Byla 2-20-752/2008
Dėl nekilnojamojo turto objekto – gyvenamojo namo ir jo atskirų patalpų – butų pripažinimo bešeimininkiu turtu ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Linai Strautininkienei, dalyvaujant Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei V. K. , suinteresuotiems asmenims – Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovui S. P. , D. V. , žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims Biržų rajono savivaldybės administracijai, D. V. , J. M. , B. R. , M. V. dėl nekilnojamojo turto objekto – gyvenamojo namo ir jo atskirų patalpų – butų pripažinimo bešeimininkiu turtu ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn ir

Nustatė

3Pareiškėja Panevėžio apskrities VMI pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti bešeimininkiu turtu nekilnojamojo turto objektą – gyvenamąjį namą, kurio Nekilnojamojo turto registro ( - ) , unikalus ( - ) bei jo atskiras patalpas- butus, kurių Nekilnojamojo turto( - ), unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini)., ir perduoti jį valstybės nuosavybėn. Parengiamajame teismo posėdyje pareiškėja atsisakė prašymo dėl butų Nr. ( - ) pripažinimo bešeimininkiu turtu, prašė pripažinti bešeimininkiais tik penkis butus Nr. ( - ) ir pripažintą bešeimininkiu turtą perduoti ne valstybės, o Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn.

4Teismo posėdyje Inspekcijos atstovė patikslintus reikalavimus palaikė, paaiškindama, kad 2005-12-18 Panevėžio apskrities VMI gavo iš Biržų rajono savivaldybės administracijos Statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, esančių Biržų r. savivaldybės teritorijoje, sąrašą, kuriame buvo nurodytas ir 12 butų gyvenamasis namas, esantis Biržų g. ( - ) Todėl inspekcija pradėjo rinkti informaciją apie šio nekilnojamojo turto priklausymą. Nesant viešajame registre jokių duomenų apie įregistruotų daiktinių ar kitokių teisių turėtojus į šį statinį bei jo patalpas, mokesčių inspekcija, siekdama nustatyti asmenis, turinčius turtinių teisių į minėtą nekilnojamojo turto objektą, 4 kartus, iš jų du kartus respublikinėje spaudoje, kvietė atsiliepti savininkus ar kitus asmenis, turinčius teisių į apskaitomą nekilnojamąjį turtą. Tačiau atsiliepė tik S. Š. . Vėliau, jau iškėlus bylą teisme, iš Parovėjos seniūnijos gavo informaciją, jog ir kiti 11 butų, esančių( - )., priklauso seniūnijos rašte nurodytiems asmenims, kurie šiais butais naudojasi. Paaiškėjus aplinkybėms, kad ir kiti butai gali turėti teisėtus valdytojus, jie visi buvo įtraukti byloje suinteresuotais asmenims. Butų Nr. ( - ) naudotojai, įtraukti į bylos nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis, tvirtino, kad jie yra sąžiningi įgijėjai teigė, jog žada inicijuoti procesą dėl šių butų pripažinimo jų nuosavybe. Jie pateikė teismui Parovėjos seniūnijos pažymas, iš kurių matyti, kad šie butai jų vardu įrašyti į ūkines knygas. 2-ojo buto valdytojas S. Š. pateikė teismo sprendimą, kuriuo jam buvo nustatytas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas ir šio sprendimo pagrindu jis įregistravo nuosavybės teisę į šį butą. Dėl šios priežasties teko tikslinti reikalavimus ir atsisakyti prašymo pripažinti bešeimininkiu turtu ( - ) butų. Tačiau dėl likusio apskaityto turto –( - ) butų suinteresuoti asmenys pretenzijų nepateikė. Todėl prašo gyvenamąjį namą, esantį ( - ) ir atskiras jo patalpas – minėtus 5 butus pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn.

5Suinteresuoto asmens Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovas S. P. paaiškino, jog su pareiškėjos prašymu pripažinti bešeimininkiu turtu gyvenamąjį namą, esantį ( - ) Biržų r. ir atskiras jo patalpas – minėtus 5 butus sutinka visiškai. Tačiau nesutinka su tuo, jog pripažintas bešeimininkiu turtas būtų perduotas savivaldybės nuosavybėn. Savivaldybė nėra pasiruošusi jį priimti. Mano, kad tikslingiausia būtų jį perduoti valstybės nuosavybėn.

6Suinteresuotas asmuo D. V. teismo posėdyje paaiškino, jog ji iš akcinės pieno bendrovės gavo 5-ąjį butą, tačiau butu nesinaudoja, turi kitą gyvenamąją vietą. Butas yra apleistas, jame nesilanko ir į jį nepretenduoja. Neprieštarauja, kad butas būtų pripažintas bešeimininkiu turtu ir perduotas savivaldybės nuosavybėn.

7Suinteresuoti asmenys J. M. , B. R. , M. V. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jiems pranešta, neatvykimo priežastys nežinomos. Todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant.

8Pareiškimas tenkintinas dalinai.

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2005-11-16 Biržų rajono savivaldybės administracija Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė raštą ( - ) „Dėl statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai yra nežinomi“, su kuriuo taip pat pateiktas sąrašas statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkas nežinomas). Sąraše yra pateikta informacija apie gyvenamąjį namą su 12 butų, esančių ( - ) kurio būklė gera (b.l. 7-8).

102006-02-09 Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai šį nekilnojamojo turto objektą apžiūrėjo. Nustatyta, kad pagal VĮ „Registrų centro“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis (b.l. 21-34), šis nekilnojamasis daiktas nuosavybės teise neįregistruotas nekilnojamojo turto registre, jo statusas – nevisiškai sutvarkyti duomenys, vertė, bendras plotas yra nežinomi, namas yra 2 aukštų, baltų plytų. Inspekcija turto apskaitos aktais ( - ) apskaitė šį nekilnojamojo turto objektą – gyvenamąjį namą su atskirais butais kaip turtą, kuris neturi savininko ar kurio savininkas nežinomas (b.l. 9-20).

112006-04-24 Inspekcija gavo S. Š. prašymą, kuriame jis nurodo, jog turi šio gyvenamojo namo 2 buto techninės apskaitos bylą bei pateikė šios bylos kopiją ir gyvenamojo namo bendrijos kopiją (b.l. 36-40). Tačiau pareiškėjas vis tik kreipėsi į teismą ir dėl šio buto pripažinimo bešeimininkiu, kadangi pareiškėjo nuomone, jo pateiktų dokumentų kopijos (buto techninė apskaitos bylos ( - ) ir gyvenamojo namo bendrijos pažymos kopijos) nėra tinkamas įrodymas, kad jam priklauso nuosavybės ar kitos daiktinės teisės į statinį ar jo dalį. S. Š. buvo išaiškinta, kad vadovaujantis LR CK 4.21 str. nuostatomis, daiktinėms teisėms į nekilnojamuosius daiktus taikomas nekilnojamiesiems daiktams nustatytas teisinis režimas. Sutinkamai su LR CK 4.253 str. nekilnojamieji daiktai, daiktinės teisės, turi būti registruojami viešame registre, o įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 4.262 str.; b.l. 35).

122007-10-03 buvo priimtas ir įsiteisėjo Biržų rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. ( - ), kuriuo nustatytas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas S. Š. į butą, esantį( - ). (b.l. 81-82) . Šio sprendimo pagrindu minėtas butas nuosavybės teise įregistras S. Š. vardu VĮ Registrų centre (b.l. 87).

132007-12-18 pareiškėjas prašė įtraukti į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis ir kitų 11 butų, esančių ( - ) gyventojus, nes šiais butais jie naudojasi (b.l. 97). Iš 1994-05-09 gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Medeikiai“ likvidavimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 1 matyti, jog kooperatyvo nariams yra paskirstyti visi 12 butų, nariai statybą tęsia savo lėšomis (b.l. 112). Parovėjos seniūnijos raštuose nurodoma, jog( - ), atitinkami butai įrašyti: L. P. vardu (1-asis butas), R. M. vardu (3-asis butas), S. K. vardu (4-asis butas), A. Š. vardu (6-asis butas), D. M. vardu (7-asis butas), E. P. vardu (12-asis butas), (b.l. 157-162). 2008-07-14 teismui pareiškėja pateikė rašytinį pareiškimą, kuriame nurodoma, jog inspekcija atsisako prašymo pripažinti bešeimininkiu turtu butus Nr. 1, 3, 4, 6, 7, 12 (b.l. 167).

14Į kitus butus – 5, 8, 9, 10, 11 suinteresuotais asmenimis įtraukti D. V. , J. M. , B. R. , J. J. , M. V. jokių pretenzijų nereiškė, nors apie pareiškėjo prašymą pripažinti šiuos butus bešeimininkiu turtu jiems buvo žinoma, jie buvo įtraukti į bylos nagrinėjimą. Be to, Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 4 kartus (du kartus respublikinėje spaudoje) išspausdino skelbimus apie siūlymą pripažinti gyvenamąjį namą, esantį ( - ) bešeimininkiu (b.l. 45-49). Tačiau e į skelbimus jie neatsiliepė. Esant minėtoms aplinkybėms, laikytina, kad pareiškimas dėl nekilnojamojo turto objekto – gyvenamojo namo, kurio Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) bei jo atskirų patalpų –( - ) pripažinimo bešeimininkiu turtu yra pagrįstas ir tenkintinas. (LR CK 4.58 str. 1 d.).

15Pareiškėjos patikslintas prašymas minėtą turtą pripažinus bešeimininkiu perduoti ne valstybės, o Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn nemotyvuotas. Savivaldybės atstovas su tokiu prašymu nesutinka, nurodydamas, jog savivaldybė nėra pasirengusi priimti minėtą turtą. Todėl patenkinus pareiškėjo prašymą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu, jis perduotinas ne savivaldybės, o valstybės nuosavybėn, kaip ir buvo prašoma pradiniame pareiškime.

16Kadangi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistos, bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 4 d.)

17Vadovaudamasis CPK 270, 537 straipsniais, teismas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti dalinai.

20Pripažinti nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą su jo atskiromis patalpomis - 5-uoju butu (kurio nekilnojamojo turto registro ( - ) unikalus Nr( - ), 8-uoju butu (kurio nekilnojamojo turto registro ( - ) unikalus Nr( - ) 9-uoju butu (kurio nekilnojamojo turto registro( - ), unikalus Nr. ( - )), 10-uoju butu (kurio nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), unikalus Nr( - )), 11-uoju butu (kurio nekilnojamojo turto registro( - ), unikalus( - )), esančius( - )., bešeimininkiu ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

21Bylinėjimosi išlaidas - 156,30 Lt dengti iš valstybės biudžeto lėšų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant... 3. Pareiškėja Panevėžio apskrities VMI pareiškimu kreipėsi į teismą,... 4. Teismo posėdyje Inspekcijos atstovė patikslintus reikalavimus palaikė,... 5. Suinteresuoto asmens Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovas S.... 6. Suinteresuotas asmuo D. V. teismo posėdyje paaiškino, jog ji iš akcinės... 7. Suinteresuoti asmenys J. M. , B. R. , M. V. į teismo posėdį neatvyko. Apie... 8. Pareiškimas tenkintinas dalinai.... 9. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2005-11-16 Biržų rajono... 10. 2006-02-09 Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 11. 2006-04-24 Inspekcija gavo S. Š. prašymą, kuriame jis nurodo, jog turi šio... 12. 2007-10-03 buvo priimtas ir įsiteisėjo Biržų rajono apylinkės teismo... 13. 2007-12-18 pareiškėjas prašė įtraukti į bylą trečiaisiais... 14. Į kitus butus – 5, 8, 9, 10, 11 suinteresuotais asmenimis įtraukti D. V. ,... 15. Pareiškėjos patikslintas prašymas minėtą turtą pripažinus bešeimininkiu... 16. Kadangi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistos, bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis CPK 270, 537 straipsniais, teismas... 19. Pareiškimą patenkinti dalinai.... 20. Pripažinti nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą su jo atskiromis... 21. Bylinėjimosi išlaidas - 156,30 Lt dengti iš valstybės biudžeto lėšų.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...