Byla 2-1423-585/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ restruktūrizavimo byla ir uždarajai akcinei bendrovei „MB projektai“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ restruktūrizavimo byla ir uždarajai akcinei bendrovei „MB projektai“ iškelta bankroto byla,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „MB projektai“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratore paskirta Kęstučio Butkaus individuali įmonė.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 16 d. nutartimi nepatvirtino RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto, kuris buvo patvirtintas RUAB „MB projektai“ 2020 m. vasario 13 d. kreditorių susirinkime; netenkino RUAB „MB projektai“ nemokumo administratorės Kęstučio Butkaus IĮ prašymo priimti sprendimą dėl RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo bylos pabaigos. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 16 d. nutartį paliko nepakeistą

83.

9RUAB „MB projektai“ kreditorė UAB „Apsaugos komanda“ prašė nutraukti RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo bylą ir iškelti jai bankroto bylą. Nurodė, kad RUAB „MB projektai“ nevykdo restruktūrizavimo plano. Pažymėjo, kad nuo 2020 m. vasario 21 d. įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, todėl įmonė neturi galimybių toliau plėtoti savo veiklą ir taip atkurti ilgalaikį mokumą

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 17 d. nutartimi nutraukė RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo bylą ir iškėlė UAB „MB projektai“ bankroto bylą.

135.

14Teismas nustatė, kad atsakovė nesilaikė restruktūrizavimo plane (ir jo prieduose) numatytų įsipareigojimų, t. y. nevykdė restruktūrizavimo plano. Teismas pažymėjo, kad per teismo nustatytą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminą nebuvo patvirtintas RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas. Nurodytų aplinkybių kontekste teismas sprendė, jog yra pagrindas nutraukti RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo bylą.

156.

16Teismas padarė išvadą, kad atsakovė negali laiku vykdyti turtinių prievolių, o jos įsipareigojimai viršija jos turto vertę, todėl yra pagrindas spręsti, kad RUAB „MB projektai“ yra nemoki. Bendrovė laiku negali vykdyti turtinių prievolių, nėra pagrindo išvadai, jog bendrovė sugebės įvykdyti prievoles ateityje.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

187.

19Atsakovė RUAB „MB projektai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį ir klausimą dėl RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

207.1.

21Teismas nesivadovavo Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymu, pagal kurį dėl šalyje paskelbto karantino Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 114 straipsnio 2 dalies pagrindu atsakovei negalėjo būti nutraukta restruktūrizavimo byla.

227.2.

23Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika civilinėje byloje Nr. e2-981-381/2020, karantino laikotarpiu procesinių terminų skaičiavimas turėjo būti sustabdytas.

247.3.

25Teismas viršijo įgaliojimus, nes iškėlė atsakovei bankroto bylą, nors toks pareiškimas byloje nebuvo gautas.

268.

27Kreditorė UAB „Apsaugos komanda“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

288.1.

29Atsakovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymo nuostatomis, nes šio įstatymo nuostatos taikomos juridiniams asmenims, susidūrusiems su finansiniais sunkumais ir (ar) tapusiems nemokiais dėl naujojo koronaviruso plitimo pasaulyje po 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu paskelbto karantino. Atsakovė su finansiniais sunkumais susidūrė dar 2011 metais, kai jai buvo iškelta bankroto byla. Be to, dėl šio įstatymo taikymo atsakovės atžvilgiu jau pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartyje, todėl atsakovė nepagrįstai pakartotinai grindžia skundą tuo pačiu argumentu.

308.2.

31Apeliantė neneigia nutartyje konstatuoto jos nemokumo, skundo negrindžia aplinkybe, kad sunkumus nulėmė būtent šalyje paskelbtas karantinas, atsakovė nėra įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje skelbiamą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių COVID-19 sąrašą.

328.3.

33Apeliantė skunde nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo e2-981-381/2020 nutartimi, kadangi skiriasi nagrinėjamos bylos ir apeliantės nurodytos bylos faktinės aplinkybės.

348.4.

35Bankroto bylos iškėlimas ta pačia nutartimi, kuria yra nuspręsta nutraukti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą, remiantis JANĮ 114 straipsnio 3 dalimi nėra siejamas su atskiru savarankišku tik atitinkamų JANĮ 4 straipsnyje nurodytų subjektų pareiškimu.

369.

37Kreditorė UAB „Apsaugos komanda“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

389.1.

39Kadangi RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo procesas ir jo restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto teisėtumo vertinimas pradėtas dar 2018 metais, mokėjimų kreditoriams atsakovė neatliko 2019 metais, tai yra dar iki COVID-19 sukeltų pasekmių, Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymo nuostatos negali būti taikomos vertinant atsakovės situaciją.

409.2.

41Atsakovė nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-981-381/2020 nurodytais išaiškinimais dėl procesinių terminų skaičiavimo stabdymo, kadangi joje analizuojamos bei vertinamos visiškai skirtingos bylos aplinkybės — sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo plano pateikimo termino skaičiavimo ir termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo.

429.3.

43Teismas, spręsdamas dėl atsakovės nemokumo, detaliai išanalizavo UAB „MB projektai“ 2020 m. birželio 30 d. balanso duomenis, veiklos tęstinumą ir teisingai konstatavo nemokumo faktą.

4410.

45Kreditorė UAB „Brosis“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad palaiko Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytus argumentus ir aplinkybes.

konstatuoja:

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4711.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

49Dėl ginčui taikytino teisinio reglamentavimo

5012.

512020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1 – 5 punktuose nustatytas išimtis.

5213.

53Nagrinėjamu atveju, nors bendrovės restruktūrizavimo procedūra inicijuota vadovaujantis ĮRĮ nuostatomis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimas iškilo įsigaliojus JANĮ, klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo procedūros spręstinas vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis JANĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis, Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis).

54Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

5514.

56JANĮ 114 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, jeigu yra nors vienas iš pagrindų: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) teismas nepatvirtina restruktūrizavimo plano; 3) nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 4) juridinis asmuo nemoka visų ar dalies mokesčių; 5) nepateikiama galutinė restruktūrizavimo ataskaita. Teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais, jeigu šiuose punktuose nurodytos aplinkybės tęsiasi ne trumpiau kaip 3 mėnesius (JANĮ 114 straipsnio 2 dalis).

5715.

58Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad bendrovė nevykdo restruktūrizavimo planu prisiimtų įsipareigojimų – atsiskaitymo su kreditoriais, be to, per teismo nustatytą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminą nebuvo patvirtintas RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas.

5916.

60Apeliantė atskirajame skunde ginčydama pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindų nutraukti apeliantės bankroto bylą buvimo, nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymu, pagal kurį dėl šalyje paskelbto karantino Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 114 straipsnio 2 dalies pagrindu apeliantei negalėjo būti nutraukta restruktūrizavimo byla.

6117.

622020 m. balandžio 25 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos naujojo koronavirusio (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas Nr. XIII-2861, kuris taikomas juridiniams asmenims, susidūrusiems su finansiniais sunkumais ir (ar) tapusiems nemokiais dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo pasaulyje po 2020 m. kovo 16 d. karantino įvedimo. Nurodyto įstatymo 3 straipsnyje numatyta, kad Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 114 straipsnio 2 dalyje nustatytas 3 mėnesių termino skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.

6318.

64Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos naujojo koronavirusio (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymo 1 straipsnio 1 dalį, šis įstatymas taikomas tik toms restruktūrizavimo byloms, kuriose juridiniai asmenys su finansiniais sunkumais susidūrė ir (ar) jie tapo nemokiais dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo pasaulyje po 2020 m. kovo 16 d. karantino įvedimo. Pirmosios instancijos teismas apeliantei restruktūrizavimo bylą nutraukė konstatavęs, kad apeliantė jau nuo 2017 metų nesilaikė restruktūrizavimo plane (ir jo prieduose) numatytų įsipareigojimų taip pat dėl to, kad per teismo nustatytą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminą nebuvo patvirtintas RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas. Minėtų pirmosios instancijos teismo išvadų apeliantė neginčija. Taigi, darytina išvada, kad su finansiniais sunkumais apeliantė susidūrė dar iki susiklosčiusios situacijos dėl koronaviruso pradžios, todėl apeliantės argumentą dėl būtinybės taikyti Lietuvos Respublikos naujojo koronavirusio (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymą apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą.

6519.

66Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria jai nutraukta restruktūrizavimo byla ir iškelta bankroto byla, vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-981-381/2020.

6720.

68Pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimai); sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktinėms aplinkybėms arba labai panašios į jas.

6921.

70Kasacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą minėta, kad precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-915/2015; kt.).

7122.

72Apeliantės pateiktos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, priimtos kitoje, jos nurodomoje byloje, ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa – apeliantės nurodytoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo plano pateikimo termino skaičiavimo ir termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje turėjo vadovautis Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-981-381/2020 suformuota praktika ir nuo jos nukrypo.

73Dėl bankroto bylos iškėlimo

7423.

75Apeliantė skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas viršijo įgaliojimus, nes iškėlė apeliantei bankroto bylą, nors toks pareiškimas byloje nebuvo gautas. Su tokiais apeliantės argumentais nėra pagrindo sutikti.

7624.

77Remiantis JANĮ 114 straipsnio 3 dalimi teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą ir ta pačia nutartimi iškelia bankroto bylą, jeigu padaro pagrįstą išvadą, kad juridinis asmuo yra nemokus ir yra bent vienas JANĮ 114 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad apeliantė netinkamai vykdo restruktūrizavimo planą ir per teismo nustatytą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminą nebuvo patvirtintas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas, todėl padaręs išvadą, kad apeliantė yra nemoki (šių išvadų apeliantė neginčija), pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi nutraukė apeliantės restruktūrizavimo bylą ir, vadovaudamasis JANĮ 114 straipsnio 3 dalimi, ta pačia nutartimi pagrįstai iškėlė apeliantei bankroto bylą.

78Dėl bylos procesinės baigties

7925.

80Esant nurodytoms aplinkybėms, keisti ar naikinti apskųstą teismo nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų motyvų nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė apeliantės restruktūrizavimo bylą ir iškėlė ai bankroto bylą, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

82Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 29 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 16 d. nutartimi nepatvirtino RUAB... 8. 3.... 9. RUAB „MB projektai“ kreditorė UAB „Apsaugos komanda“ prašė nutraukti... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 17 d. nutartimi nutraukė RUAB „MB... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad atsakovė nesilaikė restruktūrizavimo plane (ir jo... 15. 6.... 16. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė negali laiku vykdyti turtinių... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 7.... 19. Atsakovė RUAB „MB projektai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 20. 7.1.... 21. Teismas nesivadovavo Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19)... 22. 7.2.... 23. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika civilinėje byloje Nr.... 24. 7.3.... 25. Teismas viršijo įgaliojimus, nes iškėlė atsakovei bankroto bylą, nors... 26. 8.... 27. Kreditorė UAB „Apsaugos komanda“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m.... 28. 8.1.... 29. Atsakovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso... 30. 8.2.... 31. Apeliantė neneigia nutartyje konstatuoto jos nemokumo, skundo negrindžia... 32. 8.3.... 33. Apeliantė skunde nepagrįstai remiasi Lietuvos apeliacinio teismo... 34. 8.4.... 35. Bankroto bylos iškėlimas ta pačia nutartimi, kuria yra nuspręsta nutraukti... 36. 9.... 37. Kreditorė UAB „Apsaugos komanda“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 38. 9.1.... 39. Kadangi RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo procesas ir jo... 40. 9.2.... 41. Atsakovė nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m.... 42. 9.3.... 43. Teismas, spręsdamas dėl atsakovės nemokumo, detaliai išanalizavo UAB „MB... 44. 10.... 45. Kreditorė UAB „Brosis“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. 11.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 49. Dėl ginčui taikytino teisinio reglamentavimo... 50. 12.... 51. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios Lietuvos Respublikos... 52. 13.... 53. Nagrinėjamu atveju, nors bendrovės restruktūrizavimo procedūra inicijuota... 54. Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo... 55. 14.... 56. JANĮ 114 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas nutraukia... 57. 15.... 58. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad bendrovė... 59. 16.... 60. Apeliantė atskirajame skunde ginčydama pirmosios instancijos teismo nutartį,... 61. 17.... 62. 2020 m. balandžio 25 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos naujojo koronavirusio... 63. 18.... 64. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apeliantės dėmesį, kad pagal... 65. 19.... 66. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria jai... 67. 20.... 68. Pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismai, priimdami sprendimus... 69. 21.... 70. Kasacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą minėta, kad precedento galią... 71. 22.... 72. Apeliantės pateiktos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, priimtos kitoje,... 73. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 74. 23.... 75. Apeliantė skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas viršijo... 76. 24.... 77. Remiantis JANĮ 114 straipsnio 3 dalimi teismas nutraukia restruktūrizavimo... 78. Dėl bylos procesinės baigties... 79. 25.... 80. Esant nurodytoms aplinkybėms, keisti ar naikinti apskųstą teismo nutartį... 81. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 82. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą....