Byla e2-230-431/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo BAB „Vingriai“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Anai Prutkovskai dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. B.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui BUAB „Technometalas“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo BAB „Vingriai“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas nurodė, kad kreipiasi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Technometalas“ dėl ieškovo patirtų nuostolių atlyginimo už tai, kad UAB „Technometalas“ neteisėtai naudojasi bankui priklausančiu turtu, t. y. gamybinėmis patalpomis, esančiomis adresu ( - ) (toliau – Patalpos). Nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimai grindžiami UAB „Technometalas“ atliktu deliktu – žalos bankui padarymu neteisėtai ir neatlygintinai naudojantis Patalpomis. Atsakovo veiksmų neteisėtumą pagrindžia išdėstytos aplinkybės bei į bylą pateikti dokumentai, taip pat įsiteisėję teismų sprendimai/nutartys, kad ieškovas yra teisėtas Patalpų savininkas bei valdytojas ir kad joks kitas trečiasis asmuo jokių teisių į Patalpas neturi nei sutarčių, nei teismų sprendimų pagrindu. Atsakovas, neturėdamas jokio teisinio pagrindo (nebūdamas Patalpų savininku/nuomininku ir pan.), prieš banko valią naudojasi banko Patalpomis, jų neatlaisvina, vykdo šiose komercinę veiklą, gauna pajamas, tačiau tuo pačiu nemoka bankui jokių mokesčių už naudojamą turtą, t.y. naudojasi Patalpomis neatlygintinai, taip darydamas žalą bankui. Prašė priteisti AB SEB banko naudai iš atsakovo BUAB „Technometalas“ 221 621 Eur žalos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas sumažino ieškinio reikalavimą ir prašė priteisti 128 919,66 Eur.

5Atsakovas neatvyko į teismo posėdį, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jam pranešta įstatymu nustatyta tvarka. I e š k i n y s t e n k i n t i n a s.

6UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir UAB „SEB VB lizingas“ 2007 m. kovo 16 d. sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 2007-030182. 2007 m. kovo 26 d. atitinkamai buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, kuria UAB „SEB VB lizingas“ iš UAB „Pramonės pastatų valdymas“ nuosavybės teise įsigijo patalpas, esančias adresu ( - ) (toliau – Patalpos). Nuo 2007 m. kovo 26 d. bankas yra teisėtas Patalpų savininkas, Patalpų naudojimą perdavęs UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir AB „Vingriai“. Banko nuosavybės į Patalpas teisės yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

7UAB „Pramonės pastatų valdymas“ lizinguojamas Patalpas nuomojo bendrovei AB „Vingriai“. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ nevykdė įsipareigojimų pagal Patalpų lizingo sutartį, todėl 2009 m. rugpjūčio 17 d. pranešimu Nr. 02-3797 Patalpų lizingo sutartis buvo nutraukta. Tuo pačiu metu pasibaigė ir nuomos sutartis, tiek UAB „Pramonės pastatų valdymas“, tiek AB “Vingriai“ nebeturėjo teisėto pagrindo naudotis ginčo Patalpomis, privalėjo jas atlaisvinti ir perduoti bankui.

8Dėl Patalpų lizingo, pirkimo-pardavimo sutarčių pagrįstumo, banko nuosavybės teisių pagrįstumo buvo kilę teisminiai ginčai, kurie išnagrinėti banko naudai: Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 8 d. nutartimi c. b. Nr. 2A-269-241/2016 konstatavo, kad bankas yra teisėtas Patalpų savininkas; AB „Vingriai“ bei UAB „Pramonės pastatų valdymas“ neperduodant Patalpų bankui, bankas 2010 m. gegužės 6 d. kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti AB „Vingriai“ iš bankui priklausančių Patalpų. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu patenkino banko ieškinį ir nutarė iškeldinti AB „Vingriai“ iš bankui priklausančių Patalpų. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. liepos 12 d. nutartimi c. b. Nr. 2A-526-302/2016 Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko galioti.

9Lietuvos apeliaciniam teismui 2016 m. liepos 12 d. nutartimi c. b. Nr. 2A-526-302/2016 priėmus sprendimą iškeldinti AB „Vingriai“ iš Patalpų ir banko atstovams nuvykus apžiūrėti Patalpas paaiškėjo, kad jomis neteisėtai naudojasi atsakovas BUAB „Technometalas“, ką patvirtina 2016 m. liepos 14 d. antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 77, 2016 m. liepos 29 d. antstolio R. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0179/16/19, 2016 m. liepos 29 d. antstolio R. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0179/16/20, 2016 m. rugpjūčio 26 d. antstolio A. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas.

10Tarp banko ir BUAB „Technometalas“ taip pat vyko susirašinėjimas dėl neteisėto naudojimosi Patalpomis: 2016 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 01.10.02-13014 bankas pareikalavo nutraukti neteisėtą naudojimąsi Patalpomis ir nedelsiant atlaisvinti Patalpas; 2016 m. rugpjūčio 23 d. raštu BUAB „Technometalas“ pareiškė, kad Patalpomis neva naudojasi žodinės panaudos sutarties su banku pagrindu; 2016 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 01.10.02-13739 bankas dar kartą kreipėsi į BUAB „Technometalas“ nurodydamas, kad Patalpomis yra naudojamasi neteisėtai, pareikalavo Patalpas nedelsiant atlaisvinti.

11Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad Patalpos buvo neteisėtai valdomos ir naudojamos BUAB „Technometalas“, kuris neturi ir niekada neturėjo tam jokio teisinio pagrindo. Atsakovas neturi jokio pagrindo neatlygintinai naudotis banko turtu ir todėl privalo padengti dėl tokio neteisėto naudojimosi atsiradusius banko nuostolius.

12CK 6.263 str. 1-2 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

13Atsakovo veiksmų neteisėtumą pagrindžia į bylą pateikti dokumentai, taip pat įsiteisėję teismų sprendimai/nutartys, patvirtinantys, kad ieškovas yra teisėtas Patalpų savininkas bei valdytojas ir kad joks kitas trečiasis asmuo jokių teisių į Patalpas neturi nei sutarčių, nei teismų sprendimų pagrindu, atsakovas, neturėdamas jokio teisinio pagrindo (nebūdamas Patalpų savininku / nuomininku ir pan.), prieš banko valią naudojasi banko Patalpomis, jų neatlaisvina, tačiau tuo pačiu nemoka bankui jokių mokesčių už naudojamą turtą, t.y. naudojasi Patalpomis neatlygintinai.

14Ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo grindžiamas tuo, kad atsakovas neturi jokių teisių neatlygintinai naudotis ieškovo turtu ir privalo už naudojimąsi juo atsiskaityti su banku – atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Jei atsakovas naudotųsi Patalpomis sutartiniu ir teisėtu pagrindu – jis turėtų mokėti ieškovui nuomos ir kitus mokesčius.

15BUAB „Technometalas“ 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte teigia, kad Patalpomis jis naudojasi nuo 2015 m. lapkričio mėn., todėl ieškovas prašo priteisti nuostolius už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. spalio 1 d. (t. y. už 11 mėnesių naudojimosi). Ieškovas, siekdamas pagrįsti savo reikalavimus, kreipėsi į turto vertinimo bendrovę Ober-Haus, kuri 2017 m. sausio 26 d. parengė Patalpų nuomos rinkos vertės ataskaitą. Iš ataskaitos matyti, kad 2015 m. 1 mėn. Patalpų nuomos rinkos vertė buvo 10 551,93 Eur, o 2016 m. – 10 781,57 Eur. Už 2015 m. lapkričio – gruodžio mėn. atsakovas turi sumokėti 21 103,96 Eur, o už 2016 m. sausio – spalio mėn. – 107 815,70 Eur. Bendra suma – 128 919,66 Eur.

16Ieškovo patirti nuostoliai yra tiesioginė BUAB „Technometalas“ atliktų neteisėtų veiksmų pasekmė. Jei BUAB „Technometalas“ nebūtų neteisėtai bei nesąžiningai užvaldęs ieškovui priklausančių Patalpų, neteisėtai jomis naudojęsis, ieškovas būtų galėjęs gauti pajamas už Patalpų nuomą.

17Atsakovo kaltė pagal 6.248 str. 1 d. yra preziumuojama.

18Visos atsakovo deliktinės atsakomybės sąlygos buvo įrodytos, todėl egzistuoja pagrindas tenkinti ieškinį visa apimtimi.

19BUAB „Technometalas“ prašymas, išdėstytas procesiniuose dokumentuose, skirti ieškovui maksimalią CPK 95 str. numatytą piniginę baudą už tai, kad ieškovas neva reiškia akivaizdžiai nepagrįstus ieškinius, atmestinas, nes ieškovas, laikydamas, kad jo teisės bei teisėti interesai buvo šiurkščiai pažeisti, įgyvendino konstitucinę teisę kreiptis į teismą (CPK 5 str.).

20Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas iš antrosios šalies, pagal CPK 98 straipsnį, priteisiamos išlaidos už advokato pagalbą. Ieškovas pateikė 3548,04 EUR išlaidas už advokato teisinę pagalbą patvirtinančius įrodymus, kurie priteistini iš atsakovo. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2531 Eur žyminio mokesčio, tačiau sumažintas ieškinio reikalavimas, kuris priteistinas iš atsakovo, yra apmokėtinas 1942 Eur suma, kuri ir priteistina ieškovui iš atsakovo. CPK 87 straipsnis nenumato žyminio mokesčio dalies, skaičiuotinos už sumažintą bylos nagrinėjimo metu reikalavimą, grąžinimo.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį patenkinti visiškai.

23Priteisti AB SEB bankui iš BUAB „Technometalas“ 128 919,66 Eur žalos atlyginimui, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5490 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Anai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas nurodė, kad kreipiasi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Atsakovas neatvyko į teismo posėdį, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą... 6. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ ir UAB „SEB VB lizingas“ 2007 m. kovo... 7. UAB „Pramonės pastatų valdymas“ lizinguojamas Patalpas nuomojo bendrovei... 8. Dėl Patalpų lizingo, pirkimo-pardavimo sutarčių pagrįstumo, banko... 9. Lietuvos apeliaciniam teismui 2016 m. liepos 12 d. nutartimi c. b. Nr.... 10. Tarp banko ir BUAB „Technometalas“ taip pat vyko susirašinėjimas dėl... 11. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad Patalpos buvo neteisėtai valdomos... 12. CK 6.263 str. 1-2 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis... 13. Atsakovo veiksmų neteisėtumą pagrindžia į bylą pateikti dokumentai, taip... 14. Ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo grindžiamas tuo, kad atsakovas... 15. BUAB „Technometalas“ 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte teigia, kad... 16. Ieškovo patirti nuostoliai yra tiesioginė BUAB „Technometalas“ atliktų... 17. Atsakovo kaltė pagal 6.248 str. 1 d. yra preziumuojama.... 18. Visos atsakovo deliktinės atsakomybės sąlygos buvo įrodytos, todėl... 19. BUAB „Technometalas“ prašymas, išdėstytas procesiniuose dokumentuose,... 20. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,... 22. Ieškinį patenkinti visiškai.... 23. Priteisti AB SEB bankui iš BUAB „Technometalas“ 128 919,66 Eur žalos... 24. Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios...