Byla 2A-45-577/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės V. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo 950-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei V. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas 950-oji daugiabučio namo savininkų bendrija nurodė, kad administruoja daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektus, įgyvendindamas daugiabučio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ). Atsakovė yra bendrijos narė, todėl privalo mokėti už teikiamas paslaugas nustatytas įmokas, apmokėti ieškovo nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu. Atsakovė šios pareigos nevykdo, už laikotarpį nuo 2003 m. spalio mėn. iki 2011 m. spalio mėn. yra įsiskolinusi ieškovui 2021,88 Lt sumą. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovės V. K. 2021,88 Lt įsiskolinimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo spendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Apeliantė V. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą moka pagal protingumo ir sąžiningumo kriterijus. 950-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos veikla yra neteisėta nuo jos įregistravimo dienos, nes prieštarauja CK 2.46 str. 4 d. Ieškovo pateikti bendrijos narių ir gyventojų susirinkimo protokolai neatitinka CK 2.90 str. Pasak atsakovės, 2003-11-20 susirinkimo protokolas suklastotas, nes jis apskritai nebuvo rašomas, jame nenurodytas kvorumas, nenurodyta mokesčių mokėjimo tvarka. Atsakovė pažymėjo, kad administravimo mokesčiai bendrijoje žymiai didesni, negu kitose namų bendrijose. Visus mokesčių tarifus nustatė ir patvirtino tam teisės neturinti bendrijos valdyba. Atsakovės teigimu, 2010-04-07 Bendrijos narių apklausos balsų skaičiavimo protokolas taip pat suklastotas. 2010-05-12 laiptinėje pakabintame apklausos balsų skaičiavimo protokole nurodomi kitokie balsų skaičiavimo rezultatai. Atsakovė pažymėjo, kad už kaupiamojo fondo įmokos padidinimą iki 0,3 Lt/m2 balsavo 49 nariai, t.y. mažiau nei pusė butų savininkų, šiam balsavimui patvirtinti neužteko balsų. 2010-08-16 valdybos posėdyje valdyba, neinformavusi bendrijos narių, atliko finansinius skaičiavimus, neturėdama tam įgaliojimų. Taip pat valdyba negalėjo pakeisti CK 4.82 str., t.y. nustatyto bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo išlaidų paskirstymo proporcingumo principo. Bendrijos valdyba vienbalsiai nusprendė, kad už stogo remontą reikės mokėti 21 088,54 Lt. Už stogo remonto darbus butų savininkams nurodoma mokėti nevienodai. Nebuvo pateikta prašyta stogo darbų sąmata ir namo techninės priežiūros aktas, preliminari stogo remonto sąmata. Vėliau už broką užmokėta dar 2800 Lt. 2011-07-18 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 018 pasirašė teisės tam neturėjusi l.e. bendrijos pirmininkės pareigas I. P., nes jos duomenų ir parašo pavyzdžio Registrų centre nebuvo. Už namo šiaurinės dalies siūlių hermetizavimo darbus sumokėta net 15 896,09 Lt. Jokios viešos informacijos apie privalomą pakartotinį (darbai atlikti 2006 m. vasarą) namo siūlių hermetizavimą nebuvo. 2006 metais už pietinės, rytinės, vakarinės namo sienų ir šiaurinės cokolinės dalies siūlių hermetizavimą reikėjo sumokėti 18 000 Lt, iš nurodytos sumos gyventojai sumokėjo 10 000 Lt. 2011-08-02 visuotiniam susirinkimui namo sienos hermetizavimo darbai buvo pateikiami kaip privalomieji, šiame visuotinio susirinkimo protokole nenurodytas nei vienas mokesčių skaičius. Taip pat atsakovė pažymėjo, kadangi bendrija ne pelno siekianti organizacija, delspinigiai gali būti skaičiuojami tik už skolas namą aptarnaujančioms bendrovėms, tokių skolų bendrija neturi, todėl delspinigiai paskaičiuoti neteisėtai. Remdamasi išdėstytais motyvais, atsakovė su ieškiniu nesutiko.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad reikalavimą priteisti 338,68 Lt paskaičiuotus atlyginimus, valstybinio socialinio draudimo mokesčius ieškovas grindė 2003-10-23 įgaliotinių susirinkimo protokolu, 2004-03-19, 2009-09-09 ir 2011-08-02 visuotinio susirinkimo protokolais, kurie nėra nuginčyti, todėl yra privalomi bendrijos nariams. Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad mokesčiai už šiukšlių išvežimą apskaičiuojami pagal faktines sąnaudas, vadovaujantis su šių paslaugų tiekėjais sudarytomis sutartimis. 2003-11-20 bendrijos narių susirinkime buvo nutarta mokesčius už šias paslaugas bendrosios dalinės nuosavybės savininkams padalinti pagal faktiškai gyvenančių asmenų skaičių. Ieškovas už šiukšlių išvežimo paslaugas atsakovei paskaičiavo 88,36 Lt, o atsakovė paskaičiuotos sumos dydžio nepaneigė. Mokesčiai už elektros energiją bendroms namo reikmėms apskaičiuojami pagal faktinį skaitiklio parodymą; už šilumos tinklų eksploataciją mokesčiai paskaičiuojami pagal sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis. Eksploatacijos mokestis skolos susidarymo laikotarpiu nustatytas vadovaujantis 2003-10-23 įgaliotinių susirinkimo protokolu, 2003-11-20, 2011-08-02 visuotinio susirinkimo protokolais, 2011-08-08 valdybos protokolu. Teismas pažymėjo, kad atsakovė, nesutikdama su bendrijos nustatytais tarifais, turėjo teisę juos ginčyti, tačiau šia teise nepasinaudojo. Taip pat pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2006-10-05 visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo įsteigtas bendrijos kaupiamasis fondas, nuspręsta sandarinti gyvenamojo namo išorines sienas, nustatytas įmokų į kaupiamąjį fondą dydis – 0,1 Lt/kv.m. Įmokų tiksliniam remontui į kaupiamąjį fondą skaičiavimo dydis pakeistas 2009-09-09 visuotinio bendrijos susirinkimo sprendimu ir 2010-05-10 bendrijos valdybos sprendimu, nustatant 0,3 Lt/kv.m. įmokos dydį. Įmokos skaičiuojamos proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės teise turimam plotui (CK 4.76 str. ), minėti bendrijos valdymo organų sprendimai nėra nuginčyti, todėl sudaro pagrindą priteisti iš atsakovės 278,38 Lt įsiskolinimą. Pirmosios instancijos teismas nesutiko ir su atsakovės pozicija, kad ji neturi pareigos proporcingai apmokėti už namo siūlių hermetizavimo ir stogo remonto darbus. Teismas nustatė, kad ieškovas su trečiuoju asmeniu 2006-08-22 sudarė Statybos rangos sutartį dėl pastatų, esančių ( - ), namo siūlių hermetizacijos darbų, 2006-09-12 atliktų darbų aktas patvirtina, kad buvo atlikta fasado hermetizacija, atliktų darbų kaina – 18 000 Lt, ši suma ieškovo buvo apmokėta. 2006-10-05 visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo nuspręsta, kad butų savininkai iš šios sumos dengia 10 000 Lt, o mokestis butų savininkams būtų paskaičiuojamas proporcingai nuosavybės daliai. 2010-04-07 bendrijos narių apklausos Nr. 1 balsų skaičiavimo protokolas patvirtina, kad dauguma bendrijos narių pritarė atlikti remonto ar rekonstrukcijos darbus. 2010-08-16 valdybos sprendimu nutarta pasirašyti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl stogo remonto darbų, darbų kaina – 21 968,54 Lt. 2010-12-02 valdybos sprendimu patvirtintas gyventojų įsipareigojimas už stogo remonto darbus apmokėti proporcingai savo daliai. Banko mokėjimo nurodymai patvirtina šios sumos apmokėjimą. 2011-06-13 bendrijos valdybos sprendimu nutarta pasirašyti sutartį su rangos įmone dėl namo siūlių užsandarinimo darbų, darbų kaina – 15 896,09 Lt. Atlikti darbai yra priimti, darbų kaina apmokėta. 2011-08-02 visuotinio susirinkimo nustatyta, kad už namo siūlių remontą moka butų savininkai, 2011-08-08 valdybos sprendimu nustatytas nuosavybės teisei proporcingas apmokėjimas. Dėl stogo remonto ir hermetizacijos darbų yra priimtas bendrijos sprendimas (CK 4.85 str.), atliktų darbų išlaidų dydį patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai, atsakovė ieškovo pateiktų įrodymų nepaneigė (CPK 178 str.). Atsakovės nurodytas argumentas, kad ji turi teisę nemokėti mokesčių, vadovaujantis CK 4.83 str. 4 d., taip pat buvo atmestas kaip nepagrįstas. Bendrijos sprendimai nėra nuginčyti, todėl atsakovei, kaip bendrijos narei, yra privalomi.

6Apeliantė V. K. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Pasak apeliantės, bendrija pažeidė jos, kaip bendrijos narės, teises dalyvauti sprendimų priėmime ir gauti informaciją apie priimtus sprendimus, taip pat piktnaudžiavo savo teise skaičiuoti jai teisingus ir pagristus mokesčius, nes mokesčiai buvo skaičiuojami remiantis ne butų savininkų daugumos nustatytomis įmokomis, o bendrijos įgaliotinių ir bendrijos narių susirinkimo nutarimais, kurie neturi teisinio pagrindo. Apeliantė tvirtina, kadangi ji iš bendrijos nebuvo gavusi nei vieno dokumento, kuris patvirtintų teisingus ir teisėtus mokesčius, kadangi paslaugos buvo teikiamos, todėl mokėjo taip, kaip jai atrodė teisinga ir sąžininga. Dėl atlyginimų ir valstybinio socialinio draudimo – apeliantė tvirtina, kad 338,68 Lt ji nemoka, nes yra viena iš darbdavių, sandorio su bendrijoje dirbančiais darbuotojais nėra sudariusi. Be to, nuo 2003 m. spalio mėnesio nurodoma mokėti pagal faktiškai gyvenančių asmenų skaičių, kas prieštarauja CK 4.82 str. 3 d. Apeliantės nuomone, jai neteisingai priteistas ir 88,36 Lt šiukšlių išvežimo mokestis, nes buvo skaičiuota pagal gyventojų skaičių, kuris buvo nenurodytas. Taip pat apeliantė tvirtina, kad jai be pagrindo priteistas ir elektros bendrojo naudojimo reikmėms mokestis, nes teismas nurodė, kad šis mokestis apskaičiuotas pagal faktinį skaitiklio parodymą, tačiau šis faktas nepagrjstas, kadangi nėra nurodytas tarifas ir suvartotas elektros energijos kiekis. Teismo priteistas eksplotacijos mokestis – 326,60 Lt, taip pat yra neteisingas, nes teismas remiasi 2003-11-20 950-osios DNSB narių susirinkimo protokolu, kuriame nėra nutarimo dėl eksploatacijos mokesčių. Šilumos tinklų eksploatacijos mokestis, apeliantės teigimu, taip pat negalioja, nes pasirašytas asmens, kuris tam neturėjo įgaliojimo. Teismo teiginys, kad už šilumos tinklų eksploataciją mokesčiai paskaičiuojami pagal sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, pasak apeliantės, neturi teisinio pagrindo, nes sutartys teismui nepateiktos. Tikslinio remonto mokestis, apeliantės tvirtinimu, nebuvo svarstytas jokiame susirinkime, todėl irgi priteistas neteisėtai. Išorinių namo siūlių hermetizavimo darbai atlikti bendrijos valdybos sprendimu savavališkai, tokiam sprendimui priimti bendrijos valdyba neturėjo įgaliojimų, sprendimas prieštarauja CK 4.85 str. l d. ir bendrijos įstatų 46 p., todėl priteista suma be teisinio pagrindo. Apeliantė mano, kad stogo remonto darbų mokestis paskirstytas neproporcingai savininko daliai. Apeliantė pažymi, kad ji neginčija pareigos proporcingai apmokėti už namo siūlių hermetizavimo ir stogo remonto darbus, o tik bando įrodyti, kad mokesčiai buvo apskaičiuoti pažeidžiant proporcingumo principą. Be to, apeliantė pažymi, kad ji už registruotus laiškus sumokėjo, tačiau atsakymo ir prašomų dokumentų negavo. Taip pat, apeliantės nuomone, buvo neteisėtai priteisti ir delspinigiai, kadangi bendrija yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, todėl neturi teisės prašyti priteisti delspinigius.

7Ieškovas 950-osios daugiabučio namo savininkų bendrija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad jo reikalavimas yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, o apeliantės dėstomi motyvai nėra pagrįsti. Apeliantė pirmosios instancijos teismui nereiškė jokių priešpriešinių reikalavimų, neginčijo bendrijos organų priimtų sprendimų, kurių pagrindu paskaičiuotos priteistos sumos, vadinasi, šių sprendimų pagrindu paskaičiuotos sumos yra pagrįstos ir teisėtai priteistos. Apeliantės motyvas apie priskaičiuotus atlyginimus, valstybinio socialinio draudimo mokesčius yra atmestinas, kadangi ji, kaip neteisingai teigia apeliaciniame skunde, nėra bendrijoje dirbančių asmenų darbdavys, nes darbo sutartys sudarytos tarp bendrijos ir joje dirbančių asmenų, o pačios pareigybės ir darbo užmokesčio dydžiai nustatyti bendrijos sprendimais, kurie yra galiojantys. Ieškovo vertinimu, atmestini ir apeliantės argumentai dėl tenkančios mokėti dalies už šiukšlių išvežimą, kadangi yra galiojantys sprendimai dėl tokio mokesčio dydžio nustatymo. Taip pat ieškovas pažymi, kad apeliantė nepateikė teismui jokių objektyvių duomenų, leidžiančių paneigti ieškovės paskaičiuotą skolą už elektros energiją bendro naudojimo reikmėms, todėl ir šis apeliantės argumentas atmestinas. 950-osios Daugiabučio namo savininkų bendrijos nuo 2003 m. mokėjimo pranešimo pagrindimo eksploatacijos mokesčio dydis nustatytas dar Vilniaus miesto valdybos 1999-07-08 sprendimu Nr. 1283V ir „Žirmūnų valdos“ nutarimu, o po bendrijos įsteigimo patvirtintas 2003-10-23 bendrijos įgaliotinių susirinkime, po to nustatyta tvarka 2011-08-02 patvirtintas visuotiniame bendrijos susirinkime, todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas ir šioje dalyje teisėtas ir paliktinas galioti. Taip pat ieškovas pažymi, kad šilumos tinklų eksploatavimo mokestis skaičiuojamas pagal pateiktas sąskaitas nustatant kiekvieno buto savininkui mokėtiną dalį vadovaujantis LR CK 4.82 str. 3 d., todėl ir šioje dalyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį. Pateiktų bendrijos organų sprendimų pagrindu konstatuotina, kad tikslinio remonto atlikimą patvirtino 2006-10-05, 2009-09-09 visuotiniai bendrijos narių susirinkimai, 2010-04-07 bendrijos nariai ir butų savininkai balsuodami raštu, 2010-05-10 valdyba. Ieškovas tvirtina, kad dėl gyvenamojo namo išorinių siūlų hermetizavimo nuspręsta 2006-09-11, 2009-09-09 visuotiniuose susirinkimuose, 2010-04-07 balsuojant raštu, 2010-05-10 valdybos posėdyje. Klausimas dėl stogo remonto išspręstas 2009-09-09 Visuotinio bendrijos narių susirinkimo, vėliau šiuo klausimu buvo priimti atitinkami sprendimai 2010-04-07 balsuojant raštu ir 2010-08-16, 2010-12-02 valdybos posėdžiuose. Taigi dėl visų apeliantei priteistų sumų yra priimti galiojantys ir teisėti bendrijos organų sprendimai, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovės pozicija, kad bendrija neturi teisės nustatyti delspinigius už pavėluotus mokėjimus.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

10Tarp šalių ginčas iš esmės kilo dėl to, kad atsakovė, būdama ieškovo 950-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos narė, atsisako mokėti už teikiamas paslaugas nustatytas įmokas, ieškovo nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ir tvarkymu.

11Apeliantė yra buto, esančio ( - ), savininkė ir bendrijos narė, ginčo dėl to nėra. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2021,88 Lt įsiskolinimą, susidariusį už laikotarpį nuo 2003 m. spalio mėn. iki 2011 m. spalio mėn. (t. 1, b.l. 63). Ieškovo reikalavimas priteisti iš apeliantės nuo 2003 metų spalio mėnesio iki 2011 metų spalio mėnesio susidariusį 2021,88 Lt įsiskolinimą, kurį sudaro 338,68 Lt paskaičiuoti atlyginimai, valstybinis socialinis draudimas, 88,36 Lt šiukšlių išvežimo mokestis, 116,70 Lt elektros energijos bendro naudojimo reikmėms apmokėjimas, 326,60 Lt eksploatacijos mokestis, 429,59 Lt šilumos tinklų eksploatacija, 278,37 Lt tikslinis remontas, 170,75 Lt išorinių namo siūlių hermetizavimas, 243,34 Lt stogo remontas, 1,62 Lt registruoti laiškai, 27,87 Lt delspinigiai, vadovaujantis LR CPK 12 str., 178 str. nuostatomis, yra pagrįstas pateiktais rašytiniais įrodymais.

12Daugiabučio namo patalpų savininkas turi pareigą padengti išlaidas bendram turtui prižiūrėti ir išlaikyti, mokesčiams, rinkliavoms sumokėti, jeigu bendraturčiai nėra susitarę kitaip ar įstatymai nenumato ko kita (CK 4.86 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-05-12 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-579/2003). Taigi bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Pažymėtina, kad visos ieškovo pateiktos ( - ) gyvenamojo namo administravimo ir eksploatavimo išlaidos nuo 2003 metų yra pagrįstos visuotinių susirinkimų, įgaliotinių susirinkimo ar valdybos protokolais, atliktų darbų aktais, banko mokėjimo nurodymais arba atitinkamomis sutartimis su trečiaisiais asmenimis, nenustatyta, jog visuotinių bendrijos narių susirinkimuose priimti nutarimai būtų priimti nesant kvorumo, atsakovės nurodytos aplinkybės apie protokolų klastojimus, neteisingai skaičiuotus mokesčius buvo svarstytos įvairiose institucijose ir buvo atmestos kaip nepagrįstos (t. 1, b.l. 199-240). Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad kol bendrijos sprendimai nėra nuginčyti, tol jie yra privalomi bendrijos nariams (Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnis). Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad ji, nesutikdama su bendrijos nustatytais tarifais, turėjo teisę juos ginčyti, tačiau šia teise nepasinaudojo. Pirmosios instancijos teismas detaliai išdėstė, kuo yra pagrįsti visi ginčijami mokesčiai, todėl apeliacinės instancijos teismas, iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentacija, nekartoja pirmosios instancijos teismo motyvų.

