Byla 2FB-671-294/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. T. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankščiau – AB „DNB bankas“), AB „SEB bankas“, VĮ „Turto bankas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, AB „Swedbank“, UAB „Luodė“, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, BUAB „Baltijos plėtra“, išnagrinėjo pareiškėjo bankroto administratorius M. T. prašymą dėl bankroto bylos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

42015-07-31 civilinėje byloje Nr. 2FB-20031-294/2015 A. T. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirstas M. T., 2015-09-22 patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai ir 2015-12-01 vienas iš kreditorių pakeistas.

52016-02-04 civilinėje byloje Nr. 2FB-671-294/2016 patvirtintas mokumo atkūrimo planas, 2016-03-24 patikslintas vieno iš kreditorių finansinis reikalavimas, 2016-04-25 įtrauktas naujas kreditorius su finansiniu reikalavimu, 2016-08-07 patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas.

62019-04-19 gautas bankroto administratoriaus prašymas baigti fizinio asmens bankroto bylą.

7Teismas konstatuoja:

8prašymas tenkintinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) 30 straipsnio 1 dalį, kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

10Iš bankroto administratoriaus pateikto prašymo ir prie jo pateiktų duomenų nustatyta, kad 2019-04-09 bankrutuojančio asmens bankroto administratorius parengė kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašė bankrutuojantis asmuo A. T., bankroto administratorius M. T. ir kreditorių susirinkimo pirmininko Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių atstovė I. S. Pateiktame Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte bankroto administratorius detaliai išvardijo, kokiomis priemonėmis mokumo atkūrimo planas buvo įgyvendintas – parduotas bankrutuojančiam asmeniui priklausęs nekilnojamasis ir kitas turtas, o gautos piniginės lėšos, įskaitant ir A. T. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo metu gautos pajamos, paskirstytos kreditorių reikalavimų tenkinimui ir bankroto administravimo procedūroms padengti.

11Esant nustatytoms aplinkybės konstatuotina, jog įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus, fizinio asmens bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis.), todėl bankroto administratoriaus prašymas tenkintinas – užbaigtina fizinio asmens bankroto byla (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

12FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip.

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. T. bankroto byloje liko nepatenkinti reikalavimai hipotekos kreditorių: Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankščiau – AB „DNB bankas“) – 6 477 984,61 Eur, AB „SEB bankas“ – 166 662,06 Eur; antros eilės kreditorių: Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankščiau – AB „DNB“ bankas) – 9 973 643,09 Eur, VĮ „Turto bankas“ – 80 551,26 Eur, VSDFV Vilniaus skyrius – 1 560,4 Eur, AB „Swedbank“ – 655 116,78 Eur, UAB „Luodė“ – 318 490,63 Eur, UAB „Baltijos kredito sprendimai“ – 4 603 915,58 Eur, BUAB „Baltijos plėtra“ – 636 864,57 Eur. Baigus bankroto bylą, nepatenkinti kreditorių reikalavimai yra nurašytini.

14Apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą bankroto administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti kreditoriams ir fizinių asmenų bankroto įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai (FABĮ 30 straipsnio 5 dalis).

15Bankroto administratorė ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, perveda depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą (FABĮ 30 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17bankroto administratoriaus M. T. prašymą dėl bankroto bylos pabaigos tenkinti.

18Baigti A. T., asmens kodas ( - ), bankroto bylą.

19Nurašyti A. T., asmens kodas ( - ), kreditorių finansinius reikalavimus:

20hipotekos kreditorių:

211.

22Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankščiau – AB „DNB bankas“) – 6 477 984,61 Eur,

232.

24AB „SEB bankas“ – 166 662,06 Eur;

25antros eilės kreditorių:

261.

27Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankščiau – AB „DNB“ bankas) – 9 973 643,09 Eur,

282.

29VĮ „Turto bankas“ – 80 551,26 Eur,

303.

31Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius – 1 560,4 Eur,

324.

33AB „Swedbank“ – 655 116,78 Eur,

345.

35UAB „Luodė“ – 318 490,63 Eur,

366.

37UAB „Baltijos kredito sprendimai“ – 4 603 915,58 Eur,

387.

39BUAB „Baltijos plėtra“ – 636 864,57 Eur.

40Įpareigoti bankroto administratorių per penkias darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą pranešti kreditoriams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

41Įpareigoti bankroto administratorę ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą

42Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. T.... 3. Teismas... 4. 2015-07-31 civilinėje byloje Nr. 2FB-20031-294/2015 A. T. iškelta bankroto... 5. 2016-02-04 civilinėje byloje Nr. 2FB-671-294/2016 patvirtintas mokumo... 6. 2019-04-19 gautas bankroto administratoriaus prašymas baigti fizinio asmens... 7. Teismas konstatuoja:... 8. prašymas tenkintinas.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir... 10. Iš bankroto administratoriaus pateikto prašymo ir prie jo pateiktų duomenų... 11. Esant nustatytoms aplinkybės konstatuotina, jog įvykdžius mokumo atkūrimo... 12. FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad plane numatyti likę nepatenkinti... 13. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. T. bankroto byloje liko nepatenkinti... 14. Apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą bankroto... 15. Bankroto administratorė ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 17. bankroto administratoriaus M. T. prašymą dėl bankroto bylos pabaigos... 18. Baigti A. T., asmens kodas ( - ), bankroto bylą.... 19. Nurašyti A. T., asmens kodas ( - ), kreditorių finansinius reikalavimus:... 20. hipotekos kreditorių:... 21. 1.... 22. Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankščiau... 23. 2.... 24. AB „SEB bankas“ – 166 662,06 Eur;... 25. antros eilės kreditorių:... 26. 1.... 27. Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (ankščiau... 28. 2.... 29. VĮ „Turto bankas“ – 80 551,26 Eur,... 30. 3.... 31. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius – 1 560,4... 32. 4.... 33. AB „Swedbank“ – 655 116,78 Eur,... 34. 5.... 35. UAB „Luodė“ – 318 490,63 Eur,... 36. 6.... 37. UAB „Baltijos kredito sprendimai“ – 4 603 915,58 Eur,... 38. 7.... 39. BUAB „Baltijos plėtra“ – 636 864,57 Eur.... 40. Įpareigoti bankroto administratorių per penkias darbo dienas nuo nutarties... 41. Įpareigoti bankroto administratorę ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų... 42. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...