Byla AS-438-83-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A.K. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje A(14)-1890/06 pagal pareiškėjo A.K. skundą atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Varta“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Polingė“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Valdsita“, Linos Urvakienės įmonei, Šiaulių universitetui, uždarajai akcinei bendrovei ,,Angolita“, R.V. įmonei dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A.K. (toliau – pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas:

51) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo

6Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria 6 ir 100 arų žemės plotai, esantys buvusiame Dainų kaime, priklausę savininkui L.K., priskiriami prie valstybės išperkamų;

72) įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) teritorijas, įvertinant pasikeitusią faktinę informaciją, ir teritorijose, esančiose buvusio Dainų kaimo sklype Nr. (duomenys neskelbtini), besiribojančiose su Šiaulių universitetu, uždarąja akcine bendrove „Polingė“, uždarąja akcine bendrove „Varta“ (6 arai) bei su uždarąja akcine bendrove „Angolita“, uždarąja akcine bendrove „Katra“ ir uždarąja akcine bendrove „Augenera“

8(100 arų), suprojektuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypus nuosavybės teisių atkūrimui;

93) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją atlikti teisės aktuose numatytus veiksmus, parengiant žemės sklypų planus nuosavybės teisių atkūrimui, ir per vieną mėnesį nuo šių sklypų planų patvirtinimo priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra.

10Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą ir patikslintus skundus patenkino iš dalies, įpareigodamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) teritorijas, įvertinant pasikeitusią faktinę informaciją. Kitos skundo ir patikslintų skundų dalys atmestos kaip nepagrįstos.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje A(14)-1890/06 pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino iš dalies.

12Teismas pakeitė Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimą. Teismas panaikino Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria 6 ir 100 arų žemės plotai, esantys buvusiame Dainų kaime, priklausę savininkui L.K., priskiriami prie valstybės išperkamų. Teismas įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) L.K. priklausiusios žemės buvusio Dainų kaimo sklype Nr. (duomenys neskelbtini) teritorijas ir kartografinėje medžiagoje šią informaciją pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui. Teismas kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

13Pareiškėjas 2006 m. lapkričio 27 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl 7 820,62 Lt išlaidų atlyginimo.

14Pareiškėjas nurodė, kad jo reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2, 6 dalimis,

1545 straipsnio 1 dalimi jis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Šioje byloje patirtas išlaidas sudaro žyminiai mokesčiai, išlaidos advokatų kontorai už procesinių dokumentų surašymą bei atstovavimą teismuose, taip pat kitos išlaidos, susijusios su byla.

16II.

17Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 21 d. nutarties dalimi pareiškėjo prašymo dėl išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo nepatenkino (ABTĮ 44, 45 str.).

18Teismas nustatė, kad pareiškėjas dalį prašomų atlyginti išlaidų patyrė nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 15 d. konsultaciją Nr. 31-K, pagal kurią prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme, teismas padarė išvadą, kad prašymas dėl šių išlaidų atlyginimo netenkintinas. Teismas pasiūlė pareiškėjui parengti naują prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir kreiptis į apeliacinės instancijos teismą, t. y. Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

19III.

20Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria nepatenkintas prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje, atlyginimo, ir priimti naują sprendimą – prašymą patenkinti. Atskirasis skundas buvo grindžiamas šiais argumentais:

211. Teismas neteisingai vadovavosi nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo konsultacija. Pagal šią konsultaciją, prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, paduotą ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui.

222. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 6 dalimis, jis turi teisę į išlaidų atlyginimą.

23Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra.

24Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė šiuos pagrindinius argumentus:

251. Vadovaujantis paminėta konsultacija, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje, priteisimo turėjo persiųsti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

262. Prašomos atlyginti išlaidos priteistinos iš dalies.

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. kovo 8 d. nutartimi pareiškėjo A.K. atskirąjį skundą patenkino iš dalies ir Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį pakeitė - pareiškėjo A.K. prašymo dėl išlaidų atlyginimo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje, priteisimo persiuntė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, o kitą nutarties dalį paliko nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat įpareigojo pareiškėją A.K. iki 2007 m. kovo 22 d. pateikti patikslintą prašymą dėl išlaidų atlyginimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu bei atidėjo prašymo nagrinėjimą iki iš pareiškėjo bus gautas patikslintas prašymas dėl išlaidų atlyginimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

28IV.

29Pareiškėjas A.K. 2007 m. kovo 20 d., vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 8 d. nutartį, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė patikslintą prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, kurias sudaro 2178 Lt.

30Patikslintame prašyme nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje A(14)-1890/06 tenkino pagrindinius jo reikalavimus (t. y. panaikino administracinį teisės aktą bei įpareigojo atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių atlikti veiksmus, kurių neatlikimas sąlygojo kito atsakovo - Šiaulių apskrities viršininko administracijos - neveikimą), darytina išvada, jog pareiškėjui yra priteistinos išlaidos pilna apimtimi iš to atsakovo, dėl kurio neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir kilo ginčas bei su tuo susiję teisminiai procesai, t. y. iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. Pareiškėjo nuomone, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme jis patyrė šias išlaidas:

311. Už apeliacinio skundo parengimą S.Šedbaro advokatų kontorai sumokėta 700 litų;

322. Už atsiliepimo į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą parengimą bei su tuo susijusias technines paslaugas S.Šedbaro advokatų kontorai sumokėti 728 litai;

333. Už pareiškėją atstovaujančio advokato pasirengimą bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme bei atstovavimą apeliacinės instancijos teisme sumokėta 700 litų;

344. Paduodant apeliacinį skundą, sumokėtas 50 litų žyminis mokestis.

35Šias išlaidas, anot pareiškėjo, pagrindžia prie patikslinto prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo pridedamų sąskaitų ir nurodymų pervesti grynuosius pinigus nuorašai.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1 ir 6 dalis proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, t. y. turi teisę reikalauti atlyginti jai sumokėtą žyminį mokestį ir atstovavimo išlaidas.

39Šiuo aspektu pažymėtina, jog iš bylos medžiagos matyti, kad pateikdamas skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjas kėlė tris reikalavimus (t. 2, b.l. 221-222):

401) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria 6 ir 100 arų žemės plotai, esantys buvusiame Dainų kaime, priklausę savininkui L.K., priskiriami prie valstybės išperkamų;

412) įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių nustatyta tvarka per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) teritorijas, įvertinant pasikeitusią faktinę informaciją, ir teritorijose, esančiose buvusio Dainų kaimo sklype Nr. (duomenys neskelbtini), besiribojančiose su Šiaulių universitetu, uždarąja akcine bendrove „Polingė“, uždarąja akcine bendrove „Varta“ (6 arai) bei su uždarąja akcine bendrove „Angolita“, uždarąja akcine bendrove „Katra“ ir uždarąja akcine bendrove „Augenera“ (100 arų), suprojektuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypus nuosavybės teisių atkūrimui;

423) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją atlikti teisės aktuose numatytus veiksmus, parengiant žemės sklypų planus nuosavybės teisių atkūrimui, ir per vieną mėnesį nuo šių sklypų planų patvirtinimo priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra.

43Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmesti jo reikalavimai bei panaikinta Šiaulių apygardos administracinio teismo 2003 m. liepos 2 d. nutartis, panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą patenkinti pilnai (t. 2, b.l. 237-247).

44Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi administracinėje byloje A(14)-1890/06 pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino iš dalies, t. y. iš esmės patenkino pareiškėjo reikalavimus dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 panaikinimo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo nustatyta tvarka per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) žemės sklypo Nr. (duomenys neskelbtini) teritorijas. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimų atsakovei Šiaulių apskrities viršininko administracijai (t. 3, b.l. 44 – 66).

45Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog apeliacinės instancijos teismo sprendimu buvo patenkinti du iš trijų pareiškėjo reikalavimų, todėl šioje dalyje pareiškėjas, atsižvelgiant į ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 6 dalies nuostatas, turi teisę reikalauti iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teismo (atstovavimo) išlaidų atlyginimo.

46Kaip numato ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau - Rekomendacijos).

47Pareiškėjas prašo atlyginti išlaidas susijusias su advokato pagalba paruošiant apeliacinį skundą, pasirengiant administracinės bylos nagrinėjimui ir atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Šias išlaidas patvirtina pateiktos sąskaitos už advokato Stasio Šedbaro suteiktas teisines paslaugas (2006 m. gegužės 15 d. sąskaita Nr. 3-196-T/05, 2006 m. rugpjūčio 2 d. sąskaita Nr. 4-196T/05 ir 2006 m. lapkričio 20 d. sąskaita Nr. 5-196-T/05) bei nurodymai pervesti grynuosius pinigus už suteiktas paslaugas advokato Stasio Šedbaro kontorai (2006 m. gegužės 19 d. nurodymas, 2006 m. rugpjūčio 10 d. nurodymas bei 2006 m. lapkričio 23 d. nurodymas).

48Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo advokatas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka atliko šiuos veiksmus, už kuriuos Rekomendacijos numato atitinkamo dydžio užmokesčio priteisimo galimybę:

  1. parengė apeliacinį skundą (t. 2, b.l. 237-247). Rekomendacijų 8.9 punktas numato, kad už apeliacinio skundo pateikimą priteistinas maksimalus užmokesčio advokatui dydis yra 3 MMA (minimalūs mėnesiniai atlyginimai);
  2. 2006 m. gegužės 12 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atsiliepimą į atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus apeliacinį skundą (t. 3, b.l. 7-12). Rekomendacijų 8.11. punkte nurodytas maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimą į apeliacinį skundą – 1.5 MMA;
  3. atstovavo teismo posėdyje, vykusiame 2006 m. lapkričio 8 d. Nors 2006 m. lapkričio 8 d. teismo posėdžio protokole (t.3, b.l. 42-43) tikslus posėdžio trukmės laikas neužfiksuotas, tačiau iš protokolo apimties (ji keturis kartus mažesnė nei 2006 m. kovo 29 d. pirmosios instancijos teismo posėdžio, trukusio 2 val. 45 min., protokolo apimtis, t.2, b.l. 209-219) galima spręsti, jog posėdžio apeliacinės instancijos teisme trukmė neviršijo 1 val. Rekomendacijų 8.18. punkte nurodytas maksimalus advokato užmokesčio dydis už atstovavimą teisme 1 val. yra 0.15 MMA.

49Taigi, iš viso pareiškėjo naudai už išlaidas apeliacinio skundo parengimui, atsiliepimo į atsakovo skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui surašymui bei atstovavimui teisme gali būti priteistas maksimalus 4,65 MMA atlyginimas (3 MMA + 1,5 MMA + 0,15 MMA). Vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu nustatant konkretų priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį būtina atsižvelgti į Rekomendacijų 2.1 – 2.8 punktuose nustatytus kriterijus (bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą atstovaujant byloje, priteistinų ar ginčijamų piniginių sumų dydį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kt.). Įvertinusi šią aplinkybę, teisėjų kolegija pažymi, jog kriterijų, dėl kurių teismas neturėtų pagrindo priteisti maksimalių atstovavimo išlaidų dydžių, šiuo atveju nenustatyta.

50Todėl iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareiškėjui galėtų būti priteisiama maksimali 2790 Lt suma atstovavimo išlaidoms atlyginti. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu pareiškėjo apeliacinis skundas buvo patenkintas iš dalies, tai yra buvo patenkinta tik dalis (du iš trijų) pareiškėjo reikalavimų, galutinė priteisiama atstovavimo išlaidų suma mažintina trečdaliu ir sudaro 1860 Lt. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašo atlyginti ir sumokėtą žyminį mokestį (50 Lt) už apeliacinio skundo padavimą (t. 2, b.l. 236), jam, atsižvelgiant į teismo patenkintų apeliacinio skundo reikalavimų skaičių, iš atsakovų priteistina du trečdaliai sumokėto žyminio mokesčio (33,33 Lt). Dėl šių priežasčių, galutinė pareiškėjo pašoma priteisti teismo išlaidų suma (2178 Lt) mažinama ir sudaro 1893,33 Lt (1860 Lt + 33,33 Lt).

51Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo yra tenkinamas iš dalies ir pareiškėjo naudai iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priteisiama po 946,66 Lt teismo išlaidoms atlyginti.

52Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

53pareiškėjo A.K. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

54Priteisti pareiškėjui A.K. iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 946,66 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt šešis Lt šešiasdešimt šešis ct) teismo išlaidų.

55Priteisti pareiškėjui A.K. iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 946,66 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt šešis Lt šešiasdešimt šešis ct) teismo išlaidų.

56Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A.K. (toliau – pareiškėjas) skundu, kurį patikslino,... 5. 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d.... 6. Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje... 7. 2) įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių... 8. (100 arų), suprojektuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypus nuosavybės... 9. 3) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją atlikti teisės... 10. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 10 d. sprendimu... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d.... 12. Teismas pakeitė Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio... 13. Pareiškėjas 2006 m. lapkričio 27 d. Šiaulių apygardos administraciniam... 14. Pareiškėjas nurodė, kad jo reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, todėl... 15. 45 straipsnio 1 dalimi jis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų... 16. II.... 17. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 21 d. nutarties... 18. Teismas nustatė, kad pareiškėjas dalį prašomų atlyginti išlaidų patyrė... 19. III.... 20. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė panaikinti Šiaulių apygardos... 21. 1. Teismas neteisingai vadovavosi nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio... 22. 2. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 6 dalimis, jis turi teisę į... 23. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 24. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 25. 1. Vadovaujantis paminėta konsultacija, pirmosios instancijos teismas... 26. 2. Prašomos atlyginti išlaidos priteistinos iš dalies.... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. kovo 8 d. nutartimi... 28. IV.... 29. Pareiškėjas A.K. 2007 m. kovo 20 d., vykdydamas Lietuvos vyriausiojo... 30. Patikslintame prašyme nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos... 31. 1. Už apeliacinio skundo parengimą S.Šedbaro advokatų kontorai sumokėta... 32. 2. Už atsiliepimo į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 33. 3. Už pareiškėją atstovaujančio advokato pasirengimą bylos nagrinėjimui... 34. 4. Paduodant apeliacinį skundą, sumokėtas 50 litų žyminis mokestis.... 35. Šias išlaidas, anot pareiškėjo, pagrindžia prie patikslinto prašymo dėl... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44... 39. Šiuo aspektu pažymėtina, jog iš bylos medžiagos matyti, kad pateikdamas... 40. 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d.... 41. 2) įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių... 42. 3) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją atlikti teisės... 43. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė Šiaulių apygardos administracinio... 44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d.... 45. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog apeliacinės instancijos teismo... 46. Kaip numato ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis, atstovavimo išlaidų atlyginimo... 47. Pareiškėjas prašo atlyginti išlaidas susijusias su advokato pagalba... 48. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo advokatas nagrinėjant bylą... 49. Taigi, iš viso pareiškėjo naudai už išlaidas apeliacinio skundo... 50. Todėl iš atsakovų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos bei Šiaulių... 51. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas dėl teismo... 52. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu,... 53. pareiškėjo A.K. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkinti iš... 54. Priteisti pareiškėjui A.K. iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės... 55. Priteisti pareiškėjui A.K. iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės... 56. Nutartis neskundžiama....