Byla 2-1570/2009
Dėl bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ pabaigos bankroto byloje Nr. B2-95-368/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Audronės Jarackaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Z. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d. nutarties dalies, kuria teismas atmetė atsakovo Z. B. prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ pabaigos bankroto byloje Nr. B2-95-368/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 20 d. nutartimi Z. B. įmonei „Saulė“ iškėlė bankroto bylą. Teismas 2005 m. lapkričio 30 d. priėmė nutartį, kuria nutarė Z. B. įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą. Paaiškėjus, kad Z. B. įmonės „Saulė“ savininkas Z. B. turi turto, Šiaulių apygardos teismas 2006 m. gruodžio 15 d. nutartimi nutraukė supaprastintas bankroto procedūras ir nutarė Z. B. įmonės „Saulė“ bankroto procedūras vykdyti bendra tvarka.

42008 m. vasario 5 d. bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą pratęsti įmonės likvidavimo procedūras 12 mėnesių.

5Šiaulių apygardos teismas 2008 m. vasario 7 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino ir pratęsė bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ likvidavimo procedūras 12 mėnesių.

62009 m. vasario 13 d. bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą pratęsti įmonės likvidavimo procedūras dar 12 mėnesių.

7Šiaulių apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino ir pratęsė bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ likvidavimo procedūras 12 mėnesių.

82009 m. rugpjūčio 27 d. Šiaulių apygardos teisme gautas 2008 m. sausio 17 d. nutartimi bendraatsakoviu patraukto Z. B. atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties. Skunde nurodoma, kad Z. B. apie teismo priimtą nutartį sužinojo tik 2009 m. rugpjūčio 17 d., kai nuvyko pas bankroto administratorių. Taip pat pažymima, jog teismas neturi pagrindo pratęsti pasibaigusio procesinio termino, o gali jį tik atnaujinti, jeigu terminas nėra naikinamasis. Apelianto nuomone, Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 33 straipsnyje nustatytas 24 mėnesių terminas įvykdyti įmonės likvidavimo procedūras yra naikinamasis. Todėl pasibaigus šiam terminui, įmonės likvidavimo procedūros turi būti pabaigtos ir jos negali būti tęsiamos toliau. Priešingu atveju nukentėtų atsakovo Z. B. teisės. Skunde dėstoma, kad Z. B. įmonė „Saulė“ likviduojamos įmonės statusą įgijo įsiteisėjus Šiaulių apygardos teismo 2005 m. lapkričio 30 d. nutarčiai dėl supaprastinto bankroto proceso vykdymo įmonėje. Be to, teismas apie nagrinėjamo klausimo sprendimą neinformavo apelianto.

9Gavęs atskirąjį skundą, Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi pasinaikino savo 2009 m. vasario 19 d. nutartį, kuria buvo patenkinęs bankroto administratoriaus prašymą ir pratęsęs bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ likvidavimo procedūras dar 12 mėnesių, ir nutarė šį klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka iš naujo.

10Atsakovo Z. B. atstovas pateikė teismui papildomus paaiškinimus ir prašė atmesti bankroto administratoriaus prašymą pratęsti įmonės likvidavimo procedūras 12 mėnesių. Dėstė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atskirajame skunde. Taip pat prašė teismo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Šiaulių apygardos teismas 2009 m. spalio 7 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą pratęsti bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ likvidavimo procedūras 12 mėnesių atmetė, taip pat netenkino atsakovo Z. B. prašymo priimti teismo sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad ĮBĮ 33 straipsnio nuostatos nenumato teismui galimybės pratęsti pasibaigusį 24 mėnesių terminą įmonės likvidavimo procesui užbaigti. Tuo pačiu teismas nutarė nespręsti klausimo dėl įmonės pabaigos.

12Atsakovas Z. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria teismas atsisakė priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir šį klausimą išspręsti iš esmės – priimti sprendimą dėl bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ pabaigos. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. ĮBĮ 33 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatytas 24 mėnesių terminas įvykdyti įmonės likvidavimo procedūras yra naikinamasis, nes įstatyme nenumatyta likvidavimo procedūros pratęsimo galimybė. Teismas ir taip nepagrįstai buvo pratęsęs likvidavimo procedūras, o bankroto administratorius neveikė operatyviai.
  2. Teismas bankroto byloje elgėsi itin pasyviai, o dėl to negali nukentėti atsakovo Z. B. teisės bei teisėti interesai.

13Bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ kreditorius AB Turto bankas, bankroto byloje patrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirojo skundo netenkinti, o apeliantui paskirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepime pažymima, kad apeliantas skundžia visus teismo procesinius sprendimus byloje, siekdamas, kad pasibaigtų terminas likvidavimo procedūroms užbaigti ir kreditoriai nebeturėtų galimybės nukreipti išieškojimą į apelianto turtą.

14Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinį procesą inicijuojantis asmuo, o apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 d). Ši teisės norma reiškia, jog apeliacinės instancijos teismui draudžiama peržengti apelianto nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas (lot. „tantum devolutum quantum appellatum“). Nurodytą principą sudaro du aspektai: a) apeliacinės instancijos teismas tikrina teisėtumą ir pagrįstumą tik tos sprendimo dalies, kurią skundžia apeliantas; b) apskųsto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą teismas tikrina tik apelianto pateikto apeliacinio skundo faktinio ir teisinio pagrindo ribose. Apeliacinės instancijos teismas nesaistomas apeliaciniame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo ribų tik dviem atvejais: 1) tikrindamas, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų; 2) jei to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). Taigi apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva negali išplėsti apeliacinio skundo argumentų sąrašo ir analizuoti tokių argumentų, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-330/2007 BAB ,,Lietuvos kuras“ v. Lietuvos Respublika, proc. spr. kat. 44.2.4.1). Taip pat pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismas apeliantui negali priimti blogesnio, negu yra skundžiamas, sprendimo ar nutarties (lot. „non reformato in pejus“), išskyrus atvejus, kai konstatuojami absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai bei kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 313 str.) Šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus dėl teismo priimtų tarpinių procesinių sprendimų byloje (CPK 338 str.).

16Bankroto bylų tinkamas išnagrinėjimas turi viešąjį interesą. Dauguma su bankroto procesu susijusių teisės normų yra imperatyvios ir jų pažeidimas gali turėti neigiamų teisinių padarinių ne tik nemokiai įmonei ar jos kreditoriams, bet ir kitiems asmenims, kurių teises gali paliesti teismo procesiniai sprendimai bankroto byloje. Klausimas, ar teismas turi priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, ar sudaryti galimybes įmonės likvidavimo procedūroms užbaigti, susijęs su nemokios įmonės interesais, kreditorių teisių patenkinimu ar nepatenkinimu, kitų asmenų, kurių interesai gali nukentėti dėl vienokio ar kitokios sprendimo priėmimo, galimu pažeidimu, taigi, viešojo intereso gynyba. Todėl sprendžiant šį klausimą, teismas nėra saistomas vien tik atskirojo skundo argumentais, jeigu neperžengus skundo ribų, būtų priimtas neteisingas sprendimas byloje.

17Teismas nei pratęsė, nei atnaujino terminą dėl likvidavimo procedūrų užbaigimo, taip pat jis nepriėmė sprendimo dėl įmonės pabaigos. Todėl bankroto byloje susiklostė prieštaringa situacija. Teisėjų kolegijos nuomone, siekiant apsaugoti įmonės kreditorių teises, kurių šiuo atveju apeliacine tvarka negynė bankroto administratorius, negali įsiteisėti galimai neteisėta ir nepagrįsta nutartis, kuri praktiškai suspenduoja įmonės likvidavimo procesą ir įneša teisinio neaiškumo. Todėl teisėjų kolegija peržengia atskirojo skundo ribas ir pasisako taip pat dėl įmonės bankroto procedūrai reikšmingų klausimų, kurie tiesiogiai nekeliami atskirajame skunde (CPK 320 str. 2 d.).

18ĮBĮ 33 straipsnio šeštojoje dalyje įtvirtintas 24 mėnesių terminas likvidavimo procedūroms užbaigti pradedamas skaičiuoti nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. vasario 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-113/2007, nurodė, kad nei CPK, nei ĮBĮ konkrečiai nėra numatyta ĮBĮ 33 straipsnio šeštojoje dalyje nustatyto 24 mėnesių likvidavimo procedūroms užbaigti termino pratęsimo ar atnaujinimo galimybė (taip pat žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 12 d. nutartį civ. byloje. 2-35/2006). Remiantis CPK 77 ir 78 straipsnių nuostatomis, pratęsiami gali būti tik teismo paskirti ir nepasibaigę terminai, o atnaujinami gali būti pasibaigę tiek teismo, tiek ir įstatymo nustatyti procesiniai terminai. ĮBĮ įstatymo 33 straipsnio šeštojoje dalyje nustatytas 24 mėnesių terminas yra procesinis terminas. Todėl jo negalima pratęsti, nepaisant to, ar jis pasibaigęs, ar nepasibaigęs. Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-113/2007 pažymima, jog šis procesinis terminas suinteresuoto asmens prašymu gali būti atnaujinamas, tačiau atsižvelgiant į bankroto proceso specifiką, tai gali būti daroma ne vėliau kaip iki įmonės pabaigos, t. y. iki jos išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Į nurodytoje nutartyje pateiktus išaiškinimus turi atsižvelgti teismai, sprendžiantys bylas, kurių ratio dacidendi yra labai panašios.

19Nagrinėjamoje byloje, taip pat kaip ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-113/2007, sprendžiamas klausimas dėl ĮBĮ 33 straipsnio šeštojoje dalyje įtvirtinto termino pobūdžio ir jo atnaujinimo galimybės. Todėl yra pagrindas vadovautis aukščiau suformuota teisės taikymo taisykle.

20Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad bankroto procesas byloje tęsiasi jau ilgiau kaip ketverius metus. Prieš ketverius metus įmonei pradėta supaprastinto bankroto procedūra (ĮBĮ 13(1) str. 1 d.). Supaprastinto bankroto proceso metu turi būti taikoma įmonės bankroto procedūra – likvidavimas. Dėl likvidavimo procedūrų taikymo teismas turi priimti nutartį. ĮBĮ 13(1) straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos teismas administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto bankroto proceso trukmę. Byloje nėra duomenų apie tai, kad tokia nutartis būtų priimta. Taip pat nėra duomenų, kad teismui 2006 m. gruodžio 15 d. nutartimi nutarus nutraukti supaprastinto bankroto procedūras, buvo priimta nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Esant tokioms bylos aplinkybėms, kai prieš ketverius metus atsakovui buvo pradėtas supaprastintas bankroto procesas, kuris vėliau nutrauktas ir nepriimta nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia bei likviduojama, konstatuotina, jog ĮBĮ 33 straipsnio šeštojoje dalyje nustatyto 24 mėnesių termino likvidavimo procedūroms užbaigti eiga prasidėjo nuo teismo nutarties pradėti supaprastintą bankroto procedūrą įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2005 m. gruodžio 8 d. (t. 1, b.l. 50).

21Šiuo metu terminas likvidavimo procedūroms vykdyti yra pasibaigęs, jis neatnaujintas, o bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos atmestas. Byloje yra duomenys, jog atsakovas Z. B. turi turto, į kurį įmonės kreditoriai ketina nukreipti išieškojimą. Siekiant apginti įmonės kreditorių teisėtus interesus, būtina atnaujinti likvidavimo procedūroms skirtą 24 mėnesių terminą ir nustatyti protingą terminą, per kurį galėtų būti užbaigtos bankrutavusios įmonės ir jos savininko turto pardavimo procedūros, o gautos lėšos paskirstytos įmonės kreditoriams (ĮBĮ 33 str. 6 d., CPK 78 str.).

22Sprendžiant dėl termino pratęsimo trukmės, pastebėtina, kad atsakovu byloje patrauktas Z. B. (apeliantas) nuolatos teikia skundus beveik dėl kiekvienos teismo nutarties bankroto byloje. Dauguma iš šių skundų atmetami kaip nepagrįsti. Tokių skundų išnagrinėjimas užtrunka. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 19 d. nutarties pateikė tik 2009 m. rugpjūčio 24 d., kai skundams teikti buvo pasibaigęs naikinamasis šešių mėnesių terminas (t. 1, b.l. 52-57, CPK 307 str. 3 d., 338 str.). Atsižvelgiant į turto realizavimo trukmę ir vykdant likvidavimo procedūras galimai atsirasiančių ginčų išnagrinėjimo trukmę, Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio šeštojoje dalyje nustatytas 24 mėnesių terminas likvidavimo procedūroms užbaigti atnaujintinas, nustatant vienerių metų ir dviejų mėnesių trukmės terminą, skaičiuojamą nuo šios apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo dienos.

23Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinius terminus įmonės bankroto procese reglamentuojančias teisės normas. Gavęs įmonės bankroto administratoriaus prašymą pratęsti terminą bankroto procedūroms užbaigti, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į bankroto byloje nustatytas aplinkybes, turėjo atnaujinti terminą ir leisti atlikti būtinus veiksmus bankroto procese. Šis proceso teisės pažeidimas yra esminis. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis naikintina ir nustatytina, kad įmonės likvidavimo procedūros turi būti baigtos iki 2011 m. vasario 3 d. (CPK 78 str., 329 str. 1 d., 337 str. 2 d., 338 str., ĮBĮ 33 str. 6 d.).

24Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d. nutartį panaikinti.

27Atnaujinti Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio šeštojoje dalyje nustatytą 24 mėnesių terminą bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ likvidavimo procedūroms vykdyti. Nustatyti, kad bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ likvidavimo procedūros turi būti užbaigtos iki 2011 m. vasario 3 d.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Šiaulių apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 20 d. nutartimi Z. B. įmonei... 4. 2008 m. vasario 5 d. bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ bankroto... 5. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. vasario 7 d. nutartimi bankroto... 6. 2009 m. vasario 13 d. bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ bankroto... 7. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi bankroto... 8. 2009 m. rugpjūčio 27 d. Šiaulių apygardos teisme gautas 2008 m. sausio 17... 9. Gavęs atskirąjį skundą, Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31... 10. Atsakovo Z. B. atstovas pateikė teismui papildomus paaiškinimus ir prašė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. spalio 7 d. nutartimi bankroto... 12. Atsakovas Z. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos... 13. Bankrutavusios Z. B. įmonės „Saulė“ kreditorius AB Turto bankas,... 14. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinį procesą... 16. Bankroto bylų tinkamas išnagrinėjimas turi viešąjį interesą. Dauguma su... 17. Teismas nei pratęsė, nei atnaujino terminą dėl likvidavimo procedūrų... 18. ĮBĮ 33 straipsnio šeštojoje dalyje įtvirtintas 24 mėnesių terminas... 19. Nagrinėjamoje byloje, taip pat kaip ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m.... 20. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad bankroto procesas byloje tęsiasi... 21. Šiuo metu terminas likvidavimo procedūroms vykdyti yra pasibaigęs, jis... 22. Sprendžiant dėl termino pratęsimo trukmės, pastebėtina, kad atsakovu... 23. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinius terminus įmonės... 24. Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentai nėra reikšmingi... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 26. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 7 d. nutartį panaikinti.... 27. Atnaujinti Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio šeštojoje dalyje...