Byla e2KT-72-943/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – D. Z., perdavimo nagrinėti kitos apygardos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-31008-996/2016,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniam teismui perduotas spręsti klausimas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-31008-996/2016, pradėtos pagal ieškovo Vilniaus apygardos teismo ieškinį atsakovei A. K. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo – D. Z., perdavimo nagrinėti kitos apygardos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartyje nurodyta, kad ieškovas Vilniaus apygardos teismas, atstovaujamas pirmininko V. Z., vykdo procesinės veiklos kontrolę ir administracinės veiklos priežiūrą Vilniaus miesto apylinkės teismo atžvilgiu. Kadangi ieškovas turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, siekiant užtikrinti šalims teisę į objektyvų ir nešališką bylos išnagrinėjimą turi būti sprendžiamas klausimas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitos apygardos teismo teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui.

4Byla perduotina nagrinėti kitos apygardos teismo teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui.

5Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

6Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas yra institucija, kuri tiesiogiai vykdo tiek teismo procesinės veiklos kontrolę, tiek administracinės veiklos priežiūrą bylą turinčiame nagrinėti teisme, siekiant užtikrinti šalims teisę į objektyvų ir nešališką bylos išnagrinėjimą, ši civilinė byla perduotina nagrinėti kitos apygardos teismo teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui – Molėtų rajono apylinkės teismui.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 ir 5 dalimis,

Nutarė

8civilinę bylą Nr. e2-31008-996/2016 iš Vilniaus miesto apylinkės teismo perduoti nagrinėti Molėtų rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai