Byla e2-25220-615/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltic transline“ ieškinį atsakovui UAB „Statida“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2964,50 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų į ieškinį pateikimo 2017 m. rugsėjo 21 d. išsiųsti per EPP ir laikomi įteiktais. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pagal atsakovo užsakymą iš Kauno į Londoną pervežė krovinį ir išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 2964,50 Eur sumai. Krovinys priimtas be trūkumų, atsakovas nepateikė pretenzijos dėl krovinio sugadinimo, todėl privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: CMR važtaraštis, PVM sąskaita-faktūra, apyvartos žiniaraštis.

9Pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas važtaraščiu ar kitokiu dokumentu (CK 6.808 straipsnio 1 ir 2 dalys). Krovinių ekspedicijos sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies – užsakovo (užsakovo kliento) – lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu (CK 6.824 straipsnio 3 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

10Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 2964,50 Eur skola (CK 6.808 straipsnis, 6.824 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis).

11Atsakovas prievolės laiku atsiskaityti su ieškovu tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

12Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 67 Eur žyminis mokestis, 200 Eur už advokato paslaugas, iš viso 267 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui UAB „Baltic transline“, j. a. k. 235584990, iš atsakovo UAB „Statida“, j. a. k. 136046965, 2964,50 Eur (du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 50 ct) skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2964,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 267 Eur (du šimtus šešiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai