Byla 2-25848-981/2018
Dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, sekretoriaujant Dianai Katilovič, dalyvaujant ieškovei I. Š., ieškovės atstovui advokatui Igoriui Manzurovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. Š. ieškinį atsakovui A. O. dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė I. Š. (toliau – ir ieškovė) kreipsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-17770-127/2009 iš atsakovo A. O. (toliau – ir atsakovas) priteistą išlaikymą nepilnametei dukrai S. O., gimusiai ( - ): išlaikymo dydį padidinti iki 200 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio priėmimo teisme iki vaiko pilnametystės, priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu buvo nutraukta šalių santuoka ir išspręsti kiti su santuokos nutraukimu susiję klausimai, vaikui priteistas 400 Lt (116 EUR) išlaikymas. Dukra auga, todėl padidėjo jos poreikiai: dukrai 11 (vienuolika) metų, ji lanko šokių būrelį (45 EUR per mėnesį), du kartus per savaitę papildomai lanko anglų kalbos pamokas (vienos pamokos kaina – 10 EUR), vasarą ketina važiuoti į vasaros stovyklą (stovyklos kaina – 207 EUR), duktė turi regėjimo problemų, dėl to yra patiriamos papildomos išlaidos. Ieškinyje pažymima, kad ieškovė laikinai nedirba (registruota darbo biržoje), turi išlaikyti būstą, prasimaitinti, be to, turi papildomų išlaidų dukters laisvalaikiui ir higienai, todėl teismo priteisto išlaikymo nepakanka (1-2 b.l.).

5Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas advokatas Igoris Manzurovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

6Atsakovas A. O. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti (11 b.l.).

7Atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta asmeniškai (25 b.l.). Atsakovas negeidavo dalyvauti teismo posėdyje, todėl byla nagrinėtina jam nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

8Byloje išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kad šalių vaikui S. O., gimusiam ( - ), priteistas išlaikymas – 115,84 EUR – neatitinka jo interesų, susiformavusios teismų praktikos, sietinas tik su būtinais, minimaliais mergaitės poreikiais, todėl turi būti padidintas atsižvelgiant į nepilnametės poreikių bei tėvų turtinės padėties proporcingumą.

9Į teismo posėdį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius neatvyko, pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant (27 b.l.).

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Byloje nustatyta, kad S. O., gimusi ( - ), yra ieškovės I. Š. ir atsakovo A. O. dukra (4 b.l.). Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu (civilinė byla Nr. N2-17770-127/2009) šalių santuoka nutraukta bendru sutikimu ir patvirtinta šalių sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 4 punkte šalys susitarė, kad: „ <... Pareiškėjas A. O., a.k. ( - ) įsipareigoja dukters S. O., gim. ( - ), išlaikymui kas mėnesį mokėti po 400 Ll (keturis šimtus litų) iki jos pilnametystės....>“ (8 b. l.). Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas dukrai teikia 115,85 EUR dydžio išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

12Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama padidinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu patvirtintą atsakovo šalių nepilnametei dukrai teikiamo 400 Lt (ekvivalentas eurais – 115,85 EUR) išlaikymo dydį iki 200 EUR, mokamą vaikui kas mėnesį periodinėmis išmokomis, argumentuodama dukters, tapusios paaugle, poreikių padidėjimu, ir tuo, kad dėl laikino darbo netekimo jos turtinė padėtis pablogėjo. Atsakovas su pareikštais reikalavimais sutinka ir prašo jį tenkinti.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – ir CPK) 268 straipsnio 5 dalis nustato, kad tuo atveju, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus.

14Teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo neįgyja res judicata galios, nes tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laika gali pasikeisti (CPK 279 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, įstatyme yra nustatyta galimybė pakeisti teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydį (formą) nepriklausomai nuo to, ar teismas pats nustatė iš vieno iš tėvų priteistiną išlaikymo dydį, ar patvirtino vaiko tėvų susitarimą dėl išlaikymo dydžio (CK 3.193 straipsnis). Pagrindas pakeisti išlaikymo dydį – iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis ir (ar) pasikeitę vaiko poreikiai (CK 3.201 straipsnio 1, 2 dalys).

15Nagrinėjamu atveju, tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad nuo teismo sprendimo, kuriuo nutraukta šalių santuoka priėmimo (2009-09-11), jų dukters poreikiai padidėjo, ir atsakovo teiktinas išlaikymas dukrai turi būti padidintas iki 200 EUR, tačiau dėl objektyvių priežasčių – atsakovo atliekamos laisvės atėmimo bausmės – bendru pareiškimu kreiptis į teismą šalys objektyviai neturėjo galimybės.

16Teismas, remdamasis nustatytų aplinkybių apie šalių nepilnamečio vaiko poreikius visuma, sprendžia, kad po šalių santuokos nutraukimo vaiko poreikiai išaugo ir teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu patvirtinta atsakovui tenkanti išlaikymo dalis (115,85 EUR) vaikui nepakankama jiems patenkinti, t. y. vaiko būtiniesiems poreikiams patenkinti per mėnesį yra reikalinga didesnė nei 231,70 EUR suma, nes dėl vaiko amžiaus išaugo išlaidos būtinosioms prekėms (maistui, aprangai), mokslui, laisvalaikiui, juolab kad įstatymų leidėjas nėra nustatęs išlaikymo dydžio minimalios ribos, įtvirtindamas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

17Įvertinęs ieškovės į byla pateiktus įrodymus, susijusius su dukters poreikių pasikeitimu, atsakovo sutikimą su ieškiniu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, kad šalių vaikui priteistas išlaikymas neatitinka jo interesų, teismas sprendžia, jog yra pagrindas pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu iš atsakovo A. O. priteistą 400 Lt išlaikymą nepilnametei dukrai S. O. jį padidinant iki 200 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Teismo vertinimu, toks išlaikymo vaikui dydis nagrinėjamu atveju yra proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams ir jo tėvų turtinei padėčiai, nepažeis socialinio teisingumo ir užtikrins būtinas vaikui vystytis sąlygas (CPK 178, 185 straipsniai, CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 3.3 straipsnio 1 dalis, 3.192 straipsnio 2 dalis, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalys).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad modifikuotos išlaikymo prievolės (didesnio išlaikymo mokėjimo) pradžios momentas CK nereglamentuojamas ir kad turtinės vaiko teisės į didesnį išlaikymą prielaida egzistuoja jau kreipimosi į teismą metu, o teismo sprendimu tokia teisė tik patvirtinama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2014 ir kt.), dėl to didesnio išlaikymo mokėjimo pradžios momentas nustatytinas prioritetą teikiant vaiko interesams, vadovaujantis CK 3.200 straipsnyje įtvirtinta bendrąja taisykle nuo 2018 m. birželio 27 d., t. y. nuo kreipimosi į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo padidinimo dienos, priteistą sumą indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis). Pažymėtina, kad vaiko poreikiai ir tėvų turtinė padėtis nėra statiški, todėl esant esminiam vaiko poreikių ir (ar) tėvų turtinės padėties pokyčiui, gali būti keičiamas ir išlaikymo vaikui dydis (CK 3.201 straipsnis).

19Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

20Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 200 EUR bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurias sudaro: atstovavimas teismo posėdyje ir procesinių dokumentų rengimas (28, 29, 30 b.l.). Atsakovas prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su advokatų teikta teisine pagalba, neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatyto maksimalaus užmokesčio už advokato teisinę pagalbą dydžio, todėl priteistinos iš atsakovo (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

21Iš atsakovo į valstybės biudžetą už šį reikalavimą priteistina 30 EUR žyminio mokesčio [84,15 EUR x 12 mėn. 3 proc.] (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

22Teismas patyrė 13,94 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 92 straipsnis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti visiškai.

25Pakeisti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-17770-127/2009 patvirtintą išlaikymo nepilnamečiam vaikui S. O., asmens kodas ( - ) dydį ir priteisti iš atsakovo A. O., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui S. O., asmens kodas ( - ) išlaikymą kas mėnesį mokamą periodinėmis išmokomis po 200 EUR (du šimtus eurų) nuo kreipimosi į teismą dienos (2018 m. birželio 27 d.) iki vaiko pilnametystės. Priteisto išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

26Paskirti I. Š., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui S. O., asmens kodas ( - ) priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise.

27Sprendimo dalį dėl išlaikymo vykdyti skubiai.

28Priteisti iš atsakovo A. O., asmens kodas ( - ) ieškovei I. Š., asmens kodas ( - ) 200 EUR (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovo A. O., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 30 EUR (trisdešimties eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą (įmokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė I. Š. (toliau – ir ieškovė) kreipsi į teismą su ieškiniu,... 5. Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas advokatas Igoris Manzurovas... 6. Atsakovas A. O. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu... 7. Atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę, apie posėdžio vietą ir laiką... 8. Byloje išvadą teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 9. Į teismo posėdį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 11. Byloje nustatyta, kad S. O., gimusi ( - ), yra ieškovės I. Š. ir atsakovo A.... 12. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama padidinti Vilniaus miesto pirmo... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – ir CPK) 268... 14. Teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo neįgyja res judicata galios, nes... 15. Nagrinėjamu atveju, tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad nuo teismo... 16. Teismas, remdamasis nustatytų aplinkybių apie šalių nepilnamečio vaiko... 17. Įvertinęs ieškovės į byla pateiktus įrodymus, susijusius su dukters... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad modifikuotos... 19. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovės patirtos... 20. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 200 EUR bylinėjimosi išlaidų... 21. Iš atsakovo į valstybės biudžetą už šį reikalavimą priteistina 30 EUR... 22. Teismas patyrė 13,94 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 24. Ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Pakeisti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 11 d.... 26. Paskirti I. Š., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui S. O., asmens kodas (... 27. Sprendimo dalį dėl išlaikymo vykdyti skubiai.... 28. Priteisti iš atsakovo A. O., asmens kodas ( - ) ieškovei I. Š., asmens kodas... 29. Priteisti iš atsakovo A. O., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 30... 30. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...