Byla 2A-119-56/2011

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

4kolegijos pirmininko

5Petro Jaržemskio,

6teisėjų

7Rasos Gudžiūnienės,

8Dalios Višinskienės

9sekretoriaujant

10Skaistei Blažinauskaitei

11dalyvaujant ieškovės atstovei

12E. P.

13teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Palink“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimo, kuriuo ieškovės I. J. ieškinys atsakovui UAB ,,Palink“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir išmokų susijusių su darbo teisiniais santykiais priteisimo patenkintas iš dalies.

14Kolegija išnagrinėjusi bylą

Nustatė

15I.Ginčo esmė

16Ieškovė I. J. su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti nepagrįstu darbdavio UAB „Palink“ 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr.262 - P ir panaikinti ieškovei paskirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą; grąžinti į darbą parduotuvės Ikiukas Nr.844 vadovės pareigas ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 6000,00 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas.

17Nurodė, kad jog nepažeidė darbo drausmės, nes prekių realizavimo ir kainos sumažinimo veiksmai buvo suderinti su atsakingais bendrovės darbuotojais. Ieškovė per visą darbo laiką neturėjo drausminių nuobaudų, o atleidimas iš darbo yra susijęs su ieškovės naryste profesinėje sąjungoje. Nesutarimai su administracija prasidėjo tada, kai ieškovė atsisakė pasirašyti darbdavio pateiktą naują materialinės atsakomybės sutartį, kadangi ne su visomis sutarties sąlygomis sutiko. Dėl neteisėto atleidimo iš darbo patyrė stresą, dvasinius išgyvenimus, pablogėjo sveikata, todėl neturtinės žalos dydį vertina 6000,00 Lt suma.

18Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti; priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

19Nurodė, kad ieškovei drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą paskirta teisėtai nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. 2009 m. rugpjūčio 21 d. regiono vadovė tarnybiniu pranešimu įmonės generalinį direktorių informavo apie parduotuvėje ,,Ikiukas“ Nr. 844 (,,Gabijos“), nustatytus parduotuvės vadovės padarytus darbo drausmės pažeidimus. Nustatytų pažeidimų pagrindu ieškovei buvo skirta drausiminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, nes patikrinimo metu buvo nustatyta, jog parduotuvėje prekiaujama prekinė išvaizdą praradusiais bananais sumažinta kainą kuriems priskirtas prekės kodas .02388 buvo naudojamas kitos prekės, kriaušių ,,Red Williams“ pardavimui ir kurios su naudojamu kodu į prekybos centro ,,IKI“ parduotuvių asortimentą buvo įtrauktos iki 2007 m. lapkričio 15 d., o vėliau prekyba kriaušėmis ,,Red Williams“ buvo sustabdyta ir neatnaujinta. Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog prekės kodas .02388 buvo naudojamas nuo 2007 m. balandžio 13 d. iki 2009 m. rugpjūčio 18 d. parduotuvėje ,,Ikiukas“ Nr. 844 skirtingoms prekėms ir pardavimo kainoms žymėti. Nustačius nurodytus pažeidimus, regiono vadovė nustatė ieškovei terminą pateikti paaiškinimą. Pateikus paaiškinimus ieškovė nurodė, kad prekės kodas .02388 buvo naudojamas greitai gendančioms prekėms pardavinėti (pvz. bananams), tam kad būtų sumažinti nuostolius ir gauti įplaukas už gendančias prekes. Kadangi ieškovė neturėjo teisės savavališkai naudotis kriaušių ,,Red Williams“ kodu .02388 ar leisti juo naudotis parduotuvės darbuotojams, ji padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, nes pastebėjusi sistemos klaidą, kad vienos prekės kodu buvo žymimos kitos prekės, apie tai neinformavo atsakingų atsakovo darbuotojų ir suprasdama, kad atsakovo komercijos skyriaus darbuotojai nepastebi sisteminės klaidos, piktavališkai naudojosi šia spraga asmeninei naudai gauti, nes kai viena prekė parduodama kitos prekės kodu neįmanoma nustatyti kokia prekė iš tikrųjų buvo parduota, taip pat neįmanoma kontroliuoti prekių pardavimų, jų apskaitos bei kiekių. Ieškovė prekiavo prekinę išvaizdą praradusia preke bananais sumažinta kaina, klaidino vartotojus bei siūlė pirkti nekokybiškas ir nesaugias prekes kurios turėjo būti pašalintos iš prekybos bei utilizuotos, tuo pažeisdama pareiginių nuostatų 2.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.2, 2.4.14, 2.8.2 papunkčius. Ieškovė netinkamai vykdydama savo pareigas bei pažeisdama jos darbą reglamentuojačių lokalinių teisės aktų reikalavimus, pasinaudodama darbinėmis pareigomis neteisėtai naudai gauti padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, kurį darbdavys įvertino pagal Darbo kodekso 235 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Skiriant skundžiamą nuobaudą egzistavo visos drausminės atsakomybės sąlygos ir buvo laikytasi drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, todėl drausminė nuobauda buvo skirta teisėtai ir pagrįstai. Drausminė nuobauda ieškovei skirta už šiurkštų darbo tvarkos pažeidimą, tačiau ne už jos narystę profesinėje sąjungoje, nes atsakovo darbuotojai yra vertinami vienodai ir jiems yra keliami vienodi reikalavimai susiję su darbo pareigų vykdymu. Ieškovės reikalavimas priteisti 6000 Lt neturtinės žalos atlyginimą nepagrįstas, kadangi neįrodytas. Ieškovė nepagrįstai reikalauja 3 123 Lt nedarbo draudimo išmokos, nes ji atleista teisėtai, todėl kompensacija jai nepriklauso.

20II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

21Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies. Ieškovės I. J. atleidimas iš darbo UAB „Palink“ parduotuvės Ikiukas Nr.844 vadovės pareigų (darbdavio 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr.262 - P) pagal Darbo kodekso 136 str. 3 dalies 2 punktą pripažintas neteisėtu; Ieškovė I. J. gražinta į parduotuvės Ikiukas Nr.844 vedėjos pareigas kurias ji užėmė iki atleidimo iš darbo; Iš atsakovo UAB „Palink“, ieškovės I. J. naudai priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinę pravaikštą nuo 2009 m. rugpjūčio 21 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, skaičiuojant jį pagal ieškovės vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį 127,69 Lt, penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. rugsėjo 28 d. iki teismo sprendimo įvykdymo; ieškinio reikalavimai dėl 6000 Lt neturtinės žalos atlyginimo atmesti; Iš atsakovo UAB „Palink“ valstybės naudai priteisti 284,22 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu nenustatyta ir atsakovas UAB „Palink“ neįrodė, jog ieškovė I. J. pasinaudodama parduotuvės vedėjos pareigomis siekė gauti ir gavo neteisėtų pajamų sau ir kitiems asmenims arba naudojosi pareigomis dėl kitokių asmeninių paskatų ir viršijo įgaliojimus ar savivaliavo. Įvertinęs liudytojų parodymus teismas padarė išvadą, jog aplinkybė, kad buvo galimybė naudoti kitų prekių kodus, kurie nebuvo pašalinti iš apskaitos programos „Skruzdė“ ir tai, jog tai buvo daroma nuo 2007 m., patvirtino esant UAB „Palink“ naudojamos apskaitos programos spragas ir netobulumus arba tai, jog nebuvo iš darbdavio pusės užtikrinta griežta kontrolė ko pasekoje buvo padarytos esminės klaidos. Teismo vertinimu, nebuvo pagrindo pripažinti, jog ieškovė I. J. pasinaudojo pareigomis ir neteisėtais veiksmais siekė gauti atlyginimą ir priedą prie atlyginimo, taip pat nebuvo pagrindo teikti, jog ieškovė padarė UAB „Palink“ įsakyme dėl ieškovės atleidimo iš darbo nurodytus darbo drausmės pažeidimus, tyčinius veiksmus, žalą bendrovės (darbdavio) turtui bei reputacijai. Teismo vertinimu, nelaikytini šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu ir kaltais ieškovės I. J. veiksmai, realizuojant bei nukainuojant prekes. Padaryti pažeidimai, atsižvelgiant į ankstesnį ieškovės darbo pareigų vykdymą, nesuteikė darbdaviui pagrindo skirti ieškovei pačią griežčiausią drausminę nuobaudą ir atleisti iš darbo. Įvertinęs bylos aplinkybes teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad vien ieškovė kalta pažeidusi darbo drausmę ir pareigų vykdymo principus, nes byloje buvo nustatytos ir darbdavio klaidos, tvarkant ir naudojant apskaitos sistemą bei kontroliuojant darbuotojus. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad atsakovas nebuvo įmonėje nustatęs ir patvirtinęs greitai gendančių prekių nukainavimo tvarkos, nors pagal bendruosius principus šios pareigos priskirtos parduotuvių vadovams, todėl teismo nuomone, nebuvo pagrindo teigti, kad darbuotoja viršijo įgaliojimus, naudojosi pareigomis ar neteisėtai siekė asmeninės naudos. Teismas sprendė, kad ieškovės veiksmuose nebuvo Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte, 235 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytų darbo drausmės pažeidimų bei atleidimo iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą pagrindų, todėl ieškovės atleidimą iš darbo pripažino neteisėtu ir grąžino ją į iki atleidimo buvusias parduotuvės Ikiukas Nr.844 vadovės pareigas. Patenkinęs ieškovės reikalavimą pripažinti jos atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas priteisė jos naudai vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą nuo atleidimo iš darbo 2009 m. rugpiūčio 21 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, skaičiuojant pagal ieškovės vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį - 127,69 Lt ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. rugsėjo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įvertinęs ieškovės I. J. atleidimo iš darbo aplinkybes, ieškovės nurodytus neturtinės žalos atsiradimo pagrindus bei pateiktus įrodymus, teismas vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais (Civilinio kodekso 1.5, 6.250 str., Darbo kodekso 250 str.) netenkino ieškovės reikalavimo atlyginti 6000,00 Lt neturtinę žalą.

23III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

24Atsakovas UAB ,,Palink“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį kuria patenkintas ieškovės I. J. ieškinys dėl jos atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir ji gražinta į buvusį darbą ir pareigas bei jai priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką ir toje dalyje priimti naują sprendimą, ieškovės reikalavimus atmesti; priteisti atsakovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

25Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą sprendimą neįvertino visų teisingam bylos išnagrinėjimui esminės reikšmės turinčių aplinkybių, todėl nepagrįstai ieškovės padaryto pažeidimo nevertino kaip šiurkštaus. Teismas visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl aplinkybės, kad ieškovė prekes pardavinėdama mažesne kaina, šių savo veiksmų nederino su atsakingais atsakovo darbuotojais, be to, galimai pasinaudojusi kriaušių ,,Red Williams“ kodu prekes pardavinėjo ne mažesnėmis, bet didesnėmis kainomis, taip pažeisdama pareiginėse instrukcijose įtvirtintas savo pareigas. Skundžiamame sprendime teismas nevertino ir nepasisakė dėl aplinkybės, kad ieškovė prekių pardavimui, savavališkai ir nesuderinusi su atsakingais atsakovo darbuotojais naudodama kitos prekės, kriaušių ,,Red Williams“ kodą, pažeidė ne tik pareiginėse instrukcijoje nustatytas jos pareigas, tačiau kartu pažeidė ir vartotojų interesus bei teisės aktų reikalavimus, nes naudojantis prekės kodu ,,Red Williams“ buvo parduotos nekokybiškos, prekinės išvaizdos neturinčios prekės. Teismas visiškai nevertino ir neatsižvelgė į tai, kad vienų prekių pardavimas mažesne kaina su kitos prekės kodu iš viso negali būti laikomas prekių nukainavimu ir yra akivaizdus darbo drausmės pažeidimas. Skundžiamame sprendime teismas nevertino aplinkybės, jog ieškovė savavališkai, viršydama jai suteiktus įgaliojimus ir neteisėtai naudodama kriaušių ,,Red Williams“ kodą bei neteisėtai nukainuodama prekes siekė neteisėtos naudos sau, t.y. neteisėtais būdais siekė sumažinti utilizacijai skirtą prekių kiekį ir parduoti prekinę išvaizdą praradusias prekes ir tuo būdu gauti didesnį priedą prie atlyginimo. Nurodytų aplinkybių kontekste nepagrįsta ir teismo išvada, jog ieškovės padaryti pažeidimai, atsižvelgiant į ankstesnį ieškovės pareigų vykdymą, nesudarė pagrindo skirti ieškovei pačią griežčiausią drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo. Teismo sprendimas grindžiamas liudytojų nurodytomis aplinkybėmis kurios neatitinka liudytojų teismo posėdžio metu nurodytų ir 2010 m. gegužės 5 d. teismo posėdžio protokole užfiksuotų parodymų. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas pažeidė Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio reikalavimus ir šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų nepaskirstė proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas atmetė ieškovės reikalavimą priteisti 6000 Lt dydžio neturinės žalos atlyginimą, tačiau bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovo naudai klausimo neišsprendė, nors turėjo teisinį pagrindą patenkinus 75 procentus ieškinio reikalavimų priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas už 25 procentus netenkintų ieškinio reikalavimų t.y. 1928,44 Lt.

26Ieškovė I. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistu.

27Nurodo, kad teismo priimtas sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, priimtas tinkamai įvertinus faktines bylos aplinkybes ir įrodymus kuriais šalys rėmėsi bylos nagrinėjimo metu. Atsakovas neįrodė, jog ieškovės veiksmuose dirbant ,,Ikiuko“ Nr. 844 direktorės pareigose buvo padaryti Darbo kodekso 235 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir UAB ,,Palink“ darbo tvarkos taisyklių 8.2.4 punkte numatyti šiurkštūs darbo drausmės pažeidimai. Atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių ieškovės siekį gauti neteisėtų pajamų sau, o galimai ir kitiems asmenims. Parduodama prekinės išvaizdos neturinčias prekes ir panaudodama ne toms prekėms skirtą kodą .02388 ieškovė siekė pagerinti darbo rezultatus ir taip sudaryti sąlygas gauti priedus prie atlyginimo bei didino atsakovo parduotuvės ,,Ikiukas“ Nr. 844 apyvartą ir pajamas, todėl dėl ieškovės veiksmų atsakovas gavo papildomai 7200 Lt pajamų. Liudytojų teismo posėdžio metu duoti parodymai tik patvirtino ieškovės veiksmų pagrįstumą. Pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybę, jog atsakovas nebuvo nustatęs leistino šiukšlių pardavimo kiekio bei tinkamai nustatė, jog atsakovas nebuvo patvirtinęs prekių nukainavimo tvarkos ir teisingai sprendė, jog atsakovė neviršijo įgaliojimų ir nesiekė neteisėtos naudos sau. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie parduotų bananų galiojimo terminą ir kad jie netinkami vartoti. Skundžiamame sprendime teismas pagrįstai nustatė ir pripažino, jog atsakovas turėjo visas galimybes centralizuotai kontroliuoti šiuolaikinės apskaitos programos pagalba visus su prekių apskaita ir pardavimu susijusius duomenis bei atlikti periodinius ir neplaninius patikrinimus. Atsakovas pateikė teismui pareiškimą apie kreipimąsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ieškovės atžvilgiu, pagal veikos turinčios nusikaltimo numatyto Baudžiamojo kodekso 294 straipsnio 1 dalyje požymius. Tačiau ieškovei iki šiol nėra pareikšti jokie įtarimai dėl nurodytos nusikalstamos veikos padarymo ir ieškovė byloje aplamai nėra apklausta.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

29Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bei įvertinęs (CPK 183 str., 185 str.) bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą teisinius argumentus, konstatuoja, jog Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimas iš esmės atitinka faktines bylos aplinkybes (CPK 263 str. 265 str. 1 d.), todėl tenkinti apeliacinio skundo atsakovo nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

32Teisėjų kolegija sutikdama su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei argumentais jų nebekartoja.

33Bylos medžiaga įrodo, kad ginčo šalys 2004 m. spalio 1 d. sudarė darbo sutartį Nr. 392 ( T1, b.l. 7), kuriuos 7 punkte sulygo dėl darbo sutarties sąlygų.

34Ieškovė pagal minėtą sutartį buvo priimta dirbti į UAB ,,Palink“ IKI Nr. 413 vadovės, o nuo 2006 m. liepos 5 d. į UAB ,,Palink“ ,,Ikiukas“ Nr. 844 vadovės pareigas, kurias reglamentavo UAB ,,Palink“ parduotuvės, naudojančios ,,Ikiukas“ prekės ženklą parduotuvės vadovo pareiginiai nuostatai Nr. 148 (T 1, b.l 15).

352009 m. rugpjūčio 21 d. įsakyme Nr. 262-P, kuriuo ieškovei taikyta drausminė nuobauda atleidimas iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą nurodyta, kad I. J. drausminė nuobauda skiriama už tai, kad I. J. vadovaujamoje parduotuvėje laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 13 d. iki 2009 m. rugpjūčio 18 d. įvairios prekės (įskaitant nekokybiškas, prekinę išvaizdą praradusias prekes) įvairiomis kainomis buvo parduodamos su visiškai kitos prekės – kriaušių ,,Red Williams“ kodu .02388, kurio parduotuvė neturėjo teisės naudoti. Įrodyme konstatuota, kad I. J. savivaliavo bei pasinaudojo jos užimamomis pareigomis turėdama tikslą gauti pajamų bei kitokios asmeninės naudos sau, o galimai ir kitiems.

36Darbo kodekso 241 straipsnis nustato terminą, per kurį galima skirti drausminę nuobaudą, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas 2009 m. rugpjūčio 18 d. pareikalavo, kad ieškovė pasiaiškintų dėl 2009 m. rugpjūčio 18 d. parduotuvėje ,,Ikiukas“ Nr. 844 pardavinėjamų bananų trimis skirtingomis kainomis po 4,99 Lt, 2,49 Lt ir 0,99 Lt už kilogramą ir dėl naudojamo kriaušių ,,Red Williams“ kodo .02388 laikytina, kad drausminė nuobauda ieškovei skirta dėl jos veiksmų realizuojant bananus. 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo atsakovas, ieškovės veiksmus kvalifikavo kaip atitinkančius Darbo kodekso 235 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytus šiurkščius darbo pareigų pažeidimo požymius.

37Tarp šalių kilo ginčas dėl drausminės nuobaudos paskyrimo teisėtumo, todėl atsakovui iškilo pareiga įrodyti (CPK 178 str.) aplinkybes, kurios sudarė pagrindą skirti drausminę nuobaudą.

38Teisėjų kolegija išnagrinėjusi ir įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus dėl sprendimo dalies kuria patenkintas ieškovės ieškinys, konstatuoja, kad atsakovas neįrodė, nei vieno įsakyme Nr. 262-P nurodyto pagrindo, sudarančio pagrindą skirti ieškovei griežčiausią drausminę nuobaudą (DK 237 str. 1 d. 3 p, 136 str. 3 d.).

39Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų patvirtinančių įsakymo Nr. 262-P teiginius apie ieškovės siekimą gauti naudą bei jos gavimą. Atsakovo apeliacinis skundas grindžiamas apie galimus ieškovės darbo drausmės pažeidimus realizuojant nekokybiškas ir nesaugias prekes, nors įrodymų į bylą apie tokių prekių realizaciją nepateikta.

40Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės veiksmai, dėl kurių jai skirta drausminė nuobauda iš esmės atitiko parduotuvės vadovo pareiginius nuostatus Nr. 148, pirmos instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir vertino faktines bylos aplinkybes (CPK 183 str, 185 str.), todėl teisėjų kolegija, sutikdama su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei argumentais ir ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytais argumentais atmeta atsakovo apeliacinį skundą kaip teisiškai nepagrįstą.

41Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš atsakovo valstybės naudai priteistinos 9,95 Lt išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

43

44Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo UAB ,,Palink“ apeliacinį skundą atmesti.

45Priteisti iš UAB ,,Palink“ įmonės kodas 110193723 valstybės naudai 9,95 Lt išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius ... 3. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 4. kolegijos pirmininko... 5. Petro Jaržemskio,... 6. teisėjų... 7. Rasos Gudžiūnienės,... 8. Dalios Višinskienės... 9. sekretoriaujant... 10. Skaistei Blažinauskaitei... 11. dalyvaujant ieškovės atstovei... 12. E. P.... 13. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 14. Kolegija išnagrinėjusi bylą... 15. I.Ginčo esmė... 16. Ieškovė I. J. su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą ir... 17. Nurodė, kad jog nepažeidė darbo drausmės, nes prekių realizavimo ir kainos... 18. Atsakovas UAB „Palink“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti;... 19. Nurodė, kad ieškovei drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo pagal Darbo... 20. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 21. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu... 22. Teismas pažymėjo, kad bylos nagrinėjimo metu nenustatyta ir atsakovas UAB... 23. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 24. Atsakovas UAB ,,Palink“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį... 25. Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą sprendimą neįvertino visų... 26. Ieškovė I. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo... 27. Nurodo, kad teismo priimtas sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, priimtas... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bei įvertinęs (CPK 183 str.,... 32. Teisėjų kolegija sutikdama su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis... 33. Bylos medžiaga įrodo, kad ginčo šalys 2004 m. spalio 1 d. sudarė darbo... 34. Ieškovė pagal minėtą sutartį buvo priimta dirbti į UAB ,,Palink“ IKI... 35. 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakyme Nr. 262-P, kuriuo ieškovei taikyta... 36. Darbo kodekso 241 straipsnis nustato terminą, per kurį galima skirti... 37. Tarp šalių kilo ginčas dėl drausminės nuobaudos paskyrimo teisėtumo,... 38. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi ir įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio... 39. Atsakovas nepateikė į bylą įrodymų patvirtinančių įsakymo Nr. 262-P... 40. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės veiksmai, dėl kurių jai skirta... 41. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 43. ... 44. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2010 m. gegužės 19 d. sprendimą... 45. Priteisti iš UAB ,,Palink“ įmonės kodas 110193723 valstybės naudai 9,95...