13Pažymėtina, kad apeliantė pirmosios instancijos teismui nereiškė jokių priešpriešinių reikalavimų, neginčijo bendrijos organų priimtų sprendimų, kurių pagrindu paskaičiuotos priteistos sumos, vadinasi, šių sprendimų pagrindu paskaičiuotos sumos yra pagrįstai ir teisėtai priteistos.

14Apeliantė apeliaciniame skunde kelia klausimus dėl jos neinformavimo apie bendrijos susirinkime nustatytus mokesčius, kad apskaičiuojant mokestį už elektros energiją bendroms namo reikmėms nebuvo pateiktas tarifas ir suvartotos elektros energijos kiekis, nors elektros bendrojo naudojimo reikmėms mokestis skaičiuojamas pagal faktinį skaitiklio parodymą, kad nebuvo pateiktos sutartys su trečiaisiais asmenimis, pagal kurias skaičuojamas šilumos tinklų eksploatacijos mokestis. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė, pažeisdama LR CPK 306 str. 2 d. reikalavimus, skundą grindžia aplinkybėmis ir motyvais, kurie nebuvo nurodyti pirmosios instancijos teisme, todėl jie apeliacinės instancijos teismo nevertinami.

15Pažymėtina, kad dauguma apeliaciniame skunde dėstomų motyvų yra abstraktaus pobūdžio, nepagrįsti rašytiniais įrodymais. Apeliantė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismo priteista skola yra neteisinga, tačiau nepateikia jokių objektyvių įrodymų šiai aplinkybei pagrįsti. Civiliniame procese galioja rungimosi principas, t.y. kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12 str., 178 str.). Ieškovas byloje pateikė įrodymus, pagrindžiančius sumas, kurios buvo paskačiuotos. Tuo tarpu atsakovė, ginčydama visas ieškovo nurodytas sumas, nepateikė jos teiginius patvirtinančių įrodymų, nors tokią teisę ir pareigą jai buvo išaiškinęs pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina, kad tokie įrodymai nepateikti ir apeliacinės instancijos teismui.

16Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 320, 327, 329 - 330 str.). Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliantės apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas.

17Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas pateikė 2012-05-27 mokėjimo nurodymą dėl 2100 Lt už konsultaciją dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą bei atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (t. 2, b. l. 52-53). CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas, į suteiktos pagalbos pobūdį (atsiliepimas į apeliacinį skundą ir konsultacija), bylos sudėtingumą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, daro išvadą, kad ieškovo prašoma priteisti advokato pagalbos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme išlaidų suma (2100 Lt) yra nepagrįsta, todėl mažintina iki 500 Lt.

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovės V. K. (a.k. ( - ) ieškovo 950-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos (į.k. 126287882) naudai 500 (penkis šimtus) litų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas 950-oji daugiabučio namo savininkų bendrija nurodė, kad... 4. Apeliantė V. K. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad už... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. sprendimu... 6. Apeliantė V. K. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 7. Ieškovas 950-osios daugiabučio namo savininkų bendrija atsiliepimu į... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Tarp šalių ginčas iš esmės kilo dėl to, kad atsakovė, būdama ieškovo... 11. Apeliantė yra buto, esančio ( - ), savininkė ir bendrijos narė, ginčo dėl... 12. Daugiabučio namo patalpų savininkas turi pareigą padengti išlaidas bendram... 13. Pažymėtina, kad apeliantė pirmosios instancijos teismui nereiškė jokių... 14. Apeliantė apeliaciniame skunde kelia klausimus dėl jos neinformavimo apie... 15. Pažymėtina, kad dauguma apeliaciniame skunde dėstomų motyvų yra... 16. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos... 18. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti... 20. Priteisti iš atsakovės V. K. (a.k. ( - ) ieškovo 950-osios daugiabučio namo...