Byla Ik-2589-624/2011
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Dalios Višinskienės (pranešėja), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui A. P., atsakovo atstovui I. J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. K. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Vilniaus AVMI), vykdydama Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) 2010 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. S-49 (7-426/2009), atliko pakartotinį pareiškėjo D. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2005-2007 m. laikotarpio gyventojų pajamų mokesčių (toliau – ir GPM) apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimą.

5Pakartotinio patikrinimo metu, išnagrinėjus pareiškėjo su fiziniais asmenimis ir Estijos kompanija „Icegold OU“ vykdytus elektroninių pinigų pirkimo-pardavimo sandorius, taip pat pajamas, gautas iš kompanijų „Fonbet Corporation“, „Paytech Internacional“, „Gateway Payment Solutions“, bei šioms pajamoms gauti patirtas išlaidas, įvertinus tai, kad pakartotinio patikrinimo metu pareiškėjas nurodė, jog visos gautos lėšos buvo naudojamos pokerio lošimui, t. y. pinigai visą laiką buvo pervedami ir gaunami iš užsienio kompanijų, užsiimančių internetinių žaidimų ir lošimų organizavimu, visos 2005-2007 metais pareiškėjo iš užsienio kompanijų, taip pat fizinių asmenų už elektroninius pinigus gautos pajamos priskirtos pajamoms, gautoms iš azartinių lošimų. Pareiškėjo azartinių lošimų pajamos ir išlaidos pakartotinio patikrinimo metu apskaičiuotos pagal pareiškėjo asmeninių banko sąskaitų išrašų duomenis, neatsižvelgiant į ankstesnio patikrinimo metu pareiškėjo pateiktą kompanijos „Electra Works Limited“ 2009 m. gegužės 10 d. pažymą kurioje, nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo sąskaitoje bendra indėlio suma (t. y. pareiškėjo pervesta suma) sudarė 180890,84 JAV dolerių (arba 459300 Lt), o į jo sąskaitą pervestų pinigų (t. y. pareiškėjui pervestų pinigų) suma – 403733,74 JAV dolerius (arba 1025120 Lt) (kompanijos „Electra Works Limited“ 2010 m. sausio 18 d. pažymoje nurodyta, kad „Paytech Internacional“, iš kurios pareiškėjas gavo apmokėjimą yra kompanijos „Electra Works Limited“ dukterinė bendrovė).

62010 m. rugpjūčio 12 d. Vilniaus AVMI surašė patikrinimo aktą Nr. (21.26)-04-77-49 (toliau – ir Patikrinimo aktas), kuriame nurodė, kad kitų dokumentų, turinčių juridinę galią ir patvirtinančių gautas pajamas bei patirtas išlaidas, pareiškėjas nepateikė, todėl, Vilniaus AVMI, įvertinusi pareiškėjo asmeninių banko sąskaitų išrašus, nurodė, kad pareiškėjas:

  • 2005 metais gavo 37094 Lt azartinių lošimų pajamų (32284 Lt iš „Icegold OU“, 4810 Lt iš fizinių asmenų) ir patyrė 43074 Lt išlaidų (12399 Lt dėl sandorių su „Icegold OU“, 30675 Lt dėl sandorių su fiziniais asmenimis). Rezultatas – 5980 Lt nuostolio;
  • 2006 metais gavo 933415 Lt azartinių lošimų laimėjimų pajamų (860465 Lt iš „Icegold OU“, 38422 Lt iš fizinių asmenų, 34528 Lt iš „Fonbet Corporation“) bei patyrė 813532 Lt išlaidų (497279 Lt dėl sandorių su „Icegold OU“, 316253 Lt dėl sandorių su fiziniais asmenimis). Rezultatas – 119883 Lt pelno;
  • 2007 metais gavo 1240044 Lt azartinių lošimų laimėjimų pajamų (27617 Lt iš „Icegold OU“, 1946 Lt iš fizinių asmenų, 453339 Lt iš „Fonbet Corporation“, 757142 Lt iš „Paytech International“) ir patyrė 1084313 Lt išlaidų azartiniams lošimams (166865 Lt dėl sandorių su fiziniais asmenimis, 141189 Lt dėl sandorių su „Fonbet Corporation“, 81086 Lt dėl sandorių su „Gateway Payment Solutions“, 169686 Lt dėl sandorių su „Money Gram“, 525487 Lt dėl sandorių su „Western Union“). Rezultatas – 155731 Lt pelno.

7Vilniaus AVMI, remdamasi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 straipsnio 14 dalies, 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 25 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdama į pareiškėjui už atitinkamus mokestinius laikotarpius taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį, už 2005 metus GPM pareiškėjui neapskaičiavo, už 2006 metus apskaičiavo 33396 Lt papildomai į biudžetą mokėtiną GPM sumą, už 2007 metus – 41011 Lt GPM sumą (3314 Lt didesnė nei pirminio patikrinimo metu). Iš viso pakartotinio patikrinimo metu Vilniaus AVMI pareiškėjui apskaičiavo 74407 Lt (33396 Lt + 41011 Lt) GPM, tačiau įvertinusi pareiškėjo sumokėtą 33396 Lt GPM sumą nustatė mokėtiną 41011 Lt (74407 Lt - 33396 Lt) GPM sumą. Už laiku nesumokėtą GPM, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 96 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir įvertinus pareiškėjo sumokėtas mokesčio sumas, apskaičiavo 24574,35 Lt GPM delspinigių.

8Vilniaus AVMI 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. (21.26)-256-255 dėl patikrinimo akto Nr. (21.26)-04-77-49 tvirtinimo (toliau – ir Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo) patvirtino pareiškėjui papildomai apskaičiuotą 74407 Lt GPM ir 24574 Lt GPM delspinigius bei paskirtą 10 proc., t. y. 4101 Lt GPM baudą.

9Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI; Inspekcija; atsakovas) 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 68-283 (toliau – ir VMI 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimas) patvirtino 2010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus AVMI sprendimą Nr. (21.26)-256-255, kuriuo pareiškėjui papildomai apskaičiuotas 74407 Lt GPM ir 24574 Lt GPM delspinigiai bei paskirta 10 proc., t. y. 4101 Lt GPM bauda.

10Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu, su skundu kreipėsi į MGK ir prašė šį sprendimą panaikinti.

11MGK, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2011 m. kovo 16 d. sprendimu nusprendė VMI 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą patvirtinti.

12II.

13Pareiškėjas D. K. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti: 1) MGK 2011 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. S-56 (7-16/2011); 2) VMI 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 68-283; 3) Vilniaus AVMI 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. (21.26)-256-255.

14Skunde nurodė, kad su mokesčių administratorių ir MGK sprendimais nesutinka. Pažymėjo, jog MGK netinkamai įvertino įrodymus iš azartinių lošimų gautoms pajamoms ir išlaidoms pagrįsti, todėl nepagrįstai pripažino, jog mokestinio patikrinimo metu apskaičiuoti papildomai mokėtini mokesčiai ir su jais susijusios sumos nuo iš azartinių lošimų gautų pajamų yra teisingos. Mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratorius nustatė, kad pareiškėjas iš savo turimų sąskaitų AB „Swedbank“ skirtinga valiuta pervedinėjo pinigus kompanijai „Icegold Ou“ į tame pačiame banke kompanijos turimą sąskaitą bei nuo 2006 m. pervesdavo ir gaudavo pinigines lėšas iš užsienio kompanijų „Fonbet Corporation“, „Paytech International“ ir „Gateway Payment Solutions“. Šios lėšos buvo naudojamos išimtinai tik pokerio lošimui, t. y. pinigai visą laiką buvo pervedinėjami ir gaunami iš užsienio kompanijų, kurios užsiima internetinių žaidimų ir lošimų organizavimu, todėl visas iš šių šaltinių gautas pajamas mokesčių administratorius priskyrė prie pajamų, gautų iš azartinių lošimų. Teigė, jog mokesčių administratorius, apskaičiuodamas iš azartinių lošimų gautas pajamas ir patirtas išlaidas iš kompanijos „Paytech International“, nevertino pareiškėjo pateiktos „Electra Works Limited“ pažymos, kuri yra tinkamas įrodymas jo pajamoms ir išlaidoms pagrįsti, todėl nuo iš azartinių lošimų per šią kompaniją gautų pajamų mokėtini mokesčiai buvo paskaičiuoti neteisingai. Nurodė, jog mokestinio ginčo metu centrinis mokesčių administratorius savo sprendime pripažino, kad jokie norminiai aktai nenustato, kokiais dokumentais turi būti grindžiamos patirtos azartinių lošimų išlaidos, nes MAĮ ir mokesčių įstatymai neapibrėžia įrodymų sąvokos ir nenustato įrodinėjimo priemonių. Be to, mokesčių administratorius pabrėžė, kad išlaidas ir pajamas įrodantys dokumentai turi būti tokie, kad leistų tiksliai ir vienareikšmiškai nustatyti, kada, kokias ir kokio dydžio išlaidas, susijusias su azartiniais lošimais, patyrė gyventojas. Taigi, mokesčių administratorius pripažino, jog banko sąskaitų išrašai nėra vienareikšmiškai pajamų ir išlaidų faktą patvirtinantys įrodymai, todėl daro išvadą, kad mokesčių administratorius mokesčius apskaičiavo neteisingai, nes banko sąskaitų išrašai nebuvo pakankami įrodymai išlaidoms pagrįsti. MGK sprendime nurodė, kad banko sąskaitų išrašai ir „Electra Works Limited“ pažyma yra lygiaverčiai įrodymai, tačiau tai nereiškia, jog duomenų, esančių banko sąskaitų išrašuose ir analizuojamoje pažymoje, neatitikimas yra pakankama sąlyga mokesčių administratoriaus nustatytoms aplinkybėms paneigti. Argumentavo, jog nors tiek pats mokesčių administratorius, tiek MGK pripažino, kad banko sąskaitų išrašų ir „Electra Works Limited“ pažymos įrodomoji galia yra tokia pati, o banko sąskaitų išrašai nėra vienareikšmiškai pajamų ir išlaidų faktą patvirtinantys įrodymai, mokesčiai vis tiek buvo paskaičiuoti remiantis išimtinai tik banko sąskaitų išrašais, kas prieštarauja ne tik logikai, bet ir įrodymų vertinimo teisingumo ir protingumo kriterijams. Manė, jog esant abejonių dėl duomenų tikrumo ir patikimumo, mokesčių administratorius privalo remtis kitais, papildomais įrodymais, įskaitant pareiškėjo paaiškinimais, kurie taip pat laikytini faktines aplinkybes patvirtinančiais įrodymais. Tačiau į jo paaiškinimus nebuvo atsižvelgta, be to, mokesčių administratorius nesiėmė ir jokių priemonių įsitikinti iš azartinių lošimų gautų pajamų ir išlaidų teisingumu. Nors duomenys banko sąskaitų išrašuose ir „Electra Works Limited“ pažymoje skiriasi, tai nesudaro pagrindo teigti, jog banko sąskaitų išrašuose esančios sumos yra teisingos ir atitinkančios tikrovę. Pareiškėjas patikrinimo metu prašė mokesčių administratoriaus atsižvelgti į tai, kad pinigų judėjimas į jo banko sąskaitas tiek, kiek tai susiję su azartiniais lošimais, vykdytais per „Paytech International“, yra netikslus, nes dalis elektroninių pinigų buvo parduodama ir perkama iš fizinių asmenų, kurie pervesdavo juos tiesiai į „Paytech International“ sąskaitą. Taigi, banko sąskaitų išrašai, kuriais rėmėsi mokesčių administratorius, nustatant iš azartinių lošimų gautas pajamas ir išlaidas, kurios buvo vedamos kompanijai „Paytech International“, atvirkščiai, nėra patikimas įrodymas, nes duomenys banko sąskaitų išrašuose yra netikslūs. Kadangi fiziniai asmenys elektroninius pinigus kartais vesdavo tiesiai į „Paytech International“ sąskaitą, laikė, kad „Electra Works Limited“ pažyma patvirtina tikrąją situaciją dėl iš azartinių lošimų gautų pajamų ir patirtų išlaidų, tuo tarpu banko sąskaitų išrašai yra netikslūs ir atspindi neteisingus duomenis apie pareiškėjo azartinių lošimų pajamas, kurios buvo vedamos kompanijai „Paytech International“. Be to, pareiškėjas patikrinimo metu ėmėsi visų įmanomų priemonių, siekiant mokesčių administratoriui padėti nustatyti mokestinės prievolės dydį, patikrinimo metu mokesčių mokėtojas geranoriškai bendradarbiavo, teikė visą reikalingą informaciją, kreipėsi su užklausomis į kompaniją „Paytech International“, taip pat „Icegold Ou“, siekdamas gauti papildomų įrodymų jo gautoms pajamoms ir išlaidoms pagrįsti. Dėl objektyvių priežasčių informacijos apie 2005-2007 metais „Icegold Ou“ elektroninių pinigų sąskaitoje turėtus elektroninius pinigus pateikti nepavyko. „Icegold Ou“ savo veiklą nutraukė 2008 m. sausio 28 d. dėl Estijoje įgyvendinto Pinigų plovimo prevencijos įstatymo, todėl konvertavimo paslaugų ši įmonė jau neteikia daugiau kaip du metus. Įmonė uždarė visas turimas sąskaitas ir nebeatlieka jokių operacijų. Su įmonės atstovais susisiekti nepavyko, nes į mokesčių mokėtojo siųstus užklausimus niekas neatsakė. Pakartotinio mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratoriui buvo pateikti įrodymai, t. y. korespondencija komunikuojant su „Paytech International“, siekiant, kad ši įmonė patvirtintų ginčijamus faktus, tačiau iki pakartotinio mokestinio patikrinimo pabaigos jokių papildomų duomenų gauti nepavyko. Mokesčių administratorius patikrinimo metu buvo informuotas apie nesėkmingą kreipimąsi į „Paytech International“.

15Pareiškėjas taip pat nesutiko, kad „Electra Works Limited” pažyma yra nepatikimas ir nepakankamas įrodymas jo iš azartinių lošimų gautoms pajamoms ir patirtoms išlaidoms pagrįsti. Pažymėjo, jog „Electra Works Limited” pažyma yra juridinę galią turintis įrodymas – dokumentas yra ant oficialaus „Electra Works Limited” blanko ir pasirašytas šią kompaniją atstovaujančio asmens, ji atitinka visus dokumentiniams įrodymams taikomus reikalavimus, yra išversta į lietuvių kalbą, todėl joje nurodytų duomenų nevertinti nebuvo jokio pagrindo. Teigė, jog įrodymų sąvoka yra plati, todėl visi mokesčių mokėtojo pateikti dokumentai, kurie vienaip ar kitaip pagrindžia tam tikrų faktų buvimą turi būti laikomi tinkamais įrodymais. Nėra pagrindo teigti, jog ši „Electra Works Limited“ pažyma neturi įrodomosios galios tik dėl to, kad bendrovė, oficialiai pateikdama informaciją apie mokesčių mokėtojo bendrą indėlio sumą bei į savo sąskaitą pervestų pinigų sumą, pridėjo prierašą, jog negarantuoja ir neprisiima atsakomybės prieš patį mokesčių mokėtoją ar bet kurią trečiąją šalį dėl pateiktų duomenų tikslumo ar pilnumo. Kadangi nėra jokių faktų, kurie leistų abejoti šios užsienio kompanijos pateikta informacija, todėl ir nėra pagrindo šia pažyma nesivadovauti. Minėtas prierašas yra standartinis visuose šios įmonės išduodamuose oficialiuose raštuose, t. y. įmonės bet kokia pateikiama informacija yra formuluojama iš anksto paruoštame tokio paties formato „ElectraWorks Limited“ blanke (toks pats įrašas yra ir kitoje šios įmonės išduotoje pažymoje, patvirtinančioje „Paytech International Limited“ bei „ElectraWorks Limited“ ryšius), tačiau tai nesudaro pagrindo abejoti šios kompanijos teikiamų duomenų tikslumu, nes minėtas prierašas yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepaneigia duomenų tikrumo. Manė, jog pagrindo nevertinti mokesčių mokėtojo pateiktų dokumentų, pagrindžiančių jo azartiniams lošimams gautas pajamas ir patirtas išlaidas, nebuvo pagrindo dar ir dėl to, kad pateikti dokumentai, taip pat kaip ir bankų išrašai, kuriais rėmėsi mokesčių administratorius, turi visus sąskaitos ir operacijų identifikavimui turimus rekvizitus: yra sąskaitos turėtojo vardas, operacijos identifikavimo numeris, tikslus operacijos laikas, paskirtis, statusas, valiuta, suma. Pažymą mokesčių mokėtojas pateikė kaip papildomą įrodymą, nes pirminio patikrinimo metu pateikti internetinėje sistemoje esantys operacijų išrašai buvo pripažinti netinkamais įrodymais dėl neva negalėjimo jų identifikuoti. Mokesčių administratorius nurodė, jog trūksta dokumento pavadinimo, juridinio asmens, suteikusio paslaugas pavadinimo, jo kodo, paslaugų gavėjo pavadinimo bei parašo. Manė, kad internetinėje sistemoje esantys operacijų išrašai nėra neidentifikuojami, kaip teigė mokesčių administratorius, bei atkreipė dėmesį, kad „Electra Works Limited“ pažymoje visi minėtieji rekvizitai yra, tačiau mokesčių administratorius ir MGK šią pažymą vis tiek atmetė kaip netinkamą įrodymą. Akcentavo, jog MGK sprendime nurodo, kad pažymoje esantys duomenys nėra pagrįsti jokiais pirminiais pinigų mokėjimo ir pervedimo dokumentais, neatspindėtas pinigų srautų judėjimas per mokestinį laikotarpį (2007 m.) ir pan., tačiau nevertino internetinėje sistemoje esančių operacijų išrašų, kuriuose minėti duomenys yra. Darė išvadą, kad šioje pažymoje bei internetinėje sistemoje pateiktų operacijų išrašuose pateikti duomenys turėjo būti vertinami, kaip įrodomąją galią turintys dokumentai. Mokesčių administratorius mokesčius, vadovaudamasis tik banko išrašais, apskaičiavo nepagrįstai, nes banko išrašuose esanti informacija dėl pajamų ir išlaidų iš azartinių lošimų gautų per „Paytech International“, yra netiksli. Be to, nors mokesčių administratoriui šioje pažymoje pateikti duomenys pasirodė nepatikimi, tačiau, mokesčių mokėtojo žiniomis, nei pirminio, nei pakartotinio patikrinimo metu Vilniaus AVMI netikrino ir nebandė tikrinti šių duomenų teisingumo. Nesutiko su mokesčių administratoriaus pozicija, jog jis neprivalėjo kreiptis į kompaniją „Electra Works Limited“ dėl pažymoje nurodytų duomenų patvirtinimo ar paneigimo ir manė, kad priešingai, mokesčių administratorius privalėjo ten kreiptis, taip pat, kaip ir kreipėsi į banką dėl duomenų suteikimo. Šiuo atveju neaišku, kodėl mokesčių administratorius manė esant reikalinga kreiptis į banką, tačiau konstatavo, kad kreiptis į kompaniją, per kurią tiesiogiai pareiškėjas gaudavo azartinių lošimų pajamas bei patirdavo išlaidas, bei kuri tiesiogiai kontroliavo jo įplaukas ir išlaidas ir galėtų pateikti tiksliausią informaciją, neprivalo. Manė, kad tokia pozicija yra nepagrįsta, pažeidžianti teisingumo principą, kuris įpareigoja mokesčių administratorių mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas pagrįsti, t. y. pateikti visus faktus, aplinkybes, dokumentus, patvirtinančius, kad tos sumos apskaičiuotos pagrįstai ir teisingai. Mokesčių administratorius nesiėmė priemonių savo apskaičiavimams pagrįsti, o rėmėsi abejotinais įrodymais, kurie, kaip ir pats pripažino, nelaikomi vienareikšmiškai teisingais. Be to, MAĮ įtvirtintas bendradarbiavimo principas įtvirtina mokesčių administratoriaus pareigą bendradarbiauti ir padėti mokesčių mokėtojui, siekiant padėti jam įgyvendinti jo teises ir pareigas. Mokesčių administratorius patikrinimo metu buvo informuotas apie susiklosčiusias aplinkybes bei tai, kad gauti papildomą informaciją pareiškėjui yra sudėtinga, tačiau pats mokesčių administratorius nesiėmė veiksmų bei nesistengė įsitikinti dėl „Electra Works Limited“ pažymoje esančių duomenų teisingumo, o mokestinį patikrinimą užbaigė, surašius sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo neva dėl to, kad pareiškėjas nepateikė papildomų dokumentų, pagrindžiančių jo pajamas ir išlaidas. Dėl to nesutiko su MGK sprendime išdėstyta nuostata, kad nesutampantys duomenys tarp banko sąskaitų išrašų ir „Electra Works Limited“ pažymos nėra privalomas pagrindas mokesčių administratoriui papildomai atlikti tyrimą. Rėmėsi MAĮ 67 straipsniu ir MAĮ 33 straipsnio 1 punktu ir pažymėjo, jog mokesčių administratorius, siekdamas efektyviai vykdyti savo pareigą kontroliuoti mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą turi imtis visų įmanomų priemonių mokesčių apskaičiavimams pagrįsti. Pažymėjo, jog MGK sprendime nenurodė, kokių teisės aktų reikalavimų neatitiko mokesčių mokėtojo pateikti dokumentai. Manė, kad jeigu, mokesčių administratoriaus nuomone, šie įrodymai ir yra nepakankami, mokesčių administratorius privalo imtis priemonių šiems faktams patvirtinti arba paneigti. Kadangi vietos mokesčių administratorius nesiėmė priemonių pažymoje nurodytiems duomenims paneigti arba patvirtinti, laikė, kad pagrindo atmesti šį dokumentą, kaip neturintį įrodomosios galios, nebuvo pagrindo. Nurodė, jog pažymoje nurodyta, kad 2007 metais mokesčių mokėtojo sąskaitoje, kurioje mokėjimai vykdomi per „Paytech International“, buvo įnešti 180 890,84 JAV doleriai ir išimti 403 733,74 JAV doleriai, t. y. pajamos per šią kompaniją sudaro 1 025 120 Lt, o išlaidos – 459 300 Lt, pajamos atėmus išlaidas – 565 820 Lt. Teigė, jog pažymoje nurodyta depozitų suma buvo naudojama išimtinai tik azartiniams lošimams ir niekada nebuvo naudojama pinigų pervedimui kitoms elektroninius pinigus administruojančioms bendrovėms. Tuo tarpu remiantis mokesčių administratoriaus sudaryta lentele (priedas Nr. 2 prie patikrinimo akto Nr. (21.26)-04-77-63)), kuria Vilniaus AVMI vadovavosi apskaičiuodama mokesčius, nurodyta, kad pareiškėjas iš „Paytech International“ gavo tik pajamų, o žaisdamas azartinius lošimus per šią kompaniją, išlaidų nepatyrė. Darė išvadą, kad pareiškėjas 2007 metais, žaisdamas azartinius lošimus, susumavus 2007 m. iš azartinių lošimų gautas pajamas, įskaitant gautas iš „Fonbet Corporation“, „Paytech International“, „Gateway Payment Solution“ ir fizinių asmenų bei azartiniams lošimams patirtas išlaidas, patyrė nuostolį, todėl prievolė mokėti GPM nuo iš azartinių lošimų gautų pajamų jam neatsirado. Teigė, jog nelogiška žaidžiant azartinius lošimus neturėti išlaidų ir gauti tik pajamas. Mokesčių administratorius konstatavo, kad viso pareiškėjas per „Paytech International“ gavo 757 142 Lt pajamų, o išlaidų per šią kompaniją nepatyrė visai. Taigi, vertinant azartinių lošimų pajamas ir išlaidas per „Paytech International“, mokesčių administratorius privalėjo atsižvelgti į pareiškėjo paaiškinimus bei „Electra Works Limited“ pažymą, o ne tik formaliai vadovautis banko sąskaitų išrašais, kurie yra netikslūs, nes sąskaitoje yra užfiksuotos ne visos įplaukos ir išlaidos.

16Atsakovas VMI atsiliepimu į skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime apžvelgė bylos mokestinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir akcentavo, jog ginčas tarp šalių iš esmės vyksta dėl pareiškėjo išlaidų dydžio kompanijai „Paytech International“. Nurodė, jog iš Vilniaus AVMI patikrinimo akto matyti, kad Vilniaus AVMI pareiškėjo tikrinamojo laikotarpio pajamas ir išlaidas apskaičiavo pasiremdama pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos išrašais (AB bankas „Swedbank“, AB bankas „Snoras“), taip pat buvo pasinaudota duomenimis apie pareiškėjo atliktus piniginių lėšų pervedimus, pasinaudojant pervedimo sistemomis „Money Gram“, „Western Union“. Pažymėjo, jog nors pareiškėjas savo skunde nurodė, kad Vilniaus AVMI panaudoti duomenys iš banko sąskaitų negali būti laikomi patikimais, tačiau tokia pareiškėjo pozicija negali būti laikoma pagrįsta ir nuoseklia. Nors toks pareiškėjo pajamų ir išlaidų apskaičiavimas yra pasirinktas visų pareiškėjo tikrintų mokestinių laikotarpių atžvilgiu, tačiau dėl visų kitų (išskyrus išlaidų patirtų kompanijai „Paytech International”) pajamų ir išlaidų dydžio pareiškėjas nesutikimo neišreiškia, t. y. su Vilniaus AVMI nustatytu išlaidų ir pajamų dydžiu sutinka. Nurodė, jog įvertinus pareiškėjo pateiktą „Electra Works Limited“ 2009 m. gegužės 10 d. pažymą, matyti, kad pažymoje nurodytos pareiškėjo pajamų ir išlaidų sumos ženkliai skiriasi nuo pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos išraše esančių duomenų apie iš „Elektra Works Limited“ dukterinės įmonės „Paytech International“ gautas pajamas ir patirtas išlaidas (pagal pažymą pareiškėjas iš „Paytech International“ 2007 m. gavo 1 025 120 Lt pajamų ir patyrė 459 300 Lt išlaidų). Tuo tarpu pagal pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos duomenis nustatyta, kad šiuo mokestiniu laikotarpiu iš šios kompanijos pareiškėjas gavo 757 142 Lt pajamų, o išlaidų šios kompanijos naudai nepatyrė. Pareiškėjo atstovas mokestinio patikrinimo metu pateiktame 2010 m. birželio 4 d. paaiškinime, taip pat atsikirtimuose bei skunde motyvavo, kodėl jo pateiktos kompanijos pažymoje ir banko sąskaitoje esantys duomenys nesutampa, nurodydamas, kad dalis elektroninių pinigų buvo parduodama ir perkama iš fizinių asmenų, kurie pervesdavo juos tiesiai į „Paytech International“ sąskaitą, nors, kaip nurodė Vilniaus AVMI, būtent banko išrašuose atsispindi sumos, kurias pareiškėjas gavo ar mokėjo fiziniams asmenims už parduodamus ar perkamus elektroninius pinigus. Atkreipė dėmesį, kad MGK sprendime yra konstatuota, kad pareiškėjo atstovas posėdžio MGK metu nurodė, kad sumos gali skirtis todėl, kad dalies sumos pareiškėjas neišsiėmė, t. y. iš esmės skiriasi pareiškėjo pozicija dėl atsiradusių skirtingų duomenų priežasčių. Iš pakartotinio patikrinimo medžiagos matyti, kad pareiškėjas savo pozicijų dėl atsiradusių gana ženklių skirtumų dėl gautų pajamų ir patirtų išlaidų dydžių, nurodytų pažymoje ir banko sąskaitų išrašuose nepagrindė jokiais patikimais įrodymais, apsiribodamas abstraktaus pobūdžio paaiškinimu. Rėmėsi MAĮ 67 straipsniu ir nurodė, jog mokesčių administratorius privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius aplinkybes, kuriomis remiantis mokesčių mokėtojui buvo papildomai apskaičiuoti mokesčiai ir su jais susijusios sumos. Vilniaus AVMI 2007 m. pareiškėjo pajamas apskaičiavo remdamasi jo banko sąskaitų (AB ,,Swedbank“ ir AB bankas „Snoras“) išrašais, taip pat buvo pasinaudota duomenimis apie pareiškėjo atliktus piniginių lėšų pervedimus, pasinaudojant pervedimo sistemomis „Money Gram“, „Western Union“ ir nustatė, jog 2007 m. pareiškėjas iš kompanijos „Paytech International“ gavo 757 142 Lt pajamų, kurios apmokestinamos įstatymų nustatyta tvarka. Rėmėsi MAĮ 67 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo, jog įstatymas mokesčių mokėtojui, ginčijančiam mokesčių administratoriaus apskaičiuotų mokesčių teisingumą perkelia onus probandi – mokesčių mokėtojas privalo pateikti tokius įrodymus, kurie pagrįstų mokesčių mokėtojo nurodomas aplinkybes, turinčias reikšmės mokesčių dydžio nustatymui ir paneigtų mokesčių administratoriaus išvadas dėl mokesčių mokėtojui papildomai apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio. Mokesčių mokėtojui nepateikus pakankamų įrodymų, kurie pagristų mokesčių administratoriaus apskaičiavimų klaidingumą, laikytina, jog mokesčių administratoriaus nustatytos mokesčių ir su jais susijusios sumos yra teisingos ir pagrįstos. Pažymėjo, jog pareiškėjas, nesutikdamas su mokesčių administratoriaus jam apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžiu, kaip mokesčių administratoriaus išvadas paneigiantį įrodymą pateikė kompanijos „Electra Works Limited“ 2009 m. gegužės 10 d. pažymą, kuri, anot pareiškėjo, patvirtina aplinkybę, jog mokesčių administratoriaus apskaičiuotos pareiškėjo 2007 m. gautos pajamos iš kompanijos „Paytech International“ yra nepagrįstos ir neatitinka tikrovės. Tęsė, jog pareiškėjas 2010 m. birželio 4 d. paaiškinime Vilniaus AVMI nurodė, jog pagal bankų sąskaitų išrašus nustatyta pareiškėjo 2007 m. iš kompanijos „Paytech International“ gautų pajamų suma neatitinka faktinės situacijos, kadangi dalį elektroninių pinigų pareiškėjas parduodavo ir pirkdavo tiesiogiai iš fizinių asmenų, kurie pervesdavo juos tiesiai į minėtos kompanijos sąskaitą, todėl turėtų būti vadovaujamasi pažymoje pateikiama informacija. Manė, kad pareiškėjo pateikta kompanijos „Electra Works Limited“ 2009 m. gegužės 10 d. pažyma nėra pakankamas įrodymas paneigti mokesčių administratoriaus apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų teisingumą. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo pateiktoje „Electra Works Limited“ pažymoje nurodyta, kad šio rašto turinys yra skirtas tik informaciniais tikslais, ir „Electra Works Limited“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės prieš pareiškėją ar bet kurią trečią šalį dėl aukščiau pateiktų duomenų tikslumo ar pilnumo. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo pateiktoje pažymoje nurodyti duomenys, tiek apie gautas pajamas, tiek apie patirtas išlaidas nėra pagrįsti jokiais pirminiais pinigų mokėjimo, pervedimo dokumentais, Vilniaus AVMI surinktuose duomenyse (banko sąskaitų išrašuose) nėra duomenų apie didesnio dydžio pajamų gavimą ir išlaidų patyrimą, nei didesnių pajamų gavimas, nei išlaidų patyrimas nėra įrodytas jokiais leistinais įrodymais, todėl pažymoje nurodomi duomenys negali būti laikomi patikimais, pagrindžiančiais pareiškėjo gautų pajamų ir patirtų išlaidų dydį.

18Atsakovas taip pat nurodė, jog sutinka su MGK sprendime išdėstyta pozicija, kad banko sąskaitų išrašai yra išsamūs, parengti laikantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikoje veikiančių komercinių bankų, juose atspindėta detali informacija tiek apie pinigų šaltinius, tiek apie piniginių srautų judėjimą per 2007 m., už pateiktos informacijos tikrumą atsako sąskaitų išrašus pateikę bankai. Pareiškėjo pateikta 2009 m. gegužės 10 d. pažyma nėra išsami, pagal pažymoje pateiktus duomenis negalima identifikuoti pinigų kilmės, pažymą pateikusi kompanija neatsako už pažymoje esančios informacijos tikrumą. Šios aplinkybės leidžia abejoti tiek pačios kompanijos „Electra Works Limited“ 2009 m. gegužės 10 d. pažymos įrodomąja galia, tiek joje esančių duomenų patikimumu, todėl informacija, pateikiama analizuojamoje pažymoje, šiuo atveju nelaikytina paneigiančia mokesčių administratoriaus nustatytas aplinkybes ar apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų teisingumą. MAĮ ir mokesčių įstatymai neapibrėžia įrodymų sąvokos ir nenustato įrodinėjimo priemonių, todėl pagal bendrąją teisės teoriją įrodymais yra laikomi visi faktiniai duomenys, patvirtinantys atitinkamas faktines aplinkybes, tačiau įrodymams keliami patikimumo, tikrumo, sąsajumo, objektyvumo bei pakankamumo reikalavimai. Laikėsi pozicijos, kad bet kuriuo atveju šie dokumentai turi būti tokie, kad leistų tiksliai ir vienareikšmiškai nustatyti, kada, kokias ir kokio dydžio išlaidas, susijusias su azartiniais lošimais, patyrė gyventojas, o atsižvelgiant į pareiškėjo vykdytos veiklos pobūdį tiksliausiai tokių lošimų metu patirtas išlaidas pagrindžiais dokumentais laikytini pirminiai pinigų mokėjimo dokumentai, taip pat atsiskaitomosios sąskaitos išrašai, kai įmokos mokamos pavedimu per banką. Pažymėjo, jog iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis vadovaudamasis formaliais dokumento kriterijais, nurodo, kad jo pateikta 2009 m. gegužės 10 d. pažyma laikytina turinčia juridinę galią, nes atitinka visus dokumentiniams įrodymams keliamus reikalavimus, tačiau tiek centrinis, tiek teritorinis mokesčių administratoriai savo priimtuose sprendimuose nurodė, kad ginčijamu atveju abejonės kyla ne dėl pažymos juridinės galios, bet dėl joje pateiktų duomenų patikimumo, todėl nepagrindus pažymoje nurodytų duomenų kitais dokumentiniais patvirtinimais, nėra pagrindo pareiškėjo azartinių lošimų išlaidas pripažinti pagal neoficialią, informaciniams tikslams skirtą pažymą. Nurodė, jog ginčijamame MGK sprendime buvo konstatuota, kad Vilniaus AVMI atlikti skaičiavimai yra laikytini teisingais, o atliktas skaičiavimas gali būti keistinas tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas pateiktų papildomus skaičiavimus ar duomenis, iš kurių būtų galima matyti pinigų judėjimo tarp skirtingų el. pinigų konvertavimo kompanijų srautus ir iš kurių aiškiai matytųsi pareiškėjo įneštos ir išsiimtos sumos, ir šiuos duomenis būtų galima susieti su pareiškėjui į banko sąskaitas pervestomis lėšomis ir jo realiai įmokėtomis sumomis (per minėtas užsienio kompanijas ar fizinius asmenis). Akcentavo, jog tai, kad „Electra Works Limited“ pažyma negali būti pripažinta pakankamu ir patikimu įrodymu šioje ginčo byloje nepripažino ne tik Vilniaus AVMI (atlikdama tiek pirminį, tiek pakartotinį patikrinimą), centrinis mokesčių administratorius, bet ir MGK savo sprendime, kurio pagrindu buvo atliktas pakartotinis tikrinimas. Su tokiu sprendimu ginčo šalys sutiko, jis buvo įvykdytas, Vilniaus AVMI pavedus atlikti pakartotinį patikrinimą. Tačiau pakartotinio patikrinimo metu jokių apskaičiavimų ar kitų duomenų, kurie būtų pagrindu pripažinti „Electra Works Limited“ pažymoje nurodytas išlaidas ir perskaičiuoti už 2007 m. apskaičiuotą GPM, pareiškėjas nepateikė. Nurodė, jog pareiškėjas be teiginių, jog jo pateikti dokumentai laikytini juridinę galią turinčiais įrodymais, turi nustatytus rekvizitus, nepateikė jokių patikimų įrodymų, pagrindžiančių faktiškai 2007 m. patirtas pinigines išlaidas, susijusias su azartinių lošimų pajamomis. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus, kad jokie nauji įrodymai pakartotinio patikrinimo metu nebuvo pateikti, nėra jokio teisinio pagrindo kitaip vertinti ikiteisminio mokestinio ginčo institucijos vykdytinu sprendimu nustatytų aplinkybių.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus AVMI pateiktu prašymu su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą atsakovo VMI atsiliepime išdėstytais argumentais.

20III.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

22Teismas apžvelgė bylos faktines aplinkybes bei pažymėjo, jog ginčas byloje kilo dėl mokesčių administratorių sprendimuose pareiškėjo 2007 m. gautų pajamų ir išlaidų apskaičiavimo teisingumo: mokesčių administratorius, apskaičiuodamas pareiškėjo D. K. 2007 m. pajamas, rėmėsi duomenimis iš pareiškėjo D. K. banko sąskaitų, taip pat duomenimis apie pareiškėjo atliktus piniginių lėšų pervedimus, pasinaudojant pervedimo sistemomis „Money Gram“ ir ,,Western Union“, pagal kuriuos 2007 m. jis gavo 1 240 044 Lt pajamų, tarp jų 757 142 Lt – iš įmonės „Paytech international“, ir patyrė 1 084 313 Lt išlaidų. Nurodė, jog pareiškėjas D. K. pateiktu skundu, nesutiko tik su mokesčių administratoriaus nustatyta pajamų suma, gauta iš „Paytech international“, kadangi, jo teigimu, duomenys iš banko sąskaitų apie iš minėtos įmonės pervestas lėšas nepatvirtina jo pajamų dydžio: dalis elektroninių pinigų azartiniams lošimams, vykdytiems per „Paytech International“, buvo perkama ir parduodama iš fizinių asmenų, kurie juos pervesdavo į įmonėje „Paytech international“ esančią sąskaitą, todėl tiksliausiai per įmonę „Paytech International“ 2007 m. gautų pajamų dydį patvirtina įmonės „ElektraWorks Limited“ pažyma, kurios duomenimis per įmonę „Paytech International“ į pareiškėjo D. K. sąskaitą buvo įmokėti 180 890,84 JAV doleriai ir išmokėti 403 733,74 Lt JAV doleriai, t. y. per įmonę „Paytech International“ iš azartinių lošimų gauta pajamų suma sudaro 1 025 120 Lt, išlaidos šiems lošimams vykdyti – 459 300 Lt, todėl apmokestinamų pajamų suma, gauta 2007 m. per įmonę „Paytech international“, yra 565 820 Lt.

23Teismas konstatavo, jog įvertinus byloje pateiktų ir ištirtų įrodymų visumą, galima teigti, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. Nurodė, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, susijusias su įrodinėjimo naštos paskirstymu mokestinių ginčų bylose, nurodoma, kad MAĮ 67 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra neteisingos. Taigi, pagal šiame MAĮ straipsnyje įtvirtintas taisykles, įrodinėjimo pareiga (onus probandi) yra paskirstyta tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo. Mokesčių administratorius privalo tam tikrais duomenimis pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su mokesčių administratoriaus apskaičiuoto mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pateikti duomenis, kurie pagrįstų, kodėl mokestis ir su juo susijusios sumos yra apskaičiuotos neteisingai. Nustačius, kad mokesčių administratorius pateikė pakankamai duomenų, įrodančių mokesčio ir su juo susijusių sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą, mokesčių mokėtojui, kuris nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiavimu, tenka pareiga įrodyti, jog mokesčių administratorius neteisingai apskaičiavo mokesčio ir su juo susijusias sumas. Jeigu mokesčių mokėtojas neįvykdo šios pareigos, tai nustačius, jog mokesčių administratorius pagrindė mokesčių mokėtojui apskaičiuotą mokestį ir su juo susijusias sumas, mokesčių mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1427/2011 ir kt.).

24Pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje mokesčių administratorius savo paskaičiavimus apie pareiškėjo D. K. gautas 2007 m. pajamas, taip pat išlaidas šioms pajamoms gauti, pagrindė duomenimis iš pareiškėjo D. K. banko sąskaitų, taip pat duomenimis apie pareiškėjo atliktus piniginių lėšų pervedimus, pasinaudojant pervedimo sistemomis „MoneyGram“ ir ,,Western Union“. Pareiškėjas D. K., kuris neginčija, kad mokesčių administratorius pagrindė įrodymais savo apskaičiavimus dėl jo 2007 m. gautų 1 240 044 Lt ir 1 084 313 Lt išleistų sumų, savo teiginių, kad 2007 m. per įmonę „Paytech international“ gavo ne 757 1242 Lt, o tik 565 820 Lt pajamų, atitinkamai, kad mokesčių administratorius neteisingai apskaičiavo gyventojų pajamų mokesčių sumą, neįrodė: pareiškėjo pateiktame įrodyme – 2009 m. gegužės 10 d. įmonės „Electra Works Limited“ pažymoje – nurodyti duomenys prieštarauja duomenims, nurodytiems bankų pateiktuose banko sąskaitų išrašuose, kuriais netikėti nėra jokio pagrindo, duomenų apie gautų lėšų dydį neginčija ir pareiškėjas. Nurodė, jog įvertinus aplinkybę, kad pačioje 2009 m. gegužės 10 d. įmonės „Electra Works Limited“ pažymoje aiškiai nurodyta, jog dėl joje nurodytų duomenų tikslumo rengėjas neprisiima atsakomybės nei prieš pareiškėją, nei prieš trečiuosius asmenis, teismui nėra pagrindo nesutikti su mokesčių administratorių bei MGK teiginiais, kad ši pažyma nepaneigia mokesčių administratoriaus nustatytų aplinkybių. Taip pat nurodė, jog pareiškėjo atstovės teismo posėdyje išsakyti teiginiai, kad 2009 m. gegužės 10 d. įmonės „Electra Works Limited“ pažymoje nurodytų duomenų teisingumą patvirtina ir pateiktas per įmonę „Paytech international“ vykdytų operacijų išrašas (indėlių sandorių istorija ir grynųjų pinigų išėmimo istorija), yra nepagrįsti: šiuose išrašuose nėra nurodyta, koks asmuo juos sudarė, jie nėra patvirtinti, o pareiškėjos atstovės teiginys, kad jie pateikti su 2010 m. gegužės – birželio mėn. susirašinėjimu, nepagrįstas, kadangi tokie išrašai mokesčių administratoriui buvo pateikti dar pirminio patikrinimo metu 2009 m.; išrašuose nurodyti duomenys neatitinka ne tik 2009 m. gegužės 10 d. įmonės „Electra Works Limited“ pažymoje nurodytų duomenų apie 2007 m. įneštas sumas, bet ir, priešingai nei teismo posėdyje teigė pareiškėjo atstovė, apie išmokėtas sumas.

25Pažymėjo ir tai, kad ši mokesčių administratoriaus nuostata dėl 2009 m. gegužės 10 d. įmonės „ElektraWorks Limited“ pažymos įrodomosios reikšmės pareiškėjui buvo žinoma jau 2009 m., analogiška nuostata buvo suformuota ir MGK 2010 m. vasario 10 d. sprendime, tačiau nuo to laiko pareiškėjas nepateikė jokių kitų jo nurodytas aplinkybes dėl 2007 m. gautų pajamų ir patirtų išlaidų patvirtinančių įrodymų. Skundo teiginiai, kad tai nepadaryta dėl objektyvių priežasčių, nėra patvirtinti jokiais įrodymais, o iš pateiktų įrodymų galima daryti netgi priešingą išvadą: kaip matyti iš pateikto susirašinėjimo elektroniniu paštu su azartinių lošimų organizatoriumi, minėtas asmuo nevengė bendrauti su pareiškėju, todėl nėra aišku, kodėl nėra pateikti įrodymai, kuriuose nurodytų duomenų patikimumas nekeltų abejonių.

26IV.

27Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 146 – 151), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.

28Apeliacinį skundą grindžia tokiais pagrindiniais motyvais:

291. Mano, kad teismas neteisingai išsprendė ginčą dėl pareiškėjo 2007 metais gautų pajamų ir išlaidų per kompaniją „Paytech International“ apskaičiavimo teisingumo, nes pripažino, kad mokesčių administratorius pagrįstai nesivadovavo „Electra Works Limited“ pažyma ir pareiškėjo azartinių lošimų sąskaitos „Domcee“ išrašais. Pažymi, jog šie dokumentai yra vienintelis tinkamas, patikimas bei tiesioginis įrodymas laimėjimams ir išlaidoms pagrįsti, todėl nuo iš azartinių lošimų per šią kompaniją gautų pajamų mokėtini mokesčiai turėjo būti skaičiuojami vadovaujantis būtent „Electra Works Limited“ pažymoje esančiais duomenis. Mano, kad mokesčių administratorius mokesčius pareiškėjui apskaičiavo neteisingai, nes rėmėsi banko sąskaitų išrašais, kurie nėra tikslus ir patikimas įrodymas pareiškėjo per „Paytech International“ gautiems laimėjimams ir patirtoms išlaidoms pagrįsti. Teigia, jog banko sąskaitų išrašuose nesimato išlaidų lošimams, nes žaidžiant azartinius lošimus elektroninėje erdvėje „partypoker.com“ per lošimų organizatorių „Paytech International“ pareiškėjas nevesdavo įmokų lošimams iš savo turimų banko sąskaitų, o pirkdavo elektroninius pinigus iš kitų asmenų, kurie jo nurodymu darydavo įmokas lošimams į pareiškėjo Paytech International administruojamą azartinių lošimų sąskaitą. Pažymi, jog banko išrašuose matoma laimėjimų suma taip pat yra netiksli, nes ji yra mažesnė už tikrąją laimėjimų sumą, kadangi dalies laimėtos sumos pareiškėjas nepersivedė į savo banko sąskaitas, o toliau naudojo lošimams. Priduria, jog „MoneyGram“ ir „Western Uninion“ sistemomis pareiškėjas nesinaudojo pervedant pinigines lėšas „Paytech International“, todėl tai taip pat nėra tinkami įrodymai jo pajamoms iš išlaidoms, gautoms žaidžiant azartinius lošimus per minėtą lošimų organizatorių, pagrįsti. Mano, jog mokesčių administratorius pareiškėjui mokėtiną mokesčių sumą už 2007 m. pareiškėjo gautas pajamas per kompaniją „Paytech International“ turėtų skaičiuoti remiantis MAĮ 70 straipsnio 1 dalimi pagal mokesčių administratoriaus atliekamą įvertinimą. Šis mokesčių apskaičiavimo būdas taikomas tuomet, kai mokesčių administratorius negali nustatyti mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės įprastine tvarka. Akcentuoja, jog GMPĮ nėra nurodyta, kad mokesčių mokėtojo azartinių lošimų pajamos ir išlaidos įprastai yra skaičiuojamos pagal banko sąskaitų išrašuose esančius duomenis ir tai nėra įprastinė mokesčių įstatyme nustatyta mokesčių apskaičiavimo tvarka, todėl laikyti, kad mokesčių administratorius tinkamai pagrindė savo skaičiavimus, nes juos skaičiavo įprastine tvarka, negalima. Banko sąskaitų išrašai šiuo atveju nėra tiesioginiai įrodymai pajamoms ir išlaidoms pagrįsti, o nesant tiesioginių įrodymų, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. VA-103 patvirtintomis „Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklėmis“, mokesčių administratorius mokesčius privalo skaičiuoti taikydamas netiesioginį mokesčių apskaičiavimo būdą. Kadangi mokesčių administratorius pats pripažino, jog banko sąskaitų išrašai nėra tikslūs pajamų ir išlaidų faktą patvirtinantys įrodymai, darytina išvada, kad mokesčių administratorius mokesčius apskaičiavo neteisingai, o savo paskaičiavimų teisingumo neįrodė, nes banko sąskaitų išrašai nebuvo pakankami įrodymai laimėjimams ir išlaidoms pagrįsti. Nesutinka su teismo nuomone, jog pareiškėjas neįrodė, kad mokesčių administratorius neteisingai apskaičiavo mokesčius, kurią jis grindė aplinkybe, jog „Electra Works Limited“ pažymoje nurodyti duomenys prieštarauja AB „Swedbank“ bei AB „Snoras“ esantiems duomenims, o neva banko sąskaitų išrašuose esančiais duomenimis nepasitikėti nėra pagrindo. Pažymi, jog nors duomenys banko sąskaitų išrašuose ir „Electra Works Limited“ pažymoje skiriasi, tai nesudaro pagrindo teigti, jog banko sąskaitų išrašuose esančios sumos yra teisingos ir atitinkančios tikrovę, nes nelogiška, žaidžiant azartinius lošimus neturėti išlaidų ir gauti tik pajamas. Nurodo, jog mokesčių administratorius konstatavo, kad viso pareiškėjas per „Paytech International“ gavo 757142 Lt pajamų, o išlaidų per šią kompaniją nepatyrė visai. Priduria ir tai, jog „Paytech International“, per kurį vykdavo elektroninių pinigų judėjimas, veikė kaip finansinis tarpininkas, nes į pareiškėjo vardu atidarytą lošimų sąskaitą įskaitydavo jo laimėjimus ir fiksuodavo įmokų lošimams sumas, todėl pirminiais įrodymais, pagrindžiančiais laimėjimus ir išlaidas yra būtent „Electra Works Limited“ pažyma ir azartinių lošimų sąskaitos išrašai.

302. Sprendime teismas nenurodė, kokių dokumentiniams įrodymams keliamų reikalavimų neatitiko pareiškėjo pateikta „Electra Works Limited“ pažyma ir azartinių lošimų sąskaitos išrašai. Mano, kad teismas neteisingai įvertino pareiškėjo pateiktų dokumentų, patvirtinančių laimėjimų pajamas ir išlaidas įrodomąją galią, todėl nepagrįstai nepripažino jų tinkamais įrodymais. Akcentuoja, jog mokestinio ginčo metu MGK teigė, kad banko sąskaitų išrašai ir „Electra Works Limited“ pažyma yra lygiaverčiai įrodymai, tačiau dėl neaiškių priežasčių vertinant mokesčių apskaičiavimo teisingumą, rėmėsi tik banko sąskaitų išrašais. Teismas savo ruožtu sprendime nurodė, kad nėra pagrindo nesutikti su MGK išdėstyta pozicija, tačiau, pareiškėjo nuomone, tai nereiškia, jog duomenų, esančių banko sąskaitų išrašuose ir „Electra Works Limited“ pažymoje, neatitikimas yra pakankama sąlyga mokesčių administratoriaus apskaičiavimus laikyti teisingais. Teigia, jog esant abejonių dėl duomenų tikslumo, mokesčių administratorius privalo remtis kitais, papildomais įrodymais, įskaitant pareiškėjo paaiškinimais, kurie taip pat laikytini faktines aplinkybes patvirtinančiais įrodymais, tačiau į jo paaiškinimus nebuvo atsižvelgta nei patikrinimo metu, nei mokestinio ginčo metu. Akcentuoja, jog pareiškėjas patikrinimo metu ėmėsi visų įmanomų priemonių, siekiant mokesčių administratoriui padėti nustatyti mokestinės prievolės dydį, patikrinimo metu mokesčių mokėtojas geranoriškai bendradarbiavo, teikė visą reikalingą informaciją, kreipėsi su užklausimais į kompaniją „Paytech International“. Pakartotinio mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratoriui buvo pateikti įrodymai, t. y. korespondencija su „Paytech International“, siekiant, kad ši įmonė patvirtintų ginčijamus faktus, tačiau iki pakartotinio mokestinio patikrinimo pabaigos jokių papildomų duomenų gauti nepavyko, nes ši bendrovė jokių papildomų įrodymų pateikti negalėjo. Nurodo, jog „Paytech International“ yra azartinių lošimų elektroninėje erdvėje „partypoker.com“ organizatorius, kuri administravo pareiškėjo atidarytą azartinių lošimų sąskaitą ir per savo sistemas atidarytoje lošimų sąskaitoje fiksavo lošimų istoriją. „Paytech International“ esanti sąskaita yra išimtinai skirta tik azartinių lošimų laimėjimams ir įmokoms fiksuoti, ir tą akivaizdžiai patvirtina byloje pridėtos elektroninių pinigų judėjimo išklotinės, kuriose aiškiai matyti, kad pervestų pinigų paskirtis yra pokeris. Nurodo, jog išrašuose ir pažymoje nurodytos sumos neatspindi pinigų judėjimo tarp skirtingų elektroninių pinigų sąskaitų, tačiau fiksuoja išimtinai tik laimėjimus ir išlaidas žaidžiant pokerį, nes tokia yra šios sąskaitos paskirtis, todėl nėra pagrindo abejoti šioje pažymoje nurodytomis sumomis.

313. Nesutinka, kad „Electra Works Limited“ pažyma yra nepatikimas ir nepakankamas įrodymas pareiškėjo iš azartinių lošimų gautoms pajamoms ir patirtoms išlaidoms pagrįsti. Nurodo, jog „Electra Works Limited“ pažyma yra juridinę galią turintis įrodymas <...> bei atitinka visus dokumentiniams įrodymams keliamus reikalavimus. Mano, jog nėra pagrindo teigti, jog ši pažyma neturi įrodomosios galios tik dėl to, kad bendrovė, oficialiai pateikdama informaciją apie mokesčių mokėtojo bendrą indėlio sumą bei į savo sąskaitą pervestų pinigų sumą, pridėjo prierašą, jog negarantuoja ir neprisiima atsakomybės prieš patį mokesčių mokėtoją ar bet kurią trečiąją šalį dėl teiktų duomenų tikslumo ar pilnumo. Tikina, jog minėtas prierašas yra standartinis <...>, tačiau tai nesudaro pagrindo abejoti šios kompanijos teikiamų duomenų tikslumu. Priduria, jog nepasitikėti šiuose dokumentuose nurodyta informacija nėra pagrindo dar ir todėl, jog šią pažymą išdavė teisėtai įsteigta ir veikianti licencijuota azartinių lošimų organizavimo bendrovė. Mano, jog mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokesčius turėjo atsižvelgti į mokesčių mokėtojo pateiktus dokumentus, pagrindžiančius jo azartiniams lošimams gautas pajamas ir patirtas išlaidas, nes pažyma kartu su azartinių lošimų sąskaitos išrašais, taip pat kaip ir bankų išrašai, kuriais rėmėsi mokesčių administratorius, turi visus sąskaitos ir operacijų identifikavimui turimus rekvizitus: <...>. Mano, kad „Electra Works Limited“ pažymoje bei azartinių lošimų sąskaitos išrašuose pateikti duomenys turėjo būti vertinami, kaip įrodomąją galią turintys dokumentai, kurie paneigia mokesčių administratoriaus apskaičiuotų azartinių lošimų apmokestinamųjų pajamų, gautų žaidžiant pokerį per lošimų organizatorių „Paytech International“, teisingumą. Teigia, jog nors mokesčių administratoriui šioje pažymoje pateikti duomenys pasirodė nepatikimi, tačiau, mokesčių mokėtojo žiniomis, nei pirminio, nei pakartotinio patikrinimo metu Vilniaus AVMI netikrino ir nebandė tikrinti šių duomenų teisingumo, t. y. mokesčių administratorius oficialiai nesikreipė į „Electra Works Limited“ dėl duomenų patvirtinimo, nors šios įmonės rekvizitai bei kontaktiniai duomenys jai buvo žinomi. Nesutinka su mokesčių administratoriaus pozicija, jog jis ir neprivalėjo kreiptis į kompaniją „ElectraWorks Limited“ dėl pažymoje nurodytų duomenų patvirtinimo ar paneigimo <...>. Taip pat remiasi MAĮ 33 straipsnio 1 punktu ir 67 straipsniu. Akcentuoja, jog teismas sprendime nepasisakė dėl mokesčių administratoriaus įrodinėjimo pareigos. Kadangi vietos mokesčių administratorius nesiėmė priemonių pažymoje nurodytiems duomenims paneigti arba patvirtinti, mano, kad pagrindo atmesti šį dokumentą, kaip neturintį įrodomosios galios, nebuvo pagrindo. Pažymi, jog azartinių lošimų žaidžiamų nuotoliniu būdu specifika yra ta, kad čia yra naudojami elektroniniai pinigai, o kadangi elektroniniai pinigai yra ekvivalentas negryniesiems pinigams, mokesčių inspekcija 2007 m. azartinių lošimų, gautų per lošimų organizatorių „Paytech International“, pelną turėjo skaičiuoti iš pažymoje matomų laimėjimų ir įmokų, kurie yra tiksliausias šias sumas patvirtinantis įrodymas. Nurodo ir tai, jog teismas sprendime nurodė, jog „Electra Works Limited“ pažymoje ir lošimų sąskaitos, iš kurios buvo vedami pinigai lošimams, išrašuose nesutampa duomenys apie įneštas sumas ir išmokėtas sumas. Atkreipia dėmesį, kad skaičiai šiuose dokumentuose nesutampa nežymiai (pvz., laimėjimų suma išraše ir pažymoje skiriasi vienu šimtu dolerių), o tokie neatitikimai atsirado dėl lošimų organizatoriaus nuskaitomų sąskaitos administravimo mokesčių bei lošimams naudojamų elektroninių pinigų įskaitymo ar pervedimo mokesčių. Apibendrina, jog pareiškėjas 2007 m., žaisdamas azartinius lošimus, susumavus 2007 m. iš azartinių lošimų gautas pajamas, įskaitant gautas iš „Fonbet Corporation“, „Paytech International“, „Gateway Payment Solution“ ir fizinių asmenų bei azartiniams lošimams patirtas išlaidas, patyrė nuostolį, todėl prievolė mokėti GPM nuo iš azartinių lošimų gautų pajamų jam neatsirado.

32Atsakovas VMI atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 170 – 172) prašo šį apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui.

34Papildomai nurodo, jog apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo, kad mokesčių administratoriaus turėjo atsižvelgti į jo pateiktus dokumentus, pagrindžiančius, jo teigimu, azartiniams lošimams gautas pajamas ir patirtas išlaidas, nes minėtieji dokumentai (kaip ir „Electra Works Limited“ pažyma) turi visus sąskaitos ir operacijų identifikavimui reikiamus rekvizitus. Pažymi, jog laikosi pozicijos, kad šie pareiškėjo apeliacinio skundo motyvai nėra pagrįsti ir pareiškėjo dokumentai nesudaro pagrindo kitaip vertinti vietos mokesčių administratoriaus nustatytų aplinkybių. Nurodo, jog minėti dokumentai negali būti vertinami kaip patikimi ir objektyvūs pirmiausia turinio prasme, t. y. dokumentais „Deposits Transaction History: Domcee“ (Indėlių srautų sandorių istorija: Domcee)(internetinės sistemoje esantys operacijų išrašai). Pažymi, jog pareiškėjas įrodinėja, kad jis žaisdamas pokerį yra patyręs 178660,84 JAV dolerių išlaidų, tuo tarpu „Electra Works Limited“ pateiktoje pažymoje, kuri, anot pareiškėjo, turi būti vertinama kartu su internetinėje sistemoje esančiais operacijų išrašais, nurodama, kad išlaidų suma 180890,84 JAV doleriai. Teigia, jog pagal minėtuose dokumentuose pateiktą informaciją nėra jokios galimybės identifikuoti atliktų veiksmų, operacijų turinio, nėra jokių duomenų apie ūkio subjektą, suteikusį paslaugą, paslaugų gavėjas taip pat nėra niekaip identifikuotas, nėra nurodytas asmuo, kuris atsakingas už duomenyse esančios informacijos tikslumą, patikimumą ir t. t. Priduria, jog pareiškėjas nepateikė jokių duomenų apie tai, kokiu pagrindu internetinėje sistemoje nurodomos lėšos jose apskaitytos. Tas pats pasakytina ir apie „Electra Works Limited“ pažymos duomenis, t. y. jos duomenys nepagrįsti jokiais pirminiais dokumentais, pažymą išdavęs ūkio subjektas neatsako už jos turinį ir nurodytų duomenų tikslumą. Mano, kad neesant jokių patikimų duomenų, pagrindžiančių šiuose dokumentuose pateiktus duomenis, mokesčių administratorius pareiškėjo pajamas ir išlaidas atskaičiavo apskaičiavo tinkamu būdu, t. y. pagal duomenis, esančius pareiškėjo bankinėse sąskaitose, įvertinant išlaidas patirtas fizinių asmenų naudai, taip pat atliktus mokėjimus panaudojant pinigų pervedimo sistemomis „MoneyGram“, „Western Union“. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad analogišku būdu buvo nustatytos ir pareiškėjo gautos pajamos ir išlaidos iš kitų ūkio subjektų visais tikrintinais laikotarpiais, tačiau dėl kitų (išskyrus išlaidų patirtų kompanijai „Paytech international“) išlaidų ir pajamų dydžio pareiškėjas sutinka. Remiasi MAĮ 40 straipsniu ir priduria, kad pareiškėjo motyvas, jog mokesčių administratorius privalėjo oficialiai kreiptis į „Electra Works Limited“ dėl pažymoje nurodytų duomenų patvirtinimo ar paneigimo, nėra pagrįstas.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36V.

37Vilniaus AVMI, vykdydama MGK 2010 m. vasario 10 d. sprendimą, atliko pakartotinį pareiškėjo 2005-2007 m. laikotarpio GPM apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimą.

382010 m. rugpjūčio 12 d. Vilniaus AVMI surašė Patikrinimo aktą, kuriame nurodė, kad pareiškėjas:

  • 2005 metais gavo 37094 Lt azartinių lošimų pajamų (32284 Lt iš „Icegold OU“, 4810 Lt iš fizinių asmenų) ir patyrė 43074 Lt išlaidų (12399 Lt dėl sandorių su „Icegold OU“, 30675 Lt dėl sandorių su fiziniais asmenimis). Rezultatas – 5980 Lt nuostolio;
  • 2006 metais gavo 933415 Lt azartinių lošimų laimėjimų pajamų (860465 Lt iš „Icegold OU“, 38422 Lt iš fizinių asmenų, 34528 Lt iš „Fonbet Corporation“) bei patyrė 813532 Lt išlaidų (497279 Lt dėl sandorių su „Icegold OU“, 316253 Lt dėl sandorių su fiziniais asmenimis). Rezultatas – 119883 Lt pelno;
  • 2007 metais gavo 1240044 Lt azartinių lošimų laimėjimų pajamų (27617 Lt iš „Icegold OU“, 1946 Lt iš fizinių asmenų, 453339 Lt iš „Fonbet Corporation“, 757142 Lt iš „Paytech International“) ir patyrė 1084313 Lt išlaidų azartiniams lošimams (166865 Lt dėl sandorių su fiziniais asmenimis, 141189 Lt dėl sandorių su „Fonbet Corporation“, 81086 Lt dėl sandorių su „Gateway Payment Solutions“, 169686 Lt dėl sandorių su „Money Gram“, 525487 Lt dėl sandorių su „Western Union“). Rezultatas – 155731 Lt pelno.

39Vilniaus AVMI, remdamasi GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies, 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 25 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdama į pareiškėjui už atitinkamus mokestinius laikotarpius taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį, už 2005 metus GPM pareiškėjui neapskaičiavo, už 2006 metus apskaičiavo 33396 Lt papildomai į biudžetą mokėtiną GPM sumą, už 2007 metus – 41011 Lt GPM sumą. Už laiku nesumokėtą GPM paskaičiuoti delspinigiai.

40Vilniaus AVMI 2010 m. rugsėjo 29 d. Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtino pareiškėjui papildomai apskaičiuotą 74407 Lt GPM ir 24574 Lt GPM delspinigius bei paskyrė 10 proc., t. y. 4101 Lt GPM baudą.

41VMI 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu patvirtino 2010 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus AVMI sprendimą Nr. (21.26)-256-255.

42Mokesčių administratorius, priimdamas ginčijamus sprendimus, visas pareiškėjo apmokestintas pajamas priskyrė pajamoms, gautoms iš azartinių lošimų. Pareiškėjo azartinių lošimų pajamos ir išlaidos pakartotinio patikrinimo metu apskaičiuotos pagal pareiškėjo asmeninių banko sąskaitų išrašų duomenis, neatsižvelgiant į ankstesnio patikrinimo metu pareiškėjo pateiktą kompanijos „Electra Works Limited“ 2009 m. gegužės 10 d. pažymą kurioje, nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo sąskaitoje bendra indėlio suma (t. y. pareiškėjo pervesta suma) sudarė 180890,84 JAV dolerių (arba 459300 Lt), o į jo sąskaitą pervestų pinigų (t. y. pareiškėjui pervestų pinigų) suma – 403733,74 JAV dolerius (arba 1025120 Lt) (kompanijos „Electra Works Limited“ 2010 m. sausio 18 d. pažymoje nurodyta, kad „Paytech Internacional“, iš kurios pareiškėjas gavo apmokėjimą yra kompanijos „Electra Works Limited“ dukterinė bendrovė).

43Pareiškėjas tiek neteisminio administracinio proceso metu, tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme bei apeliacinės instancijos teisme ginčijo ir ginčija už 2007 m. paskaičiuotą GPM sumą, kurios nėra sumokėjęs - 41011 Lt. Pareiškėjo tvirtinimu, pareiškėjas 2007 m., žaisdamas azartinius lošimus, susumavus 2007 m. iš azartinių lošimų gautas pajamas, įskaitant gautas iš „Fonbet Corporation“, „Paytech International“, „Gateway Payment Solution“ ir fizinių asmenų bei azartiniams lošimams patirtas išlaidas, patyrė nuostolį, todėl prievolė mokėti GPM nuo iš azartinių lošimų gautų pajamų jam neatsirado. Pareiškėjas kelia ginčą dėl pareiškėjo 2007 metais gautų pajamų ir išlaidų per kompaniją „Paytech International“ apskaičiavimo teisingumo.

44Ginčijamuose mokesčių administratoriaus sprendimuose padaryta išvada, kad pareiškėjas 2007 m. lošdamas pokerį per kompaniją „Paytech International“ gavo tik pajamas (757142 Lt) ir nepatyrė jokių išlaidų, todėl visos gautos pajamos, neatskaičius jokių išlaidų, turi būti apmokestintos. Mokesčių administratorius padarė išvadą, jog pareiškėjas gavo tik pajamas per kompaniją „Paytech International“ ir nepatyrė jokių išlaidų remdamasis tik pareiškėjo banko sąskaitų išrašais. Tokia mokesčių administratoriaus išvada grindžiama tuo, kad mokesčių mokėtojas neįvykdė savo pareigos pateikti dokumentus, patvirtinančius patirtas išlaidas. Mokestinėje byloje esantys rašytiniai paaiškinimai, pareiškėjo procesinių dokumentų turinys patvirtinta, kad pareiškėjas nuo mokestinio tikrinimo pradžios duodavo paaiškinimus mokesčių administratoriui, kad 2007 m. iš azartinių lošimų iš esmės neturėjo pajamų, kurias turėtų apmokestinti. Šiems savo paaiškinimams patvirtinti pareiškėjas pateikė „Electra Works Limited“ pažymą, kuri patvirtino, kad pareiškėjas turėjo ne tik pajamas per kompaniją „Paytech International“, bet ir išlaidas. Pareiškėjo paaiškinimais nustatyta, kad banko sąskaitų išrašuose nesimato išlaidų lošimams, nes žaidžiant azartinius lošimus elektroninėje erdvėje „partypoker.com“ per lošimų organizatorių „Paytech International“ pareiškėjas nevesdavo įmokų lošimams iš savo turimų banko sąskaitų, o pirkdavo elektroninius pinigus iš kitų asmenų, kurie jo nurodymu darydavo įmokas lošimams į pareiškėjo Paytech International administruojamą azartinių lošimų sąskaitą.

45Minėti pareiškėjo banko sąskaitos duomenys, „Electra Works Limited“ pažyma bei pareiškėjo paaiškinimai patvirtina, kad pareiškėjas 2007 m. per kompaniją „Paytech International“, lošdamas stalo lošimą – pokerį, turėjo tiek laimėjimų iš šio azartinio lošimo, tiek turėjo ir išlaidų. Mokesčių administratoriaus išvada, jog pareiškėjas galėjo lošti azartinį lošimą pakankamai ilgą laikotarpį – vienerius metus ir laimėti per šį laikotarpį didelę pinigų sumą - 757142 Lt, neturėdamas jokių išlaidų, neatitinka ekonominės logikos, teisingumo ir protingumo kriterijų bei dalyvavimo azartiniame lošime taisyklių, nes pareiškėjas nebūtų turėjęs galimybės dalyvauti šiame lošime neturėdamas jokių išlaidų. Pažymėtina, kad mokesčių administratorius nenustatė, kad pareiškėjas turėjo išlaidų per kompaniją „Paytech International“ ir ankstesniais ginčijamais laikotarpiais – 2005 ar 2006 m., t.y. iki ginčijamo laikotarpio (2007 m.).

46Nepagrįstos yra mokesčių administratoriaus, ikiteismine tvarka mokestinį ginčą nagrinėjusios institucijos ir pirmosios instancijos teismo išvados dėl mokesčių mokėtojo pateiktų įrodymų, patvirtinančių jo turėtas išlaidas per kompaniją „Paytech International“ 2007 m., būtent dėl „Electra Works Limited“ pažymos. Šioje pažymoje yra nurodyta, kad šio rašto turinys yra skirtas tik informaciniais tikslais, ir „Electra Works Limited“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės prieš pažymą gavusį asmenį ar bet kurią trečią šalį dėl aukščiau pateiktų duomenų tikslumo ar pilnumo. „Electra Works Limited“ 2010 m. sausio 18 d. pažymoje, išduotoje pareiškėjui, kuria patvirtinama, kad pareiškėjas gavęs apmokėjimą iš Paytech International Limited Electra Works Limited dukterinės bendrovės, yra analogiškas įrašas dėl pažymos informacinio pobūdžio. Įrašas, dėl kurio yra suabejota pareiškėjui „Electra Works Limited“ išduota ir pareiškėjo mokesčių administratoriui pateikta pažyma, yra standartinis įrašas šios įmonės išduotose pažymose. Šio įrašo turinys savaime nesuteikia pagrindo abejoti šios pažymos tikrumu, tačiau patvirtina, kad ši pažyma nėra dokumentas, reguliuojantis įmonės ir pažymą gavusio asmens ar kitų asmenų tarpusavio teises ir pareigas, tačiau yra informacinio pobūdžio. Vienas iš įrodymų požymių yra tai, kad bet kuris įrodymas yra tam tikri duomenys, informacija, žinios apie faktus, sudarančius įrodinėjimo dalyką. Informacija sudaro įrodymų turinį, jų esmę (Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė, I tomas, Vilnius, 2003, p. 450). Dėl to, informacinio pobūdžio pažyma nepagrįstai nebuvo vertinta kaip įrodymas. Be to, minėtas įrašas pažymoje suprantamas ir kaip tvirtinimas dėl bet kurio kito įrodymo, būtent, kad įrodymai gali būti nuginčijami paprastai pateikiant kitus įrodymus, paneigiančius tiriamo ir vertinamo įrodymo turinį. Pažymėtina, kad MAĮ V skyriaus pirmasis skirsnis, reglamentuojantis mokesčių apskaičiavimą, nustato tam tikras bendro pobūdžio taisykles dėl įrodinėjimo neteisminėje mokestinėje procedūroje, tačiau nenustato nei įrodymų sąvokos, nei pavyzdinio įrodinėjimo priemonių sąrašo, nei šių įrodymų rinkimo tvarkos. Todėl mokestinėje neteisminėje procedūroje taikytinos bendrosios teisės doktrinos taisyklės dėl įrodinėjimo proceso, kurios neleidžia paneigti vieno iš įrodymų, būtent kaip informacijos šaltinio, požymio. Taigi mokesčių administratorius, turėjo vertinti byloje ir pareiškėjo pateiktą pažymą. Pagrįsti yra pareiškėjo argumentai, jog mokesčių administratorius, abejojęs šios pažymos turiniu galėjo ir gali kreiptis dėl informacijos patikslinimo į pažymą išdavusią įmonę.

47Dėl nurodytų motyvų, mokesčių administratorius turėjo vertinti visus minėtus ir kitus mokestinio ginčo metu surinktus įrodymus ir spręsti klausimą dėl pareiškėjo apmokestinamų pajamų nustatymo 2007 m. Jeigu mokesčių administratorius daro išvadą, kad surinkti dokumentai ir paaiškinimai (ar jų visuma) nėra pakankamai tikslūs ir išsamūs, mokesčių administratorius turėtų spręsti klausimą dėl MAĮ 70 straipsnio taikymo, t.y. dėl mokesčio bazės skaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus atliekamą įvertinimą. Mokesčių administratorius atsižvelgęs į vienus įrodymus ir atmetęs kitus įrodymus, padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjo gautas pajamas ir išlaidas gali patvirtinti tik pareiškėjo banko sąskaitų išrašai, nes nėra nustatyta tokia minėtų įrodymų leistinumo taisyklė. Tokiais veiksmais mokesčių administratorius netinkamai vykdė savo pareigą, nustatytą MAĮ 67 straipsnio 1 dalyje - pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Minėta, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas gavo pajamas iš azartinių lošimų, pareiškėjas visus veiksmus atlikdavo elektroninėje erdvėje, nesudarydamas rašytinių sutarčių, negaudamas rašytinio patvirtinimo apie turėtas išlaidas (išskyrus minėtą pažymą), kurių ginčijamu atveju negalima identifikuoti pagal banko sąskaitų išrašus, mokesčių administratorius turėtų vertinti įrodymų visumą, o ne vien atskirus dokumentus. Dėl minėtų motyvų kaip informacinio pobūdžio medžiagos negalima visiškai neigti ir pareiškėjo pateiktų azartinių lošimų sąskaitos „Domcee“ išrašų, kurie gali būti kaip papildoma elektroninėje erdvėje atliktus veiksmus atspindinti informacija dėl pareiškėjo pateiktų paaiškinimų ir „Electra Works Limited“ pažymoje nurodytų faktinių duomenų.

48Mokestiniuose ginčuose yra nustatytos tam tikros įrodinėjimo taisyklės, kurias taikant ne visuomet gali būti vadovaujamasi laisvo įrodymų vertinimo principu. Mokestinio ginčo įrodinėjimo procesui, kaip ir įrodinėjimo procesui kitokiame administraciniame ginče, yra būdinga tai, kad byloje yra siekiama nustatyti objektyvią tiesą. Mokestiniame ginče taip yra įtvirtinta ir formali įrodinėjimo teorija, pagal kurią tam tikros aplinkybės įrodinėjamos įstatyme nustatytais leistinais įrodymais. Įrodinėjimo procesas priklauso nuo mokestinio ginčo dalyko. Jeigu mokestinio ginčo dalyku yra mokesčio bazės bei mokesčio dydžio nustatymas, įrodinėjimo proceso metu paprastai yra siekiama atkurti praeityje įvykusius įvykius. Tai yra faktai, su kuriais įstatymų leidėjas sieja mokestinių pasekmių atsiradimą, dažniausiai nustato ir pareigą turėti tam tikrus dokumentus (pvz., deklaracijas). Teisės aktai nustato tokių dokumentų sudarymo tvarką bei numato tam tikrų pasekmių atsiradimą, t. y. jeigu dokumentai atitinka reikalavimus, preziumuojama, kad faktai yra įrodyti. Pavyzdžiui, MAĮ 73 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad priklausančius mokėti mokesčius mokesčių mokėtojas deklaruoja savarankiškai, išskyrus tiesiogiai atitinkamų mokesčių įstatymuose nurodytus atvejus; preziumuojama, kad mokesčio deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi. Minėtuose mokesčių mokėtojo sudarytuose dokumentuose turėtų būti pateikiama informacija, kuri yra būtina pagal mokesčių teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas. Jeigu mokesčių mokėtojas nerealizuoja savo pareigų dėl minėtų dokumentų užpildymo arba realizuoja jas netinkamai, todėl negalima nustatyti apmokestinimui reikšmingos visos ar dalies faktinės situacijos, mokesčių administratorius nesivadovauja tikrovės neatitinkančiais dokumentais, bet atlieka mokestinį patikrinimą. Tokiu atveju, kai įrodymų, kuriais gali vadovautis mokesčių administratorius, nepakanka, papildoma įrodinėjimo priemone yra įvertinimas (MAĮ 70 straipsnis). Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą nelaikomas objektyvios tiesos nustatymu, bet pagal įstatymą yra laikomas pagalbiniais faktiniais duomenimis, kurių negalima nustatyti įprasto įrodinėjimo proceso metu.

49Byloje nustatyta, kad pareiškėjas nevykdė tinkamai savo mokesčio mokėtojo pareigų, todėl mokesčių administratorius teisėtai iškėlė klausimą dėl faktinės padėties atkūrimo vadovaujantis mokesčių teisės normomis ir nurodė spręsti klausimą dėl mokestinių pasekmių taikymo pareiškėjui atsižvelgiant į aplinkybes, nustatytas įvertinus pareiškėjo gautas pajamas ir išlaidas lošiant azartinius lošimus. Mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu vertino tik savo surinktus įrodymus ir nevertino pareiškėjo pateiktų įrodymų, esant abejonių nepasinaudojo papildoma įrodinėjimo priemone, nustatyta MAĮ 70 straipsnyje - mokesčio bazės skaičiavimu pagal mokesčių administratoriaus atliekamą įvertinimą, pirmosios instancijos teismas patvirtino tokius mokesčių administratoriaus veiksmus ir motyvus, todėl sprendimai yra naikinami dėl netinkamo neteisminės administracinės procedūros įrodinėjimo procesą reglamentuojančių taisyklių taikymo, dėl kurio byla galėjo būti neteisingai išspręsta, byla perduodama centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 143 straipsnis, 88 straipsnio 4 punktas). Mokestinį ginčą ikiteismine tvarka išnagrinėjusi institucija neteisingai išnagrinėjo ginčą ikiteismine tvarka, todėl šios institucijos sprendimas dėl minėtų motyvų naikinamas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

51Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

52Pareiškėjo D. K. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. S-56 (7-16/2011); panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 68-283. Perduoti skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.

53Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Vilniaus... 5. Pakartotinio patikrinimo metu, išnagrinėjus pareiškėjo su fiziniais... 6. 2010 m. rugpjūčio 12 d. Vilniaus AVMI surašė patikrinimo aktą Nr.... 7. Vilniaus AVMI, remdamasi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau –... 8. Vilniaus AVMI 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. (21.26)-256-255 dėl... 9. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 10. Pareiškėjas, nesutikdamas su VMI 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu, su skundu... 11. MGK, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2011 m. kovo 16 d. sprendimu... 12. II.... 13. Pareiškėjas D. K. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į... 14. Skunde nurodė, kad su mokesčių administratorių ir MGK sprendimais... 15. Pareiškėjas taip pat nesutiko, kad „Electra Works Limited” pažyma yra... 16. Atsakovas VMI atsiliepimu į skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti... 17. Atsiliepime apžvelgė bylos mokestinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes... 18. Atsakovas taip pat nurodė, jog sutinka su MGK sprendime išdėstyta pozicija,... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus AVMI pateiktu prašymu su pareiškėjo... 20. III.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu... 22. Teismas apžvelgė bylos faktines aplinkybes bei pažymėjo, jog ginčas byloje... 23. Teismas konstatavo, jog įvertinus byloje pateiktų ir ištirtų įrodymų... 24. Pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje mokesčių administratorius savo... 25. Pažymėjo ir tai, kad ši mokesčių administratoriaus nuostata dėl 2009 m.... 26. IV.... 27. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011... 28. Apeliacinį skundą grindžia tokiais pagrindiniais motyvais:... 29. 1. Mano, kad teismas neteisingai išsprendė ginčą dėl pareiškėjo 2007... 30. 2. Sprendime teismas nenurodė, kokių dokumentiniams įrodymams keliamų... 31. 3. Nesutinka, kad „Electra Works Limited“ pažyma yra nepatikimas ir... 32. Atsakovas VMI atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 170 –... 33. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo iš esmės tuos pačius argumentus,... 34. Papildomai nurodo, jog apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo, kad... 35. Teisėjų kolegija... 36. V.... 37. Vilniaus AVMI, vykdydama MGK 2010 m. vasario 10 d. sprendimą, atliko... 38. 2010 m. rugpjūčio 12 d. Vilniaus AVMI surašė Patikrinimo aktą, kuriame... 39. Vilniaus AVMI, remdamasi GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies, 22 straipsnio 2 dalies 1... 40. Vilniaus AVMI 2010 m. rugsėjo 29 d. Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo... 41. VMI 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu patvirtino 2010 m. rugsėjo 29 d.... 42. Mokesčių administratorius, priimdamas ginčijamus sprendimus, visas... 43. Pareiškėjas tiek neteisminio administracinio proceso metu, tiek nagrinėjant... 44. Ginčijamuose mokesčių administratoriaus sprendimuose padaryta išvada, kad... 45. Minėti pareiškėjo banko sąskaitos duomenys, „Electra Works Limited“... 46. Nepagrįstos yra mokesčių administratoriaus, ikiteismine tvarka mokestinį... 47. Dėl nurodytų motyvų, mokesčių administratorius turėjo vertinti visus... 48. Mokestiniuose ginčuose yra nustatytos tam tikros įrodinėjimo taisyklės,... 49. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas nevykdė tinkamai savo mokesčio mokėtojo... 50. Pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 51. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d.... 52. Pareiškėjo D. K. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Mokestinių ginčų... 53. Sprendimas neskundžiamas....