kaip teigia savo skunde skolininkė bei teisme palikė atstovas.

42Dėl kitų ginčijamų patvarkymų teisėtumo antstolio teigimu skolininkė skundžiasi nepagrįstai. Nes dėl draudimo perleisti turtines teises Nr. 036-9951, patvarkymas dėl dalies skolininkės kasoje esančių piniginių lėšų arešto Nr.036-9952 ir patvarkymas dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles Nr. 036-9961 yra neteisėti. Patvarkymu dėl draudimo perleisti turtines teises Nr. 036-9951 buvo areštuotas skolininkės turtinės teisės į jai priklausančias ar ateityje priklausysiančias pinigų sumas iš kitų asmenų (patvarkymo 1 punktas). Kiti patvarkymo reikalavimai yra išvestiniai, todėl skolininkės teiginys, jog buvo pažeista išieškojimo tvarka yra visiškai nepagrįstas. Taip pat patvarkymas dėl dalies kasoje esančių lėšų arešto Nr. 036-9952 bei patvarkymas dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles Nr. 036-9961 taipogi nėra draudžiamas procesinis veiksmas, kadangi šiuo veiksmu buvo siekiama gauti duomenis apie Lietuvos kariuomenės išmokamas sumas skolininkei.

432012-11-15 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį ir sustabdė vykdymo veiksmus. Antstolis 2012-11-19 patvarkymu vykdymo veiksmus sustabdė. Vykdymo veiksmai nevykdomi.

44Skolininkės nurodomų patvarkymų dėl draudimo perleisti turtines teises Nr. 036-9951, dėl dalies skolininkės kasoje esančių piniginių lėšų arešto Nr.036-9952 ir dėl draudimo skolininkui vykdyti prievoles Nr. 036-9961 panaikinimui nėra pagrindo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-11-15 nutartimi neįpareigojo antstolio panaikinti taikytą skolininko turto arešto dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-02-13 sprendimo vykdymo. Skolininkei UAB „Vėtrūna“ priklausančioms banko sąskaitoms buvo taikytas dalinis apribojimas, t.y. areštuota mažiau nei pusė skolos, o likusios skolos areštas atidėtas 10 dienų (iki 2012 -11 -23). Bankui į antstolio depozitinę sąskaitą pervedus 500.000 Lt, apribojimai skolininkės sąskaitoms buvo panaikinti, po ko skolininkė savo veikai galėjo laisvai disponuoti jos sąskaitoje likusiomis piniginėmis lėšomis, kurių suma sudarė daugiau kaip 1.600.000 Lt.

45Antstolis vadovaudamasis CPK 628 str. 3 d., kuriame nurodyta, kokius veiksmus gali atlikti antstolis, sustabdžius vykdomąją bylą, neturėdamas prievolės naikinti arešto skolininko turtui, arešto nenaikino, nes vykdydamas prievolę turi užtikrinti, kad šis turtas nebūtų apsunkintas ar perleistas kitiems asmenims, o taip pat negali grąžinti skolininkės prašomas pinigines lėšas.

46Teismas, vadovaudamasis LR CPK 510 str., 513 str.

Nutarė

47Atsisakyti patenkinti UAB „Vėtrūna“ skundą dėl antstolio veiksmų.

48Nutartis gali būti skundžiama nuo jos įteikimo dienos per septynias dienas Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė,... 2. Pareiškėjas UAB „Vėtrūna“ skundžia antstolio Vaido Drungilo veiksmus... 3. Pareiškėjas nurodo, kad 2012-11-13 antstolis Vaidas Drungilas priėmė... 4. 2012 11 14 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi c. b. Nr. 3 P-2233/2012... 5. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis Vaidas Drungilas sužinojęs, kad UAB... 6. 2012 11 14 antstolis surašė 18 patvarkymų, kurių kiekvienu areštavo... 7. 2012-11-16 Pareiškėjas kreipėsi į antstolį su prašymu atšaukti priimtus... 8. 2012-11-19 antstolis Vaidas Drungilas priėmė patvarkymą Nr.036-10133, kuriuo... 9. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis Vaidas Drungilas priimdamas vykdymui... 10. Kadangi antstolis priėmė vykdymui dokumentą pažeisdamas CPK 651 str.... 11. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis nepagrįstai taikė CPK 658 str. 2 d.... 12. Ginčijamu atveju antstolis visiškai neatsižvelgė nei į CPK 658 str. 2 d.... 13. Pareiškėjo nuomone antstolis pažeisdamas CPK 145 str. 2 d. normas antrą... 14. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis pažeidė CPK 624 str. 2 d. 3 p. ir 8 p.,... 15. Antstolis pažeidė formuojamą teismų praktiką, proporcingumo, ekonomiškumo... 16. 2012-11-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi antstolis įpareigotas... 17. Pareiškėjas UAB „Vėtrūna“ vadovaudamasis CPK 510 str. prašo panaikinti... 18. 1. 2012-11-13 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; 2. 2012-11-13... 19. Antstolis Vaidas Drungilas Patvarkymu dėl pateikto skundo nurodė, kad su... 20. Antstolis areštuodamas skolininko UAB „Vėtrūna“ turtą, vadovavosi CPK... 21. Be to, visas įmonės nekilnojamasis turtas skirtingų teismų yra areštuotas,... 22. Antstolis taip pat nesutinka su tuo, jog skolininkas yra pajėgus vykdyti savo... 23. Antstolis prieštaraudamas skolininko teiginiams dėl turto arešto nurodo, kad... 24. Vykdymo proceso metu skola išieškoma iš skolininkui priklausančio turto... 25. Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0047/12/02348 areštavus... 26. Dėl kitų ginčijamų patvarkymų teisėtumo antstolio teigimu skolininkė... 27. 2012-11-15 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį ir sustabdė... 28. Skolininkės nurodomų patvarkymų dėl draudimo perleisti turtines teises Nr.... 29. Antstolis vadovaudamasis CPK 628 str. 3 d., kuriame nurodyta, kokius veiksmus... 30. Antstolis Vaidas Drungilas prašo atsisakyti patenkinti UAB „Vėtrūna“... 31. Išieškotojas RUAB „ASF“ skundo prašo netenkinti nes su skolininkės UAB... 32. Skolininkės UAB „Vėtrūna“ skundas netenkintinas.... 33. Iš pareiškėjo UAB „Vėtrūna“ skundžiamų antstolio veiksmų,... 34. Antstolis Vaidas Drungilas nepažeisdamas CPK 56 str. 2 d., LR CK 2.140 str.... 35. CPK 658 str. 2 d. norma numato galimybę antstoliui vykdomojoje byloje, tais... 36. Be to, matyti, kad skolininko turto areštą taikė net penki teismai. Be... 37. Iš to kas paminėta matyti, kad skolininkės turtinė padėtis nėra gera,... 38. Iš pateikto skundo ir prie jo pridėtų dokumentų taip pat negalima daryti... 39. Negalima nesutikti su antstolio pareikštais prieštaravimais į skolininko... 40. Vykdymo proceso metu skola išieškoma iš skolininkui priklausančio turto... 41. Antstolis nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0047/12/02348 areštavus... 42. Dėl kitų ginčijamų patvarkymų teisėtumo antstolio teigimu skolininkė... 43. 2012-11-15 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį ir sustabdė... 44. Skolininkės nurodomų patvarkymų dėl draudimo perleisti turtines teises Nr.... 45. Antstolis vadovaudamasis CPK 628 str. 3 d., kuriame nurodyta, kokius veiksmus... 46. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 510 str., 513 str.... 47. Atsisakyti patenkinti UAB „Vėtrūna“ skundą dėl antstolio veiksmų.... 48. Nutartis gali būti skundžiama nuo jos įteikimo dienos per septynias dienas...