Byla 2-9292-793/2012
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo antstolio J. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims K. M. (K. M.) (skolininkas), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui (išieškotojas), UAB „Vlakosta importeks“ vadovui V. T. (V. T.), dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas antstolis J. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas skirti baudą UAB „Vlakosta importeks“ vadovui V. T. (V. T.) už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodo, kad UAB „Vlakosta importeks“ nevykdo antstolio reikalavimu daryti atitinkamus atskaitymus iš skolininko K. M. (K. M.) darbo užmokesčio ir jam prilyginamų išmokų pagal pareiškėjo 2012-03-14 priimtą patvarkymą dėl skolos išieškojimo.

3Pareiškimas tenkintinas

4Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui (juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui), kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (LR CPK 585 str. 2 d., 3 d.).

5Iš civilinėje byloje ir vykdomojoje byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolio J. P. kontoroje vykdyme yra Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-05 vykdomasis raštas Nr. 2-3317-794/2010 dėl 2126,65 Lt skolos ir 24 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko K. M. (K. M.), išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriau naudai (vykdomoji byla Nr. 0172/10/00671, b.l. 2-5). Antstolis 2012-01-12 užklausęs Sodrą apie skolininko gaunamas pajamas, 2012-01-13 gavo atsakymą, kad skolininkas dirba UAB „Vlakosta importeks“ (vykdomoji byla Nr. 0172/10/00671, b.l. 90). Antstolis į skolininko darbovietę UAB „Vlakosta importeks“ vykdymui išsiuntė 2012-03-14 patvarkymą Nr. 0172/10/00671 bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-05 vykdomąjį raštą Nr. 2-3317-794/2010 (vykdomoji byla Nr. 0172/10/00671, b.l. 91-92). Duomenų, kad UAB „Vlakosta importeks“ vykdytų prieš tai nurodytus jai išsiųstus dokumentus, vykdomojoje byloje nėra. Pažymėtina, kad UAB „Vlakosta importeks“ antstolio reikalavimų nevykdo nuo 2010-07-07, kuomet minėtai įmonei pirmą kartą buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko K. M.. Konstatuotina, kad UAB „Vlakosta importeks“ antstolio reikalavimų nevykdo piktybiškai, todėl antstolio prašymas tenkintinas, UAB „Vlakosta importeks“ vadovui V. T. (V. T.) skirtina bauda.

6Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalyje 1000,00 Lt bauda yra maksimali, kurią teismas gali paskirti asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną, ir į tai, kad UAB „Vlakosta importeks“ nevykdo antstolio reikalavimų beveik dvejus metus, UAB „Vlakosta importeks“ vadovui V. T. skirtina 300,00 Lt bauda už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585 straipsniu, 616 straipsniu, teismas,

Nutarė

8pareiškėjo antstolio J. P. pareiškimą tenkinti.

9Skirti UAB „Vlakosta importeks“ vadovui V. T. (V. T.), a. k. ( - ) 300,00 Lt baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dieną.

10Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0172/10/00671 grąžinti pareiškėjui antstoliui J. P..

11Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai