Byla e2-352-212/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis pagal UAB „Entafarma“ ieškinį atsakovei VšĮ Visagino socialinės globos namai, tretiesiems asmenims UAB „Limedika“, A. Z. individualiai įmonei „Azas“

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis pagal UAB „Entafarma“ ieškinį atsakovei VšĮ Visagino socialinės globos namai, tretiesiems asmenims UAB „Limedika“, A. Z. individualiai įmonei „Azas“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Entafarma“ prašo: pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos Visagino socialinės globos namų 2019 m. vasario 6 d. priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo viešajame pirkime Nr. 419348; pripažinti perkančiosios organizacijos Visagino socialinės globos namų ir UAB „Limedika“ 2019 m. vasario 6 d. sudarytą Medicinos paskirties gaminių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. (S) 16-01/LIM-SUT–2017/2019 negaliojančia; grąžinti Konkurso šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį ir įpareigoti perkančiąją organizaciją Visagino socialinės globos namus iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį viešojo pirkimo Nr. 419348 sąlygoms bei sudaryti pasiūlymų eilę bei priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad atsakovė vykdė viešąjį mažos vertės medicinos paskirties gaminių pirkimą, pirkimo Nr. 419348. Atsakovė siekė įsigyti anatomines sauskelnes suaugusiems, urologinius įklotus vyrams ir moterims bei vienkartinius paklotus. Reikalavimai pageidaujamoms įsigyti prekėms pateikti Konkurso sąlygų Priede Nr. 1 - techninėje specifikacijoje. Atsakovė 2019 m. vasario 6 d. pranešė apie sudarytą pasiūlymų eilę ir informavo, kad Konkurso laimėtoja yra UAB „Limedika“. Ieškovė pateikė prašymą leisti susipažinti su laimėtojos pasiūlymu. Atsakovė šį prašymą patenkino ir pateikė UAB „Limedika“ pasiūlymą. Ieškovė 2019 m. vasario 7 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl Konkurso rezultatų, tačiau atsakovė 2019 m. vasario 7 d. informavo, kad pateikta pretenzija nebus nagrinėjama, nes ieškovė 2019 m. vasario 6 d. su laimėtoja sudarė Medicinos paskirties gaminių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. (S) 16-01/LIM-SUT-2017/2019.

4Ieškovės vertinimu, UAB „Limedika“ pasiūlymas neatitinka Konkurso techninės specifikacijos reikalavimų, nes jos pasiūlymo eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasiūlytos atsakovei prekes neatitinka Konkurso techninėje specifikacijoje numatytų techninių reikalavimų. Mano, kad atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, nes Konkurso laimėtoju paskelbė pasiūlymą, kuris neatitiko Konkurso techninės specifikacijos reikalavimų. Be to, atsakovė, priėmusi nepagrįstą sprendimą dėl Konkurso laimėtojo, nepagrįstai sudarė su trečiuoju asmeniu sutartį ir atsisakė nagrinėti pretenziją, sutartis turi būti sudaroma ne anksčiau, nei pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų.

5Dublike ieškovė nurodė, kad su atsakovės ir trečiojo asmens argumentais, išdėstytais atsiliepime į ieškinį, nesutinka. Atsakovė dviprasmiškai suformulavo pirkimo sąlygas, iš kurių galima spręsti, jog pati atsakovė ketina taikyti sutarties atidėjimo terminą pirkime. Atsakovei netaikius sutarties atidėjimo termino, ieškovė prarado teisę ginčyti atsakovės veiksmus ne teisminiu keliu. Nesutinka su trečiojo asmens argumentais, jog ieškovė turėjo skųsti pirkimo sąlygas, kadangi pirkimo sąlygos nebuvo pritaikytos vieno sauskelnių gamintojo gaminamoms sauskelnėms. Trečiasis asmuo elgėsi nesąžiningai, nes atsakovei siūlė sauskelnes iš anksto žinodamas, kad trečiojo asmens siūlomo gamintojo Drylock technologies sauskelnių apimties ribos centimetrais neatitinka sąlygų reikalavimų, nes sauskelnių M dydžio apimties centimetrais viršutinė riba yra daugiau kaip 15 – 20 centimetrų didesnė, nei kitų sauskelnių gamintojų gaminamų M dydžio sauskelnių apimties centimetrais viršutinė riba. Trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, jog ženkliai nei kitų gamintojų didesnės trečiojo asmens siūlomo gamintojo M dydžio sauskelnės objektyviai gali būti laikytinos lygiavertėmis. Atsakovė privalėjo vadovautis pirkimo sąlygomis ir atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, o ne proteguoti trečiąjį asmenį, leisdama jam pateikti prekes, kurios neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų.

6Atsakovė VšĮ Visagino socialinės globos namai su ieškovės reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlymo eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atitinka konkurso techninę specifikaciją, trečiojo asmens pasiūlytos sauskelnės visiškai patenkina atsakovės pacientų poreikius bei savo techninėmis savybėmis atitinka reikalavimus, kuriuos atsakovė iškėlė ruošdama konkurso techninę specifikaciją.

7Teigia, kad trečiasis asmuo savo pasiūlymo eilės Nr. 1 ir 3 pateikė kitas prekes, nei nurodo ieškovė, t. y. pasiūlymo eilės Nr. 1 pateiktos anatominės sauskelnes Dailee slip plus M dydis, kurių apimtis yra 80 cm - 135 cm, o pasiūlymo eilės Nr. 3 pateiktos anatominės sauskelnes Dailee slip super M dydis, kurių apimtis yra 80 cm - 135 cm.

8Trečiojo asmens pasiūlyme sauskelnių suaugusiems Dailee slip plus (M) , Dailee slip premium super (M) ir Dailee slip premium super (M) apimties dydžio tolerancija yra galimai didesnė dėl šių sauskelnių elastingos juosmeninės dalies. Atsakovės nuomone, vykdant pacientų priežiūrą, sauskelnių tamprumas užtikrina, kad pacientai jaustųsi komfortabiliai, sauskelnes būtų prigludusios bei nepraleistų skysčių. Atsakovė su šiais asmens higienos gaminiais dirba kiekvieną dieną ir supranta šių gaminių technines savybes. Trečiojo asmens pasiūlytos (eilės Nr. 1, 3 ir 5) sauskelnes suaugusiems atitinka konkurso techninę specifikaciją, nes gaminiai tinkami pacientams, kurių apimtis yra 80-115 cm.

9Be to, trečiojo asmens pasiūlytos sauskelnės yra pritaikomos ir didesnių apimčių pacientams, todėl atsakovė turi galimybę šias sauskelnes panaudoti platesniam pacientų ratui, kas yra labai praktiška kasdieninėje atsakovės veikloje. Trečiasis asmuo buvo teisėtai paskelbtas laimėjusiu pirkimą, nes atitiko techninę specifikaciją bei pasiūlė mažiausią kainą. Ieškovės argumentai, kad atsakovė proteguoja trečiąjį asmenį, yra visiškai nepagrįsti. Trečiojo asmens pasiūlyti gaminiai atitiko techninę specifikaciją, todėl atsakovė šiuos gaminius įsigijo. Mano, kad trečiasis asmuo teisėtai paskelbtas laimėjusiu pirkimą, nes atitiko techninę specifikaciją ir pasiūlė mažiausią kainą.

10Nurodo, kad vykdant mažos vertės pirkimą sutarties atidėjimo terminas netaikomas, pirkimo sutartį galima sudaryti iškart po preliminariosios eilės paskelbimo, kas ir buvo padaryta nepažeidžiant įstatymuose numatytų reikalavimų. Vykdant mažos vertės pirkimą pagal VPĮ 25 straipsnio 2 dalį yra vadovaujamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kuris atidėjimo termino nenumato. Atsakovė nei pirkimo sąlygose, nei mažos vertės pirkimo apraše nenumatė sutarties atidėjimo termino, todėl ieškovės argumentai dėl sutarties atidėjimo termino netaikymo, nepagrįsti.

11Triplike atsakovė pakartoja savo argumentus ir poziciją, išdėstytus atsiliepime. Taip pat pažymi, jog nesutinka su ieškovės argumentais, jog atsakovė dviprasmiškai suformulavo sąlygas, iš kurių galima spręsti, jog atsakovė ketina taikyti sutarties atidėjimo terminą pirkime. Atsakovės parengtose sąlygose nėra nei vienos nuostatos, kurioje būtų nurodyta, kad sutarties atidėjimo terminas bus taikomas. Be to pagal VPĮ 25 straipsnio 2 d. mažos vertės pirkimo atveju sutarties sudarymo atidėjimo terminas nėra taikomas. Pakartotinai pabrėžia, kad trečiojo asmens pasiūlytos sauskelnės suaugusiems atitinka konkurso sąlygų techninę specifikaciją, nes jis pasiūlė gaminius, tinkamus pacientams, kurių apimtis yra 80 – 115 cm. Ieškovė netinkamai interpretuoja lygiavertės prekės sąvoką, todėl jos argumentai turėtų būti atmestini kaip nesusiję su bylos aplinkybėmis.

12Trečiasis asmuo UAB „Limedika“ prašo ieškinį atmesti. Mano, kad ieškovė klaidingai nurodo trečiojo asmens Nr. 1 ir Nr. 3 pozicijose pateiktų prekių pavadinimus ir jų apimtis centimetrais. UAB „Limedika“ pasiūlymo eil. Nr. 1 pateikė anatomines sauskelnes Dailee slip plūs, M dydžio, kurių apimtis yra 80 cm - 135 cm, o pasiūlymo eil. Nr. 3 pateikė anatomines sauskelnes Dailee slip super, M dydžio, kurių apimtis yra 80 cm - 135 cm. Mano, kad ieškovė tendencingai klaidina bylos šalis ir teismą, nes papildomai nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlymo 2, 4 ir 6 pozicijos taip pat neatitinka techninės specifikacijos, nors šio savo teiginio ieškovė nepagrindžia jokiais argumentais.

13Ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neatitikimo konkurso techninei specifikacijai yra nepagrįsti. Trečiojo asmens pateiktų Dailee slip plūs (M dydžio) (eilės Nr. 1), Dailee slip super (M dydžio)(eilės Nr. 3) ir Dailee slip premium super (M dydžio)(eilės Nr. 5) anatominių sauskelnių apimties tolerancijos dydis yra didesnis dėl gamintojo taikomos technologijos (elastinių, tamprių sauskelnių šonų), kurios dėka anatominės sauskelnes yra pritaikomos ir didesnių kūno apimčių pacientams.

14Teigia, kad trečiojo asmens siūlomos prekės neatitiktų techninės specifikacijos tik tokiu atveju, jeigu atsakovei būtų pasiūlytos anatominės sauskelnes, kurių išmatavimai būtų mažesni, nei nurodyta techninėje specifikacijoje (t. y. neapimtų 80-115 cm), kadangi tokiu atveju sauskelnės būtų per siauros. Pažymi, kad trečiojo asmens pasiūlytos prekės visiškai atitinka techninę specifikaciją bei atsakovės pageidaujamų įsigyti sauskelnių dydžių reikalavimus. UAB „Limedika“ pasiūlytos anatominės sauskelnės atitinka reikiamą sauskelnių dydį ir yra daug tampresnės, nei reikalaujama. Kadangi trečiasis asmuo pasiūlė geresnes technines savybes turinčias prekes, tai neturi būti laikoma neatitikimu konkurso sąlygoms.

15Atsakovė vykdė mažos vertės pirkimą, nes pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58‘000 Eur. Mažos vertės pirkimams netaikoma VPĮ 86 straipsnio 8 dalis, kurioje yra nurodyti sutarties sudarymo atidėjimo terminai, todėl ieškovės argumentas, kad atsakovės vykdomam pirkimui turėjo būti taikomas VPĮ 2 str. 42 d. ir VPĮ 86 str. 8 d. nurodytas pirkimo sutarties atidėjimo terminas yra teisiškai nepagristas. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė nepažeidė VPĮ nustatytų reikalavimų ir pagrįstai nenagrinėjo ieškovės pateiktos pretenzijos, kuri pateikta po sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo.

16Trečiasis asmuo A. Z. individuali įmonė (toliau - IĮ) „Azas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

17Ieškinys tenkinamas visiškai.

18Byloje nustatyta, kad atsakovė Visagino socialinės globos namai 2019 m. sausio 29 d. paskelbė viešąjį mažos vertės pirkimą „Medicinos paskirties gaminiai“, pirkimo Nr. 419348. Konkurso sąlygose atsakovė nurodė, kad pirkimo objektas į dalis neskirstomas, siūlomos tiekti prekės turi atitikti Konkurso sąlygų 1 priede nurodytų prekių techninės specifikacijos reikalavimus.

19Atsakovė siekė įsigyti anatomines sauskelnes suaugusiems, o konkretus reikalavimai šioms sauskelnėms nurodyti Techninėje specifikacijoje, eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (el. bylos 4 t., b. l. 32-51).

20Atsakovė, konkurse dalyvavusius tiekėjus, 2019-01-06 raštu informavo, kad sudarė preliminarią eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Limedika“, pasiūliusi 6‘103,50 Eur kainą; antruoju numeriu įrašyta UAB „Entafarma“, pasiūliusi 6‘499,50 Eur kainą ir trečiuoju numeriu įrašyta A. Z. IĮ „Azas“, pasiūliusi 6‘995,010 Eur kainą.

21Ieškovė 2019 m. vasario 6 d. pateikė atsakovei prašymą susipažinti su laimėtojos UAB „Limedika“ pasiūlymu. Atsakovė UAB „Limedika“ pasiūlymą atsiuntė ieškovei 2019 m. vasario 6 d. Ieškovė 2019 m. vasario 7 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl Konkurso rezultatų, nurodydama, kad UAB „Limedika“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, pirkimo eilės numerių 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atsakovė 2019 m. vasario 7 d. informavo, kad ieškovės pateikta pretenzija nebus nagrinėjama, nes 2019 m. vasario 6 d. atsakovė su UAB „Limedika“ sudarė Medicinos paskirties gaminių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. (S) 16-01/LIM-SUT-2017/2019 (el. bylos 2 t., b. l. 157, 159, 161-163).

22Ieškovės nuomone, atsakovės 2019 m. vasario 6 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo viešajame pirkime Nr. 419348 bei sutartis su UAB „Limedika“ turi būti pripažinti negaliojančiais, nes UAB „Limedika“ pasiūlymas neatitinka Konkurso techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų. Atsakovė sutartį su UAB „Limedika“ sudarė nepagrįsto sprendimo pagrindu, todėl sutartis pripažintina negaliojančia. Be to, atsakovė sutartį sudarė pažeisdama pirkimo sutarties atidėjimo terminą ir nepagrįstai atsisakius nagrinėti pretenziją.

23Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, dalyvaujančių byloje asmenų argumentus, išdėstytus jų procesiniuose dokumentuose bei teisinį reglamentavimą, daro išvadą, kad ieškovės reikalavimai pagrįsti ir tenkinami.

24Konkurso sąlygose nurodyta, kad: „Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Konkurso sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ). Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų“ (Sąlygų I skyrius, 1.3, 1.4 punktai). Taip pat nurodyta, kad „<...> pirkimo objektas į dalis neskirstomas, siūlomos tiekti prekės turi atitikti Konkurso sąlygų 1 priede nurodytų prekių techninės specifikacijos reikalavimus“ (Sąlygų 2.1, 2.3 punktai).

25Techninėje specifikacijoje eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nurodyti techniniai reikalavimai gaminiui „Anatomines sauskelnes suaugusiems“. Ginčas yra dėl šiuose punktuose nurodytų konkrečių sauskelnių dydžių ir jų apimčių. Eilės Nr. 1 įrašytos sauskelnės „Vidutinio šlapimo nelaikymas M- dydis (apimtis 80-115 ±10 cm). Eilės Nr. 2 - sauskelnės „Vidutinio šlapimo nelaikymas L- dydis (apimtis 90-140 ±10 cm). Eilės Nr. 3 - sauskelnės „Sunkus šlapimo nelaikymas M- dydis (apimtis 80-115 ±10 cm). Eilės Nr. 4 - sauskelnės „Sunkus šlapimo nelaikymas L- dydis (apimtis 90-140 ±10 cm). Eilės Nr. 5 - sauskelnės „Labai sunkus šlapimo nelaikymas M, L- dydis (apimtis 80-115 ±10 cm). Eilės Nr. 6 - sauskelnės „Labai sunkus šlapimo nelaikymas M, L- dydis (apimtis 90-140 ±10 cm).

26UAB „Limedika“ pateikė pasiūlymą įsigyti anatomines sauskelnes suaugusiems šlapimo nelaikymui nuo vidutinio iki labai sunkaus Dailee slip premium plus, M dydžio, kurių apimtis 80 cm - 145 cm, L/XL dydžio kurių apimtis 120–160 ±10 cm (el. bylos 2 t., b. l. 106-156). Kaip minėta, Konkurso techninėje specifikacijoje nurodyti konkretus dydžiai ir apimtis kuriems turi atitikti gaminiai.

27Teismo nuomone, esant aiškiai nurodytam dydžiui ir apimtims, tiekėjo UAB „Limedika“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų. UAB „Limedika“ siūlomų sauskelnių apimtys viršijo ne 10, bet 20 cm.

28Duomenų, kad Konkurso sąlygose atsakovė numatė galimybę tiekėjams siūlyti lygiavertes prekes, byloje nėra ir atsakovė tokių įrodymų nepateikė.

29Atsakovė iš esmės pripažįsta, kad trečiojo asmens siūlomų sauskelnių suaugusiems Dailee slip plus (M), Dailee slip premium super (M) ir Dailee slip premium super (M) apimties dydžiai yra galimai didesni, tačiau vertina, kad taip yra dėl šių sauskelnių elastingos juosmeninės dalies. Atsakovė teigia, kad su šiais asmens higienos gaminiais dirba kiekvieną dieną ir supranta jų technines savybes, todėl mano, kad UAB „Limedika“ pasiūlė net geresnių apimties dydžių ir tampresnes anatomines sauskelnes, nei buvo prašoma techninėje specifikacijoje.

30Teismas sprendžia, kad atsakovės toks laisvas techninės specifikacijos reikalavimų įvertinimas, yra šališkas ir neatitinkantis lygiateisiškumo bei skaidrumo principų.

31Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) perkančiajai organizacijai nustato imperatyviąją pareigą užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečia elgesio taisykle nustatančia teisės normą, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009).

32Konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatyta: „Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti“. Konkurso sąlygų 10.4.3 punkte nurodyta, kad „<...> komisija atmeta pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų“.

33Duomenų, kad Techninėje specifikacijoje eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nurodyti techniniai reikalavimai gaminiui buvo patikslinti, pakeisti ir pan., byloje nepateikta.

34Pažymėtina ir tai, kad atsakovė Konkurso sąlygose nurodė, kad privaloma pateikti dokumentus su vertimu į lietuvių kalbą, tačiau UAB „Limedika“ pateiktame pasiūlyme dalis dokumentų nėra išversta į lietuvių kalbą.

35Dėl sutarties atidėjimo termino.

36Ieškovė nurodo, kad atsakovė sutartį su UAB „Limedika“ sudarė pažeisdama pirkimo sutarties atidėjimo terminą ir nepagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją. Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Limedika“ teigia, kad vykdant mažos vertės pirkimą įstatymas sutarties atidėjimo termino nenumato, kad atsakovė pirkimo sąlygose taip pat nenumatė sutarties atidėjimo termino.

37Teismas nesutinka su atsakovės argumentais dėl sutarties atidėjimo termino.

38Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties arba preliminariosios viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas – tai pagal VPĮ reikalavimus nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį viešojo pirkimo pasiūlymą išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma viešojo pirkimo-pardavimo sutartis arba preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (VPĮ 2 straipsnio 42 dalis).

39Pagal VPĮ 58 straipsnio 1 dalies nuostatas „Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Šioje dalyje nurodyto reikalavimo gali būti nesilaikoma, kai supaprastinto pirkimo ar šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju pirkimo sutartis, kurios numatoma vertė neviršija 10‘000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu“.

40Pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalies nuostatas „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai: 1) vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; 2) pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu; 3) pirkimo sutartis sudaroma žodžiu“.

41Be to, Konkurso sąlygų 12.2 punkte nurodyta, kad „Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu CVP IS priemonėmis praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia VPĮ 58 straipsnio 1 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą“.

42Taigi, tiek įstatymas, tiek ir pati atsakovė Konkurso sąlygose nurodo, kad sutarties su laimėtoju atidėjimo terminas bus nurodytas. Minėta, atsakovė, konkurso dalyvius apie sudarytą preliminarią eilę informavo 2019-01-06 raštu. Nežiūrint į Konkurso sąlygas, tą pačią dieną su UAB „Limedika“ sudarė sutartį ir tuo pagrindu atsisakė nagrinėti ieškovės pretenziją.

43Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atsakovė pažeidė VPĮ nuostatas, todėl yra pagrindas ieškinį patenkinti visiškai.

44Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudarė 301 Eur žyminio mokesčio, šios išlaidos priteistinos iš atsakovės Visagino socialinės globos namų.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 4238 straipsniais teismas

Nutarė

46UAB „Entafarma“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis, patenkinti.

47Pripažinti Visagino socialinės globos namų 2019 m. vasario 6 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo viešajame pirkime Nr. 419348, negaliojančiu.

48Pripažinti Visagino socialinės globos namų ir UAB „Limedika“ 2019 m. vasario 6 d. sudarytą Medicinos paskirties gaminių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. (S) 16-01/LIM-SUT–2017/2019, negaliojančia.

49Įpareigoti Visagino socialinės globos namus iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį viešojo pirkimo „Medicinos paskirties gaminiai“, pirkimo Nr. 419348 sąlygoms bei sudaryti pasiūlymų eilę.

50Priteisti iš Visagino socialinės globos namų, JAK 191785483, UAB „Entafarma“, JAK 174443844, 301 Eur (tris šimtus vieną eurą) žyminio mokesčio.

51Sprendimą per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui. Apeliacinis skundas paduodamas Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė UAB „Entafarma“ prašo: pripažinti negaliojančiu perkančiosios... 3. Nurodo, kad atsakovė vykdė viešąjį mažos vertės medicinos paskirties... 4. Ieškovės vertinimu, UAB „Limedika“ pasiūlymas neatitinka Konkurso... 5. Dublike ieškovė nurodė, kad su atsakovės ir trečiojo asmens argumentais,... 6. Atsakovė VšĮ Visagino socialinės globos namai su ieškovės reikalavimais... 7. Teigia, kad trečiasis asmuo savo pasiūlymo eilės Nr. 1 ir 3 pateikė kitas... 8. Trečiojo asmens pasiūlyme sauskelnių suaugusiems Dailee slip plus (M) ,... 9. Be to, trečiojo asmens pasiūlytos sauskelnės yra pritaikomos ir didesnių... 10. Nurodo, kad vykdant mažos vertės pirkimą sutarties atidėjimo terminas... 11. Triplike atsakovė pakartoja savo argumentus ir poziciją, išdėstytus... 12. Trečiasis asmuo UAB „Limedika“ prašo ieškinį atmesti. Mano, kad... 13. Ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo eilės Nr. 1, 2, 3, 4,... 14. Teigia, kad trečiojo asmens siūlomos prekės neatitiktų techninės... 15. Atsakovė vykdė mažos vertės pirkimą, nes pirkimo vertė yra mažesnė kaip... 16. Trečiasis asmuo A. Z. individuali įmonė (toliau - IĮ) „Azas“... 17. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 18. Byloje nustatyta, kad atsakovė Visagino socialinės globos namai 2019 m.... 19. Atsakovė siekė įsigyti anatomines sauskelnes suaugusiems, o konkretus... 20. Atsakovė, konkurse dalyvavusius tiekėjus, 2019-01-06 raštu informavo, kad... 21. Ieškovė 2019 m. vasario 6 d. pateikė atsakovei prašymą susipažinti su... 22. Ieškovės nuomone, atsakovės 2019 m. vasario 6 d. sprendimas dėl pasiūlymų... 23. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, dalyvaujančių... 24. Konkurso sąlygose nurodyta, kad: „Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų... 25. Techninėje specifikacijoje eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nurodyti techniniai... 26. UAB „Limedika“ pateikė pasiūlymą įsigyti anatomines sauskelnes... 27. Teismo nuomone, esant aiškiai nurodytam dydžiui ir apimtims, tiekėjo UAB... 28. Duomenų, kad Konkurso sąlygose atsakovė numatė galimybę tiekėjams... 29. Atsakovė iš esmės pripažįsta, kad trečiojo asmens siūlomų sauskelnių... 30. Teismas sprendžia, kad atsakovės toks laisvas techninės specifikacijos... 31. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ)... 32. Konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatyta: „Jeigu tiekėjas pateikė... 33. Duomenų, kad Techninėje specifikacijoje eilės Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nurodyti... 34. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė Konkurso sąlygose nurodė, kad privaloma... 35. Dėl sutarties atidėjimo termino.... 36. Ieškovė nurodo, kad atsakovė sutartį su UAB „Limedika“ sudarė... 37. Teismas nesutinka su atsakovės argumentais dėl sutarties atidėjimo termino.... 38. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties arba preliminariosios viešojo... 39. Pagal VPĮ 58 straipsnio 1 dalies nuostatas „Perkančioji organizacija... 40. Pagal VPĮ 86 straipsnio 8 dalies nuostatas „Pirkimo sutartis ar... 41. Be to, Konkurso sąlygų 12.2 punkte nurodyta, kad „Perkančioji organizacija... 42. Taigi, tiek įstatymas, tiek ir pati atsakovė Konkurso sąlygose nurodo, kad... 43. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atsakovė pažeidė VPĮ... 44. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 4238 straipsniais teismas... 46. UAB „Entafarma“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo ir... 47. Pripažinti Visagino socialinės globos namų 2019 m. vasario 6 d. sprendimą... 48. Pripažinti Visagino socialinės globos namų ir UAB „Limedika“ 2019 m.... 49. Įpareigoti Visagino socialinės globos namus iš naujo vertinti tiekėjų... 50. Priteisti iš Visagino socialinės globos namų, JAK 191785483, UAB... 51. Sprendimą per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos galima skųsti...