Byla I-2886-621/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žano Kubecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Arvydo Martinavičiaus ir Jarūnės Sedalienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. R. patikslintą skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims G. L., uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių būstas“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Šiaulių apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo R. R. skundas, kurį patikslino prašydamas panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. SG-584-(6.30) „Dėl remonto darbų bute ( - )“; įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją surašyti ( - ) 6 buto naudotojai G. L. savavališkos statybos aktą.

5Pareiškėjas R. R. (toliau – ir Pareiškėjas) patikslintame skunde (b. l. 26–28) nurodė, kad 2016 m. gegužės 26 d. skundu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių informavo, kad daugiabučiame name ( - ) 6 buto naudotoja G. L., nusipirkusi šį butą galimai pagal įgaliojimą iš S. V., vykdo šio buto kapitalinį remontą, kurio metu šio buto naudotoja G. L., pažeisdama Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.85 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei reikalavimus, numatytus STR 1.01.08:2002; 1.07.01:2010 (statybą leidžiantys dokumentai) šiuos darbus atlieka savavališkai. Vykdant kapitalinio remonto darbus 6 buto naudotoja savavališkai suplonino kapitalinę laiptinės sieną iš buto vidaus, išardydama dalį sienos storio iki kritinės ribos, taip žymiai sumažindama statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą bei naudojimo saugą (STR 2.01-01(1):/2005(6); STR 2.01 (4):2008(7). Tuo padarė pareiškėjui ir viso namo bendrasavininkams materialinę žalą. Išardytą kapitalinės sienos storio dalį G. L. užmaskavo tokio pat storio sienos apšiltinimo medžiaga bei gipso kartono plokštėmis buto viduje, kad nesimatytų iš išorės. Skundu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus prašė: surašyti ( - ) 6 buto savininkei savavališkos statybos aktą ir nubausti šio buto naudotoją administracine tvarka; nutraukti 6 buto vykdomus savavališkos kapitalinės statybos darbus, atliekamus be statybos projekto ir statybos leidimo; įpareigoti minėto buto savininkę atstatyti kapitalinę sieną iki pirmykštės būsenos jos pačios lėšomis; N. R. šio namo 5 buto savininkę pripažinti nukentėjusiąja dėl neteisėtų G. L. veiksmų, išardant bendro naudojimo turtą; apie priimtas teisines priemones prašė informuoti raštu. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos priežiūros skyriaus vyr. specialistė D. K. kartu su UAB „Šiaulių būstas“ administracijos vadybininke R. A. surašė faktinėms aplinkybėms neatitinkantį faktinių duomenų patikrinimo aktą pareiškėjui nedalyvaujant ir jo neprileidžiant prie remontuojamo objekto (akto nepateikė susipažinimui), kad sienos ardymo požymių nenustatyta. Faktiškai šioje apžiūroje dalyvavo tik D. K.. UAB „Šiaulių būstas“ vadybininkė R. A. nuo šios apžiūros taip pat buvo nušalinta, kadangi visos šios apžiūros metu stovėjo laiptinės koridoriuje, kalbėjosi su 5 buto gyventoja N. R. ir toje apžiūroje nedalyvavo, tačiau faktinių duomenų patikrinimo aktą pasirašė formaliai ir anonimiškai, jokių faktinių aplinkybių nemačiusi. N. R. R. A. paklausus, kodėl ji neina į apžiūrą ir jos neįleidžia, pastaroji atsakė, kad jų nepageidauja buto naudotoja G. L., kadangi tai yra jos privati nuosavybė. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, pažeisdama teisingumo, protingumo principus, 2016 m. birželio 13 d. atsiuntė pareiškėjui 2016 m. birželio 10 d. surašytą dokumentą Nr. SG-584-(6.30) „Dėl remonto darbų bute ( - )“, kuriame nurodo, kad sienos ardymo požymių nenustatyta ties dujų skaitikliu ir plautuvės vieta ir kad buto naudotoja paaiškino, kad apšiltinant sienas nebuvo atliekami sienų ardymo darbai. Su tokiu atsakovo sprendimu Nr. SG-584-(6.30) nesutinka. 2016 m. gegužės 26 d. skunde aiškiai išdėstė, kad išardytą kapitalinės sienos storio dalį šio buto naudotoja G. L. užmaskavo tokio pat storio sienos apšiltinimo medžiaga buto viduje, kad nesimatytų iš išorės. Skunde neprašė nustatyti, ar sienos ardymo požymių yra ties dujų skaitikliu ir plautuvės vieta. Dujų skaitiklių ir plautuvės vieta yra suploninta šio namo statybos metu; skunde rašė, kad vykdant kapitalinio remonto darbus ( - ) 6 buto naudotoja savavališkai suplonino visą kapitalinę laiptinės sieną, išardydama dalį sienos storio iki kritinės ribos, taip sukeldama grėsmę visam statiniui, kadangi žymiai sumažėjo statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas bei naudojimo sauga (STR 2.01-01(l):/2005(6); STR 2.01(4):2008(7); toje sienos dalyje, kur yra dujų skaitiklio ir plautuvės vieta, viso namo butuose yra padarytos gilios nišos ir ta sienos dalis galėjo būti neliesta. Faktiškai yra išardyta visa kapitalinė siena neliečiant tik nišos. Toks faktinių duomenų patikrinimas ( - ) 6 bute yra pareigūnų piktnaudžiavimas tarnyba buto naudotojos G. L. naudai. Yra aiškiai melagingas ir apsimestinis, siekiant padaryti žalos 5 buto gyventojams ir kitiems namo bendrasavininkams, kadangi namas yra senas ir pusiau avarinis, be gelžbetoninių perdengimų (medinis perdengimas) ir nesant sienų surišimo, galima namo dalies griūties grėsmė. Pažymėjo, kad kapitalinės sienos suploninimu pažeisti STR 1.01.08:2002; 1.07.01:2010 reikalavimai. Mano, kad atsakovas ir namą administruojančios įmonės UAB „Šiaulių būstas“ pareigūnai neatliko savo pareigos nustatant tiesą, piktnaudžiavo savo pareigomis turint tikslą padėti G. L. įvykdyti šį administracinio pobūdžio teisės pažeidimą. Pareiškėjas, kaip ( - ) 5 buto naudotojas, yra įsitikinęs, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pareigūnų ir namo administratoriaus UAB „Šiaulių būstas“ pareigūnų neteisėtų veiksmų, piktnaudžiaujant minėtų pareigūnų pareigomis, tinkamai neatliekant šiems pareigūnams savo pareigų ir surašant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. SG-584-(6.30) „Dėl remonto darbų bute ( - )“, kuris neatitinka faktinių šio atlikto kapitalinio remonto aplinkybių.

6Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime (b. l. 41–43) nurodė, kad pareiškėjas 2016 m. gegužės 26 d. su skundu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, reikalaudamas, kad ( - ) buto savininkei būtų surašytas savavališkos statybos aktas dėl galimai neteisėtai vykdomų kapitalinio remonto darbų, o pati savininkė nubausta administracine tvarka. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyrius kaip institucija, vykdanti statinių priežiūrą, atsižvelgdama į gautą skundą, 2016 m. gegužės 31 d. nuvyko skunde nurodytu adresu, bei dalyvaujant gyvenamąjį namą administruojančios įmonės UAB „Šiaulių būstas“ techninės priežiūros vadovei R. A., atliko faktinių duomenų bute ( - ) patikrinimą. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad bute atlikti išorinių sienų, sienos, kuri ribojasi su laiptine, lubų apšiltinimo darbai. Patikrinimo metu demontavus sienos, kuri ribojasi su laiptine, apšiltinimo sluoksnį (gipso ir akmens vatos plokštes) ties dujų skaitiklio ir plautuvės vieta virtuvėje, sienos ardymo požymių nenustatyta. Buto naudotoja G. L. paaiškino, kad apšiltinant sienas iš buto vidaus nebuvo atliekami sienų ardymo (siekiant jas suploninti) darbai ir pateikė darbų vykdymo nuotraukas. Taip pat buvo surašytas ir faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. VST2-71, kuriame buvo užfiksuotos faktinės aplinkybės. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistai, vykdantys statinių naudojimo priežiūros funkciją, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 12.4.2. punktu, atlieka patikrinimus, ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų išsiunčia pranešimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija), kuri surašo savavališkos statybos aktą ir taiko administracinio poveikio priemones. Atsižvelgiant į tai, kad patikrinimo metu sienos ardymo požymių nenustatyta, o pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ VIII skyriaus nuostatas bute ( - ) atlikti darbai – pastatų ar jų dalių apšiltinimas priskiriami paprastojo remonto darbams, šiems darbams vykdyti projektas ir statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingi. Pažymėjo, kad pareiškėjas dėl atsakovui neaiškių priežasčių savo skunde nurodo melagingus faktus apie tai, kad UAB „Šiaulių būstas“ techninės priežiūros vadovė R. A. nuo buto ( - ) apžiūros buvo nušalinta, nes buto naudotojos buvo neįleista į butą ir kartu su N. R. laukė laiptinėje. Atkreipė dėmesį, kad 2016 m. gegužės 31 d. vykusio patikrinimo metu, atvykus Statybos skyriaus specialistei D. K. ir R. A., buto savininkė G. L. sudarė visas sąlygas atlikti buto apžiūrą ir įvertinti skunde nurodytas aplinkybes. Pažymėjo, kad 2016 m. gegužės 31 d. vykdant patikrinimą, nei daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) kieme, nei laiptinėje nebuvo sutikta N. R..

7Trečiasis suinteresuotas asmuo G. L. atsiliepime (b. l. 61–62) nurodė, kad dėl buto ( - ) remonto darbų proceso buvo suderinusi su administruojančiomis įstaigomis UAB „Šiaulių būstas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Pažymėjo, kad buto remonto proceso metu gaudavo skundus iš R. R. ir N. R. (kaimynai) ( - ). Kaimynų skundai buvo rašomi į UAB „Šiaulių būstas“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir į kitas valstybines institucijas. Dėl šių skundų turėjo stabdyti buto remonto darbus ir laukti patikrinimo. Buto remonto darbai užsitęsė. Kapitalinė siena, kuri eina tarp bendros laiptinės ir jos buto ( - ), remonto metu nebuvo ploninama, kaip nurodė R. R.. Priešingai, ant kapitalinės sienos, kur buvo gipso plokštės su apiplėštais tapetais, uždėjo 10 cm storio akmens vatą ir gipso plokštes. Kadangi bute buvo labai šalta, nes butas yra kampinis, jį apšiltino. Tam turi įrodymus – nuotraukas. Pažymėjo, kad jokių savavališkų sprendimų ir veiksmų su kapitaline siena neatliko ir įstatymų nepažeidė. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos priežiūros skyriaus vyr. specialistė D. K. buvo atvykusi į buto apžiūrą 2016 m. gegužes 31 d. kartu su UAB „Šiaulių būstas“ administracijos vadybininke R. A.. Visus administracijos tarnautojus įsileisdavo į butą, prieš tai suderinusi susitikimo laiką telefonu. N. R. į savo būtą per apžiūras neįsileisdavo, nes ji nėra ekspertas, o kaimynė.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių būstas“ atsiliepimo į pareikštą patikslintą skundą nepateikė.

9Pareiškėjo R. R. patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo 2016 m. birželio 10 d. sprendimo (b. l. 13), kuriame nurodyta, jog atsižvelgiant į R. R. prašymą, 2016 gegužės 31d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistė D. K. ir daugiabutį gyvenamąjį namą administruojančios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių būstas“ (toliau – ir UAB „Šiaulių būstas“) pastatų administravimo vadybininkė R. A. atliko faktinių duomenų bute ( - ) patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad bute atlikti išorinių sienų, sienos, kuri ribojasi su laiptine, lubų apšiltinimo darbai. Patikrinimo metu demontavus sienos, kuri ribojasi su laiptine, apšiltinimo sluoksnį (gipso ir akmens vatos plokštes) ties dujų skaitiklio ir plautuvės vieta virtuvėje, sienos ardymo požymių nenustatyta. Buto naudotoja paaiškino, kad apšiltinant sienas nebuvo atliekami sienų ardymo (siekiant jas suploninti) darbai. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ VIII skyriaus nuostatomis bute ( - ) atlikti darbai – pastatų ar jų dalių apšiltinimas, priskiriami paprastojo remonto darbams. Šiems darbams vykdyti projektas ir statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingas. Taip pat pareiškėjas teismo prašo įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją surašyti ( - ) 6 buto naudotojai G. L. savavališkos statybos aktą.

11Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė, kad daugiabučiame name ( - ) buto naudotoja G. L., galimai vykdo buto kapitalinį remontą. Vykdant kapitalinio remonto darbus 6 buto naudotoja savavališkai suplonino kapitalinę laiptinės sieną iš buto vidaus, išardydama dalį sienos storio iki kritinės ribos, taip žymiai sumažindama statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą bei naudojimo saugą. 2016 m. gegužės 26 d. skundu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, prašydamas surašyti ( - ) 6 buto savininkei savavališkos statybos aktą ir nubausti šio buto naudotoją administracine tvarka; nutraukti 6 buto vykdomus savavališkos kapitalinės statybos darbus, atliekamus be statybos projekto ir statybos leidimo; įpareigoti minėto buto savininkę atstatyti kapitalinę sieną iki pirmykštės būsenos jos pačios lėšomis; N. R., šio namo 5 buto savininkę, pripažinti nukentėjusiąja dėl neteisėtų G. L. veiksmų, išardant bendro naudojimo turtą; apie priimtas teisines priemones prašė informuoti raštu.

12Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistė D. K. patikrino butą ( - ) (( - )). Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte 2016 m. gegužės 31 d. Nr. VST2-71 (toliau – ir Aktas) nustatyta, kad bute atlikti buto išorinių sienų, sienos su laiptine, lubų apšiltinimo darbai – įrengtas metalinis karkasas, 5 cm akmens vatos sluoksnis, gipso plokštės. Lubos apšiltintos 10-15 cm storio akmens vatos sluoksniu. Demontavus sienos, kuri ribojasi su laiptine, apšiltinimo sluoksnį (gipso ir akmens vatos plokštes) ties dujų skaitiklio ir plautuvės vieta, sienos mūro ardymo fakto nenustatyta. Pastato išorinės sienos plytų mūro storis ties virtuvės langu – 56 cm. Akte taip pat nurodoma, kad patikrinime dalyvavo UAB „Šiaulių būstas“ tech. priežiūros vadovė R. A., ( - ) buto naudotoja G. L..

13Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, statinio paprastasis remontas – (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant.

14Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622, 12.8 punktą, pastatų ar jų dalių apšiltinimas priskiriamas paprastajam remontui.

15Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826, 6 priede nurodyti atvejai, kai yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui. 6 priedo 5 punkte nurodyta, kad rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui privalomas: atliekant kultūros paveldo statinio paprastąjį remontą, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius (5.1 punktas); atliekant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato, išskyrus I grupės nesudėtingo pastato, paprastąjį remontą mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti (5.2. punktas); įrengiant, pertvarkant, išmontuojant bendrąją pastato dujų inžinerinę sistemą, įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį) šildymo ir elektros bendrąsias inžinerines sistemas. Šildymo sistemos vamzdynų pakeitimo (nekeičiant diametro), šildymo prietaisų pakeitimo (nekeičiant galios), jų vietos pakeitimo toje pačioje patalpoje (nekeičiant šildymo prietaisų galios ir pajungimo schemos) darbai nepriskirtini statinio bendrosios šildymo inžinerines sistemos pertvarkymui (5.3. punktas); atliekant paprastąjį remontą valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublik?s Vyriausybės nutarimais Nr. 940 [5.12], Nr. 1212 [5.13] ir Nr. 690 [5.14] (5.4. punktas); atliekant nesudėtingo statinio paprastąjį remontą (kai keičiama statinio išorės išvaizda) Kuršių nerijoje (5.5. punktas).

16Pareiškėjo teiginys, kad vykdant kapitalinio remonto darbus 6 buto naudotoja savavališkai suplonino kapitalinę laiptinės sieną iš buto vidaus, išardydama dalį sienos storio iki kritinės ribos, teismo vertintini kritiškai. Pareiškėjas nepateikė teismui objektyvių įrodymų, jog bute, adresu ( - ), G. L. suplonino kapitalinę sieną iš buto vidaus, t. y. tik pareiškėjo nuomonė, neparemta jokiais rašytiniais įrodymais. Atvirkščiai, iš byloje esančių rašytinių įrodymų – foto nuotraukų (b. l. 38–40) matyti, jog bute atlikti buto išorinių sienų, sienos su laiptine, lubų apšiltinimo darbai – įrengtas metalinis karkasas, akmens vatos sluoksnis, gipso plokštės, lubos apšiltintos akmens vatos sluoksniu, tačiau kapitalinės laiptinės sienos ardymo fakto nenustatyta.

17Teismas, įvertinęs teisės aktų nuostatas bei Akte nustatytas faktines aplinkybes, daro išvadą, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), atliekamus buto išorinių sienų, sienos su laiptine, lubų apšiltinimo darbus buvo pagrindas kvalifikuoti kaip paprastą remontą, teisės aktai nenustatė reikalavimo gauti bendraturčių sutikimą ir rengti paprastojo remonto projektą, o tai ir buvo konstatuota ginčijamame 2016 m. birželio 10 d. sprendime Nr. SG-584-(6.30).

18Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyrius vyr. specialistai, vykdantys statinių naudojimo priežiūros funkciją, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 12.4.2. punktu, atlieka patikrinimus, ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, praneša Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija), kuri surašo savavališkos statybos aktą. Nagrinėjamu atveju Šiaulių miesto savivaldybės administracija neturėjo pagrindo surašyti savavališkos statybos akto.

19Teismas konstatuoja, kad ginčijamas sprendimas yra motyvuotas, pagrįstas teisės aktais ir faktinėmis aplinkybėmis, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus jo formai ir turiniui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo reikalavimai panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-10 sprendimą Nr. SG-584-(6.30) „Dėl remonto darbų bute ( - )“ ir įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją surašyti ( - ) 6 buto naudotojai G. L. savavališkos statybos aktą atmestini kaip nepagrįsti.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Pareiškėjo R. R. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. R. patikslintą skundą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Šiaulių apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo R. R. skundas,... 5. Pareiškėjas R. R. (toliau – ir Pareiškėjas) patikslintame skunde (b. l.... 6. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime (b. l.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. L. atsiliepime (b. l. 61–62) nurodė, kad... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių būstas“ atsiliepimo į... 9. Pareiškėjo R. R. patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo 2016 m. birželio 10 d.... 11. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė, kad daugiabučiame name ( - ) buto... 12. Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos... 13. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, statinio paprastasis remontas... 14. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos... 15. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys... 16. Pareiškėjo teiginys, kad vykdant kapitalinio remonto darbus 6 buto naudotoja... 17. Teismas, įvertinęs teisės aktų nuostatas bei Akte nustatytas faktines... 18. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyrius vyr.... 19. Teismas konstatuoja, kad ginčijamas sprendimas yra motyvuotas, pagrįstas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84... 21. Pareiškėjo R. R. patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...