Byla I-834-386/2007

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, susipažinusi su pareiškėjų V. G. ir N. G. prašymu atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Pajūrio regioninio parko direkcijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo ir spręsdama jo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjai V. G. ir N. G. 2006 m. lapkričio 29 d. prašymu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti 302.150,00 litų turtinės ir 150.000,00 litų neturtinės (moralinės) žalos atlyginimą, padarytą Pajūrio regioninio parko direkcijos direktoriaus D. N. neteisėtais veiksmai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovų neveikimu viešojo administravimo srityje.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau ABTĮ) 37 straipsnio 1 dalimi, teismas priima nutartį skundo (prašymo) trūkumams Šalinti, jei skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų.

4Klaipėdos apygardos administracinio teismas 2006 m. gruodžio 4 d. nutartimi pareiškėjams nustatė terminą iki 2006 m, gruodžio 27 d. ({skaitytinai) pašalinti toje nutartyje nurodytus trūkumus. Teismas 2006-12-04 nutartimi konstatavo:

5kad pagal ABTĮ 2 straipsnio 20 dalį su skundais į kompeUntingą instituciją kreipiasi privatūs asmenys, todėl V. G. ir N. G. siūlyta į teismą kreiptis skundu;

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 7 punktas įpareigoja pareiškėją skunde nurodyti tikslų ir konkretų reikalavimą teismui. Pareiškėjai V. G. ir N. G. prašo priteisti iš atsakovų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, Pajūrio regioninio parko direkcijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 302.150,00 litų turtinės ir 150.000,00 litų neturtinės (moralinė) žalos atlyginimą. Iš suformuluoto reikalavimo ir skundo turinio galima suprasti, kad pareiškėjai bendrai atsakovų padarytą turtinę žalą įvertino 302.150,00 litais ir neturtinę (moralinę) žalą 150.000,00 litų. Reikalavimą pareiškėjai reiškia skirtingiems atsakovams, todėl pareiškėjai turėtų tiksliai nurodyti kiekvieno iš jų patirtą turtiną ir neturtiną žalą dėl kiekvieno atskirai viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų ir ar neveikimo. Siūlyta pareiškėjams V. G. ir N. G. tikslinti skundo reikalavimą.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 6 punktas numato, kad skunde turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai. Siūlyta pareiškėjams nurodyti konkrečius kiekvieno iš atsakovo neteisėtus veiksmus, neveikimą dėl kurių prašoma atlyginti turtiną ir neturtiną žalą.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnis įpareigoja pareiškėją kartu su skundu pateikti įrodymus, pagrindžiančius pareiškėjo reikalavimą. V. G. ir N. G. kartu su skundu pateikė įrodymus, pagrindžiančius viešojo administravimo subjektų neteisėtus veiksmus ir neveikimą, tačiau nepateikė įrodymų, pagrindžiančių patirtą turtinę ir neturtinę žalą. Siūlyta pareiškėjams pateikti kartu su skundu {rodymus, pagrindžiančius patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

9Pažymėtina, kad asmenys, kurie procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens (ABTĮ 24 str. 1 d., 57 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 114 str.).

10Pareiškėjai V. G. ir N. G. per teismo nustatytą terminą nepašalino Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m gruodžio 4 d nutartyje nurodytų trūkumų.

11Pareiškėjams Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 4 d. nutarties kopija siųsta jų nurodytu adresu ( - ). Ji neįteikta, Lietuvos pašto darbuotojas nurodė, jog neradus adresato paliktas pranešimas 2006-12-17, tačiau su pranešimu niekas nesikreipė. Jeigu pasikeitė pareiškėjų gyvenamoji vieta, jie apie tai privalėjo informuoti teismą. Pareiškėjų prašymas laikomas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjams (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 105 str. 1 d., 106 str. 1 d., 149 str. 3 d.,

Nutarė

13pareiškėjų V. G. ir N. G. prašymą atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Pajūrio regioninio parko direkcijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjams.

14Išaiškinama, jog tai pareiškėjams neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai