Byla 2-1821/2012
Dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Glass gallery“ bankroto administratoriaus pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Artūro Driuko, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) M. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Glass gallery“ bankroto administratoriaus pakeitimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl būtinumo pakeisti bankrutavusios įmonės bankroto administratorių.

7Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsakovui UAB „Glass gallery“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ignika“.

8Pareiškėjas (kreditorius) M. L. pateikė prašymą atstatydinti B UAB „Glass gallery“ administratorių UAB „Ignika“, paskirti administratoriumi UAB „Forsina“ bei įpareigoti UAB „Ignika“ naujai paskirtam administratoriui ne vėliau kaip per 10 dienų perduoti atsakovo turtą ir dokumentus. Pareiškėjas nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Ignika“ netinkamai vykdo administratoriaus pareigas, vilkina bankroto procesą, yra nekompetentingas ir šališkas, nuolat pažeidinėja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas, todėl kreditoriai prarado pasitikėjimą šiuo bankroto administratoriumi. Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies 20 punktą, nes neatsižvelgė į 2011 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkime priimtus sprendimus: neigiamai įvertinti administratoriaus veiklą, pareikšti nepasitikėjimą administratoriumi, įgalinti kreditorių susirinkimo pirmininką pateikti teismui procesinius dokumentus dėl administratoriaus nušalinimo. Administratorius, žinodamas, kad kreditoriai pareiškė juo nepasitikėjimą, privalėjo pats atsistatydinti. Be to, administratorius pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 17 punktą, nes neatsižvelgė į kreditoriaus M. L. 2012 m. birželio 1 d. prašymą ir nesušaukė kreditorių susirinkimo. Administratorius pažeidė ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kadangi M. L. iš administratoriaus gavo tik mažą dalį dokumentų, kuriuos prašė pateikti 2012 m. gegužės 28 d. prašymu.

9Atsakovo B UAB „Glass gallery“ bankroto administratorius UAB „Ignika“ pateikė atsiliepimą, prašydamas pareiškėjo prašymo netenkinti. Administratorius nurodė, kad vykdydamas įmonės bankroto procedūras aptiko ginčytinų sandorių ir apie juos informavo buvusius atsakovo vadovus ir akcininkus A. S. bei V. I.. Tuomet šie asmenys ėmėsi veiksmų, kad taptų įmonės kreditoriais ir bankroto proceso eigą galėtų pasukti sau naudinga linkme. Teismas bankroto administratoriaus ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žalos priteisimo tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo buvusio direktoriaus ir akcininko A. S. 33 751,43 Lt. Dėl šio teismo sprendimo yra paduoti apeliaciniai skundai. 2011 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimą inicijavo A. S. ir V. I., kurie turėjo daugiau kaip 50 proc. teismo patvirtintos kreditorių reikalavimų sumos. Susirinkime sprendimai buvo priimti „už“ balsuojant tik A. S. ir V. I., o kiti 7 kreditoriai balsavo „prieš“. Kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Kilimai“ atsisakė ruošti procesinius dokumentus dėl bankroto administratoriaus nušalinimo, jokie įpareigojimai bankroto administratoriui nebuvo nustatyti, todėl nėra pagrindo teigti, kad administratorius nevykdo teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo sprendimų. Be to, teisės aktai nenumato administratoriaus pareigos atsistatydinti, kai dalis kreditorių išreiškia juo nepasitikėjimą. Administratorius pažymėjo, kad V. I. ir A. S. perleido savo finansinius reikalavimus buvusiam atsakovo darbuotojui M. L., kuris buvo ir galimai šiuo metu yra tiesiogiai pavaldus minėtiems asmenims. M. L. tapus didžiausiu atsakovo kreditoriumi, jis tęsė buvusių kreditorių A. S. ir V. I. pradėtus veiksmus, kuriais buvo siekiama nutraukti pradėtas civilines bylas ir nušalinti bankroto administratorių. Be to, kreditoriaus M. L. iniciatyva 2012 m. gegužės 14 d. buvo šaukiamas kreditorių susirinkimas. Pagal siūlomą darbotvarkę susirinkime turėjo būti balsuojama dėl kreditorių susirinkimo pirmininko pakeitimo nauju pirmininku skiriant M. L. bei dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-6190-590/2011 pagal V. I. ir A. S. 2011 m. balandžio 11 d. administratoriui pasiūlytas sąlygas. Tačiau kreditorių susirinkimas neįvyko, nes teisininkė J. M. kreditorių susirinkimo vesti negalėjo, neturėdama M. L. įgaliojimo, o pastarasis į susirinkimą neatvyko. 2012 m. birželio 1 d. administratorius gavo M. L. prašymą dar kartą sušaukti kreditorių susirinkimą dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo, administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, administratoriaus išlaidų sąmatos keitimo, UAB „Ignika“ atstatydinimo ir naujo BUAB „Glass gallery“ administratoriaus paskyrimo. Administratorius 2012 m. birželio 12 d. informavo kreditorių, kad nėra pateikti motyvai ir argumentai, kodėl turi būti keičiamas pirmininkas, sąmata ir administratorius. Administratorius prašė pateikti argumentus dėl darbotvarkės klausimų bei atsakydamas į M. L. prašymą pateikė tik svarbiausius dokumentus (apie 70 lapų) bei nurodė, kad kreditorius su kitais dokumentais gali susipažinti atvykęs į administratoriaus kontorą iš anksto suderintu laiku, tačiau M. L. pas administratorių neatvyko.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi netenkino pareiškėjo (kreditoriaus) M. L. prašymo dėl atsakovo bankroto administratoriaus pakeitimo. Teismas, įvertinęs tai, kad M. L. patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (296 118,80 Lt iš 575 519,03 Lt), padarė išvadą, kad šis kreditorius teisėtai kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, o teismui lieka įvertinti, ar minėto kreditoriaus prašymo motyvai yra pagrįsti. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorius turi pats pateikti teismui prašymą dėl jo atstatydinimo iš visų jo administruojamų įmonių administratoriaus pareigų tik tuo atveju, kai administratorius sužinojo apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 24 p.). Be to, 2011 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimas nepriėmė jokio sprendimo, kuriuo bankroto administratorius būtų buvęs įpareigotas atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo. Todėl teismas nusprendė, kad kreditoriaus M. L. teiginys, jog bankroto administratorius pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies 20 punktą, yra nepagrįstas. Teismas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-3167-553/2012, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Kilimai“ skundą dėl B UAB „Glass gallery“ 2011 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, 2012 m. liepos 9 d. nutartimi nutarė pripažinti negaliojančiais nutarimus: Nr. 1. nepatvirtinti B UAB „Glass gallery“ administratoriaus UAB „Ignika“ ataskaitos; Nr. 2. neigiamai įvertinti administratoriaus UAB „Ignika“ veiklą nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2011 m. lapkričio 29 d.; Nr. 3. pareikšti nepasitikėjimą bankroto administratoriumi UAB „Ignika“; Nr. 4. pateikti procesinius dokumentus teismui dėl bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ nušalinimo nuo B UAB „Glass gallery“ administravimo. Teismas nustatė, kad bankroto administratorius, atsakydamas į M. L. 2012 m. birželio 1 d. prašymą, neatsisakė šaukti susirinkimo, bet paprašė kreditoriaus pateikti detalią projektinę dokumentaciją (motyvus) dėl siūlomų darbotvarkės klausimų, kurie vėliau būtų pateikti kitiems kreditoriams, nurodydamas, kad kreditorius gali piktnaudžiauti savo reikalavimo teise, pažeisdamas kitų įmonės kreditorių interesus sušaukiant susirinkimus ir priimant sprendimus be pagrindžiančios dokumentacijos. Teismas sprendė, kad minėtas administratoriaus prašymas buvo pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad dar 2011 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo metu kreditoriai V. I. ir A. S. išreiškė nepasitikėjimą UAB „Ignika“, o vėliau šie kreditoriai perleido savo reikalavimus M. L., kuris inicijuodamas 2012 m. gegužės 14 d. susirinkimą siūlė sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-6190-590/2011 pagal šioje byloje atsakovų A. S. ir V. I. pasiūlytas sąlygas, su kuriomis administratorius nesutiko, nurodydamas, kad minėta taikos sutartimi kreditoriams kaip kompensacija už padarytą žalą yra siūloma vos 2 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kas auksčiau išdėstyta, teismas sprendė, kad UAB „Ignika“, atstovaudama visų B UAB „Glass gallery“ kreditorių interesus, nepažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 17 punkto. Teismas padarė išvadą, kad bankroto administratorius, pateikdamas kreditoriui M. L. tik svarbiausius jo paprašytus įmonės dokumentus ir nurodydamas, kad su kitais įmonės dokumentais kreditorius gali susipažinti atvykęs pas administratorių iš anksto suderintu laiku, elgėsi atsižvelgdamas į ekonomiškumo ir protingumo principus, todėl nepažeidė ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punkto. Teismas nusprendė, kad nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog paskirtas administratorius būtų netinkamas atlikti bankroto procedūras UAB „Glass gallery“ bankroto byloje ir turi būti atstatydintas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas (kreditorius) M. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį ir prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo tenkinti. Pareiškėjas nurodė šiuos argumentus:

  1. bankroto administratorius, prašydamas pateikti motyvus dėl kreditorių susirinkime siūlomų darbotvarkės klausimų, nepagrįstai atsisakė šaukti kreditorių susirinkimą pareiškėjo iniciatyva;
  2. bankroto administratorius nepateikė pareiškėjui svarbiausių atsakovo dokumentų, kuriuose atsispindėjo bankroto proceso metu gautos pajamos. Tuo tarpu bankroto administratoriaus siūlymas pareiškėjui pačiam atvykti susipažinti su dokumentais prieštarauja teisingumo ir protingumo principams, pažeidžia pareiškėjo teisę gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 2 p.) bei vertintini kaip siekis apriboti kreditoriaus galimybes dalyvauti atsakovo bankroto procese;
  3. teismas nepagrindė, kaip bus pažeisti kitų kreditorių ar viešasis interesas dėl to, kad pareiškėjo, turinčio daugiau nei pusę teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, motyvuotu prašymu bus atstatydintas administratorius (ĮBĮ 11 str. 8 d., 21 str. 1 d. 4 p.). Be to, aplinkybė, kad pareiškėjas reikalavimo teises perėmė iš kreditorių, kurie siekė kitoje byloje su atsakovu sudaryti taikos sutartį, neįtakoja pareiškėjo prašymo dėl administratoriaus pakeitimo pagrįstumo.

14Atsakovo B UAB „Glass gallery“ bankroto administratorius UAB „Ignika“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jo netenkinti. Pažymi, kad atsakovo akcininkai ir buvę vadovai A. S. bei V. I. kreipėsi su prašymu įtraukti juos į kreditorių sąrašą tik po to, kai bankroto administratorius nustatė ginčitinus sandorius. Būtent tik šie 2 kreditoriai išreiškė nepasitikėjimą bankroto administratoriumi ir turėdami balsų daugumą 2011 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkime įpareigojo kreditorių susirinkimo pirmininką UAB „Kilimai“ kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, ką jis atsisakė daryti, motyvuodamas tuo, kad likę kreditoriai administratoriumi pasitiki. Tuo tarpu bankroto administratoriui nei kreditorių susirinkimas, nei įstatymas nenumatė pareigos atsistatydinti. Kreditorius M. L., pareikalavęs sušaukti 2012 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimą, pats į jį neatvyko ir nesuteikė teisininkei įgaliojimo šio kreditorių susirinkimo vesti jo vardu. Kreditoriui M. L. pareikalavus dar kartą sušaukti kreditorių susirinkimą, bankroto administratorius, nepažeisdamas kreditorių susirinkimui būtinos teikti informacijos terminų, paprašė pareiškėjo pateikti motyvus, dėl kokių priežasčių jis siūlo keisti kreditorių susirinkimo pirmininką, administravimo išlaidų sąmatą bei bankroto administratorių. Bankroto administratorius siūlė pareiškėjui atvykti pačiam ir susipažinti su tais dokumentais, kurių administratorius nepateikė dėl didelės apimties, tačiau pareiškėjas su administratoriumi daugiau nesusisiekė. Iš šių aplinkybių administratorius daro išvadą, kad pareiškėjas veikia išimtinai buvusių kreditorių A. S. ir V. I. interesais, iš kurių perpirko finansinius reikalavimus, bei siekia padėti jiems išvengti atsakomybės civilinėje byloje dėl sandorių nuginčijimų, bandydamas inicijuoti minėtoje byloje taikos sutarties patvirtinimą, pagal kurią atsakovas iš buvusių kreditorių gautų tik 2 000 Lt.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvacija, jog bankroto administratoriaus vaidmuo bankroto procese yra ypač svarbus, nes iš esmės būtent nuo šio asmens kvalifikacijos bei tinkamo pareigų vykdymo priklauso bankroto proceso skaidrumas, koncentruotumas ir ekonomiškumas, taip pat bankrutuojančios įmonės visų kreditorių teisėtų lūkesčių ir turtinių interesų vienodas užtikrinimas, nepažeidžiant pačios bankrutuojančios įmonės interesų. Būtent todėl įstatymo leidėjas, įtvirtindamas teismui prerogatyvą spręsti dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, numatė galimybę kreditoriaus prašymo atstatydinti bankroto administratorių netenkinti, jei šį prašymą patenkinus būtų pažeisti tokio prašymo neteikusių kreditorių ar viešasis interesas (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d. 2 p.). Tokiu būdu įstatymo leidėjas siekė eliminuoti didžiausio kreditoriaus galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi bei įtakoti bankroto administratoriaus nešališkumą savo naudai.

18Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde bankroto administratoriaus atstatydinimo būtinumą įrodinėja trimis argumentais. Pirma, apeliantas teigia, kad bankroto administratorius netinkamai vykdė savo pareigą pateikti kreditoriui jo pareikalautą informaciją apie bankroto proceso eigą. Antra, bankroto administratorius neįvykdė pareigos kreditoriaus prašymu sušaukti kreditorių susirinkimą. Trečia, teismas nemotyvavo kaip bus pažeisti kitų kreditorių ir viešasis interesas dėl to, kad bankroto administratorius bus atstatydintas.

19Dėl pirmojo atskirojo skundo argumento, teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonių bankroto įstatyme yra įtvirtinta kreditoriaus, kurio finansinius reikalavimus patvirtino teismas, teisė kreditorių susirinkimo įstatymo nustatyta tvarka gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto eigą (Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 2 p., 23 str. 11 p.). Kaip matyti iš 2012 m. birželio 7 d. bankroto administratoriaus atsakymo į apelianto prašymą dėl informacijos pateikimo, bankroto administratorius dalį apelianto prašomų dokumentų pateikė, o kitos dalies nepateikė dėl didelės apimties ir finansinių išlaidų bei pasiūlė apeliantui atvykti į bankroto administratoriaus buveinę susipažinti su šiais dokumentais (b.l. 70-71). Apeliantas neįrodinėjo, jog jam buvo atsisakyta pateikti informaciją, pažeidžiant kreditorių susirinkimo nustatytą informacijos teikimo tvarką. Be to, iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad bankroto administratorius neatsisakė apskritai pateikti apeliantui informacijos, tačiau tam tikrą dalį informacijos atsisakė pateikti apelianto pageidaujamu būdu bei nurodė tai pateisinančias priežastis. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad galimybės apeliantui, kuris gyvena Vilniaus mieste (duomenys neskelbtini), suteikimas atvykti į bankroto administratoriaus buveinę, kuri taip pat randasi Vilniaus mieste (Smolensko g. 19), ir ten susipažinti su dokumentais apie įmonės bankroto eigą, negali būti laikoma kreditoriaus teisių ribojimu dalyvauti procese bei gauti informaciją apie bankroto bylos eigą. Kaip aukščiau nutartyje buvo minėta, bankroto proceso tikslas nėra tenkinti kiekvieną didžiausio kreditoriaus pageidavimą bei bankroto procesą vykdyti pagal jo norus. Bankroto procese turi būti derinami visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, įskaitant ir kreditorių interesą gauti informaciją bei bankroto administravimo išlaidoms skirtas lėšas naudoti protingai bei ekonomiškai. Todėl aplinkybė, kad administratorius, įvertinęs, jog dėl didelės apimties dokumentų kopijavimo bus patirtos žymiai didesnės bankroto administravimo išlaidos lyginant su kreditoriaus atvykimo į bankroto administratoriaus buveinę (kur jis galės susipažinti su dokumentais) išlaidomis, pagrįstai atsisakė suteikti kreditoriui dalį informacijos jo nurodytu neekonomišku bei didelių išlaidų reikalaujančiu būdu. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus dėl kreditoriaus teisių pažeidimo bei netinkamo bankroto administratoriaus pareigų vykdymo (CPK 12 ir 178 str.). Priešingai, teisėjų kolegija sprendžia, kad bankroto administratorius elgėsi atsakingai ir apdairiai bei, pasiūlydamas apeliantui kitą informacijos pateikimo susipažinimui būdą, tinkamai įvykdė bankroto administratoriaus pareigą elgtis tokiu būdu, kad būtų išlaikytas proporcingumas tarp visų įmonės kreditorių interesų.

20Dėl antrojo atskirojo skundo argumento teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta kreditoriaus (kreditorių), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, teisė reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą. Tuo tarpu teisę sušaukti kreditorių susirinkimą įstatymo leidėjas įtvirtino teismui, bankroto administratoriui arba kreditorių susirinkimo pirmininkui. Iš šių teisinių nuostatų akivaizdu, jog bankroto administratorius, elgdamasis kaip bet kuris kitas pakankamai atidus asmuo (bonus pater familias) analogiškoje situacijoje, turi ne tik teisę, bet ir pareigą išsiaiškinti kreditorių susirinkimo sušaukimo priežastis bei būtinumą, o ne nekvestionuojamai vykdyti kreditoriaus, reikalaujančio sušaukti kreditorių susirinkimą, nurodymus. Priešingu atveju kreditoriui (kreditoriams), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, būtų įtvirtinta galimybė piktnaudžiauti kreditorių susirinkimo sušaukimo teise, daryti įtaką bankroto administratoriaus nešališkumui bei vilkinti bankroto procedūras.

21Nagrinėjamu atveju iš bylos faktinės situacijos matyti, kad bankroto administratorius, gavęs apelianto reikalavimą sušaukti kreditorių susirinkimą, neatsisakė to padaryti (kaip teigia apeliantas), tačiau 2012 m. birželio 12 d. pranešimu paprašė pateikti siūlomų priimti kreditorių susirinkime nutarimų projektų motyvus, tai yra dėl kokių priežasčių būtų tikslinga sumažinti jau patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą nuo 5 000 Lt per mėnesį iki 5 000 Lt visam bankroto administravimo laikotarpiui bei kokius neteisėtus veiksmus atliko bankroto administratorius, kad jį tapo būtina pakeisti (b.l. 95-96). Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokį prašymą bankroto administratorius turėjo teisę pateikti, siekdamas pats pateikti paaiškinimus kreditorių susirinkime, ypač atsižvelgiant į tai, kad jokių bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų, naudojant administravimo išlaidoms skirtas lėšas ar vykdant bankroto procedūras, nebuvo nustatyta. Be to, įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3167-553/2012 buvo pripažinti negaliojančiais 2011 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, kuriais buvo nuspręsta pareikšti nepasitikėjimą bankroto administratoriumi bei įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

22Tuo tarpu apeliantas, gavęs iš bankroto administratoriaus atsakymą dėl papildomos informacijos pateikimo prieš sušaukiant kreditorių susirinkimą, su bankroto administratoriumi nebendradarbiavo bei nieko jam neatsakė. Vietoje to, apeliantas 2012 m. birželio 15 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus pakeitimo (b.l. 57-60). Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto elgesį (neatvyko į prieš tai jo reikalavimu sušauktą kreditorių susirinkimą), taip pat atsižvelgusi į apelianto pateiktus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus daro išvadą, kad bankroto administratorius, prašydamas apelianto pagrįsti kreditorių susirinkimo sušaukimo būtinumą, nepažeidė savo kaip administratoriaus pareigų. Priešingai, bankroto administratorius elgėsi teisėtai, siekdamas nustatyti, ar kreditorius nepiktnaudžiauja teise sušaukti kreditorių susirinkimą bei inicijuoti bankroto administratoriaus atstatydinimą. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip neatitinkančius faktinės situacijos apelianto pagrįstus atskirojo skundo argumentus, kad bankroto administratorius apskritai atsisakė sušaukti kreditorių susirinkimą (CPK 12 ir 178 str.).

23Teisėjų kolegija iš bylos faktinių aplinkybių daro išvadą, kad bankrutuojančios įmonės didžiausias kreditorius, kurio patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro daugiau nei pusę visų bankrutuojančios įmonės patvirtintų finansinių reikalavimų, pageidauja pakeisti bankroto administratorių. Tačiau kaip teisėjų kolegija aukščiau nutartyje pažymėjo, bankroto proceso paskirtis neapsiriboja vien tik didžiausio kreditoriaus interesų tenkinimu. Bankroto proceso vienas iš pagrindinių tikslų yra užtikrinti visų kreditorių vienodą galimybę dalyvauti skaidriame bankroto procese, kuriame bankroto procedūras vykdytų nešališkas bankroto administratorius, vadovaudamasis visų kreditorių lygybės principu. Todėl vien didžiausio kreditoriaus pageidavimas atstatydinti bankroto administratorių, kai tam nepritaria likę kreditoriai bei kai teismui nėra pateikta duomenų apie bankroto administratoriaus pareigų netinkamą vykdymą, pats savaime nesuponuoja bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindo. Priešingu atveju būtų sukurta tokia situacija, kuomet didžiausias kreditorius galėtų piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, įtakojant administratoriaus nešališkumą, dėl ko būtų pažeisti ne tik likusių kreditorių, bet ir viešasis interesas. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs susiklosčiusią faktinę situaciją, pagrįstai atsisakė tenkinti apelianto prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatyta priežastimi, jog dėl tokio prašymo tenkinimo būtų pažeisti prašymo neteikusių kreditorių bei viešasis interesas. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto atskirojo skundo trečiąjį argumentą, kad teismas nemotyvavo kaip apelianto prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pažeis kitų kreditorių ar viešąjį interesą.

24Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (kreditoriaus) M. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl pareiškėjo (kreditoriaus) atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Artūro Driuko, Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl būtinumo pakeisti bankrutavusios įmonės bankroto... 7. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Pareiškėjas (kreditorius) M. L. pateikė prašymą atstatydinti B UAB... 9. Atsakovo B UAB „Glass gallery“ bankroto administratorius UAB „Ignika“... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi netenkino... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas (kreditorius) M. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 14. Atsakovo B UAB „Glass gallery“ bankroto administratorius UAB „Ignika“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvacija, jog... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde bankroto administratoriaus... 19. Dėl pirmojo atskirojo skundo argumento, teisėjų kolegija pažymi, kad... 20. Dėl antrojo atskirojo skundo argumento teisėjų kolegija pažymi, kad... 21. Nagrinėjamu atveju iš bylos faktinės situacijos matyti, kad bankroto... 22. Tuo tarpu apeliantas, gavęs iš bankroto administratoriaus atsakymą dėl... 23. Teisėjų kolegija iš bylos faktinių aplinkybių daro išvadą, kad... 24. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą....