Byla 2S-1485-657/2014
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta panaikinti ieškovei paskirtą baudą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. Š. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta panaikinti ieškovei paskirtą baudą.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės D. Š. ieškinį atsakove antstolei A. L., tretieji asmenys AB DNB bankas, AB „Lesto“, UAB „Tadesa“ dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu bei restitucijos taikymo (b.l. 2-8).

5Atsakovės prašymu byloje buvo skirta ekspertizė, nekilnojamojo turto vertei nustatyti, kurios išlaidas buvo įpareigota apmokėti ieškovė, tačiau ji teismo įpareigojimo neįvykdė.

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014-04-10 nutartimi ieškovei už teismo įpareigojimų nevykdymą ir proceso vilkinimą buvo paskirta 500,00 Lt bauda, pakartotinai įpareigojant ieškovę D. Š., ne vėliau kaip iki 2014-04-22, įmokėti į Marijampolės rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 3.000,00 Lt už ekspertizės atlikimą (b.l. 99-100).

7Ieškovė pateikė teismui prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo (b.l. 103-104). Nurodė, jog nesutinka su teismo vertinimu, jog ieškovė atliko piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis veiksmus, kurie sudarė pagrindą taikyti CPK įtvirtintas sankcijas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėjo, jog skiriant ekspertizę nebuvo įtraukti ieškovės suformuluoti klausimai, todėl ekspertizės atlikimas yra beprasmis ir netikslingas, todėl ieškovės nuomone, ji neturi pareigos apmokėti už tai, ko neprašiusi. Teismas, paskyrus ekspertizę byloje, nepareikalavo ieškovei įnešti į teismo depozitinę sąskaitą nustatyto dydžio užstatą, siekiant užtikrinti, jog už ekspertizę bus apmokėta, dėl ko ieškovė būtų turėjusi galimybę rinktis ar ekspertizės atlikimas neįtraukus ieškovės suformuluotų klausimų yra tikslingas. Teismas skirdamas 500,00 Lt dydžio baudą nenurodė baudos dydžio nustatymo kriterijų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Marijampolės rajono apylinkės teisme teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino (b.l. 101-102). Teismas remdamasis civilinės bylos duomenimis, nustatė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014-04-10 priimta nutartimi konstatavus, jog 2013-12-16 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovės D. Š. prašymu byloje paskyrus ekspertizę nekilnojamojo turto vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti G. B., ekspertizės išlaidas buvo pavesta apmokėti ieškovei D. Š.. Pastarajai neįvykdžius teismo reikalavimo sumokėti 3.000,00 Lt už ekspertizės atlikimą bei nenustačius svarbių priežasčių, dėl ko teismo įpareigojimas galėtų būti nevykdomas, ieškovės veiksmus teismas vertino kaip piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktą ir sprendė, kad yra pagrindas skirti ieškovei 500,00 Lt dydžio baudą. Teismas konstatavo, jog pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), pripažintini veiksmai, kai galima daryti išvadą, kad šalis sąmoningai ar nesąžiningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą ir tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-278/2010). Įvertinęs ieškovės prašyme nurodytus argumentus, teismas sprendė, kad jie nesudaro pagrindo ieškovei paskirtą baudą panaikinti, nes esminė ieškovės piktnaudžiavimo procesu aplinkybė yra ta, jog ekspertizė byloje skirta būtent ieškovės prašymu, po eilės parengiamųjų posėdžių, ekspertizės išlaidas apmokant iš ieškovės lėšų. CPK normos nustato šalims pareigą sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis teisėmis, todėl teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės prašyme nurodytus argumentus, kad ieškovės piktnaudžiavimo veiksmai grindžiami ieškovės procesiniais veiksmais, taip siekiant pažeisti bei apriboti, jog kaip šalies teise įrodyti ieškinio aplinkybes teisėtomis priemonėmis bei būdais. Teismas pažymėjo, kad ir šiuo metu už ekspertizės atlikimą nėra sumokėta. Teismo nuomone, skiriant baudą jos dydis buvo nustatytas vadovaudamasis civilinės bylos medžiaga, teismas paskyrė ieškovei ne maksimalią CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą 20.000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl paskirta 500,00 Lt bauda atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CPK 3 str. 7 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirtąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovė D. Š. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą ir panaikinti 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesu (b.l. 107-110). Nurodo, kad teismas

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.; 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

16Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

17Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių teismas gali paskirti tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 str.). Pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį, dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, teismas gali paskirti iki dvidešimties tūkstančių litų baudą. Įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t.y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas.

18Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013). Kita vertus, piktnaudžiavimas yra ne tik tada, kai veiksmas sukelia materialinę žalą, bet ir tada, kai jis objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų. Toks elgesys negali būti toleruojamas nepriklausomai nuo juo padaromos žalos.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad civilinėje byloje ieškovės prašymu buvo atlikta ekspertizė, už kurios atlikimą ieškovė įsipareigojo sumokėti 3.000,00 Lt (b.l. 59-62; 83-89). 2013 m. gruodžio 16 d. teismo nutartyje dėl ekspertizės skyrimo, buvo nuspręsta, kad ekspertizės išlaidas apmokės ieškovė (b.l. 87-89). Nutarties nei dėl bylos sustabdymo, nei dėl ekspertizės išlaidų apmokėjimo ieškovė neskundė, neprašė, kad teismas panaikintų nutartį dėl ekspertizės paskyrimo, kadangi nebuvo įtraukti ieškovės siūlomi klausimai, kas suponuoja išvadą, jog ieškovė su teismo nutartimi dėl ekspertizės paskyrimo, ekspertui užduodamų klausimų ir apmokėjimo už ekspertizės atlikimą sutiko. Atlikus ekspertizę, ieškovė 2014-02-25 raštu atsisakė apmokėti ekspertizės išlaidas (b.l. 91-93), todėl teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi įpareigojo ieškovę iki 2014 m. kovo 15 d. įmokėti 3.000,00 Lt į teismo depozitinę sąskaitą (b.l. 94).

20Teismas, atsakovei įgyvendinant savo procesines teises, įpareigojo ją atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau atsakovė teismo įpareigojimo nevykdė nei 2014-03-15, nei vėliau neįvykdė, todėl teismas 2014-04-10 nutartimi paskyrė jai 500,00 Lt baudą ir nustatė kitą datą (iki 2014-04-22 imtinai) teismo įpareigojimams įvykdyti – sumokėti 3.000,00 Lt už ekspertizės atlikimą į teismo depozitinę sąskaitą (b.l. 99-100). Ieškovė iki nurodytos datos teismo pavedimo neįvykdė, o jos atsisakymo apmokėti ekspertizės atlikimo išlaidas priežastys nelaikytinos svarbiomis, kas reiškia, kad ieškovės veiksmuose yra piktnaudžiavimo procesu požymių. Įvertinus nustatytų aplinkybių visetą darytina išvada, kad ieškovė visais nurodytais veiksmais akivaizdžiai siekia išvengti ekspertizės išlaidų apmokėjimo, kas rodo jos veiksmų nesąžiningumą. Tokiais tyčiniais veiksmais atsakovė sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išsprendimą ir tam tikra apimtimi bylos nagrinėjimas tęsiasi dėl atsakovės kaltės. Taigi, remiantis nurodytų aplinkybių visetu konstatuotina, kad buvo pagrindas taikyti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis instituto nuostatas (CPK 95 str).

21Ieškovė atskirajame skunde nurodo, kad bauda nepagrįstai paskirta dėl to, kad teismas nenustatė baudos dydžio kriterijų. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad nurodyti argumentai nepagrįsti, kadangi, kaip matyti, teismas baudą ieškovei paskyrė ieškovei vadovaudamasis CPK 95 straipsnio 2 dalimi, kur numatyta, kad teismas už piktnaudžiavimą procesu gali skirti iki 20.000,00 Lt baudą. Kaip minėta, teismas buvo įpareigojęs atsakovę sumokėti už ekspertizės atlikimą, kas apeliacinio teismo nuomone iš esmės reiškia, kad toks teismo įpareigojimas taip pat susijęs su įpareigojimu pateikti įrodymus. CPK 119 straipsnio 6 dalyje bei 207 straipsnyje reglamentuotos įrodymų nepateikimo teisinės pasekmės nurodant, jeigu dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta nesvarbiomis, per nustatytą terminą neįvykdytas teismo reikalavimas pateikti įrodymą ir nepranešta teismui apie tai, kad jo negalima pateikti, kaltiems asmenims gali būti skiriama iki 1.000,00 Lt bauda. Baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamą įrodymą. Taigi nustačius, kad atsakovė piktnaudžiavo procesu, buvo nesąžiningas proceso dalyvis ir sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, atsižvelgiant piktnaudžiavimo pobūdį, trukmę, pakartotinumą, poveikio mastą nagrinėjamos bylos operatyvumo ir ekonomiškumui bei CPK 199 straipsnio 6 dalyje ir 207 straipsnyje numatytos baudos dydį sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirta 500,00 Lt bauda nėra per didelė. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į CPK 107 straipsnį, numatantį baudos panaikinimo ar sumažinimo tvarką, daro išvadą, kad ieškovei paskirtos baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra pagrindo mažinti ar naikinti.

22Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

24Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal... 5. Atsakovės prašymu byloje buvo skirta ekspertizė, nekilnojamojo turto vertei... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014-04-10 nutartimi ieškovei už... 7. Ieškovė pateikė teismui prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo (b.l.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Marijampolės rajono apylinkės teisme teismas 2014 m. balandžio 30 d.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirtąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovė D. Š. prašo panaikinti Marijampolės rajono... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 15. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs... 16. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 17. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103... 18. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad civilinėje byloje ieškovės prašymu buvo... 20. Teismas, atsakovei įgyvendinant savo procesines teises, įpareigojo ją... 21. Ieškovė atskirajame skunde nurodo, kad bauda nepagrįstai paskirta dėl to,... 22. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi reikšmės nutarties pagrįstumui ir... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 24. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį...