Byla 2S-988-265/2013
Dėl Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-06 nutarties civilineje byloje pagal kreditoriaus AB DNB banko atstovo Specialiuju aktyvu departamento vadovo V. A. prašyma „Del priverstinio skolos išieškojimo”, n u s t a t e:

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas Žerlauskas, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejes suinteresuoto asmens UAB „Borita“ atskiraji skunda del Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-06 nutarties civilineje byloje pagal kreditoriaus AB DNB banko atstovo Specialiuju aktyvu departamento vadovo V. A. prašyma „Del priverstinio skolos išieškojimo”, n u s t a t e:

2Klaipedos miesto apylinkes teisme gautas kreditoriaus AB DNB banko pakartotinis pareiškimas „Del priverstinio skolos išieškojimo“, kuriame nurodyta, kad skolininkas ir ikeisto daikto savininkai buvo pasirašytinai ispeti, taciau per vieno menesio termina skolos negražino, todel prašo priverstinai išieškoti skola už skola pardavus ikeista daikta iš varžytyniu. Kreditorius nurode skolos dydi pagal 2006-01-16 sudaryta kredito sutarti Nr. 1/7551 (su velesniais pakeitimais): 5038737,66 EUR skolos (skola sudaro: 4795507,48 EUR negražinto kredito, 228556,45 EUR nesumoketu palukanu už kredita, 14673,73 EUR nesumoketu delspinigiu) ir 139 Lt žyminio mokescio.

3Klaipedos miesto apylinkes teismas 2013-03-06 nutartimi nutare išieškoti kreditoriaus AB DNB banko naudai iš skolininko ir ikeistu daiktu savininko UAB „Boritila“ skola: 5038737,66 EUR skola ir 139 Lt žyminio mokescio. Už skola parduoti iš varžytyniu ikeistus daiktus: 101/1000 dali pastato, unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), nuosavybes teise priklausancia I. B.; 240/1000 dali pastato, unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), nuosavybes teise priklausancia I. B.; 100/1000 dali pastato, unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), nuosavybes teise priklausancia UAB „Irita“; 320/1000 dali pastato, unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ), nuosavybes teise priklausancia UAB „Borita“; buta, bendro 58,38 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), bendrosios jungtines sutuoktiniu nuosavybes teise priklausanti A. F. ir N. F.. Ikeistu daiktu ikainojimas hipotekos lakšto 4 punkte. Nurode, kad nuo ispejimu iteikimo praejo menuo, skola nera gražinta, todel kreditoriaus prašymas tenkintinas, 5038737,66 EUR skola 139 Lt žyminis mokestis išieškotini, už skola ikeistas daiktas parduotinas iš varžytyniu.

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Borita“ prašo Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-06 nutarti panaikinti ir kreditoriaus prašyma del skolos išieškojimo ir turto pardavimo iš varžytyniu atmesti. Nurodo, kad skolininkui UAB „Boritila“ yra iškelta bankroto byla, skolininkui priklausantis turtas - pastatas ( - ), yra ikeistas ir turi buti pardavinejamas Imoniu bankroto istatymo nustatyta tvarka. Šiuo metu UAB „Boritila“ priklausantis turtas yra pardavinejamas, dalis skolos yra padengta, todel negali buti išieškoma suma –isiskolinimas, kuris egzistavo 2012-01-24 Klaipedos miesto apylinkes teismo nutarties priemimo metu. Teigia, kad negali buti visas isiskolinimas išieškotas iš tretiesiems asmenims priklausancio turto. Nurodo, kad negali buti parduotas iš varžytyniu tretiesiems asmenims N. F. ir A. F. priklausantis turtas, nes šie asmenys yra visiškai atsiskaite su BUAB „Boritila“ už perkama buta adresu ( - ). Be to, šie asmenys nežino apie išieškojima iš ju turto, jiems procesiniai dokumentai turetu buti iteikti tinkamai. Teigia, kad teismas netinkamai nurode ikeisto daikto ikainojima, nes daiktas iš esmes pasikeites – buvo pagerintas užbaigus ji statyti ir pripažinus100 procentu tinkamu naudoti, daikto verte iš esmes padidejo. Pažymi, kad hipotekos lakšto 4 punkte nera buto, priklausancio A. F. ir N. F., ikainojimo.

5Atsiliepime i atskiraji skunda kreditorius AB DNB bankas prašo atskiraji skunda atmesti, taip pat pateike prašyma priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad bankas, nukreipdamas savo reikalavimo ivykdyma i ikeista turta, elgesi teisetai ir sažiningai. Nurodo, kadangi skolininkas nevykde isipareigojimu pagal kreditavimo sutarti, bankas pagristai kreipesi del skolos išieškojimo iš hipoteka ikeisto turto, priklausancio tretiesiems asmenims, nes, skolininkui iškelus bankroto byla, jam priklausantis ikeistas nekilnojamasis turtas bus išieškomas Imoniu bankroto istatymo nustatyta tvarka. Taip pat nurodo, kad jeigu ikeitimo teise, kaip daiktine teise, yra igyta sažiningai, tai sažiningo ikaito turetojo teise turi buti ginama. Kreditoriaus manymu, apeliantas netinkamai aiškina ir taiko CK 4.195 straipsnio 3 dali. Nurodo, kad BUAB „Boritila“ ikeisto turto nepakaks banko skoliniams isipareigojimams ivykdyti. Taip pat nurodo, kad apelianto argumentai del ikeisto turto pagerinimo, neteisingo daikto ikainojimo neturi teisines itakos sprendžiant del Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013-03-06 nutarties teisetumo.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindu nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinejant atskiruosius skundus taikomos taisykles, reglamentuojancios civilini procesa apeliacines instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinejimo tvarkos ypatumus (CPK 338 str.). Absoliuciu teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindu nenustatyta (CPK 320 str., 338 str.).

8Hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo ivykdymas, iš šio reikalavimo atsirandanciu palukanu, netesybu (baudu, delspinigiu) bei teismo išlaidu, susijusiu su hipotekos vykdymu, išieškojimas (CK 4.174 str. 1 d.). CK 4.192 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei per hipotekos lakšte nustatyta termina skolininkas isipareigojimo neivykdo, hipotekos kreditorius gali igyvendinti savo teises kreipdamasis i hipotekos teiseja ir prašydamas, kad ikeistas daiktas butu parduotas iš viešuju varžytyniu ir iš gautu pinigu visiškai atlyginta jam priklausanti suma, kuria jis turi teise gauti pirmiau už kitus kreditorius arba kad jam butu suteikta teise pradeti administruoti ikeista daikta. Byloje nustatyta, kad isipareigojimai pagal 2006-01-16 kreditavimo sutarti nebuvo ivykdyti, taigi bankas pagristai kreipesi i hipotekos teiseja, prašydamas parduoti hipoteka ikeista turta iš viešuju varžytiniu, kad butu jam atlyginta suma, kuria jis turi teise gauti pirmiau už kitus kreditorius.

9Apeliantas nepagristai teigia, kad negali buti visas isiskolinimas išieškotas iš tretiesiems asmenims priklausancio turto. Nagrinejamu atveju bankas buvo priverstas kreiptis del skolos išieškojimo iš hipoteka ikeisto turto, priklausancio tretiesiems asmenims (turto savininkams), kadangi skolininkui iškelus bankroto byla jam priklausantis ikeistas nekilnojamasis turtas bus išieškomas Imoniu bankroto istatyme nustatyta tvarka (Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 3 dalis, 10 straipsnio 7 dalies 1, 9 punktai, 18 straipsnis). Be to, nera ribojama hipotekos kreditoriaus teise patenkinti savo reikalavimus iš tretiesiems asmenims priklausancio turto, kol nebus realizuotas skolininkui priklausantis ikeistas nekilnojamasis turtas. Kasacinio teismo praktikoje pažymeta, kad tuo atveju, kai skolininkui, kurio isipareigojimo ivykdymas yra užtikrintas tretiesiems asmenims, ar jam priklausancio nekilnojamojo turto ikeitimu, iškeliama bankroto byla, kreditorius igyja teise reikalauti patenkinti savo reikalavima iš ikeisto turto bendra CK 4.192 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. kreipiantis i hipotekos teiseja del priverstines išieškojimo proceduros iš ikeisto turto pradejimo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2012-05-04 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-254/2012).

10Taip pat apeliacines instancijos teismas pažymi, kad istatymas neipareigoja hipotekos teisejo aiškintis ir spresti paskolos sutarties šaliu gincu. Tokiu gincu buvimo faktas nera pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradeti nagrineti hipotekos kreditoriaus prašyma del priverstinio vykdymo hipoteka apsaugoto skolinio isipareigojimo. Bylose del hipotekos ar ikeitimo teisiniu santykiu (prašymu del hipotekos ar ikeitimo iregistravimo, hipotekos ar ikeitimo baigimo, jos perleidimo iregistravimo, išregistravimo, Hipotekos registre esanciu duomenu pakeitimo, pareiškimu del priverstinio skolos išieškojimo bei kitu iš hipotekos ar ikeitimo atsirandanciu teisiniu santykiu) kile gincai, susije su pagrindine prievole (del isiskolinimo atsiradimo pagrindo, isiskolinimo dydžio, taip pat del nekilnojamojo daikto vertes), nera nagrinejami (CPK 542 str. 1 d.). Todel, nagrinedamas kreditoriaus pareiškima del priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisejas neanalizuoja aplinkybiu, susijusiu su prievoles neivykdymu paskolos sutartyje nustatytu terminu, nesprendžia tarp šaliu kilusio ginco del netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo, skolos dydžio, tik konstatuoja, jog hipoteka užtikrinta prievole nera ivykdyta, ir vadovaudamasis CPK 558 straipsnio 1 dalimi areštuoja ikeista turta, o skolininkui per 1 menesi negražinus skolos, vadovaudamasis CPK 558 straipsnio 2 dalimi nutaria už skola parduoti iš varžytyniu ikeistus daiktus preziumuodamas, kad hipotekos lakšte esantys duomenys yra teisingi. Taip pat pažymetina, kad skundai galimi tik del hipotekos kreditoriaus reikalavimu patenkinimo ne ginco tvarka proceduru vykdymo teisetumo. Kitais atvejais skolininkas ar kiti asmenys, suinteresuoti iregistruota hipoteka, hipotekos sandori gali gincyti Civiliniame kodekse išvardytais sandoriu negaliojimo pagrindais ar kitais pažeistu teisiu gynimo budais, pareikšdamas ieškini bendrosios kompetencijos teismui istatymo nustatyta tvarka (CPK 5 str. 1 d.).

11Esant šioms aplinkybems apeliacines instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taike ir aiškino procesines teises normas, prieme teiseta ir pagrista nutarti, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nera pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

12Kreditorius AB DNB bankas 2013-04-25 pateike prašyma del bylinejimosi išlaidu priteisimo. Juo prašo iš apeliantu priteisti AB DNB banko patirtas 726 Lt bylinejimosi išlaidas už advokato suteikta teisine pagalba surašant atsiliepima i atskiraji skunda. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinejamu atveju konstatuotina, kad netenkinus apelianto atskirojo skundo, procesinis sprendimas priimtas jo nenaudai. Mokejimo pavedimas Nr. APM4036728 patvirtina, kad 2013-04-19 AB DNB bankas sumokejo 726 Lt už advokato suteiktas teisines paslaugas. Esant tokiems irodymams tenkintinas kreditoriaus prašymas del 726 Lt bylinejimosi išlaidu už advokato suteikta teisine pagalba, surašant atsiliepima i atskiraji skunda, priteisimo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipedos miesto apylinkes teismo 2013 m. kovo 6 d. nutarti palikti nepakeista.

15Priteisti kreditoriui AB DNB bankas iš suinteresuoto asmens UAB „Borita“ 726 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi.

Proceso dalyviai
Ryšiai